مهر   |  فرهنگی  |  

شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده و علامه مصباح سه رکن نظام اسلامی اند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ملت ایران در سوگ سه بزرگ نشسته اند و دشمنان خارجی و داخلی در سه شادی جشن گرفته اند: سالگرد شهادت سردار دل‌ها سلیمانی، اربعین دانشمند شهید فخری زاده، و ارتحال اندیشمند فرزانه مصباح یزدی. در گفتگو با محمد فنایی‌اشکوری استاد فلسفه و عرفان تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به خدمات علمی و عملی آیت الله مصباح یزدی و همچنین دو شهید بزرگوار…

شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده و علامه مصباح سه رکن نظام اسلامی اند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ملت ایران در سوگ سه بزرگ نشسته اند و دشمنان خارجی و داخلی در سه شادی جشن گرفته اند: سالگرد شهادت سردار دل‌ها سلیمانی، اربعین دانشمند شهید فخری زاده، و ارتحال اندیشمند فرزانه مصباح یزدی.

در گفتگو با محمد فنایی‌اشکوری استاد فلسفه و عرفان تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به خدمات علمی و عملی آیت الله مصباح یزدی و همچنین دو شهید بزرگوار شهید سلیمانی و فخری‌زاده پرداختیم. 

مشروح این گفتگو در ادامه می آید؛ 

ما سوگوار این عزیزان هستیم و جا دارد از ماتم فقدانشان اشک خون بریزم، اما هرگز مجالی برای یأس و نومیدی نیست. هر یک از این سه قهرمان نماینده و پرچمدار یک لشکر نیرومند و عظیم اند و این پرچم دست به دست می‌گردد و هرگز بر زمین نمی‌افتد

* چه ارتباطی می‌توان میان سه نخبه عزیز از دست رفته یعنی شهید سلیمانی، شهید فخری زاده و علامه مصباح یزدی ترسیم کرد؟

این بزرگان سه ضلع یک مثلث و سه رکن رکین نظام اسلامی و مکمل یکدیگر هستند؛ رکن اعتقادی و ایدئولوژیک، رکن علمی و تکنولوژیک، و رکن دفاعی و استراتژیک. استاد مصباح معلم و نظریه پرداز مبانی نظری و اعتقادی و مربی معنوی است؛ شهید فخری زاده پیشتاز در علم و فناوری است و سلیمانی بزرگ قهرمان میدان‌های حماسه و رویارویی سخت با دشمن است. این ارکان به هم مرتبط و متصل و به یکدیگر وابسته و مکمل یکدیگر هستند. اینها اساسی‌ترین عناصری است که یک جامعۀ پویا و پیشرو انقلابی به آن نیازمند است. آن استاد فرزانه، معرفت و معنویت تعلیم می‌دهد؛ آن دانشمند با الهام از آن معرفت و معنویت، دانش و ابزار تولید می‌کند؛ و آن قهرمان با استفاده از آن معرفت و دانش پنجه در پنجه اهریمن می‌اندازد و دست نحس اش را قطع می‌کند.

*جوانان انقلابی این کشور چه وظیفه‌ای در قبال این بزرگان دارند تا راهشان را ادامه دهند؟

هر یک از جوانان عاشق کشور باید خود را برای ایفای نقش در یکی از این صحنه‌ها و نبرد در یکی از این جبهه‌ها آماده کنند. در جامعۀ انقلابی که اهداف الهی و عدالت خواهانه دارد و در برابر دشمنان ذلت تسلیم را نمی‌پذیرد، کار در هریک از این عرصه‌ها جهاد و سربازی و دفاع است. جهاد و شهادت در هر سه عرصه مطرح است. دشمن هم این حقیقت را خوب درک کرده است، از این رو بین آنها فرقی قائل نیست؛ هر سه را هدف کینه و ترور قرار می‌دهد و به خاک و خون می‌کشد. هرکسی را که مفید به حال ایران سربلند تشخیص دهد عزم کشتنش را می‌کند، چه رزمنده میدان رویارویی نظامی باشد، مانند چمران و همت و سلیمانی، چه دانشمند هسته‌ای و موشکی باشد مانند شهریاری و طهرانی مقدم و فخری زاده و چه متفکر و اندیشمند باشد، همچون مطهری و مفتح و بهشتی. اگر دستشان به ترور فیزیکی نرسد ترور شخصیت می‌کنند که بس دردناک‌تر و خسارت‌بارتر است و برای دشمن کم هزینه تر، مانند آنچه دشمن با آیت الله مصباح می‌کند، چنانکه در طول سالیان شاهد بوده ایم و این روزها از هنجره های شیطانی شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی به دست ایادی استکبار شاهد هستیم.

ما سوگوار این عزیزان هستیم و جا دارد از ماتم فقدانشان اشک خون بریزم، اما هرگز مجالی برای یأس و نومیدی نیست. هر یک از این سه قهرمان نماینده و پرچمدار یک لشکر نیرومند و عظیم اند و این پرچم دست به دست می‌گردد و هرگز بر زمین نمی‌افتد. هر یک از اینان میراثی گرانقدر از خود بر جای گذاشته و شاگردان بسیاری را پرورش داده اند که این راه را با همت و قدرت ادامه خواهند داد. از این رو به دشمن هم باید گفت خیلی شادی و پایکوبی نکنید که هنوز هزار باده ناخورده در رک تاک است.

*شاگردان و همفکران ایشان چه وظایفی دارند؟

از شاگردان و همفکران ایشان انتظار می‌رود که راه آن بزرگوار را در ابعاد مختلف ادامه دهند: در بعد علمی که فهم و عرضه اسلام اصیل به صورت عقلانی و کار آمد است؛ در بعد معنوی که خودسازی و بسط اخلاق و معنویت و دینداری در جامعه است؛ و در بعد سیاسی که حمایت و پشتیبانی از حق در هر جا به ویژه در پیشبرد اهداف نظام اسلامی و دفاع از آن در برابر تهاجم دشمن است. وظیفۀ دیگر دوستان و شاگردان استاد مصباح، معرفی شخصیت و اندیشه‌های ایشان و دفاع از ایشان در برابر شبهات و هجمه‌ها و تهمت‌های ناجوانمردانه است.

کسانی که استاد فقید آیت الله مصباح (رضوان الله تعالی علیه) را می‌شناسند و با او به نحوی ارتباط داشته اند، چه ارتباط زنده و حضوری و چه از راه مطالعه آثار یا شنیدن سخنان ایشان، در چند دسته قرار می‌گیرند: بی طرفان، دوستان، منتقدان و دشمنان

*آیت الله مصباح موافقان و مخالفان زیادی داشتند، چگونه باید با مخالفان برخورد کنیم و چه پاسخی به ایرادات آنها بدهیم؟

کسانی که استاد فقید آیت الله مصباح (رضوان الله تعالی علیه) را می‌شناسند و با او به نحوی ارتباط داشته اند، چه ارتباط زنده و حضوری و چه از راه مطالعه آثار یا شنیدن سخنان ایشان، در چند دسته قرار می‌گیرند: بی طرفان، دوستان، منتقدان و دشمنان.

گروه بی‌نظر و بی‌طرف: به نظر می‌آید جمع زیادی را در بر نگیرد، چون شخصیت و منش و اندیشه و سلوک استاد چنان بود که بعید است کسی با ایشان آشنا باشد، اما هیچ موضعی نسبت به ایشان نداشته باشد.

دوستان و ارادتمندان: اغلب کسانی که با استاد حشر و نشر بیشتری داشته اند در این دسته قرار می‌گیرند و دسته‌های دیگر معمولاً کسانی هستند که یا اساساً با ایشان حشر و نشری نداشته اند و یا ارتباطشان بسیار کم بوده است. این گروه طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، از هم دوره‌ها و دوستان و شاگردان که از محضرش استفاده علمی و معنوی برده اند تا علاقمندان عامی که به نحوی از سخنرانی‌های عمومی و مواعظ و مواضعشان بهرمند بوده اند.

گروه منتقدان: منتقدان کسانی هستند که اندیشه‌ها و مواضع استاد را منصفانه و عالمانه نقد و بررسی می‌کنند. منتقد ممکن است ارادتمند استاد باشد، یا پژوهشگر بی طرفی باشد که به دور از دوستی و دشمنی در مقام بررسی علمی دیدگاه‌های ایشان است و یا حتی ممکن است مخالف و دشمن ایشان باشد، ولی فعلاً در مقام بحث علمی با رعایت اصول نقد علمی است. هرگز نباید منتقد به معنایی که گفتیم را با دشمن و مخالف یکی انگاشت. منتقد هر کسی باشد در مقام انتقاد محترم است و باید با او مواجهه علمی محترمانه داشت و کاری به نیت و انگیزه اش هم نداشت. ممکن است کسی به یک نظریه فلسفی استاد مصباح نقدی داشته باشد و بنده که شاگرد و مرید آن استاد هستم آن نقد را بپسندم و بپذیرم، چنانکه ممکن است در موردی اشکال را وارد ندانم و محترمانه آن را پاسخ دهم. مقتضای حقیقت جویی و سلوک علمی این است. خود استاد مصباح نقاد اندیشه بودند بطوری که نظریات محبوب ترین استادش را نقد می‌کردند و نه تنها هرگز از نقد علمی آرا خودشان ناراحت نمی‌شدند، بلکه از نقد علمی استقبال می‌کردند.

گروه دشمنان و مخالفان: از اینکه شخصیتی مثل آیت الله مصباح دشمنان بسیاری دارد نباید هرگز تعجب کرد. دشمنی واقعیتی است که وجود دارد و گریزی از آن نیست. نمی‌توان توقع داشت که کسی عمری از حق دفاع کند و با باطل بجنگد اما دشمن نداشته باشد. این محال است. آدم‌های بی خاصیت دشمن ندارند. انبیا و اولیا بدترین و بیشترین دشمنان را داشتند. گاهی چنان است که هرچه شخص بهتر و شایسته‌تر باشد دشمنان بیشتر و بدتری خواهد داشت. درباره امیرالمؤمنین (ع) گفتند: قتل فی المحراب لشدة عدله. مدتها او را بر منابر و در خطبه‌ها لعن می‌کردند.

کار دشمن تهمت و هتاکی و فحاشی و تحریف و جعل و ترور فیزیکی و شخصیتی است. اقتضای طبیعتش این است و اگر جز این باشد جای تعجب دارد. باید افزود که بیشتر دشمنی‌ها با استاد مصباح در واقع دشمنی با نظام اسلامی و رهبری است و کسانی که به آن استاد فرزانه هتاکی و جسارت می‌کنند در حقیقت عقده‌ها و کینه‌های خود را نسبت به انقلاب و رهبری اظهار می‌کنند، چرا که او از برجسته‌ترین مدافعان این نظام و رهبری و خار چشم دشمنان بود. هرکس که مدافع انقلاب باشد در هر سنگری که باشد هدف تیر غضب و غیظ دشمن است، چه سردار رشید سلیمانی باشد، چه دانشمند شهید فخری‌زاده باشد و چه حکیم فرزانه استاد مصباح. و ترور شخصیتی بسی ناجوانمردانه تر از ترور فیزیکی است و خسارتش برای انقلاب بیشتر است. دشمن گمان می‌کند که با بدنام کردن و ایجاد شبهه می‌تواند از نشر اندیشه‌ها و تأثیر کلام و جاذبۀ شخصیت او بکاهد.

دشمن غیر از منتقد است و تهمت و هتاکی و بی ادبی غیر از نقد است. بنابراین آنچه در این روزها در بوق‌های تبلیغاتی دشمن و در فضای مجازی علیه آن حکیم فرزانه گفته می‌شود هرگز از جنس نقد نیست

*چگونه می‌توان منتقد را از دشمن تشخیص داد؟ وظیفه ما در مقابل دشمنی‌ها و در مقابل نقدها چیست؟

باید توجه داشت که دشمن غیر از منتقد است و تهمت و هتاکی و بی ادبی غیر از نقد است. بنابراین آنچه در این روزها در بوق‌های تبلیغاتی دشمن و در فضای مجازی علیه آن حکیم فرزانه گفته می‌شود هرگز از جنس نقد نیست. منتقد براساس منطق و به طور مستند آرا و مواضع را نقد می‌کند. آن کس که هتاکی می‌کند و تهمت می‌زند و کلیپ‌های تبلیغاتی در فضای مجازی منتشر می‌کند منتقد نیست، دشمن است. منتقد در پی کشف حقیقت است، اما دشمن به دنبال عقده گشایی و نفرت انگیزی و انتقام گیری است. نقد علمی دشوار است و کار هر کسی نیست، اما بدگویی و هتاکی و هیاهو و شانتاژ و پروپاگاندا به راه انداختن بسیار آسان است. بعضی در این فنون استادند.

آیت الله مصباح آثار متعدد در زمینه‌های گوناگون فلسفی، کلامی، قرآنی، سیاسی و اخلاقی دارند. صدها مقاله و پایان نامه در شرح و بسط اندیشه‌های ایشان نوشته شده است و از اثرگذارترین متفکران معاصر در ایران است. مطالعه این آثار و بررسی و نقد آنها کار هرکس نیست، اما تهمت و ناسزاگویی و دشنام دادن و کاریکاتور کشیدن آسان است. نه نیازمند فکر است و نه نیازمند مطالعه؛ تنها چیزی که نیاز دارد خباثت و حماقت است. این گونه رفتارها کار متفکران و اندیشمندان نیست، کار اراذل و اوباش است. نقد اندیشه چیز دیگری است و نیازمند علم و معرفت و حکمت و ادب است. کسی که می‌خواهد نقد کند اول باید ادب نقد را بیاموزد بعد نقد کند.

وظیفه ما در قبال دشمنی‌ها روشنگری و رفع شبهه است، نه درگیر شدن با آنها و به سطح آنها تنزل یافتن و با زبان آنها سخن گفتن. بسیاری از کسانی که در صف مخالفان آن استاد فرزانه قرار گرفته اند قربانیان فریب و بمباران تبلیغات دشمن هستند. از این رو برخورد منطقی و اخلاقی ما در آگاهی بخشی به آنها می‌تواند اثرگذار باشد.

در مواجهه با مخالفان و دشمنان استاد مصباح و ناجوانمردی‌های آنها نباید دست به مقابله به مثل زد و پا را از مرز اخلاق و منطق بیرون نهاد. اگر آنها نسبت به آن بزرگوار جسارت و بی ادبی می‌کنند ما نباید در مقام دفاع از او چنین کنیم. حق آن بزرگوار بر ما و ارادت ما به او هرگز مجوز شکستن مرزهای اخلاقی نیست، بلکه خلاف خواست آن استاد معنوی است. بدون افتادن در دام خشم و هیجان و با رعایت کامل منطق و اخلاق می‌توان پاسخ مخالفان را داد. هرگز منتقدان استاد مصباح را با مخالفان و دشمنان او یکسان نگیریم،

لازم است که سعی کنیم استاد را از راه اندیشه‌ها و آثار نوشتاری و گفتاری و سیره عملی او بشناسیم و در همان چارچوب ایشان را معرفی کنیم. ما نسبت به حضرات معصومین (ع) هم نباید غلو کنیم، چه رسد به شاگردان مکتب آنها. از به کارگیری تعابیر غلوآمیز و یا حتی تعابیر حقی که ممکن است موجب سو فهم یا سو استفاده دشمنان و بیماردلان شود باید اجتناب کرد.

*در پایان اگر نکته خاصی دارید بفرمائید؟!

آیت الله مصباح آن قدر کمالات علمی و عملی آشکار و محسوس دارد که هیچ نیازی به نقل کرامت‌ها و خواب‌های این و آن نیست. بیان این گونه مطالب با صرف نظر از صحت و سقم اش، اگر به زیان نباشد قطعاً سودی ندارد. بالاترین معرف استاد مصباح کارنامه درخشان علمی و عملی هشتاد ساله ایشان است. مطمئناً مخاطب با بصیرت هرگز آنچه گفتیم را به معنای انکار کرامت بندگان خالص و مخلص خدا یا تردید در آن تلقی نخواهد کرد.

جوانان فناوری کاریکاتور   اخبار برگزیده
  

مشمولان یارانه جدید دولت اعلام شدند + مبلغ یارانه جدیدعضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تخصیص یارانه جدید در قالب بسته حمایت معیشتی و به صورت بن خرید و یارانه نقدی در سال آینده – سال 1400 – به تمام دریافت کنندگان یارانه نقدی – 45500 تومانی – خبر داده است.
مستقل‌آنلاین یارانه دولت بودجه 

  

دلار سقوط کرد/ ورود نرخ به کانال 23 هزار تومانصرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست و پنجم دی‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم 24 هزار و 290 تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته افت بیش از 500 تومانی دارد.
ایلنا دلار دلار آمریکا صرافی 

  

واعظی: با تیم بایدن ارتباط نداشتیمرئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: امروز با اطمینان بیشتری می‌گویم که بنای ما بر این است که تحریم‌ها برداشته شود و دولت سیزدهم بدون تحریم به مردم خدمت کند.
مثلث محمود واعظی بازی رئیس جمهور 

  

باید «بایدن» را راضی کنیم تا اشتباهات «اوباما» در قبال ایران را انجام ندهدوزیر امور شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی به بیان اظهاراتی علیه ایران پرداخت.
ایلنا ایران دولت سوریه 

  

قسم در بهارستان یا پاستور؟ قالیباف خردادماه خودش را برای کدام قسم آماده خواهد کرد؟ خرداد نه‌تن‌ها سرنوشت رئیس‌جمهوری چهار سال آینده را مشخص می‌کند، بلکه تکلیف رئیس یک‌ساله آینده مجلس را هم تعیین می‌کند.
نامه نیوز انتخابات ریاست جمهوری نیروی انتظامی جبهه پایداری 

  

پیش بینی روند بازار و قیمت خودرو تا اوایل سال 1400بازار خودرو این روزها اگر چه در سراشیب کاهش قیمت خودرو نیست اما در این بازار شاهد تکانه های افزایش جهشی قیمت هم نیستیم. این وضعیت ثبات آیا ادامه دار خواهد شد؟
خودروتک بازار خودرو خودرو خودروسازان 

  

شرط ورود قیمت خودرو به روند کاهش محسوس / قیمت پراید و دیگر پرتقاضاهاقیمت خودرو در چند روز اخیر روند باثباتی را طی کرده است. به نظر می رسد بازار خودرو بیشتر در انتظار مشخص شدن وضعیت بازارهای موازی است.
خودروتک قیمت ارز قیمت افزایش قیمت 

  

آخرین مهلت ثبت نام مسکن ملی اعلام شد​همه متقاضیان مسکن ملی تا پایان دی ماه تعیین وضعیت می‌شوند و افرادی که به هر دلیلی تمایلی به ادامه همکاری در اجرای این طرح را ندارند، حذف شده و افراد جدید و کسانی که در لیست هستند جایگزین می‌شوند.
مستقل‌آنلاین مسکن ماه زمین 

  

هشدار واعظی به استخراج کنندگان بیت کوینمحمود واعظی در خصوص استخراج بیت کوین توضیحاتی داد.
گسترش محمود واعظی بیت کوین رئیس جمهور 

  

آخرین وضعیت طرح تحول بازار خودروسخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارجاع طرح تحول بازار و صنعت خودرو به کمیته صنعت کمیسیون متبوعش خبر داد.
خودروتک بازار خودرو خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

  

عبور جمهوری خواهان از ترامپ /دیپلماسی توئیتری ظریف در مقابل اتهام زنی‌های پمپئودر حالی که تنها هشت روز به پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده، مجلس نمایندگان ایالات متحده آماده می‌شود تا طرح استیضاح رئیس‌جمهور را به اتهام به تحریک به یورش علیه ساختمان کنگره که پنج نفر کشته برجای گذاشت، بررسی کند.
اقتصادنیوز جمهوری خواه جمهوری اسلامی ریاست جمهوری 

  

نماینده تهران گفت: واردات واکسن ربطی به پذیرش FATF ندارد و پیوستن به این سازمان دست دشمن را در تحریم بیشتر باز می‌کند.
نامه نیوز ایران خودرو خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

  

به مذاکره با ایران برای آزادی نفت‌کش ادامه می‌دهیموزارت امور خارجه کره از تداوم مذاکره با ایران خبر داد.
ایلنا ایران نفت وزارت خارجه 

  

به جای مازوت‌سوزی سیاست خاموشی برق را در پیش گرفته‌اند/ پیشنهاد محدودیت تردد در روزهای پایانی هفتهرئیس شورای شهر تهران در واکنش به آلودگی هوا و خاموشی‌های روز گذشته شهر تهران گفت: در گذشته آلودگی هوا را انتخاب می‌کردند و از مازوت استفاده می‌کردند، اما الان تصمیم گرفتند از مازوت استفاده نکنند و خاموشی اعمال کنند و باید دید نتیجه چه می‌شود.
ایلنا برق تهران شورای شهر تهران 

  

دولت بایدن و ایرانهرچند واقعیت‌های حزبِ دموکرات، جو بایدن را در مسایل داخلی آمریکا به سوی چپ متمایل کرد ولی در سیاست خارجی، همانند اکثرِ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به راست و سیاستِ رهبری و برتریِ واشنگتن اعتقاد داشته و عمل خواهد کرد.
۵۵ آنلاین دولت رئیس جمهور خاورمیانه 

  اخبار داغ
  

بالاخره بیماران کرونایی تا چند وقت مصون هستند؟پروفسور سوزان هاپکینز که سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشته، گفت: نتایج دلگرم کننده است و نشان می‌دهد که ایمنی بیش از آنچه برخی از افراد تصور می‌کردند دوام آورده است، اما این مصونیت به هیچ وجه مطلق نیست.
برنا 

  

پیش‌بینی بورس در فردا شنبه 27 دی 99 / چرا بازار صعودی نمی‌شود؟بازار سهام در جریان معاملا هفته گذشته 6 درصد افت کرد و شاخص کل به کف قبلی خود باگشت، اما آیا بورس، فردا بهبود پیدا می‌کند؟
خودروتک سهام رئیس جمهور پول 

  

جهانپور گفت: تاکنون برای هیچکدام از واکسن‌های کرونا تایید موقت یا مجوز ورود از سوی این مرجع ملی در ایران صادر نشده است.
صراط ایران دارو 

  

امکان ابتلا به کرونا پس از واکسیناسیون از سوی این کشور تایید شد!وزارت بهداشت روسیه امکان آلوده شدن فرد واکسن زده به کووید19 بعد از واکسن را ارزیابی کرده و احتمال آن را کم اعلام کرد.
شما‌نیوز وزارت بهداشت واکسیناسیون روسیه 

  

«برای واکسن‌های کرونا تاییدیه موقت یا مجوز ورود صادر نشده»کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تا کنون برای هیچکدام از واکسن‌های کرونا تایید موقت یا مجوز ورود از سوی این مرجع ملی در ایران صادر نشده است...
انصاف‌نیوز دارو ایران 

  

کرونای مهلک برزیلی در انگلیسیک ویروس‌شناس برجسته انگلیسی به رغم ادعای دولت این کشور اعلام کرد که گونه بشدت خطرناک و مهلک ویروس کرونا با منشاء برزیل در این کشور شناسایی شده است.
برنا انگلیس ویروس دولت 

  

به فعالان صنایع دستی آسیب دیده از کرونا وام 50 میلیون تومانی پرداخت می شود.معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: به هنرمندان و فعالان صنایع دستی که در دوران کرونا دچار خسارت شدند،تا سقف 50 میلیون تومان، وام با کارمزد 4درصد و 6 ماه تنفس و اقساط 5 ساله (60 ماه) پرداخت می شود.
۵۵ آنلاین بازی وام میراث فرهنگی 

  

این کرونای افسار گسیخته/ نگرانی از گونه جهش یافته کرونا در برزیلگونه جهش یافته ویروس کرونا در برزیل باعث نگرانی شده است.
خبرفوری برزیل ویروس دولت 

  

احتمال بروز پیک چهارم کروناعضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر بازگشایی‌های اخیر، گفت: احتمال بروز پیک چهارم کرونا به دنبال بازگشایی‌ها قابل رد کردن نیست، اما امیدواریم با توجه به اینکه روند رو به کاهش بیماری چشمگیر است، پیک چهارم رخ ندهد.
گسترش وزارت آموزش و پرورش ویروس کودکان 

  

واکنش فوری چین به شیوع دوباره کرونا در این کشور/ ساخت قرنطینه‌گاه 3هزار واحدی/ ویدئومدتی است که مجددا کرونا در چین شایع شده است. دولت چین در واکنش به این اتفاق، یک قرنطینه گاه 3 هزار و
خبرفوری چین دولت سلامت