فوری / شیخ خلیفه بن زاید درگذشت

اقتصادنیوز: خبرگزاری امارات از درگذشت شیخ خلیفه بن زاید خبر داد.

فوری / شیخ خلیفه بن زاید درگذشت