فردا   |  سیاسی  |  

حمایت ایران از کوبا در مبارزه علیه اقدامات آمریکا

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد:ایران حمایت قاطع و همبستگی خود را با مردم و دولت کوبا در مبارزه علیه اقدامات آمریکا اعلام می‌دارد.

حمایت ایران از کوبا در مبارزه علیه اقدامات آمریکا

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد:ایران حمایت قاطع و همبستگی خود را با مردم و دولت کوبا در مبارزه علیه اقدامات آمریکا اعلام می‌دارد.

سیاست‌های آمریکا در قبال کوبا نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل و تضعیف کننده حقوق بشر و دموکراسی است./ تسنیم

 

ایران سازمان ملل متحد سازمان ملل