خبرفوری   |  سیاسی  |  

آمادگی دادستانی تهران برای بازاجتماعی کردن محکومین و متهمین

معاون اول دادستان تهران بر لزوم اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومین و متهمین تاکید کرد و از آمادگی دادس

آمادگی دادستانی تهران برای بازاجتماعی کردن محکومین و متهمین

معاون اول دادستان تهران بر لزوم اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومین و متهمین تاکید کرد و از آمادگی دادستانی تهران برای تحقق این امر و نیز تهیه و تدوین طرحی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‎های اجتماعی خبر داد.

 احمد رحمانیان در جلسه ای که به منظور بررسی و ارزیابی راهکارهای اجرا شده در حوزه اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومین و متهمین و هم افزایی بین دستگاه های مرتبط و بهره گیری از شیوه های نوین و حمایت از اطفال و زنان بزه دیده جلسه ای در دادستانی تهران تشکیل شد به اهداف تشکیل این جلسه اشاره کرد و افزود: این جلسه به منظور تبادل نظر و ارتقاء سطح هماهنگی و اقدامات دستگاه‎ های ذی ‎ربط در تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم و آسیب‎ها و با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استان و رئیس پلیس امنیت اخلاقی فاتب برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه معاونان دادستان تهران در دادسرای مرکز و نواحی، آمادگی خود را برای اجرای طرح ‎ها و برنامه های کاربردی کرد خواستار تزریق اعتبارات لازم به دادسرا برای برگزاری دوره های آموزش امید برای بزه ‎دیدگان، تشکیل پرونده شخصیت و حمایت از اطفال و زنان بزه‎ دیده شدند.

وی به سیاست ‎های کلان قوه قضاییه و تکالیف مندرج در سند تحول و یادآوری تأکیدات قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در زمینه تشکیل پرونده شخصیت به معنای واقعی و ضرورت حمایت از حقوق اطفال و زنان بزه دیده از اهتمام دادستانی تهران در این خصوص اشاره کرد و افزود: انجام وظایف خطیر دادستانی در این حوزه منوط به همکاری و تعامل سایر ارگان ‎ها خصوصا جلب حمایت ‎های مادی و معنوی و تأمین اعتبار از سوی قوه قضاییه و دادگستری استان است.

معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، برخی از نواحی دادسرا طرح ها و ابتکارات ارزشمندی در این حوزه داشته اند که از قابلیت تعمیم به سایر نواحی برخوردار است اما با توجه به برخی کمبودها و ملزومات مورد نیاز یا در آستانه توقف است و یا به سختی پیش می رود.

معاون اول دادستان تهران راه اندازی و مدیریت "واحد فرصت" را یکی از خلاقیت ‎های داسرای ناحیه 38 تهران عنوان کرد که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز قابل تعمیم به عناوین اتهامی مختلف است وطی آن با انجام کار فرهنگی درمورد بزه کاران افراد مستعد اصلاح، شناسایی و مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرند.

رحمانیان به اهمیت استقرار واحد مددکاری در نواحی مرتبط با جرایم و آسیب ‎های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: با وجود سیاست ‎های کلان و اسناد بالادستی کمبود امکانات و نیروی انسانی، امکان تشکیل پرونده شخصیت که عامل مهمی در شناسایی مجرمان و تعقیب راهکارهای پیشگیری و اصلاحی است؛ در بسیاری از نواحی دادسرا برای بزهکاران وجود ندارد، در حالی که با استفاده از ظرفیت‎ های سازمان بهزیستی در حوزه مددکاری اجتماعی می توان با جذب بودجه و امکانات مورد نیاز در این حوزه اقدامات مفیدی انجام داد.

معاون دادستان تهران در حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم همچنین به ابتکار دادسرای اطفال تهران (ناحیه 29) در زمینه همکاری با بنیاد خاتم‎ الاوصیاء و تأسیس اتاق فکر به منظور بررسی علل ارتکاب جرم در مناطق پرخطر و فراهم ‎سازی زمینه ‎های لازم جهت پیشگیری از جرایم نوجوانان اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن برنامه‎ های این اتاق فکر منوط به همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استان تهران و تأمین بسترها و زیرساخت ‎های لازم است.

معاون اول دادستان تهران تهیه، تدوین و ارائه برنامه جامع اجرایی بر اساس طرح‎ های در دست اجرا و یا پیشنهادی نواحی را مهمترین مصوبه جلسه فوق‎ الذکر عنوان کرد که بر مبنای آن ظرفیت ها و قابلیت ‎های موجود در نواحی 32 گانه دادسرای تهران در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان، تشکیل پرونده شخصیت، برگزاری دورهای آموزشی امید و سایر برنامه های منتهی به حفظ حقوق عامه در حوزه جرایم و آسیب ‎های اجتماعی، شناسایی و جهت تزریق بودجه و امکانات مورد نیاز به مراجع ذیربط ارائه می شود.

انتهای پیام

معاون اول دادستان تهران بر لزوم اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومین و متهمین تاکید کرد و از آمادگی دادستانی تهران برای تحقق این امر و نیز تهیه و تدوین طرحی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‎های اجتماعی خبر داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) سیاسی/ قضایی 5 اسفند 1399 - 09:46

 احمد رحمانیان در جلسه ای که به منظور بررسی و ارزیابی راهکارهای اجرا شده در حوزه اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومین و متهمین و هم افزایی بین دستگاه های مرتبط و بهره گیری از شیوه های نوین و حمایت از اطفال و زنان بزه دیده جلسه ای در دادستانی تهران تشکیل شد به اهداف تشکیل این جلسه اشاره کرد و افزود: این جلسه به منظور تبادل نظر و ارتقاء سطح هماهنگی و اقدامات دستگاه‎ های ذی ‎ربط در تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم و آسیب‎ها و با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استان و رئیس پلیس امنیت اخلاقی فاتب برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه معاونان دادستان تهران در دادسرای مرکز و نواحی، آمادگی خود را برای اجرای طرح ‎ها و برنامه های کاربردی کرد خواستار تزریق اعتبارات لازم به دادسرا برای برگزاری دوره های آموزش امید برای بزه ‎دیدگان، تشکیل پرونده شخصیت و حمایت از اطفال و زنان بزه‎ دیده شدند.

وی به سیاست ‎های کلان قوه قضاییه و تکالیف مندرج در سند تحول و یادآوری تأکیدات قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در زمینه تشکیل پرونده شخصیت به معنای واقعی و ضرورت حمایت از حقوق اطفال و زنان بزه دیده از اهتمام دادستانی تهران در این خصوص اشاره کرد و افزود: انجام وظایف خطیر دادستانی در این حوزه منوط به همکاری و تعامل سایر ارگان ‎ها خصوصا جلب حمایت ‎های مادی و معنوی و تأمین اعتبار از سوی قوه قضاییه و دادگستری استان است.

معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، برخی از نواحی دادسرا طرح ها و ابتکارات ارزشمندی در این حوزه داشته اند که از قابلیت تعمیم به سایر نواحی برخوردار است اما با توجه به برخی کمبودها و ملزومات مورد نیاز یا در آستانه توقف است و یا به سختی پیش می رود.

معاون اول دادستان تهران راه اندازی و مدیریت "واحد فرصت" را یکی از خلاقیت ‎های داسرای ناحیه 38 تهران عنوان کرد که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز قابل تعمیم به عناوین اتهامی مختلف است وطی آن با انجام کار فرهنگی درمورد بزه کاران افراد مستعد اصلاح، شناسایی و مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرند.

رحمانیان به اهمیت استقرار واحد مددکاری در نواحی مرتبط با جرایم و آسیب ‎های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: با وجود سیاست ‎های کلان و اسناد بالادستی کمبود امکانات و نیروی انسانی، امکان تشکیل پرونده شخصیت که عامل مهمی در شناسایی مجرمان و تعقیب راهکارهای پیشگیری و اصلاحی است؛ در بسیاری از نواحی دادسرا برای بزهکاران وجود ندارد، در حالی که با استفاده از ظرفیت‎ های سازمان بهزیستی در حوزه مددکاری اجتماعی می توان با جذب بودجه و امکانات مورد نیاز در این حوزه اقدامات مفیدی انجام داد.

معاون دادستان تهران در حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم همچنین به ابتکار دادسرای اطفال تهران (ناحیه 29) در زمینه همکاری با بنیاد خاتم‎ الاوصیاء و تأسیس اتاق فکر به منظور بررسی علل ارتکاب جرم در مناطق پرخطر و فراهم ‎سازی زمینه ‎های لازم جهت پیشگیری از جرایم نوجوانان اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن برنامه‎ های این اتاق فکر منوط به همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استان تهران و تأمین بسترها و زیرساخت ‎های لازم است.

معاون اول دادستان تهران تهیه، تدوین و ارائه برنامه جامع اجرایی بر اساس طرح‎ های در دست اجرا و یا پیشنهادی نواحی را مهمترین مصوبه جلسه فوق‎ الذکر عنوان کرد که بر مبنای آن ظرفیت ها و قابلیت ‎های موجود در نواحی 32 گانه دادسرای تهران در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان، تشکیل پرونده شخصیت، برگزاری دورهای آموزشی امید و سایر برنامه های منتهی به حفظ حقوق عامه در حوزه جرایم و آسیب ‎های اجتماعی، شناسایی و جهت تزریق بودجه و امکانات مورد نیاز به مراجع ذیربط ارائه می شود.

انتهای پیام

تهران قوه قضاییه کودکان   اخبار برگزیده
  

دفاع قالیباف از کاهش اعتبار بند (و) تبصره 2 لایحه بودجه/ دولت موجب شده حق بازنشستگان کارگری ضایع شود/ نمی‌خواهیم حقوق بازنشستگان را کاهش دهیم!رئیس مجلس در اظهاراتی از سیاست‌های دولت در قبال صندوق ها انتقاد کرد و گفت باید مراقب تورم و نقدینگی باشیم.
ایلنا بازنشستگی تورم بودجه 

  

واکنش کارگران و نمایندگان کارگری به اظهارات وزیر کار/ دستمزد باید تمام سبد خانوار را پوشش دهد نه فقط بخشی از آن را!نمایندگان کارگری می‌گویند: در صورتی که دولت با کارگران راه بیاید و به قانون تمکین کند، امکان افزایش عادلانه حقوق قبل از پایان اسفند فراهم می‌شود.
ایلنا دولت قانون قانون کار 

  

جهانپور: واکسن اختصاصی کرونا نخواهیم داشتبا اعلام کیانوش جهانپور، هیچ تغییری در برنامه جامع واکسیناسیون کرونا اعمال نخواهد شد.
گسترش وزارت بهداشت درمان واکسیناسیون 

  

محمد بن‌سلمان قاتل خاشقجی | بایدن متهم می‌کنددولت آمریکا روز جمعه 8 اسفندماه بخشی از گزارش نهادهای اطلاعاتی این کشور پیرامون قتل خاشقجی را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی، محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان طرح ربودن یا قتل خاشقجی را تایید کرده است. این گزارش یک روز بعد از گفت‌وگوی تلفنی جو بایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده با پادشاه و ولیعهد عربستان از رده‌بندی محرمانه خارج شد...
۵۵ آنلاین محمد بن سلمان دولت روزنامه 

  

مجید انصاری، یکی از موافقان لوایح FATF درباره جزییات چهارمین نشست کمیسیون مشترک درباره این لوایح گفته است: «پس از ارجاع نامه آقای رییس‌جمهوری از سوی مقام معظم رهبری به مجمع مبتنی بر موافقت با تمدید وقت رسیدگی در مجمع، مساله به کمیسیون مشترک ارجاع شد...
نامه نیوز ایران سایپا مجلس شورای اسلامی 

  

عقب نشینی 3 هزار واحدی شاخص بورس/ عرضه ها افزایش یافتشاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 3300 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 190 هزار واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز شاخص بورس تهران تهران 

  

پشت پرده دعوای عجیب مهدی قائدی و استقلال!مشکل از زمانی شروع شد که مهدی قائدی فهمید باشگاه استقلال قرارداد وریا غفوری کاپیتان این تیم را فسخ و قراردادی جدید با او امضا کرده است.
خانه فوتبال مهدی قائدی ایران خودرو یورو 

  

آغاز پیش فروش رانا پلاس و 6 محصول دیگر ایران خودروایران‌خودرو از امروز دهم اسفند پیش فروش محصولات خود را آغاز می کند که تا سه روز ادامه دارد.
خودروتک ایران خودرو خودرو پژو 

  

تخت‌روانچی راه آسان بازگشت آمریکا به برجام را نشان دادنماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، دولت فعلی آمریکا را همچنان ناقض قطعنامه 2231 و برجام دانست و گفت راه آسان آمریکا برای بازگشت به برجام، اجرای کامل تعهدات آن در این توافق است.
مثلث مجید تخت روانچی ایران و آمریکا ایران خودرو 

  

آیا خاتمی در انتخابات 1400 کاندید می‌شود!؟این‌که توقع داشته باشیم ایشان بر نظام باشد و در برابر نظام یا دولت بایستد، شخصا قبول ندارم و ایشان هم این کار را نمی‌کند اما قطعا ایشان تمام سیاست‌های دولت یا حاکمیت را قبول ندارد و طبیعی است که قبول نداشته باشد
فردا حوزه علمیه رئیس جمهور روزنامه 

  

این محصولات ایران خودرو با گیربکس 6 دنده می آیندایران خودرو به طور رسمی فرآیند تولید گیربکس شش سرعته یا همان شش دنده را آغاز کرد.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

ورود خودروهای شخصی به این شهر کشور ممنوع شد + جزئیاترئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: ورود خودروهای شخصی به جزیره کیش با محدودیت و ممنوعیت همراه است.
مستقل‌آنلاین خبرآنلاین استان خوزستان خودکشی 

  

واکنش باقری کنی به اظهارات مقامات سه کشور غربی درباره وضعیت حقوق بشر در ایراندبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات سه کشور غربی در نشست شورای حقوق بشر، واکنش نشان داد.
مملکت‌آنلاین حقوق بشر ستاد حقوق بشر ایران 

  

خبر مهم درباره پرداخت یارانه ها در سال 1400 + جزئیاتدر جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بندی از جزئیات لایحه بودجه 1400 در بخش درآمدی پیشنهادی برای حذف بندی از لایحه بودجه در تبصره 14 مطرح شد.
مستقل‌آنلاین یارانه بودجه دولت 

  

همه توان دولت متمرکز بر خرید واکسن است/ واکسیناسیون به معنی مصونیت نیست/ همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیمرئیس جمهور، گفت: امروز همه توان دولت متمرکز بر خرید واکسن است، شرایط ما به گونه‌ای است که هر مقدار که بتوانیم واکسن را تهیه می‌کنیم. البته همه مردم ما می‌دانند واکسن امروز مشابه ماسک در روزهای اولیه بیماری است. همانطور که در روزهای ابتدایی بر سر ماسک دعوا و درگیری بود، محموله‌ها را در فرودگاه توقیف می‌کردند. اکنون همان شرایط برای واکسن ایجاد شده است.
ایلنا دولت دوازدهم دولت خبرنگار 

  اخبار داغ
  

کرونا | حال کودک دو ساله مبتلا به کرونا در گیلان خوب شدرئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کودکان 17 شهریور رشت گفت: با تلاش کادر درمانی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت، کودک دو ساله مبتلا به کرونا، سلامتی خود را به دست آورد.
۵۵ آنلاین کودکان درمان بیمارستان 

  

پیش بینی رئیس جمهور از آینده قیمت دلارروحانی گفت: قیمت فعلی ارز با واقعیت سازگار نیست و رو به کاهش خواهد بود.
گسترش رئیس جمهور قیمت ارز قیمت 

  

7 واکسن معروف کرونا در دنیا که مجوز گرفته‌اندشمار واکسن‌های کرونا که دست کم در یک کشور جهان مجوز گرفته‌اند، اکنون به هفت واکسن رسیده است.
خبرفوری درمان اندونزی سازمان غذا و داروی آمریکا 

  

بحرانی شدن وضعیت کرونای بیژن مرتضویخبرها از بحرانی شدن وضعیت کرونای بیژن مرتضوی حکایت دارد.
مملکت‌آنلاین خبرنگار موسیقی حوزه 

  

توافق نتانیاهو با شرکت فایزر برای دریافت واکسن کروناتحلیلگران رژیم صهیونیستی معتقدند که نتانیاهو که در مهار کرونا شکست خورده، از این مساله بهره‌برداری کرده و با شرکت آمریکایی فایزر برای دریافت میلیون‌ها واکسن کرونا توافق کرده است. نتانیاهو پول لازم را برای انعقاد این قرارداد با این شرکت آمریکایی پرداخت کرده است.
اعتماد بنیامین نتانیاهو روزنامه پول 

  

وزارت نفت مکلف به ایجاد زیرساخت‌ برای عرضه حداکثر 10 میلیارد مترمکعب گاز در بورس انرژی شدنمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف به ایجاد زیرساخت‌ برای عرضه حداکثر 10 میلیارد مترمکعب گاز در بورس انرژی کردند.
ایلنا وزارت نفت نفت گاز 

  

عرضه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال آیندهنمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت نفت را مکلف به فراهم کردن امکان عرضه و انجام معامله حداکثر 10 میلیا
خبرفوری گاز صادرات نفت انرژی