ایرنا   |  سیاسی  |  

چشم‌انداز تحولات سوریه و نظم منطقه‌ای غرب آسیا

تهران- ایرنا- همایش تخصصی چشم انداز تحولات سوریه و نظم منطقه ای غرب آسیا توسط پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

چشم‌انداز تحولات سوریه و نظم منطقه‌ای غرب آسیا

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، در این همایش سید محمد کاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، حمیدرضا دهقانی مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وزارت امور خارجه و محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه، سخنرانی کردند. در ابتدای این همایش مجری برنامه عنوان کرد: در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و حضور همه کشورهای عربی در سوریه و بازگشایی سفارتخانه‌های آنها تصمیمی به برگزاری این همایش گرفتیم و از اعضای وزارت امور خارجه دعوت کردیم تا نظرات جمهوری اسلامی را در این زمینه بدانیم.**اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به نفع ایران استسخنران اول این همایش محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه بود که در ابتدای صحبت های خود گفت: موضوع بحث من نسبت تحولات اخیر سوریه با جمهوری اسلامی، محور مقاومت و رژیم اشغالگر قدس است. در یک پاسخ کوتاه و سریع همه اجماع نظر داریم این تحولات به علت در هم پیچیدگی منافع با هر سه بازیگر دارد هر اتفاقی بیافتد اثرات جانبی بر ایران و محور مقاومت خواهد داشت و علاوه بر این نقش خود سوریه است به عنوان یک بازیگر ژئوپلتیکی.وی ادامه داد: اول اینکه ما در سوریه حضور پیدا کردیم و اهدافی را از این حضور دنبال کردیم که بر اساس رویکرد واقع گرایی تفسیر و تعبیر کردند و اعتقاد بر این است که رویکرد واقع گرایانه تدافعی داشتیم. از جمله مهم ترین اهدافی که ما دنبال می کردیم تقویت محور مقاومت و به دنبال این بودیم و هستیم که هویت مقاومتی سوریه را حفظ کنیم. شیبانی درباره این سوال که آیا سوریه با توجه به شرایط فعلی در محور مقاومت باقی می ماند، گفت: اولین عامل در این زمینه موقعیت و شرایط خود سوریه و اشغال بخشی از آن توسط اسرائیل است که زمینه مقاومتی ، از آن دور نخواهد شد.وی ادامه داد: دومین عامل نقشی است که روسیه در سوریه دارد. روسیه درست است که یک سری الزامات بین المللی و منطقه ای دارد ولی در مجموع رویکرد اخیر روسیه این نکته را اثبات می کند که روسیه حفظ محور مقاومت و همراهی با آن را بخشی از منافع و اهداف استراتژیک آن می داند. وی افزود: عامل سوم نگرشی است که بر موسسات و مقامات سوری در این رابطه حاکم است و عامل چهارم هم پیمانی‌ است که در 8 سال اخیر بین ایران، محور مقاومت و سوریه رخ داد و عامل آخر وجود جریان های قومی-عربی است که انگیزه های پنهان در حفظ مقاومت دارند. شیبانی نکته دوم بحث مقدماتی خود را در رابطه با دستاوردها و نتایجی است که ایران از حمایت از سوریه به دست آورده است مطرح کرد و گفت: ما، محور مقاومت و هم پیمان های ما مثل روسیه، موفق شدیم در حمایت از سوریه و با طرحی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به دنبال آن بودند، مقابله کنیم و علاوه بر این زمینه های شکل گیری خاورمیانه مورد نظر خود را ایجاد کنیم و در آن ایران یکی از بازیگران اصلی این نظم جدید باشد. سفیر سابق ایران در سوریه دو تحول مهم و تاثیرات آن نسبت به ایران، محورمقاومت و رژیم اشغالگر قدس را این گونه بیان کرد: مسأله اول اعلام خروج نیروهای آمریکا از سوریه است؛ آمریکا در رابطه با خاورمیانه و سوریه دچار سردرگمی استراتژیک بوده و هست و نتوانست استراتژی معینی را اتخاذ کند. ابتدا یک رویکرد تهاجمی امیدوارکننده داشت، رویکرد دوم در اواخر دوره اوباما محتاطانه و نامطمئن بود و رویکرد سوم در دوره ترامپ تجدید نظرطلبانه فعال بود.** اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه برای ایران مثبت است وی ادامه داد: اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بدون تردید برای جمهوری اسلامی مثبت است و یکی خواسته های ایران را محقق کرد و آمریکا یکی از خاکریزهای مقابله با ما را خالی کرد. آمریکایی ها به خاطر این وضعیت تلاش خواهند کرد برای بهم زدن میدان و ایجاد چالش برای ما، با ورود بازیگران جدید در معادله سوریه باعث برخوردهای جدیدی شوند. وی تاثیرات دیگر این اقدام آمریکا را برشمرد: نزدیک شدن ترکیه به ایران در موضوع کردی، نزدیکی کردها به دولت مرکزی، کاهش میزان تنش آمریکا و روسیه، تنها شدن رژیم صهیونیستی و پایین آمدن قدرت چانه زنی آن و بالا رفتن فشار روس ها بر رژیم صهیونیستی.** بازگشایی سفارتخانه کشورهای عربی در سوریه و حل و فصل مسائل شیبانی تحول دوم را بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی در سوریه دانست و عنوان کرد: این موضوع باعث پیشرفت در حل و فصل سیاسی موضوع سوریه می شود که مجموعاً مثبت است و باعث بازگشت تاریحی سوریه به جهان عربی می شود و امکان طرح مسأله فلسطین به عنوان مهم ترین مسأله جهان اسلام را فراهم می کند و این در حالی است که رژیم صهیونیستی از استمرار بحران در سوریه استقبال می کند. وی درباره اهداف اسرائیل از استمرار بحران در سوریه عنوان کرد: در اینجا سه مورد مطرح است؛ یکی ترسیم خطوط فرضی برای حضور ایران در سوریه، دیگری مباح دانستن استفاده از فضای سوریه و امتداد این حق به فضای عراق و سوم شکل دهی به یک حل و فصل سیاسی فرضی بیت سوریه و اسرائیل. محمدرضا رئوف شیبانی در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: بازگشایی سفارت های عربی در سوریه مثبت است و باعث مشارکت عربی در مرحله بازسازی و فراهم شدن زمینه بازگشت سوریه به میادین عربی و تثبیت حاکمیت در سوریه است. **ترامپ با توجه به پایگاه رأی خود تصمیم می گیردسخنران دوم این همایش حمیدرضا دهقانی مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وزارت امور خارجه بود که صحبت خود را با یک سوال شروع کرد: سوال اولی که مطرح است این است که آقای ترامپ که این تصمیم را گرفته مثل دو تصمیم قبلی اوست یا این دفعه اجرا می شود؟ وی ادامه داد: این تصمیم با هم پیمانان آمریکا در منطقه گرفته نشده است و شخص ترامپ حتی نهادهای داخلی را هم شریک ندانسته و بعد از تصمیم گرفتن آن را به کشورهای عربی اطلاع داده و کمی قبل تر به اسرائیل اطلاع داده است. این تصمیم مانند تصمیم های دیگر ترامپ جنبه شخصی داشته است. وی درباره علت اتخاذ این تصمیم توسط ترامپ گفت: هر تصمیمی که او از ابتدا و تا اطلاع ثانوی می گیرد بخشی از آن به چشمداشت رایی است که در داخل آمریکا برای دور دوم به دنبال آن است و او شعار داده که هزینه های آمریکا را در خاورمیانه کاهش می دهد و این تصمیم هم در همین راستاست. وی افزود: در بُعد خارجی هم ماندن آمریکا در سوریه می توانست تبعات زیادی داشته باشد که یکی از آنها حرکت ترکیه به سمت بلوک شرق بود که جلوگیری از این اتفاق، از اهداف آمریکا برای اعلام خروج از سوریه بود. دهقانی درباره نشست آستانه عنوان کرد: این نشست به نظر می رسد ابعاد بیشتری از مسأله سوریه پیدا کرده است و مشورت هایی ایران، ترکیه و روسیه می کنند که فراتر از سوریه است و این برای آمریکا قابل پذیرش نیست و در تلاش است که آستانه فروپاشیده شود. وی درباره اعلام خروج آمریکا از سوریه بیان کرد: این کار خیلی مهم بود نه از این جهت که 2000 نیرو را از سوریه خارج می کند بلکه از جهت وسعت منطقه‌ای در دست آمریکا بود و سیاست پشت آن اهمیت دارد. از این عقب نشینی اسرائیل و کشورهای عربی طرفدار آمریکا و کردها ناراحت هستند زیرا احساس می کنند یک حامی اصلی منطقه را خالی کرده است و از طرف دیگر دولت سوریه، ترکیه، روسیه و ایران از این اقدام خوشحال شدند. وی ادامه داد: به نظر می رسد در مورد کیفیت و چگونگی این اقدام با سوال های زیادی روبرو هستیم؛ هنوز زمانی تعیین نشده و هنوز عنوان نشده که پایگاه های هوایی هم تخلیه می شوند یا خیر؟ مشخص نشده که پایگاه منطقه طنف هم شامل این عقب نشینی می شود یا خیر؟ حمایت از نیروهای دموکرات در سوریه چه می شود؟ به نظر می رسد یکی از اهداف سفر پمپئو و بولتون به منطقه برای پوشش دادن نگرانی های ایجاد شده در کشورهای منطقه است. مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در باره واکنش احتمالی ترکیه گفت: باید دید که ماجراهای سوریه ترکیه را به این نتیجه می رساند که که از غرب جدا شود و به شرق بپیوندد یا خیر؟ وی ادامه داد: چیزی که مشخص است این است که نه عرب ها از خروج آمریکا از سوریه مطلع بودند و نه آمریکا از بازگشایی سفارت خانه های عربی خوشحال است. عرب ها از نقشی که ترکیه در آینده منطقه می تواند بازی کند نگران هستند زیرا ترکیه هم در جهان سنی است، هم‌مرزی طولانی با سوریه دارد و توان اقتصادی دوران بازسازی را خواهد داشت. وی افزود: در مجموع ترکیه می خواهد از این وضعیت استفاده کند و سعی خواهد کرد منطقه حائلی را در طول مرز سورریه در اختیار بگیرد تا هم از جهت سیاسی و هم جغرافیایی اهرم فشاری بر دولت دمشق باشد. حمیدرضا دهقانی در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: می توانیم امیدوار باشیم در سال 2019، بحران سوریه رو به انتها حرکت کند و در پایان سال ما شاهد باشیم که این بحران را نداشته باشیم.**معادلات آینده بسیار پربازیگر استسخنران سوم این همایش سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه بود که با عنوان «نقش آمریکا و روسیه در آینده معادلات سوریه و آسیای غربی» به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: در اینجا سه نکته اصلی و قابل توجه وجود دارد؛ یکی تغییرات ساختاری در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخل کشورها، دوم ترکیبی از روشنی و ابهام از نقش ابرقدرت ها و سوم نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی. وی درباره تغییرات ساختاری در سه سطح مذکور اظهار کرد : در سطح بین المللی تغییرات خیلی عمیق بوده و در 25 سال گذشته، جابه‌جایی جدی از نظر قدرت در جهان جاری است و مفهوم قدرت تغییر کرده و این در خاورمیانه اثر داشته است. در سطح منطقه ای هم خیلی تغییرات داشته ایم و تاثیر بازیگران غیر عرب بیشتر شده است. در سطح داخلی کشورها از جمله آمریکا هم تغییراتی وجود داشته است. مجموع این تغییرات به تغییر نقش قدرت های جهانی در خاورمیانه منجر شده است.سجادپور درباره روشنی و ابهام از نقش ابرقدرت ها عنوان کرد: ابرقدرت ها مخصوصاً آمریکا و روسیه می خواهند قدرت تعیین کننده باشند ولی نمایش قدرت در بین این دو متفاوت است. روسیه سعی می کند از طریق خاورمیانه به یک قدرت جهانی تبدیل شود و آمریکا می خواهد نقش سنتی خود را داشته باشد؛ این مسأله روشن ست. وی ادامه داد: اما در رفتارهای آنها ابهاماتی هم وجود دارد. به طور مثال در بحث خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ابهامات زیادی و جدی‌ای وجود دارد. از همه مهم‌تر ابهام بین رئیس جمهوری آمریکا و نظام اداری آمریکا از جمله پنتاگون، دستگاه های امنیتی و...، است. اینها باعث تولید اغتشاش و ابهام در منطقه شده است. در مجموع رفتارهای آمریکا و روسیه ترکیبی از روشنی -یعنی اینکه هرکدام می خواهند قدرت برتر باشند- و ابهام است.** نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه درباره نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی گفت: یکی از ویژگی های جهان امروز، افزایش اثرگذاری قدرت های منطقه ای در مناسبات منطقه است. مانند نقش مثبت یا منفی ترکیه، ایران و عربستان در معادلات فعلی خاورمیانه و مناسبات این قدرت ها با قدرت های جهانی که در معادلات سوریه و آسیای غربی اهمیت دارد. همچنین کنشگرهای کوچک منطقه ای مثل امارات و قطر هم مهم شده اند. سجادپور در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: ما خاورمیانه و غرب آسیایی خواهیم داشت بسیار پربازیگر و فقط قدرت های بزرگ تعیین کننده نخواهند و دولت های کوچک و گروه های زیر ملی اثرگذار خواهند بود. ما شاهد ترکیبی از پویایی های منطقه‌ای و بین المللی هستیم و لحظات حساسی برای ماست که امکانات منطقه ای را حفظ و تثبیت کنیم. **م .م**1601**

سوریه خاورمیانه دموکرات   اخبار برگزیده
  

قیمت خودرو «3 نرخی» شد!سه نرخی شدن قیمت خودرو با اجرایی شدن پیش فروش های جدید نشان می‌دهد که وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو صرفا بهانه‌ای از سوی مدیران خودروسازان و وزارت صمت برای افزایش قیمت محصولات بوده است.
خودروتک قیمت افزایش قیمت ایران خودرو 

  

قیمت خودرو/ قیمت بازار و کارخانه تمام خودروهای داخلی (دوشنبه 24 دی 1397)/ قیمت صبحقیمت کلیه خودروهای تولید داخل در بازار و کارخانه در صبح روز دوشنبه 24 دی ماه 97 به شرح زیر است. این قیمت ها با توجه به آخرین تغییرات قیمت در آخر وقت معاملات روز قبل درج شده و به نوعی قیمت آغاز معاملات امروز به حساب می آید. قیمت های نیمروز معاملاتی هر روز ساعت 13 در سایت خودروتک قرار می گیرد.
خودروتک قیمت ایران خودرو خودرو 

  

دخیا، سلطان سیو در ترکیب شیاطین سرخگلر شیاطین سرخ یک بار دیگر با واکنش‌هایش تیم خود را نجات داد.
ایلنا داوید دخیا منچستر منچستر یونایتد 

  

استقبال جالب استقلالی‌ها از مربی جدیدشان دریافت 3 MB ویدئومهر: مارتین فورکل مربی جدید استقلال تهران سابقه بازی در تیم ملی جوانان آلمان را در کارنامه دارد ضمن آنکه در دوران مربی گری به عنوان بدنساز در تیم ملی جوانان ویتنام هم به فعالیت پرداخته است. فورکل متولد 31 تیر ماه 1358 متولد منطقه کوبورگ آلمان غربی یکی از شهر های ایالت باواریا است . وی در طول دورانی که به بازی می پرداخت به عنوان مدافع راست چندان بازیکن شاخصی نبود.…
مهر بازی استقلال تهران 

  

سولسشر: یونایتد همیشه باید به دنبال پیروزی باشداوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، پس از پیروزی 1-0 مقابل تاتنهام در ومبلی، تاکید کرد که تیمش در هر دیدار باید برای پیروزی به میدان برود.
ورزش۳ بازی تاتنهام ورزش 

  

بازار در شوک اعلام قیمت جدید خودروهاگزارش امروز قیمت خودرو حکایت از انتظار بازار برای عرضه خودرو دارد به اعتقاد فعالان بازار خودرو اگر عرضه خودرو همچنان قطره چکانی باشد رشد قیمت ها ادامه خواهد داشت.
خودروتک بازار خودرو خودرو خودروسازان 

  

خودرو چطور گران شد؟18 اردیبهشت ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده، خروج این کشور از توافق برجام را اعلام کرد. از همان روز بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت کشور با تنش روانی شدیدی نسبت به این اتفاق روبه‌رو شد.
خودروتک واردات خودرو خودرو خودروسازان 

  

حمله سازمان حمایت به خودروسازانعباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری اظهاراشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
خودروتک خودروسازان تنظیم بازار ایران خودرو 

  

واکنش بازار به افزایش قیمت محصولات ایران خودروگزارش امروز قیمت خودرو حکایت از واکنش منفی بازار نسبت به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو دارد.
خودروتک افزایش قیمت قیمت ایران خودرو 

  

قیمت جدید 14 محصول پرتیراژ ایران خودرو اعلام شدگروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید محصولات پرتیراژ خود را اعلام کرد. این فهرست 14 محصول ایران خودرو را شامل می شود.
خودروتک قیمت ایران خودرو ایران 

  اخبار داغ
  

لابی های قدرتمند طرح مبارزه با پوشاک قاچاق را متوقف کردعضو هیات مدیره اتحادیه صنف تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به توقف طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق گفت: لابی‌های قدرتمند عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق باعث توقف طرح شده است.
فارس قاچاق تهران تولید 

  

ارزش آفرینی طرح توسعه مکران با مبانی نظری امکان پذیر استبندرعباس- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان از توجه به توسعه سواحل مکران در برنامه توسعه ششم به عنوان یک اتفاق مطلوب در استان هرمزگان نام برد و گفت: این طرح توسعه بدون مبانی نظری نمی تواند ارزش آفرینی رضایت بخشی داشته باشد.
ایرنا بندرعباس بازی استان هرمزگان 

  

توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در تهران/ لابی قاچاقچیان جواب داد؟سعید جلالی قدیری در مصاحبه با رادیو افزود: لابی قدرت و فشار یک جریان بسیار پرقدرت است و شکی در این
خبرفوری قاچاق تهران مصاحبه 

  

اعتیاد اقتصاد ایران به بوی نفت و بازگشت دوباره رشد اقتصادی به زیر صفر/ رکود تورمی تشدید خواهد شد؟لایحه بودجه برای ارائه در صحن مجلس، این روزها در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، اما با توجه به پیش‌
خبرفوری اقتصاد اقتصاد ایران رشد اقتصادی 

  

قیمت طلا ، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 26 دیتسنیم: قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز، 3 میلیون و 915 هزار تومان شد.
خودروتک قیمت ارز قیمت سکه و طلا 

  

منزل مسکونی به ارزش 15 میلیارد ریال در آشخانه وقف درمان شدبجنورد-ایرنا- معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت: یک باب منزل مسکونی به ارزش 15 میلیارد ریال توسط زوج مانه و سملقانی برای دارو و درمان بیماران خاص در شهر آشخانه وقف شد.
ایرنا ریال درمان تندرستی 

  

تورم ظالمانه‌ترین مالیات بر قشر ضعیف جامعه استمعاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: تورم موجود نه‌تنها افراد بسیاری را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به زیر خط فقر می‌کشاند، بلکه افراد فقیر از گذشته فقیرتر خواهند شد. لذا تورم ظالمانه‌ترین مالیات بر قشر پایین‌دست جامعه است که نیاز به کمک جدی دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایرین را می‌طلبد.
فارس تورم مالیات بهزیستی 

  

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم 10میلیون درصدی ونزوئلا!به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس تایمز، صندوق بین المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرد با تداوم روند فعلی، نرخ تورم ونزوئلا تا پایان امسال به 10 میلیون درصد برسد. ونزوئلا که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است از نوامبر سال 2016 تاکنون با پدیده ابرتورم دست به گریبان است...
انصاف‌نیوز صندوق بین المللی پول پول تورم 

  

ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شدتهران- ایرنا- بانک مرکزی در راستای تامین حواله های ارزی واردات کشور، ارزهای یورو، درهم، یوان چین،وون کره، ربل روسیه و لیر ترکیه را تامین و به اندازه کافی به بازار تزریق کرد.
ایرنا ارز بانک مرکزی بانک