برنا   |  سیاسی  |  

ادعای روسیه در مورد همکاری آمریکا با داعش در افغانستان

بنا به ادعای "ماریا زاخارووا " سخنگوی وزارت خارجه روسیه شواهدی کافی مبنی بر همکاری آمریکا با داعش در شمال افغانستان وجود دارد.