ورزش۳   |  ورزشی  |  

پیروانی، مدیر کاروان پرسپولیس در عربستان

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که مسئولیت مدیریت کاروان پرسپولیس در عربستان با افشین پیروانی خواهد بود.