تسنیم   |  اقتصادی  |  

بایدن نامزد ریاست بانک مرکزی آمریکا را معرفی کرد

رئیس جمهور ایالات متحده جروم پاول را برای دومین بار به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو (بانک مرکزی این کشور) معرفی کرد.