ایرنا   |  سیاسی  |  

چشم‌انداز تحولات سوریه و نظم منطقه‌ای غرب آسیا

تهران- ایرنا- همایش تخصصی چشم انداز تحولات سوریه و نظم منطقه ای غرب آسیا توسط پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

چشم‌انداز تحولات سوریه و نظم منطقه‌ای غرب آسیا

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، در این همایش سید محمد کاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، حمیدرضا دهقانی مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وزارت امور خارجه و محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه، سخنرانی کردند. در ابتدای این همایش مجری برنامه عنوان کرد: در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و حضور همه کشورهای عربی در سوریه و بازگشایی سفارتخانه‌های آنها تصمیمی به برگزاری این همایش گرفتیم و از اعضای وزارت امور خارجه دعوت کردیم تا نظرات جمهوری اسلامی را در این زمینه بدانیم.**اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به نفع ایران استسخنران اول این همایش محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه بود که در ابتدای صحبت های خود گفت: موضوع بحث من نسبت تحولات اخیر سوریه با جمهوری اسلامی، محور مقاومت و رژیم اشغالگر قدس است. در یک پاسخ کوتاه و سریع همه اجماع نظر داریم این تحولات به علت در هم پیچیدگی منافع با هر سه بازیگر دارد هر اتفاقی بیافتد اثرات جانبی بر ایران و محور مقاومت خواهد داشت و علاوه بر این نقش خود سوریه است به عنوان یک بازیگر ژئوپلتیکی.وی ادامه داد: اول اینکه ما در سوریه حضور پیدا کردیم و اهدافی را از این حضور دنبال کردیم که بر اساس رویکرد واقع گرایی تفسیر و تعبیر کردند و اعتقاد بر این است که رویکرد واقع گرایانه تدافعی داشتیم. از جمله مهم ترین اهدافی که ما دنبال می کردیم تقویت محور مقاومت و به دنبال این بودیم و هستیم که هویت مقاومتی سوریه را حفظ کنیم. شیبانی درباره این سوال که آیا سوریه با توجه به شرایط فعلی در محور مقاومت باقی می ماند، گفت: اولین عامل در این زمینه موقعیت و شرایط خود سوریه و اشغال بخشی از آن توسط اسرائیل است که زمینه مقاومتی ، از آن دور نخواهد شد.وی ادامه داد: دومین عامل نقشی است که روسیه در سوریه دارد. روسیه درست است که یک سری الزامات بین المللی و منطقه ای دارد ولی در مجموع رویکرد اخیر روسیه این نکته را اثبات می کند که روسیه حفظ محور مقاومت و همراهی با آن را بخشی از منافع و اهداف استراتژیک آن می داند. وی افزود: عامل سوم نگرشی است که بر موسسات و مقامات سوری در این رابطه حاکم است و عامل چهارم هم پیمانی‌ است که در 8 سال اخیر بین ایران، محور مقاومت و سوریه رخ داد و عامل آخر وجود جریان های قومی-عربی است که انگیزه های پنهان در حفظ مقاومت دارند. شیبانی نکته دوم بحث مقدماتی خود را در رابطه با دستاوردها و نتایجی است که ایران از حمایت از سوریه به دست آورده است مطرح کرد و گفت: ما، محور مقاومت و هم پیمان های ما مثل روسیه، موفق شدیم در حمایت از سوریه و با طرحی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به دنبال آن بودند، مقابله کنیم و علاوه بر این زمینه های شکل گیری خاورمیانه مورد نظر خود را ایجاد کنیم و در آن ایران یکی از بازیگران اصلی این نظم جدید باشد. سفیر سابق ایران در سوریه دو تحول مهم و تاثیرات آن نسبت به ایران، محورمقاومت و رژیم اشغالگر قدس را این گونه بیان کرد: مسأله اول اعلام خروج نیروهای آمریکا از سوریه است؛ آمریکا در رابطه با خاورمیانه و سوریه دچار سردرگمی استراتژیک بوده و هست و نتوانست استراتژی معینی را اتخاذ کند. ابتدا یک رویکرد تهاجمی امیدوارکننده داشت، رویکرد دوم در اواخر دوره اوباما محتاطانه و نامطمئن بود و رویکرد سوم در دوره ترامپ تجدید نظرطلبانه فعال بود.** اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه برای ایران مثبت است وی ادامه داد: اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بدون تردید برای جمهوری اسلامی مثبت است و یکی خواسته های ایران را محقق کرد و آمریکا یکی از خاکریزهای مقابله با ما را خالی کرد. آمریکایی ها به خاطر این وضعیت تلاش خواهند کرد برای بهم زدن میدان و ایجاد چالش برای ما، با ورود بازیگران جدید در معادله سوریه باعث برخوردهای جدیدی شوند. وی تاثیرات دیگر این اقدام آمریکا را برشمرد: نزدیک شدن ترکیه به ایران در موضوع کردی، نزدیکی کردها به دولت مرکزی، کاهش میزان تنش آمریکا و روسیه، تنها شدن رژیم صهیونیستی و پایین آمدن قدرت چانه زنی آن و بالا رفتن فشار روس ها بر رژیم صهیونیستی.** بازگشایی سفارتخانه کشورهای عربی در سوریه و حل و فصل مسائل شیبانی تحول دوم را بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی در سوریه دانست و عنوان کرد: این موضوع باعث پیشرفت در حل و فصل سیاسی موضوع سوریه می شود که مجموعاً مثبت است و باعث بازگشت تاریحی سوریه به جهان عربی می شود و امکان طرح مسأله فلسطین به عنوان مهم ترین مسأله جهان اسلام را فراهم می کند و این در حالی است که رژیم صهیونیستی از استمرار بحران در سوریه استقبال می کند. وی درباره اهداف اسرائیل از استمرار بحران در سوریه عنوان کرد: در اینجا سه مورد مطرح است؛ یکی ترسیم خطوط فرضی برای حضور ایران در سوریه، دیگری مباح دانستن استفاده از فضای سوریه و امتداد این حق به فضای عراق و سوم شکل دهی به یک حل و فصل سیاسی فرضی بیت سوریه و اسرائیل. محمدرضا رئوف شیبانی در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: بازگشایی سفارت های عربی در سوریه مثبت است و باعث مشارکت عربی در مرحله بازسازی و فراهم شدن زمینه بازگشت سوریه به میادین عربی و تثبیت حاکمیت در سوریه است. **ترامپ با توجه به پایگاه رأی خود تصمیم می گیردسخنران دوم این همایش حمیدرضا دهقانی مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وزارت امور خارجه بود که صحبت خود را با یک سوال شروع کرد: سوال اولی که مطرح است این است که آقای ترامپ که این تصمیم را گرفته مثل دو تصمیم قبلی اوست یا این دفعه اجرا می شود؟ وی ادامه داد: این تصمیم با هم پیمانان آمریکا در منطقه گرفته نشده است و شخص ترامپ حتی نهادهای داخلی را هم شریک ندانسته و بعد از تصمیم گرفتن آن را به کشورهای عربی اطلاع داده و کمی قبل تر به اسرائیل اطلاع داده است. این تصمیم مانند تصمیم های دیگر ترامپ جنبه شخصی داشته است. وی درباره علت اتخاذ این تصمیم توسط ترامپ گفت: هر تصمیمی که او از ابتدا و تا اطلاع ثانوی می گیرد بخشی از آن به چشمداشت رایی است که در داخل آمریکا برای دور دوم به دنبال آن است و او شعار داده که هزینه های آمریکا را در خاورمیانه کاهش می دهد و این تصمیم هم در همین راستاست. وی افزود: در بُعد خارجی هم ماندن آمریکا در سوریه می توانست تبعات زیادی داشته باشد که یکی از آنها حرکت ترکیه به سمت بلوک شرق بود که جلوگیری از این اتفاق، از اهداف آمریکا برای اعلام خروج از سوریه بود. دهقانی درباره نشست آستانه عنوان کرد: این نشست به نظر می رسد ابعاد بیشتری از مسأله سوریه پیدا کرده است و مشورت هایی ایران، ترکیه و روسیه می کنند که فراتر از سوریه است و این برای آمریکا قابل پذیرش نیست و در تلاش است که آستانه فروپاشیده شود. وی درباره اعلام خروج آمریکا از سوریه بیان کرد: این کار خیلی مهم بود نه از این جهت که 2000 نیرو را از سوریه خارج می کند بلکه از جهت وسعت منطقه‌ای در دست آمریکا بود و سیاست پشت آن اهمیت دارد. از این عقب نشینی اسرائیل و کشورهای عربی طرفدار آمریکا و کردها ناراحت هستند زیرا احساس می کنند یک حامی اصلی منطقه را خالی کرده است و از طرف دیگر دولت سوریه، ترکیه، روسیه و ایران از این اقدام خوشحال شدند. وی ادامه داد: به نظر می رسد در مورد کیفیت و چگونگی این اقدام با سوال های زیادی روبرو هستیم؛ هنوز زمانی تعیین نشده و هنوز عنوان نشده که پایگاه های هوایی هم تخلیه می شوند یا خیر؟ مشخص نشده که پایگاه منطقه طنف هم شامل این عقب نشینی می شود یا خیر؟ حمایت از نیروهای دموکرات در سوریه چه می شود؟ به نظر می رسد یکی از اهداف سفر پمپئو و بولتون به منطقه برای پوشش دادن نگرانی های ایجاد شده در کشورهای منطقه است. مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در باره واکنش احتمالی ترکیه گفت: باید دید که ماجراهای سوریه ترکیه را به این نتیجه می رساند که که از غرب جدا شود و به شرق بپیوندد یا خیر؟ وی ادامه داد: چیزی که مشخص است این است که نه عرب ها از خروج آمریکا از سوریه مطلع بودند و نه آمریکا از بازگشایی سفارت خانه های عربی خوشحال است. عرب ها از نقشی که ترکیه در آینده منطقه می تواند بازی کند نگران هستند زیرا ترکیه هم در جهان سنی است، هم‌مرزی طولانی با سوریه دارد و توان اقتصادی دوران بازسازی را خواهد داشت. وی افزود: در مجموع ترکیه می خواهد از این وضعیت استفاده کند و سعی خواهد کرد منطقه حائلی را در طول مرز سورریه در اختیار بگیرد تا هم از جهت سیاسی و هم جغرافیایی اهرم فشاری بر دولت دمشق باشد. حمیدرضا دهقانی در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: می توانیم امیدوار باشیم در سال 2019، بحران سوریه رو به انتها حرکت کند و در پایان سال ما شاهد باشیم که این بحران را نداشته باشیم.**معادلات آینده بسیار پربازیگر استسخنران سوم این همایش سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه بود که با عنوان «نقش آمریکا و روسیه در آینده معادلات سوریه و آسیای غربی» به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: در اینجا سه نکته اصلی و قابل توجه وجود دارد؛ یکی تغییرات ساختاری در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخل کشورها، دوم ترکیبی از روشنی و ابهام از نقش ابرقدرت ها و سوم نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی. وی درباره تغییرات ساختاری در سه سطح مذکور اظهار کرد : در سطح بین المللی تغییرات خیلی عمیق بوده و در 25 سال گذشته، جابه‌جایی جدی از نظر قدرت در جهان جاری است و مفهوم قدرت تغییر کرده و این در خاورمیانه اثر داشته است. در سطح منطقه ای هم خیلی تغییرات داشته ایم و تاثیر بازیگران غیر عرب بیشتر شده است. در سطح داخلی کشورها از جمله آمریکا هم تغییراتی وجود داشته است. مجموع این تغییرات به تغییر نقش قدرت های جهانی در خاورمیانه منجر شده است.سجادپور درباره روشنی و ابهام از نقش ابرقدرت ها عنوان کرد: ابرقدرت ها مخصوصاً آمریکا و روسیه می خواهند قدرت تعیین کننده باشند ولی نمایش قدرت در بین این دو متفاوت است. روسیه سعی می کند از طریق خاورمیانه به یک قدرت جهانی تبدیل شود و آمریکا می خواهد نقش سنتی خود را داشته باشد؛ این مسأله روشن ست. وی ادامه داد: اما در رفتارهای آنها ابهاماتی هم وجود دارد. به طور مثال در بحث خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ابهامات زیادی و جدی‌ای وجود دارد. از همه مهم‌تر ابهام بین رئیس جمهوری آمریکا و نظام اداری آمریکا از جمله پنتاگون، دستگاه های امنیتی و...، است. اینها باعث تولید اغتشاش و ابهام در منطقه شده است. در مجموع رفتارهای آمریکا و روسیه ترکیبی از روشنی -یعنی اینکه هرکدام می خواهند قدرت برتر باشند- و ابهام است.** نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه درباره نقش قدرت های منطقه ای و رابطه آنها با قدرت های جهانی گفت: یکی از ویژگی های جهان امروز، افزایش اثرگذاری قدرت های منطقه ای در مناسبات منطقه است. مانند نقش مثبت یا منفی ترکیه، ایران و عربستان در معادلات فعلی خاورمیانه و مناسبات این قدرت ها با قدرت های جهانی که در معادلات سوریه و آسیای غربی اهمیت دارد. همچنین کنشگرهای کوچک منطقه ای مثل امارات و قطر هم مهم شده اند. سجادپور در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: ما خاورمیانه و غرب آسیایی خواهیم داشت بسیار پربازیگر و فقط قدرت های بزرگ تعیین کننده نخواهند و دولت های کوچک و گروه های زیر ملی اثرگذار خواهند بود. ما شاهد ترکیبی از پویایی های منطقه‌ای و بین المللی هستیم و لحظات حساسی برای ماست که امکانات منطقه ای را حفظ و تثبیت کنیم. **م .م**1601**

سوریه خاورمیانه دموکرات   اخبار برگزیده
  

عرضه 60 هزار خودرو در دو ماه آینده توسط ایران خودرواقتصاد نیوز: قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در بازاریابی، فروش و امور مشتریان از برنامه تجاری‌سازی و عرضه حدود 60 هزار دستگاه خودرو ظرف کم تر از دوماه آینده خبر داد و گفت: با افزایش عرضه، قیمت در بازار به شرایط واقعی نزدیک خواهد شد.
اقتصادنیوز ایران خودرو خودرو بازار خودرو 

  

در این مطلب نگاهی نزدیک‌تر به پهپاد ساقط شده آمریکایی‌ها می اندازیم که یکی از پیچیده ترین، بزرگ‌ترین و گران قیمت‌ترین پهپاد‌های مورد استفاده ارتش ایالات متحده است.
نامه نیوز بوئینگ موشک هواپیما 

  

صدر:قدم به قدم در حال بازگشت به لیست سیاه FATF هستیمعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد.
مثلث مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس جمهور جمهوری اسلامی 

  

برادر میترا استاد در گفت‌وگویی از احضار‌های جدید در پرونده قتل خواهرش می‌گوید.
نامه نیوز شبکه های مجازی ایران روزنامه 

  

وضعیت کاهشی قیمت خودرو حفظ شدرئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: طی هفته‌های گذشته رخداد خاصی در بازار خودرو رخ نداده و قیمت ها متعادل است.
خودروتک قیمت خودرو بازار خودرو 

  

نماینده ویژه آمریکا: می خواهیم با ایران به میز مذاکره برویمخبرگزاری تسنیم: نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که تمام تلاش امریکا این است که با ایران به میز مذاکره برود.
مثلث ایران و آمریکا جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی 

  

اصلاح فروش فوری خودروسازاننایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است روش‌هایی که خودروسازان برای فروش فوری به کار می‌برند، کارساز نبوده و باید اصلاح شود.
خودروتک خودروسازان کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی 

  

ظریف:فقط چند لحظه تا انداختن ترامپ به تله جنگ فاصله وجود داشتایرنا: وزیر امور خارجه به تلاش تیم بی برای افزایش تنش میان ایران و آمریکا اشاره و تاکید کرد: «تیم بی» چند لحظه تا انداختن دونالد ترامپ به تله جنگ فاصله داشته است. خردورزی مانع از این شد؛ ولی تروریسم اقتصادی تنش به بار می‌آورد.
مثلث محمدجواد ظریف دونالد ترامپ ترامپ 

  

پرداخت تسهیلات به مستاجران، روند بازار را مثبت می کندهر چند عده ای معتقدند تزریق نقدینگی به بازار باعث تورم می شود اما اعتقادم بر این است که در حوزه مسکن این گونه نیست زیرا علی رغم این که در دولت های نهم و دهم جلوی تسهیلات بانکی گرفته شد اما سال 91شاهد افزایش 100درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بودیم.بنابراین ارایه تسهیلات بانکی از دلایل کنترل قیمت مسکن محسوب نمی شود.
مستقل‌آنلاین تسهیلات بانکی ایران تهران 

  

حملات سایبری متقابل ایران و آمریکامستقل آنلاین/ گروه سیاسی ــ رسانه‌های آمریکا و بعضی شرکت‌های امنیت سایبری گزارش‌هایی در مورد حملات سایبری متقابل آمریکا علیه ایران و برعکس، منتشر کرده‌اند اما مقامات دو کشور هنوز این حملات را تائید نکرده‌اند.
مستقل‌آنلاین جنگ سایبری ایران جمهوری اسلامی ایران 

  اخبار داغ
  

بنزین ارزان خوب است یا گران؟منشأ گرفتاری‌ اقتصاد ایران در بسیاری از مسائل از جمله بنزین، پاسخ غلط به پرسش‌های درست نیست، بلکه عموما ریشه در پاسخ درست به پرسش‌های غلط دارد. به‌عنوان مثال، پاسخ این پرسش که بنزین ارزان خوب است یا گران، کاملا بدیهی است: هیچ کدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! این پاسخ بدیهی به یک پرسش غلط، منشأ سال‌ها بی‌تدبیری برای مساله بنزین و همه حامل‌های انرژی شده است.
اقتصادنیوز بنزین مالیات اقتصاد 

  

تنها ده درصد مردم جهان از ارز دیجیتال سر در می آورندعلیرغم هیاهوی فراوان بر سر استفاده از ارزهای دیجیتال میزان استفاده از آن در جهان هنوز پایین است و 90 درصد مردم دنیا اطلاعات چندانی در این زمینه ندارند.
مثلث ارز سرقت خبرنگار 

  

کاهش آمار مهاجرت دانشجویان با افزایش قیمت ارز/ آماری دقیقی نداریممعاون وزیر علوم از کاهش مهاجرت دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دلیل افزایش قیمت ارز خبر داد.
ایلنا مهاجرت افزایش قیمت قیمت ارز 

  

رئیس فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه ای گفت: مطالعاتم در ورزش نشان می دهد که هیچ رشته‌ای به اندازه ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی حاوی مفاهیم مثبت نیست.
نامه نیوز محسن مهرعلیزاده ورزش ایران 

  

برخی اروپایی‌ها در قاچاق سازمان‌یافته موادمخدر دست دارند/جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شودبالاتر از مسئله عدم انجام وظیفه مبارزه با مواد مخدر توسط کشور‌های اروپایی معتقدیم که برخی از آن‌ها در این جریان دست دارند.
تسنیم سازمان زندان ها قاچاق مواد مخدر مواد مخدر