ایرنا   |  سیاسی  |  

چشم‌انداز تحولات سوریه و نظم منطقه‌ای غرب آسیا

تهران- ایرنا- همایش تخصصی چشم انداز تحولات سوریه و نظم منطقه ای غرب آسیا توسط پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

چشم‌انداز تحولات سوریه و نظم منطقه‌ای غرب آسیا

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، در این همایش سید محمد کاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، حمیدرضا دهقانی مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وزارت امور خارجه و محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه، سخنرانی کردند. در ابتدای این همایش مجری برنامه عنوان کرد: در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و حضور همه کشورهای عربی در سوریه و بازگشایی سفارتخانه‌های آنها تصمیمی به برگزاری این همایش گرفتیم و از اعضای وزارت امور خارجه دعوت کردیم تا نظرات جمهوری اسلامی را در این زمینه بدانیم.**اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به نفع ایران استسخنران اول این همایش محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه بود که در ابتدای صحبت های خود گفت: موضوع بحث من نسبت تحولات اخیر سوریه با جمهوری اسلامی، محور مقاومت و رژیم اشغالگر قدس است. در یک پاسخ کوتاه و سریع همه اجماع نظر داریم این تحولات به علت در هم پیچیدگی منافع با هر سه بازیگر دارد هر اتفاقی بیافتد اثرات جانبی بر ایران و محور مقاومت خواهد داشت و علاوه بر این نقش خود سوریه است به عنوان یک بازیگر ژئوپلتیکی.وی ادامه داد: اول اینکه ما در سوریه حضور پیدا کردیم و اهدافی را از این حضور دنبال کردیم که بر اساس رویکرد واقع گرایی تفسیر و تعبیر کردند و اعتقاد بر این است که رویکرد واقع گرایانه تدافعی داشتیم. از جمله مهم ترین اهدافی که ما دنبال می کردیم تقویت محور مقاومت و به دنبال این بودیم و هستیم که هویت مقاومتی سوریه را حفظ کنیم. شیبانی درباره این سوال که آیا سوریه با توجه به شرایط فعلی در محور مقاومت باقی می ماند، گفت: اولین عامل در این زمینه موقعیت و شرایط خود سوریه و اشغال بخشی از آن توسط اسرائیل است که زمینه مقاومتی ، از آن دور نخواهد شد.وی ادامه داد: دومین عامل نقشی است که روسیه در سوریه دارد. روسیه درست است که یک سری الزامات بین المللی و منطقه ای دارد ولی در مجموع رویکرد اخیر روسیه این نکته را اثبات می کند که روسیه حفظ محور مقاومت و همراهی با آن را بخشی از منافع و اهداف استراتژیک آن می داند. وی افزود: عامل سوم نگرشی است که بر موسسات و مقامات سوری در این رابطه حاکم است و عامل چهارم هم پیمانی‌ است که در 8 سال اخیر بین ایران، محور مقاومت و سوریه رخ داد و عامل آخر وجود جریان های قومی-عربی است که انگیزه های پنهان در حفظ مقاومت دارند. شیبانی نکته دوم بحث مقدماتی خود را در رابطه با دستاوردها و نتایجی است که ایران از حمایت از سوریه به دست آورده است مطرح کرد و گفت: ما، محور مقاومت و هم پیمان های ما مثل روسیه، موفق شدیم در حمایت از سوریه و با طرحی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به دنبال آن بودند، مقابله کنیم و علاوه بر این زمینه های شکل گیری خاورمیانه مورد نظر خود را ایجاد کنیم و در آن ایران یکی از بازیگران اصلی این نظم جدید باشد. سفیر سابق ایران در سوریه دو تحول مهم و تاثیرات آن نسبت به ایران، محورمقاومت و رژیم اشغالگر قدس را این گونه بیان کرد: مسأله اول اعلام خروج نیروهای آمریکا از سوریه است؛ آمریکا در رابطه با خاورمیانه و سوریه دچار سردرگمی استراتژیک بوده و هست و نتوانست استراتژی معینی را اتخاذ کند. ابتدا یک رویکرد تهاجمی امیدوارکننده داشت، رویکرد دوم در اواخر دوره اوباما محتاطانه و نامطمئن بود و رویکرد سوم در دوره ترامپ تجدید نظرطلبانه فعال بود.** اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه برای ایران مثبت است وی ادامه داد: اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بدون تردید برای جمهوری اسلامی مثبت است و یکی خواسته های ایران را محقق کرد و آمریکا یکی از خاکریزهای مقابله با ما را خالی کرد. آمریکایی ها به خاطر این وضعیت تلاش خواهند کرد برای بهم زدن میدان و ایجاد چالش برای ما، با ورود بازیگران جدید در معادله سوریه باعث برخوردهای جدیدی شوند. وی تاثیرات دیگر این اقدام آمریکا را برشمرد: نزدیک شدن ترکیه به ایران در موضوع کردی، نزدیکی کردها به دولت مرکزی، کاهش میزان تنش آمریکا و روسیه، تنها شدن رژیم صهیونیستی و پایین آمدن قدرت چانه زنی آن و بالا رفتن فشار روس ها بر رژیم صهیونیستی.** بازگشایی سفارتخانه کشورهای عربی در سوریه و حل و فصل مسائل شیبانی تحول دوم را بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی در سوریه دانست و عنوان کرد: این موضوع باعث پیشرفت در حل و فصل سیاسی موضوع سوریه می شود که مجموعاً مثبت است و باعث بازگشت تاریحی سوریه به جهان عربی می شود و امکان طرح مسأله فلسطین به عنوان مهم ترین مسأله جهان اسلام را فراهم می کند و این در حالی است که رژیم صهیونیستی از استمرار بحران در سوریه استقبال می کند. وی درباره اهداف اسرائیل از استمرار بحران در سوریه عنوان کرد: در اینجا سه مورد مطرح است؛ یکی ترسیم خطوط فرضی برای حضور ایران در سوریه، دیگری مباح دانستن استفاده از فضای سوریه و امتداد این حق به فضای عراق و سوم شکل دهی به یک حل و فصل سیاسی فرضی بیت سوریه و اسرائیل. محمدرضا رئوف شیبانی در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: بازگشایی سفارت های عربی در سوریه مثبت است و باعث مشارکت عربی در مرحله بازسازی و فراهم شدن زمینه بازگشت سوریه به میادین عربی و تثبیت حاکمیت در سوریه است. **ترامپ با توجه به پایگاه رأی خود تصمیم می گیردسخنران دوم این همایش حمیدرضا دهقانی مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وزارت امور خارجه بود که صحبت خود را با یک سوال شروع کرد: سوال اولی که مطرح است این است که آقای ترامپ که این تصمیم را گرفته مثل دو تصمیم قبلی اوست یا این دفعه اجرا می شود؟ وی ادامه داد: این تصمیم با هم پیمانان آمریکا در منطقه گرفته نشده است و شخص ترامپ حتی نهادهای داخلی را هم شریک ندانسته و بعد از تصمیم گرفتن آن را به کشورهای عربی اطلاع داده و کمی قبل تر به اسرائیل اطلاع داده است. این تصمیم مانند تصمیم های دیگر ترامپ جنبه شخصی داشته است. وی درباره علت اتخاذ این تصمیم توسط ترامپ گفت: هر تصمیمی که او از ابتدا و تا اطلاع ثانوی می گیرد بخشی از آن به چشمداشت رایی است که در داخل آمریکا برای دور دوم به دنبال آن است و او شعار داده که هزینه های آمریکا را در خاورمیانه کاهش می دهد و این تصمیم هم در همین راستاست. وی افزود: در بُعد خارجی هم ماندن آمریکا در سوریه می توانست تبعات زیادی داشته باشد که یکی از آنها حرکت ترکیه به سمت بلوک شرق بود که جلوگیری از این اتفاق، از اهداف آمریکا برای اعلام خروج از سوریه بود. دهقانی درباره نشست آستانه عنوان کرد: این نشست به نظر می رسد ابعاد بیشتری از مسأله سوریه پیدا کرده است و مشورت هایی ایران، ترکیه و روسیه می کنند که فراتر از سوریه است و این برای آمریکا قابل پذیرش نیست و در تلاش است که آستانه فروپاشیده شود. وی درباره اعلام خروج آمریکا از سوریه بیان کرد: این کار خیلی مهم بود نه از این جهت که 2000 نیرو را از سوریه خارج می کند بلکه از جهت وسعت منطقه‌ای در دست آمریکا بود و سیاست پشت آن اهمیت دارد. از این عقب نشینی اسرائیل و کشورهای عربی طرفدار آمریکا و کردها ناراحت هستند زیرا احساس می کنند یک حامی اصلی منطقه را خالی کرده است و از طرف دیگر دولت سوریه، ترکیه، روسیه و ایران از این اقدام خوشحال شدند. وی ادامه داد: به نظر می رسد در مورد کیفیت و چگونگی این اقدام با سوال های زیادی روبرو هستیم؛ هنوز زمانی تعیین نشده و هنوز عنوان نشده که پایگاه های هوایی هم تخلیه می شوند یا خیر؟ مشخص نشده که پایگاه منطقه طنف هم شامل این عقب نشینی می شود یا خیر؟ حمایت از نیروهای دموکرات در سوریه چه می شود؟ به نظر می رسد یکی از اهداف سفر پمپئو و بولتون به منطقه برای پوشش دادن نگرانی های ایجاد شده در کشورهای منطقه است. مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در باره واکنش احتمالی ترکیه گفت: باید دید که ماجراهای سوریه ترکیه را به این نتیجه می رساند که که از غرب جدا شود و به شرق بپیوندد یا خیر؟ وی ادامه داد: چیزی که مشخص است این است که نه عرب ها از خروج آمریکا از سوریه مطلع بودند و نه آمریکا از بازگشایی سفارت خانه های عربی خوشحال است. عرب ها از نقشی که ترکیه در آینده منطقه می تواند بازی کند نگران هستند زیرا ترکیه هم در جهان سنی است، هم‌مرزی طولانی با سوریه دارد و توان اقتصادی دوران بازسازی را خواهد داشت. وی افزود: در مجموع ترکیه می خواهد از این وضعیت استفاده کند و سعی خواهد کرد منطقه حائلی را در طول مرز سورریه در اختیار بگیرد تا هم از جهت سیاسی و هم جغرافیایی اهرم فشاری بر دولت دمشق باشد. حمیدرضا دهقانی در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: می توانیم امیدوار باشیم در سال 2019، بحران سوریه رو به انتها حرکت کند و در پایان سال ما شاهد باشیم که این بحران را نداشته باشیم.**معادلات آینده بسیار پربازیگر استسخنران سوم این همایش سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه بود که با عنوان «نقش آمریکا و روسیه در آینده معادلات سوریه و آسیای غربی» به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: در اینجا سه نکته اصلی و قابل توجه وجود دارد؛ یکی تغییرات ساختاری در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخل کشورها، دوم ترکیبی از روشنی و ابهام از نقش ابرقدرت ها و سوم نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی. وی درباره تغییرات ساختاری در سه سطح مذکور اظهار کرد : در سطح بین المللی تغییرات خیلی عمیق بوده و در 25 سال گذشته، جابه‌جایی جدی از نظر قدرت در جهان جاری است و مفهوم قدرت تغییر کرده و این در خاورمیانه اثر داشته است. در سطح منطقه ای هم خیلی تغییرات داشته ایم و تاثیر بازیگران غیر عرب بیشتر شده است. در سطح داخلی کشورها از جمله آمریکا هم تغییراتی وجود داشته است. مجموع این تغییرات به تغییر نقش قدرت های جهانی در خاورمیانه منجر شده است.سجادپور درباره روشنی و ابهام از نقش ابرقدرت ها عنوان کرد: ابرقدرت ها مخصوصاً آمریکا و روسیه می خواهند قدرت تعیین کننده باشند ولی نمایش قدرت در بین این دو متفاوت است. روسیه سعی می کند از طریق خاورمیانه به یک قدرت جهانی تبدیل شود و آمریکا می خواهد نقش سنتی خود را داشته باشد؛ این مسأله روشن ست. وی ادامه داد: اما در رفتارهای آنها ابهاماتی هم وجود دارد. به طور مثال در بحث خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ابهامات زیادی و جدی‌ای وجود دارد. از همه مهم‌تر ابهام بین رئیس جمهوری آمریکا و نظام اداری آمریکا از جمله پنتاگون، دستگاه های امنیتی و...، است. اینها باعث تولید اغتشاش و ابهام در منطقه شده است. در مجموع رفتارهای آمریکا و روسیه ترکیبی از روشنی -یعنی اینکه هرکدام می خواهند قدرت برتر باشند- و ابهام است.** نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه درباره نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی گفت: یکی از ویژگی های جهان امروز، افزایش اثرگذاری قدرت های منطقه ای در مناسبات منطقه است. مانند نقش مثبت یا منفی ترکیه، ایران و عربستان در معادلات فعلی خاورمیانه و مناسبات این قدرت ها با قدرت های جهانی که در معادلات سوریه و آسیای غربی اهمیت دارد. همچنین کنشگرهای کوچک منطقه ای مثل امارات و قطر هم مهم شده اند. سجادپور در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: ما خاورمیانه و غرب آسیایی خواهیم داشت بسیار پربازیگر و فقط قدرت های بزرگ تعیین کننده نخواهند و دولت های کوچک و گروه های زیر ملی اثرگذار خواهند بود. ما شاهد ترکیبی از پویایی های منطقه‌ای و بین المللی هستیم و لحظات حساسی برای ماست که امکانات منطقه ای را حفظ و تثبیت کنیم. **م .م**1601**

سوریه خاورمیانه دموکرات   اخبار برگزیده
  

فرمانده مرزبانی استان کردستان ‌با اشاره به درگیری شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی بانه با اشرار مسلح گفت: اشرار مسلح ‌قصد اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را داشتند.
نامه نیوز اشرار استان همدان استان کردستان 

  

گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت نهایی پژو 301پژو 301 در کنار 2008 و 508 محصولاتی بودند که از آن‌ها به اسم میوه‌های برجامی صنعت خودرو یاد می‌شود. بعد از بروز تنش‌های بین‌المللی و آغاز تحریم‌ها، همکاری پژو و ایران‌خودرو آسیب شدیدی دید. طبیعتاً 301 نیز از این بحران بی‌نصیب نماند. حالا خبر می‌رسد که با اتخاذ راهکارهایی قرار است که این خودرو راهی بازار شود ولی با قیمتی نامعلوم.
خودروتک قیمت پژو ایران خودرو 

  

کمتر از 24 ساعت پس از حادثه تروریستی در نیوزیلند، افرادی با سر دادن شعار‌های اسلام‌هراسانه در محوطه بیرونی مسجدی در لندن پایتخت انگلیس، با سلاح سرد به مسلمانان حمله ور شدند. پلیس لندن زخمی شدن یک جوان 27 ساله با چکش از ناحیه سر را تایید کرده است.
نامه نیوز حمله تروریستی لندن نیوزیلند 

  

قیمت خودرو چقدر دیگر پایین می آید؟اگرچه قرار بود در سال 97 با تغییر مرجع قیمت‌گذاری و تعیین فرمول جدید قیمت، بازار خودرو به آرامش برسد، اما این اتفاق نیفتاد و درنهایت با الزام خودروسازان به فروش فوری خودرو در روزهای پایانی سال دولت در صدد مدیریت بازار خودرو بر آمد.
خودروتک قیمت افزایش قیمت کاهش قیمت ها 

  

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت، 400 هزار تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده می‌شود که این مقدار با حفظ درصد افزایش حقوق به میزان 10 تا 20 درصد، به صورت پلکانی خواهد بود.
نامه نیوز وزارت آموزش و پرورش آموزش مجلس شورای اسلامی 

  

الان خودرو صفر کیلومتر بخریم یا بعد از عید؟اگرچه قرار بود در سال 97 با تغییر مرجع قیمت‌گذاری و تعیین فرمول جدید قیمت، بازار خودرو به آرامش برسد، اما این اتفاق نیفتاد و درنهایت با الزام خودروسازان به فروش فوری خودرو در روزهای پایانی سال دولت در صدد مدیریت بازار خودرو بر آمد.
خودروتک خودرو خودروسازان بازار خودرو 

  

شرق نوشت:حضور احمدی‌نژاد به‌عنوان تماشاگر در رقابت‌های ورزشی که جنبه ملی داشته باشد، هنوز بی‌حاصل است؛ او هر بار که خودش را به ورزشگاه برای تماشای رقابت‌های مختلف رسانده تیم مورد نظرش نتوانسته نتیجه بگیرد؛ یا باخته یا اینکه در بهترین حالت به نتیجه مساوی رسیده است.
نامه نیوز احمدی نژاد ورزشگاه آزادی ورزشگاه 

  

حرفه ای ها اینطوری بنزین می زننداین روزها همه جا صحبت حذف یارانه بنزین و گران شدن آن است. بنابراین ترفندهایی وجود دارد که بتوانیم از هر لیتر بنزینی که می خریم حدّاکثر استفاده را بکنیم.
خودروتک پالایشگاه بنزین زمین 

  

کمترین حقوق ها سال آینده 525 هزار تومان زیاد می شودیک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 98 با اشاره به افزایش ده درصدی و 400 هزار تومانی حقوق در سال آینده گفت که کمترین حقوق‌ها در سال آینده 525 هزار تومان افزایش خواهد کرد.
خودروتک نیروهای مسلح مجلس شورای اسلامی بودجه 

  

آقای اسد با یک هواپیمای ایرانی، دمشق را به شکلی کاملاً محرمانه، به مقصد تهران ترک کرده بود. موضوع سفر رییس جمهوری سوریه از مدت‌ها قبل در دستور کار بود؛ اما روز و ساعتش به شدت، سری نگه داشته می‌شد و شاید کمتر از انگشتان یک دست می‌دانستند که او چه زمانی به تهران خواهد آمد.
نامه نیوز سفر بشار اسد ایران 

  اخبار داغ
  

قیمت سکه و ارز در آخرین دوشنبه سال 97امروز سکه طرح جدید با افزایش قیمت‌ همراه بود و نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی کاهش قیمت را تجربه کردند. به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز (آخرین دوشنبه سال 1397) چهار میلیون و 650 هزار تومان است که 80 هزار تومان نسبت به روز قبل افزایش … نوشته قیمت سکه و ارز در آخرین دوشنبه سال 97 اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.
انصاف‌نیوز قیمت ارز قیمت افزایش قیمت 

  

خودرو چگونه ارزان شد؟نخریدن خودرو بالاخره روی قیمت‌ها تاثیر گذاشت و شاهد کاهش نسبی قیمت ماشین در هفته آخر اسفند هستیم. پراید 131 به قیمت 40 میلیونی برگشته و پژو 405 سه میلیون تومان کمتر از قیمت یک ماه پیش و 68 میلیون تومان فروخته می‌شود
خودروتک ایران خودرو خودرو بازار خودرو 

  

حجت از کاهش 500 تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی‌ها 14 هزار و 800 تا 16 هزارتومان است.
صراط تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی 

  

مدت زمان دوری ستاره بارسلونا از میادین مشخص شد.
نود ستاره بارسلونا 

  

تسویه بدهی ارزی هما و راه آهن تا سقف 3.5 هزار میلیارد تومانهیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با افزایش سرمایه دولت در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و ش
خبرفوری حساب ذخیره ارزی جمهوری اسلامی ایران راه آهن جمهوری اسلامی ایران 

  

سرلشگر باقری: مبارزه با تروریست تا شکست کامل ادامه می یابددمشق - ایرنا-سردار سرلشگر پاسدار 'محمد باقری' رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تاکید کرد که مبارزه با تروریست در منطقه تا نابودی کامل آنان ادامه می یابد.
ایرنا جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایرنا 

  

خانه نشینی دو هفته ای سوارزتهران- ایرنا- «لوئیس سوارز» مهاجم تیم بارسلونا به دلیل مصدومیت از ناحیه قوزک پا در جریان پیروزی 4 بر یک آبی اناری ها مقابل رئال بتیس، 10 تا 15 روز از میادین دور خواهد بود.
ایرنا جدول ایرنا تهران