کارت ملی هوشمند 📰

کارت هوشمند ملی نوعی کارت است که با داشتن چیپ دیجیتالی توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی افراد در کشور، ساخته شده است. این کارت‌ها جایگزین کارت‌های ملی شده اند. کارت هوشمند ملی، یک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد.

   ◀   

اخبار داغ

اخبار برگزیده