ورزش۳   |  ورزشی  |  

آماده ترین نسخه ستاره ولز به ایران رسید(عکس)

گرت بیل ستاره تیم ملی ولز با شادابی ویژه ای در تمرینات امروزاین تیم حاضرشده است.