بررسی جامع صنعت بانک در ایران

صنعت بانکداری در شمار 10 صنعت برتر بازار بورس و اوراق بهادار قرار داشته و در دهه 80 شمسی وارد بازار بورس شد. با اینکه زمان کمی که از پیوستن این صنعت به بازار بورس می‌گذرد ولی از پیشینه و بنیادی قوی برخوردار است.

بررسی جامع صنعت بانک در ایران

صنعت بانکداری در شمار 10 صنعت برتر بازار بورس و اوراق بهادار قرار داشته و در دهه 80 شمسی وارد بازار بورس شد. با اینکه زمان کمی که از پیوستن این صنعت به بازار بورس می‌گذرد ولی از پیشینه و بنیادی قوی برخوردار است. در این مقاله آشناییت کلی با نظام بانکداری ایران ایجاد شده، وضعیت نقدینگی و عوامل تشکیل دهنده آن در طول سال های اخیر نشان داده شده و درنهایت به بررسی وضعیت صنعت بانکداری و مقایشه بانک های بورسی پرداخته شده است.

صنعت بانکداری

محور فعالیت های صنعت بانک، سپرده پذیری است. به این معنا که بانک با نرخ مشخصی در قالب تجهیز منابع، سپرده جمع آوری می کند و آن را به صورت اعطای تسهیلات در قالب تخصیص منابع، سرمایه گذاری می کند. فعالیت بانکی در ایران تحت نظام بانکداری اسلامی است و معاملات در چارچوب عقود اسلامی انجام می شوند. در نظام بانکداری اسلامی، بانک پس از دریافت سپرده، با وکالت از سوی سپرده گذار یا آن را بر طبق عقود اسلامی، به افراد متقاضی تسهیلات پرداخت کرده و یا در سهام بورسی و غیر بورسی و اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کند. این عقود را در دو قالب کلی مبادله ای و مشارکتی تقسیم بندی می کنیم. نرخ بهره عقود مبادله ای ثابت و نرخ بهره عقود مشارکتی متغیر است. پس از کسر سود پرداختی به سپرده گذاران از سود فعالیت اقتصادی این عقود، یعنی درآمدهای مشاع، سهم بانک از درآمدهای مشاع به علاوه مبلغی به عنوان حق الوکاله طبق قوانین شناسایی می شود. درآمد دیگر بانک ها درآمد غیر مشاع است که در بانکداری متعارف با عنوان درآمد غیر بهره ای شناخته می شود. این درآمدها عبارت اند از درآمد کارمزد خدمات بانکی مانند صدور کارت نقدی و صدور ضمانت نامه، نتایج مبادلات ارزی و غیره.

هزینه های یک بانک دربرگیرنده هزینه های اداری و عمومی، هزینه های مالی و هزینه مطالبات مشکوک الاوصول می باشد.  مهم ترین این هزینه ها از دیدگاه فنی عملیات بانکداری، هزینه مطالبات مشکوک است. این هزینه نشان دهنده میزان ریسک اعتباری بانک و قابل اتکا بودن سیاست تخصیص منابع آن است. در ادامه پارامترهای ملی نظام بانکی موردبررسی قرار داده شده است.

نقدینگی و اجزا آن

مطابق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حجم نقدینگی در خرداد 1401 بالغ بر 51،049 هزار میلیارد ریال بوده است که 22 درصد آن پول و 78 درصد باقیمانده شبه پول بوده است. در نمودار زیر روند تغییرات نقدینگی و سهم هر بخش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است از ابتدای سال 1357 تا پایان خرداد 1401 حجم نقدینگی 19،796 برابر شده است. این در حالی است که سهم پول از 48 درصد به 22 درصد کاهش یافته است.

اجزای تشکیل دهنده پول

رشد شتابان بخش پول از سال 1387 با ورود بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری به بازار پولی کشور آغاز شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست افراد و سپرده های دیداری می باشد. در نمودار زیر تغییرات حجم پول نشان داده شده است. همانطور که مشخص است در سال 99 حدود  63 درصد حجم پول مربوط به سپرده های دیداری بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری بوده است.

اجزای تشکیل دهنده شبه پول

شبه پول شامل سپرده های مدت دار و قرض الحسنه پس انداز می باشد. در سال  1396 با تغییر نرخ سپرده های کوتاه مدت به  10 درصد حجم این سپرده ها روندی کاهشی به خود گرفت است در عین حال به دنبال عدم رعایت نرخ های رسمی این روند در سال  1397 معکوس شده است.

علل ایجاد تورم

افزایش سطح نقدینگی در اقتصاد یک کشور در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد از جمله عوامل تورم زا تلقی میگردد. چند نظریه در خصوص تورم وجود دارد. نظریه تورم جاذبه تقاضا افزایش تقاضای کل را عامل ایجاد تورم می داند. درمکتب پولی تورم عامل تورم زا سیاست های پولی و در نظریه فشار هزینه عدم تعادل های بخش عرضه منشا تورم شناخته می شود. در نظریه انتظارات تورمی تأثیر متغیرهای روانی بر روی نرخ تورم بررسی میگردد. در آخرین نظریه که نظریه تورم ساختاری است، ساختارهای نامتوازن اقتصادی و سیاسی در بروز تورم نقش خواهند داشت. پژوهش های بسیاری برای شناسایی علل تورم در اقتصاد ایران توسط پژوهشگران انجام شده است. اگر چه به دلیل وجود دیدگاه ها و نظریات مختلف اقتصادی، هر یک از پژوهشگران از زاویه های خاص و با فرض های معینی به پژوهش در این زمینه پرداخته اند، ولی تعداد زیادی از آنها به نتایج نسبتاً مشابهی دست یافته اند. وجه اشتراک این دسته از پژوهش ها را می توان در این جمله خلاصه کرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است.

روند رشد نقدینگی و نرخ تورم

حجم نقدینگی و تغییرات آن از جمله مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم و شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. همانطور که از قسمت های قبل مشخص گردید رشد قابل توجه نقدینگی در سال های اخیر رخ داده است. این در حالی است که نرخ تورم متناسب با این متغیر، رشد خواهد کرد. اولین نکته همانطور که گفته شد رشد کمتر حجم پول می باشد که قدرت تورم زایی بیشتری دارد. به این مفهوم که سهم بخش شبه پول در حجم نقدینگی بیشتر بوده است و عمده رشد نقدینگی مربوط به این متغیر بوده است. دومین نکته مهم این موضوع می باشد که اثرات رشد نقدینگی بر تورم لزوماً همزمان نمی باشد. لذا انتظارات تورمی از این ناحیه در سال های آتی می تواند مورد توجه باشد.

آنالیز SWOT نظام بانکی

عوامل اثرگذار اقتصادی بر صنعت بانکداری

به طور سنتی مهم ترین متغیر کلان اقتصادی که بر عملکرد بانک ها تأثیر می گذارد نرخ سود است. در ایران نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین می شود و بانک ها آزادی عمل چندانی برای رقابت در این حوزه ندارند. این در حالی است که نرخ های دستوری در بسیاری از موارد در محدوده ای کمتر از نرخ تورم تعیین می شوند. بدین ترتیب نرخ های سود واقعی منفی منجر به ایجاد مازاد تقاضای تسهیلات و کاهش پایداری سپرده ها خواهد شد. در این شرایط برخی از بانک ها انگیزه انحراف از نرخ های دستوری را خواهند داشت و شرایط رقابتی برای بانک های قانونمند دشوارتر خواهد شد. به موازات، افزایش استقراض دولت در سال های اخیر علاوه بر ایجاد تزاحم مالی برای بخش خصوصی، منجر به افزایش نرخ تأمین مالی بدون ریسک شده و این مهم نرخ های سود بانکی را تحت الشعاع قرار می دهد. تحریم های وضع شده بر اقتصاد ایران، تکالیف تحمیل شده بر بانک ها در بودجه های سنواتی دولت، میزان و نحوه عرضه اوراق دولتی در بازار بدهی و سیاست های پولی بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای بر عملکرد و میزان سودآوری بانک ها دارد.

آمار بانکی

طبق اعلام بانک مرکزی در حال حاضر 36 بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی ایرانی با حدود 23،922 شعبه و باجه در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت مشغول می باشند. از مجموع بانک های مورد اشاره، تعداد 4 بانک خارجی، 3 بانک دولتی تجاری، 5 بانک دولتی تخصصی وتوسعه ای،17 بانک غیر دولتی تجاری، 2 بانک غیر دولتی قرض الحسنه، 1 بانک مشترک ایرانی و خارجی و 4 موسسه اعتباری ایرانی غیر بانکی می باشند. در حال حاضر در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری، 10 نماد در بازار بورس و 10 نماد در بازار فرابورس حضور دارند.

به طور کلی بانک های ایرانی به پنج دسته تقسیم می شوند: بانک های دولتی تجاری، بانک های دولتی تخصصی و توسعه ای، بانک های غیر دولتی تجاری، بانک های غیر دولتی قرض الحسنه، بانک های مشترک ایرانی و خارجی.

1.بانک های دولتی تجاری: ملی، سپه، پست بانک

2.بانک های دولتی تخصصی و توسعه ای: مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و توسعه صادرات

3.بانک های غیر دولتی قرض الحسنه: قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت

4.بانک های مشترک ایرانی و خارجی: بانک مشترک ایران – ونزوئلا

5.بانک های غیر دولتی تجاری : کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، ملت، صادرات، سامان، پاسارگاد، دی، گردشگری، ایران زمین، شهر، رفاه، سرمایه، آینده و خاورمیانه

بررسی مقایسه ای بانک ها

این بخش از گزارش در مورد مقایسه بانک ها از جهات مختلف می باشد. بدین منظور در این بخش ابتدا نسبت های مهم مالی بانک ها مانند نسبت بدهی، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ، نرخ جذب سپرده و نرخ اعطای تسهیلات  و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی نشان داده شده است

لازم به توضیح است اطلاعات ارائه شده از صورت مالی سه ماهه 1401 و سال مالی منتهی به 1400 بانک ها در سامانه کدال گردآوری شده است.

سهم بانک ها از مجموع سپرده ها

با توجه به اینکه مطابق آمار موجود در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حجم کل سپرده های سیستم بانکی کشور بالغ بر 39،781 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه سال 1401 بوده است، نمودار زیر سهم هر بانک در بازار سپرده پذیری را نشان داده است. لازم به توضیح است نمودار زیر صرفاً بر اساس اطلاعات بانک های بورسی تهیه شده است.

نسبت های مهم بانک ها

نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می باشد. این نسبت یکی از شاخص ‌هایی است که وضعیت سلامت و ثبات مالی بانک ‌ها را نشان می‌ دهد. نرخ مطلوب این شاخص هشت درصد تعیین شده اما در این سال ‌ها بسیاری از بانک ‌های ایرانی نرخی کمتر از آن را ثبت کرده ‌اند. در ویدیو زیر روند این نسبت در سال های اخیر برای بانک های بورسی نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود این نسبت به طور میانگین از سال 90 تا 98 نزولی بوده است و از سال 98 روندی صعودی به خود گرفته است.

دانلود ویدیو

نسبت بدهی

این نسبت از حاصل تقسیم بدهی ها به مجموع دارایی ها تشکیل شده است و نشان دهنده این است که چند درصد دارایی های شرکت از حقوق صاحبان سهام تشکیل شده است. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود با توجه به ماهیت این صنعت طبیعی است که عمده دارایی های بانک از محل بدهی(سپرده مشتریان) تشکیل شده باشد و به طور میانگین این نسبت برای بانک های مورد بررسی در 10 سال گذشته برابر 93%  بود است. درصورتی که این نسبت بالای 1 باشد ریسک ورشکستی بانک را نشان می دهد و چنانچه بانک نتوانست به درستی وجوه را مدیریت کند ممکن است در سال های آتی با مشکل مواجه شود.

 نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام

این نسبت از حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام به دست می آید که نشانده عایدی ای است که نسیب سرمایه گذاران می شود و به نسبت سرمایه گذاری انجام شده تعریف می شود. بانک های مورد بررسی در به طور میانگین  10 سال گذشته از بازده حقوق صاحبان سهام 17 درصدی برخوردار بوده اند. این نسبت در سال گذشته برابر 39 درصد و در سال 1400 به 30 درصد رسیده است.

 نسبت بازدهی دارایی ها

این نسبت از حاصل تقسیم سود خالص به کل دارایی ها به دست می آید که نشانده مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده بهینه از دارایی ها در جهت کسب سود را نشان می دهد .  بانک های مورد بررسی به طور میانگین در 10 سال گذشته از بازده حقوق صاحبان سهام 1.2 درصدی برخوردار بوده اند. این نسبت در دو سال اخیر برابر 2 درصد بوده است.

نرخ اعطای تسهیلات و نرخ جذب سپرده

نرخ اعطای تسهیلات از حاصل تقسیم درامد تسهیلات بر میانگین تسهیلات اعطایی محاسبه شده است و همچنین نرخ موثر جذب سپرده از حاصل تقسیم سود سپرده ها بر میانگین سپرده ها در طول دوره محاسبه شده است.

 نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات

این نسبت برای تحلیل میزان ذخیره کنار گذاشته شده برای کاهش ارزش مطالبات نسبت به کل وام ها و تسهیلات پرداختی است. هر چه این نسبت بالاتر باشد ازنظر سپرده گذاران، اعتباردهندگان و مقام های نظارتی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر بالا بودن این نسبت نشان دهنده بالا بودن وام ها و تسهیلات غیرجاری و پایین بودن کیفیت دارایی های بانک است.

نسبت های بازاری شرکت های بانکی

نسبت قیمت به ارزش دفتری

بازدهی گروه بانکی در یک سال اخیر

منبع دیتاهای این گزارش از بانک مرکزی و صورت مالی بانک های بورسی استخراج گردیده است. لازم به ذکر است در این مقاله از مطالب گزارش سرمایه گذاری رفاه استفاده شده است.

کاریزما

صنعت بانک مرکزی بانکداری اسلامی   اخبار برگزیده
  

جزئیات جلسه مشترک دولت و مجلس / از گلایه در مورد وضعیت مسکن تا ابراز نگرانی بابت گرانی مواد غذایییک عضو هیأت رئیسه مجلس درباره جلسه شب گذشته رئیس‌جمهور با مجلسی‌ها گفت: جلسه خوبی برگزار شد و بنا شد این جلسات ادامه پیدا کند.
ایلنا دولت مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور 

  

پیشرفت‌های مذاکرات وین به طور کامل تامین‌کننده مطالبات ایران نبود/ زمینه برای امضای توافق در آینده بسیار نزدیک وجود داردسخنگوی وزارت امور خارجه گفت: می‌توانیم بگوییم برای احیای برجام در مرحله پیشرفت قرار داریم اما اینکه بگوییم به توافق نزدیک هستیم این معطوف به برآورده شدن انتظارات برحق جمهوری اسلامی ایران از طریق آمریکا است.
ایلنا وین ایران جمهوری اسلامی ایران 

  

منافع ایران؛ از اروپا تا خلیج فارسدر بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
فردا ایران جمهوری اسلامی ایران ایران و آمریکا 

  

شگرد های تبلیغی اخیر آمریکا در بازی با لغو تحریم‌هااتهام زنی‌ها، لفاظی‌ها و شگردهای تبلیغی اخیر آمریکایی‌ها در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای نشان می‌دهد که آن‌ها در تلاش‌اند تا برای فرار از لغو تحریم‌ها، مقصرنمایی ایران و نهایتاً به زانو درآوردن تیم مذاکره‌کننده کشورمان بازهم به تله‌گذاری‌های جدید و اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی روی بیاورند.
مثلث ایران و آمریکا ایران خودرو خودرو 

  

صدرنشینی دقیقه 90 پورتو با طارمیلیگ پرتغال| اتوبوس ویزلا مقابل یاران طارمی پنچر شد /پورتو با گل دقیقه 90 در صدر ماند
خانه فوتبال فوتبال بازی مهدی طارمی 

  

قشم ایر رکورد دار کیفیت و امنیت پروازIATA گواهینامه معتبرIOSA را برای سومین بار تمدید کرد!
اقتصادنیوز 

  

سرلشکر باقری پیام دادسرلشکر باقری با صدور پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار تاکید کرد: دشمن در تهاجم ترکیبی همه‌جانبه علیه ملت ایران، همه توان و امکانات خود را بسیج کرده از این رو در مقابله با ایجاد شبهه توسط دشمن در مسیر جهاد تبیین امری ضروری است.
فردا سربازی خبرنگار ایران 

  

هدفگذاری صنعت بیمه در راستای کاهش دغدغه های دولت و مردم استکاهش دغدغه های دولت در خصوص جبران خسارت های مردم در حوادث گوناگون از اهداف دارای اولویت صنعت بیمه به شمار می رود.
ایلنا صنعت بیمه شرکت های بیمه 

  

درخواست اصلاح قانون تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیرانجمعی از کارکنان دولتی در کارزاری خواستار اصلاح قانون بودجه 1401 در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.
ایلنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات 

  

تصویب برنامه عملیاتی توسعه، نصب و راه اندازی ارتباطات سیارمحمد عزیزی در راستای پیاده سازی بستر های لازم برای ایجاد شهر الکترونیک، از تصویب برنامه عملیاتی توسعه 5G در کیش و ابلاغ آن به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در جزیره خبر داد.
ایلنا همراه اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شهر الکترونیک 

  

جاماندگان یارانه بخوانند | یارانه جدید جاماندگان واریز شداعتراض برای دریافت یارانه امکان‌پذیر شد.
مثلث یارانه عکس دولت 

  

محرومیت فوتبالی لیدر معروف پرسپولیسبا حکم قطعی؛ لیدر پرسپولیس به استادیوم‌ها ممنوع الورود شد!
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازار خودرو 

  

وزیر ارتباطات: ماهواره‌بر جدید در روزهای آینده پرتاب می‌شودوزیر ارتباطات:خط تولید مشترک ماهواره خیام را با روسیه راه‎اندازی خواهیم کرد.
فردا ماهواره تولید روسیه 

  

بازنشستگان کارگری خوزستان: دولت افزایش مصوب شورایعالی کار را ابلاغ کندبازنشستگان در اهواز و شوش، خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار شدند.
ایلنا دولت کار اهواز 

  

رئیسی: دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم استرئیس‌جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر:همه دولتمردان و دستگاه‌های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
فردا دولت رئیس جمهور 

  اخبار داغ
  

ابتلای رئیس فایزر به کرونا علی‌رغم تزریق 4 دوز واکسن«آلبرت بورلا» رئیس شرکت فایزر روز دوشنبه اعلام کرد که تست ابتلا به کرونای وی مثبت اعلام شده است.
اقتصادنیوز 

  

ابتلای دوباره وزیر دفاع آمریکا به کروناوزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز دوشنبه اعلام کرد که تست کرونای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا مثبت اعلام شده است.
اقتصادنیوز وزارت دفاع پنتاگون 

  

قیمت دلار توافقی در کانال 28 و یورو در کانال 30 هزار تومان بسته شدبا پایان فعالیت بازار توافقی ارز امروز (دوشنبه 24 مردادماه 1401)، بهای هر اسکناس یورو با کاهش 1.59 درصد نسبت به روز قبل روبرو شد.
برنا دلار یورو ارز 

  

شب تعیین کننده قیمت خودرو + جدول قیمتاقتصادنیوز: ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن است که محصولات سایپا هم امروز24 تیرماه 1401 همانند پرتیراژهای ایران خودرو با افت قیمت در بازار عرضه شدند.
اقتصادنیوز قیمت ایران خودرو خودرو 

  

رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیئت علمی می‌شوندسخنگوی دولت گفت: با تفاهم صورت‌گرفته بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیات علمی می‌شوند.
ایلنا کنکور وزارت علوم فناوری 

  

بهادری جهرمی: رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیئت علمی می‌شوندسخنگوی دولت گفت: با تفاهم صورت‌گرفته بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها، بورسیه هیئت علمی می‌شوند.
مملکت‌آنلاین کنکور وزارت علوم فناوری 

  

افت قیمت خودرو تحت تاثیر سیگنال های برجامی + جدولاقتصادنیوز: سیگنال های برجامی بازار خودرو امروز 24 مرداد 1401 را تحت تاثیر قرار داد، بطوریکه پرتیراژهای ایران خودرو امروز با افت یک تا سه میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شدند.
اقتصادنیوز قیمت ایران خودرو خودرو 

  

سقوط سنگین قیمت سکه در عصر امروز | طلا در کانال یک میلیون و 200 هزار تومانیقیمت‌ طلا و سکه امروز دوشنبه 24 مرداد 1401، همچنان روند نزولی دارد. سکه طرح جدید به گزارش برخی منابع به کانال 13 میلیون تومانی وارد شده و طلا نیز پس از مدت‌ها به کانال یک میلیون و 200 هزار تومانی رفته است. سیگنال‌های موثر بر بازار را بخوانید.
فردا قیمت جمهوری اسلامی ایران روزنامه 

  

ذهنیت‌ مسئولین اقتصادی نسبت به بورس کالا باید اصلاح شودپیشنهاد مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون صنایع از ابتدا این بوده که عرضه کلیه محصولات تولیدی توسط خودروسازها در بورس کالا باشد تا بتواند به تعادل بخشی قیمت، رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی و حذف بسیاری از واسطه‌ها، کمک کند.
گسترش بورس کالا مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

  

سقوط قیمت دلار ادامه دارد؟اقتصادنیوز: کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان درخصوص وضعیت بازار ارز طی روزهای آینده گفت: هم اکنون در معاملات غیررسمی قیمت دلار به کانال 29 هزار تومان بازگشت و با توجه به وضعیت آرام سیاسی و‌ جو روانی مثبت در بازار ارز، این روند ادامه‌دار خواهد بود.
اقتصادنیوز قیمت دلار ارز 

  

آمار کرونا امروز 24 مرداد در ایران | کاهش شهرهای قرمز کروناییبر اساس اعلام وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته، متاسفانه 71 بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 143 هزار و 15 نفر رسید.
نامه نیوز خودرو ایران وزارت بهداشت 

  

آمار امروز کرونا 24 مرداد/شناسایی 7348 بیمار جدید/کاهش تعداد فوتی‌هااقتصادنیوز: وزارت بهداشت اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 7348 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 71 هموطن بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
اقتصادنیوز وزارت بهداشت ویروس