برنا   |  سیاسی  |  

چهار وزیر این هفته به مجلس می‌روند

وزیران علوم و تحقیقات، آموزش و پرورش، صنعت و معدن و راه و شهرسازی این هفته در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.