ایلنا   |  اجتماعی  |  

اقدامات دولت‌ها برای محو کار کودک موثر نبوده است/خط فقر مطلق بسیار بالاتر از توان امرار معاش خانواده کودکان کار است

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به تهیه لیستی از بدترین اشکال کار کودک در سال 81 توسط بخش حقوقی خانه کارگر گفت: تاکنون اقدامات دولت ها برای محو کار کودک موثر نبوده است.

اقدامات دولت‌ها برای محو کار کودک موثر نبوده است/خط فقر مطلق بسیار بالاتر از توان امرار معاش خانواده کودکان کار است

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به تهیه لیستی از بدترین اشکال کار کودک در سال 81 توسط بخش حقوقی خانه کارگر گفت: تاکنون اقدامات دولت ها برای محو کار کودک موثر نبوده است.

«قاسم حسنی» مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره ضرورت اقدام جدی برای محو کار کودک گفت: مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار که کشور ما نیز آن را پذیرفته است  وظایف گام به گامی را برای دولت های عضو برای محو فوری بدترین اشکال کار کودک پیش بینی کرده است و دولتهای عضو برای پایان بخشیدن به بدترین اشکال کار کودک در کشور خود موظف به رعایت آن هستند. 

وی ادامه داد براساس این مقاوله نامه اولین قدم این است که دولت های پذیرنده این مقاوله نامه،  باید در کشور متبوع خود ابتدا بدترین اشکال کار کودک را شناسایی وآن را در یک لیست مشخص کنند، گام دوم آن تعریف برنامه عمل است؛ اینکه چه اقدامی قرار است برای برخورد با اشکال کار کودک انجام شود و  سومین گام نیز  گزارشدهی از روند پیشرفت کار است. 

تهیه لیستی از بدترین اشکال کار کودک درسال 81 

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار  با اشاره به شناسایی بدترین اشکال کار کودک، تصریح کرد: در سال 81 بخش حقوقی خانه کارگر لیستی از بدترین اشکال کار کودک  در ایران را تهیه و ارائه کرده است که شامل  مواردی مانند کار در قهوه خانه ها، کار در کوره پز خانه ها، کار در زباله گردی، کار در دباغی ها  و... است. اما برای گام های بعدی متاسفانه تاکنون و طی این سالیان  هیچ گونه اقدامی از سوی دولت های مختلف صورت نگرفته است و  اساسا نسبت به موضوع کودکان جدیت و اهتمامی نیز  وجود نداشته است. 

اقدامات دولت ها برای محو کار کودک موثر نبوده است

حسنی با بیان اینکه  کودکان اصلی ترین سرمایه های جوامع هستند، هر گونه توسعه، پیشرفت و برنامه بلند مدت برای کشور را  لازمه آن است که کودکان سالمی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه به موضوع محو کار کودک در هیچ کدام از دولت ها  در ادوار مختلف توجهی نشده است . البته این گونه هم نبوده است که توفیقاتی حاصل نشده باشد به طور مثال در برنامه های توسعه پنج ساله بر ضرورت کاهش کار کودکان و آسیب  کودکان اشاره شده است و همچنین در ردیف بودجه ملی بودجه ای را نیز برای تحقق این اقدامات اختصاص داده اند. که به جای خود اقدامی  ارزشمند است اما واقعیت این است که این اقدامات به هیچ وجه کافی به مقصود نبوده و به اقدامات ریشه ای تری برای پایان بخشی به کار کودکان نیازمندیم .

کار کودک از روی دهن کجی به مسئولان نیست

وی ادامه داد: ما باید بپذیریم کودکان از روی دهن کجی به مسئولان کار نمی کنند بلکه ناچار هستند که کار کنند و تا زمانی که این اجبار به کار از زندگی آنان برداشته نشود، طرح هایی مانند جمع آوری و جذب هیچ کدام  به نتیجه مطلوب نمی رسد. در حال حاضر نیز طرح باصطلاح جذب و توانمندساز ی کودکان کار در حال انجام است که در حقیقت همان طرح جمع آوری را تغییر اسم داده و با اسم جذب و اضافه کردن عبارت  توانمندسازی به آن، در حال اجرا است. اما مهمترین  سوال این موضوع  است که آیا بچه ها به دلیل این که حرفه ای بلد نیستند کار می کنند یا به دلیل اینکه خط فقر مطلق بسیار بالاتر از توان امرار معاش آنهاست؟ 

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار  تصریح کرد: در جامعه ای که خط فقر زیر 6 یا 5 میلیون تومان است دادن پول اندکی به مبلغ 500 هزار تومان به عنوان اعانه به آن خانواده مگر می تواند نیاز خانواده را برطرف کند و ضمن اینکه تا چه حد می توان چنین کمک های نقدی را پرداخت کرد. ساز وکار جامعه باید ساز و کاری باشد که ثروت حاصله به طور متوازن میان افراد جامعه تقسیم شود و حداقل همه افراد در جامعه یک دسترسی منطقی به ثروت ملی خلق شده داشته باشند. ما در این حوزه با نقص مواجه هستیم.

حسنی با بیان اینکه علیرغم همه محدودیت ها و تحریم ها واقعیت این است که ما یک درآمد ملی در سال داریم که گروه هایی از جامعه دستشان به این درآمد ملی نمی رسد، خاطرنشان کرد: عده ای که دستشان به جایی نمی رسد به سمت مشاغل پست روی می آورند یا به سمت خشونت اجتماعی و اعتیاد می روند و باعث می شود جمعیت فقرا بیشتر و بیشتر می شود و باید اعانه بیشتری پرداخت شود. استفاده از ظرفیتهای پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان مثل حق ایجاد تشکل های صنفی مستقل برای همه ی گروه های اجتماعی می تواند سبب ایجاد موازنه ی قوا میان فرادستان و فردوستان  جامعه گشته و تا حد قابل توحهی  علاج درد  باشد. ولو اینکه ممکن است در ابتداء  کار سختی باشد.  سیاستگذاری اجتماعی ما و تغیر مناسبات حاکم بر روابط برخورداران و نا برخورداران نیاز به یک جراحی  مستمر و پیگیر  دارد. اگر بخواهیم به کار کودکان پایان دهیم گریزی جز این نیست. 

 یکی از ریشه های کار کودک کم توانی و ناتوانی زنان است

وی با تاکید بر اینکه کار کودک در واقع یک سنجه و نمایه ای  از وضعیت کلی جامعه  است ، بیان کرد: وقتی کار کودک وجود دارد در کنار آن آسیب  زنان نیز وجود دارد در حقیقت یکی از ریشه های کار کودک کم توانی و ناتوانی زنان است. هر موقع در خانواده مادر شأن و جایگاه بالاتری دارد بچه ها در آن خانواده از وضعیت بهتری برخوردار هستند بنابراین وقتی از کار کودک صحبت می کنیم از مشکلات زنان هم صحبت می کنیم. اگر می خواهیم مشکلات کار کودک برطرف شود باید به موقعیت زنان در خانواده نیز توجه شود. همچنین از سوی دیگر یکی دیگر از علل کار کودک و خشونت علیه کودک می تواند این باشد که پدر خانواده در جامعه مورد خشونت واقع می شود و همچنین نمی تواند ازعهده مخارج زندگی برآید. در حقیقت وضعیت کودکان کار نشان دهنده وضعیت خانواده های آن ها است و برای پایان دادن به کار کودک باید کودک را درون ساختار خانواده و در ارتباط با پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده دید و به طور کل در جامعه ببینیم. 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه بدترین نوع اشکال کار کودک زباله گردی است، تصریح کرد: تولید زباله یک ارتباط مستقیم با تغییر شیوه مصرف جامعه دارد یعنی حجم زباله ای که انسان امروز تولید می کند با حجم زباله ای که به طور مثال در سال 81 تولید می شده است خیلی متفاوت شده است فرهنگ رفتاری عامه  تغییر کرده است و مصرف گراتر شده است و شیوه زندگی و شیوه مصرف تغییر کرده است و زباله بیشتری تولید می شود وقتی زباله بیشتری تولید می شود طبیعتا متقاضی زباله نیز بالا می رود. در حال حاضر نیز بحث زباله گردی نسبت به سال 81 خیلی بیشتر مطرح می شود. با توجه به اینکه کودکان نیروی کار ارزان هستند و در جامعه تفکیک زباله به طور کامل انجام نمی شود از یک سو و از سوی دیگر درآمد هنگفتی که این بخش برای صاحبان قدرت و مافیای آن دارد بنابراین بستر بسیار مناسبی برای سوءاستفاده از کودکان به عنوان یکی از بدترین اشکال کار کودک فراهم می شود. البته براساس پژوهشی که در سال 98  صورت گرفته 93 درصد کودکانی که دراین بخش فعالیت می کنند کودکان غیرایرانی هستند که از فقیرترین روستاهای افغانستان به کشور ما می آیند و در این بخش به کار گرفته می شوند.

برگزاری نشست منطقه ای برای حل مشکلات

حسنی تاکید کرد: یکی از خواسته های ما از مسئولان این است که حداقل یک نشست منطقه ای با حضور نمایندگان یونیسف، کمیساریای حقوق بشر، وزیر کار افغانستان و وزیر خارجه افغانستان برگزار شود و آن ها بپذیرند که در حل این مشکل سهم خود را به عهده بگیرند، نه اینکه سکوت کنند. در حال حاضر  هم بار آسیبی و هم بار بین المللی این موضوع بر دوش ایران است و حداقل انتظار ما می تواند این باشد   که مسئولان این کشورها به کوتاهی خود اقرار کنند و بپذیرند که باید اقدامی برای این کودکان صورت بگیرد تا قدمی برای محو یکی از بدترین اشکال کار کودک برداشته شود و متاسفانه این موضوعی است که مغفول مانده است. 

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک همچنین با اشاره به عدم نظارت دربخش های مختلف در خصوص رعایت حقوق کودک تصریح کرد: باتوجه به اهمیت کودکان ما نیازمند یک دیده بانی ملی در حوزه کودکان هستیم و اگر چنین چیزی شکل بگیرد یکی از موضوعات آن می تواند نظارت بر پیمانکارانی باشد که با شهرداری قرارداد می بندند.  

در طرح ها همه اشکال کار کودک درنظر گرفته شود

حسنی همچنین درباره کودکانی که در کارگاهها کار می کنند، گفت: خواسته ما این است که وقتی از محو کار کودک صحبت می کنیم و قرار است طرحی اجرا شود، تمام اشکال کار کودک در نظر گرفته شود. البته باید توجه داشته باشیم که کار کودک با بگیر و ببند خاتمه پیدا نمی کند و جامعه باید به سمت برنامه های عدالت محور برود. عدالت محوری به معنای واقعی نه به معنای یارانه دادن و افزایش و کاهش یارانه این ها شعارهای فریبنده است؛ چراکه یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود و اثربخشی اش را به سرعت از دست می دهد. به این معنا که همه افراد بدون دلنگرانی و پرداخت هزینه سهم عادلانه تری از ثروت ملی داشته باشند. این یک مطالبه کلی و ضرورت پیش رو است و برای محو کار کودک باید چنین رویکردی در جامعه وجود داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به نقش سازمان جهانی کار در محو کار کودک گفت: سازمان جهانی کار اعلام کرده است تا سال 2025 باید کار کودک محو شود اما متاسفانه سازمان جهانی کار یا سازمان ملل وقتی چنین موضوعی را مطرح می کند در کنار آن هیچ نقشی را نمی پذیرد کشورهایی که با کار کودک مواجه هستند نیازمند کمک جهانی هستند و اگر اقدام وکمکی از سوی جامعه جهانی صورت نگیرد و تا وقتی که  به شاخص های عدالت محور و توسعه انسانی در جوامع توجه نشود تا 5 سال دیگر هرگز  نمی توانیم به کار کودک را پایان دهیم.

دولت کارگر کار 



  اخبار برگزیده
  

شایعات عجیب درباره دختر رئیسی و همتی / واکنش همتی چه بود؟+ سنداین روزها شایعات زیادی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری شکل گرفته است؛ شایعاتی که شکل آن‌ها تغییر پیدا کرده و خانواده‌ نامزدها را هدف قرار داده است.
نامه نیوز وام کودکان شورای نگهبان 

  

اقدامات اسرائیل هیچ سنخیتی با اندیشه‌های یهود ندارد/ زمان آن فرارسیده که اسرائیل را مجبور به پرداخت هزینه‌های بازسازی غزه کنیمحقوق بشر، حقوق بشر است و طبق منشور سازمان ملل متحد بخشی از حقوق بین الملل قلمداد می‌گردد. خواه پرونده سین کیانگ و اویغورها، میانمار و روهینگیا باشد یا اسرائیل و اعراب فلسطینی. روش صحیح دفاع از حقوق بین الملل از طریق سازمان ملل متحد است و از تحقیقات مستقل تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز می‌شود.
ایلنا سازمان ملل متحد سازمان ملل شورای حقوق بشر سازمان ملل 

  

بمب نقل و انتقالاتی در پرسپولیس؟+جزئیات بیشتریکی از افراد فعال در امور نقل و انتقالات که با بازیکنان خارجی ارتباط خوبی دارد، مدعی شد یکی از بازیکنان خارجی مطرح در فوتبال ایران خیلی دوست دارد پرسپولیسی شود.
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازی 

  

مصوبه‌ای برای جلوگیری از واگذاری سِمت‌‌های متعدد به مسئولان نداریم/ برخی چند شغله‌ها حتی صلاحیت یک شغل را هم را ندارند/ "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم استعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم است، گفت: در حقیقت مقوله تربیت در کشور ما خاموش است، اگر احساس مسئولیت را در بحث تربیت تفهیم می‌کردند، خیلی از مشکلات کاسته می‌شد.
ایلنا شورای عالی انقلاب فرهنگی عکس رسانه 

  

رفتار دوگانه جریان اصلاحات در قبال لاریجانیعضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید شورای نگهبان نه معصوم است و نه علم غیب دارد. به همین دلیل نیز مبرا از اشتباه نیست، اما در جامعه قانونمند باید حتی از تصمیم غلط یک نهاد قانونی تبعیت کرد.
فردا علی لاریجانی شورای نگهبان بانک مرکزی 

  

گاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره چینرئیس اتاق ایران و چین ادعای علی رضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 1400 را درباره چین زیر سئوال برد.
۵۵ آنلاین انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری چین 

  

کراس اوور جدید چینی با برند ایرانی به نمایندگی ها رسید + عکسبهمن موتور در ادامه دور جدید فعالیت خود در بازار خودروهای کراس اوور شهری ، دومین محصول خود را راهی نمایندگی های فروش کرد.
خودروتک بازار خودرو عکس خودرو 

  

صداوسیما امروز برای کاندیداها چه برنامه ای دارد؟امروز سه شنبه (11 خرداد ماه) و در پنجمین روز از تبلیغات نامزدها در صداوسیما، پنج برنامه تلویزیونی و چهار برنامه رادیویی مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری برای نخستین بار به پخش‌ می رسد.
مثلث ایران محسن رضایی ماه 

  

خداحافظی بازار خودرو با دلالانچهارشنبه گذشته طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس مصوب شد. این طرح با هدف حذف دلالان و سفته‌بازان در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس تا حدود زیادی بر کاهش رانت بازار‌ها از جمله خودرو تاثیرگذار باشد.
خودروتک بازار خودرو خودرو مالیات 

  

همتی جفت پوچسه شب پیش در حالیکه همتی در کلاب‌هاوس گفتگوی مستقیم داشت، جو انتخاباتی بازار ارز را زیر و رو کرد. دلار بیش از 600 تومان رشد کرد و به کانال 24هزار تومانی قدم گذاشت.
مستقل‌آنلاین ارز قیمت ارز نرخ ارز 

  

دروغ گویی به سبک احمدی نژاد!احمدی نژاد : آقای دکتر الهام ممکنه در یک جلسه بقیه هیچ وقت حضور نداشته.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد عکس شورای نگهبان 

  

قالیباف رئیس مجلس باقی ماندانتخابات هیات رئیسه مجلس در سال دوم در صحن علنی مجلس برگزار شد.
۵۵ آنلاین اصولگرایان فریدون عباسی 

  

یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود قرار دهد/ شأن سپاه اجل از این است که بازوی یک جناح شود/ سیاست بنزینی دولت خاتمی درست بود/ احمدی‌نژاد نباید خدمات جریان‌های دیگر را به نام خودش می‌زدمعاون سیاسی وزیر کشور دولت نهم، گفت: به نظر من یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود داشته باشد اما در حد خودش و در حاشیه نه در متن.
ایلنا فیزیک مکانیک دولت 

  

مجمع نیروهای خط امام به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرددر پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، مجمع نیروهای خط امام بیانیه‌ای صادر کرد.
ایلنا امام خمینی انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  اخبار داغ
  

خبر مهم بانک مرکزی در مورد خرید واکسن کرونابانک مرکزی از آمادگی این بانک برای پرداخت وجه مورد نیاز برای خرید واکسن خبر داد.
اقتصادنیوز بانک مرکزی بانک 

  

جدید ترین رنگ‌بندی شهرهای کرونایی اعلام شدامروز پنجشنبه 27 خرداد 1400، اپ ماسک رنگ جدید کرونایی شهرستان‌ها را به‌روزرسانی کرد.
۵۵ آنلاین رنگ ماسک ایران 

  

این افراد نیازی به تزریق واکسن کرونا ندارند!جمعی از محققان در مطالعه اخیر خود با ارائه برخی دلایل مشخص کردند که چه کسانی ممکن است نیازی به واکسیناسیون نداشته باشند.
برنا واکسیناسیون 

  

اوج‌گیری واکسیناسیون کرونا از هفته آینده«ایرج حریرچی»معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از هفته آینده تزریق واکسن داخلی و خارجی کرونا در سطح کشور افزایش می‌یابد و این روند تا موقعی که نیاز به واردات واکسن از طریق تولید واکسن داخلی رفع شود، ادامه خواهد داشت. وی بیان کرد: واکسن راهکار اصلی مقابله با کروناست اما تا زمانی که پوشش واکسیناسیون به 70 الی 80 درصد نرسیده است، به ایمنی جمعی دست پیدا نخواهیم کرد.
۵۵ آنلاین واکسیناسیون وزارت بهداشت درمان 

  

آخرین تغییرات قیمت خودرو (27 خرداد)فعالان سه بازار خودرو، سهام و اوراق دولتی، چشم‌انتظار پساانتخابات هستند و همین دیده‌بانی اوضاع باعث تغییر در نبض معاملات شده است.
گسترش قیمت ارز قیمت افزایش قیمت 

  

حال و هوای بازار خودرو و بورس در آستانه انتخاباتفعالان سه بازار خودرو، سهام و اوراق دولتی، چشم‌انتظار پساانتخابات هستند و همین دیده‌بانی اوضاع باعث تغییر در نبض معاملات شده است.
اقتصادنیوز خودرو بازار خودرو سهام 

  

چه میوه‌هایی برای کرونا خوب است؟میوه‌های مناسب برای کرونا در تابستان زیاد هستند و در این فصل می‌توانیم به خوبی سیستم ایمنی بدن را در برابر کرونا تقویت کنیم.
نامه نیوز استرس درمان آویشن 

  

ایران به زودی در تولید واکسن کرونا خودکفا می شود به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در سی و یکمین آئین پویش ره سلامت که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، افزود: به رغم مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌ها و کرونا توانستیم در توسعه زیرساخت‌ها گام‌های مناسبی برداریم. وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته توانستیم هر ماه 1000 تخت به تخت‌های بیمارستانی اضافه کنیم. بیماری کرونا را به شکلی مدیریت کردیم که هیچ بیماری پشت در بیمارستان نماند و این از…
مهر ایران جمهوری اسلامی ایران تولید 

  

واردات یک میلیون دُز دیگر واکسن کرونا هفته آتی به کشور توسط هلال احمر/ وزارت بهداشت فقط 100 هزار دز اسپوتنیک_وی وارد کرده استمدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از ورود چهارمین محموله واکسن کرونا به کشور از سوی این جمعیت خبر داد و گفت: یک‌ میلیون دوز دیگر نیز تا اوایل هفته آینده وارد کشور می شود.
ایلنا وزارت بهداشت هلال احمر خبرنگار 

  

چرا تحقیقات جامع سازمان بهداشت جهانی برای ردیایی منشاء کرونا در آمریکا ضرورت دارد؟تحقیقات جدید نشان می دهد که دستکم در اوایل دسامبر 2019 ویروس کرونا در بسیاری از مناطق ایالات متحده آ
خبرفوری سازمان بهداشت جهانی ایالات متحده آمریکا ویروس 

  

بورس به اوراق دولتی پشت کرد!وضعیت فروش اوراق بدهی دولتی در چهارمین مرحله حراج دومین صفر را ثبت کرد. 4 دوره بازار اولیه در سال 1400 سپری شده اما در دو هفته اخیر آن هیچ فروشی ثبت نشده. حجم کل اوراق فروخته شده نیز دراین مدت یک هفتم موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده است
گسترش اوراق بدهی دولت انتخابات ریاست جمهوری 

  

خبر خوش برای کسب و کارهای آسیب دیده از کروناچهار رسته شغلی از جمله مهدکودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها به فهرست کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا اضافه شدند.
گسترش رئیس جمهور ورزش وزارت بهداشت 

  

آخرین خبر از وضعیت واردات واکسن کروناسخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به خبر واردات 2 میلیون دُز واکسن کرونا به کشور گفت: یک میلیون دُز واکسن کرونا به کشور وارد شده است.
اقتصادنیوز واردات دارو