ارائه وام به واحدهای مسکونی با عمر 25 سال؛ افزایش معاملات بازار مسکن با ارائه تسهیلات جدید

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قرار گرفتن واحدهای مسکونی با عمر 25 سال در مسیر ارائه تسهیلات خرید مسکن، گفت: یکی از مشکلات کنونی خریداران برای تأمین مسکن مورد نیاز، بحث قدرت خرید مردم است، در شرایط کنونی مردم توان خرید کوچک ترین مسکن را هم ندارند. مساکن با عمر 25 سال قادر به دریافت تسهیلات خرید مسکن هستند نماینده مردم…

ارائه وام به واحدهای مسکونی با عمر 25 سال؛ افزایش معاملات بازار مسکن با ارائه تسهیلات جدید

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قرار گرفتن واحدهای مسکونی با عمر 25 سال در مسیر ارائه تسهیلات خرید مسکن، گفت: یکی از مشکلات کنونی خریداران برای تأمین مسکن مورد نیاز، بحث قدرت خرید مردم است، در شرایط کنونی مردم توان خرید کوچک ترین مسکن را هم ندارند.

مساکن با عمر 25 سال قادر به دریافت تسهیلات خرید مسکن هستند

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی مساکن با عمر 25 سال قادر به دریافت تسهیلات خرید مسکن هستند، البته بر اساس تصمیم گیری صورت گرفته، وام مسکنِ یکم تنها به مساکن زیر 15 سال پرداخت خواهد شد.

تا پیش از مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی و بانک ها، خریداران تنها برای خرید مساکن زیر 15 سال قادر به دریافت تسهیلات خرید مسکن بودند، اما در شرایط کنونی خریداران می توانند مساکنی را با طول عمر بالاتر اما قیمت بهتر خریداری کنند

وی تصریح کرد: تا پیش از مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی و بانک ها، خریداران تنها برای خرید مساکن زیر 15 سال قادر به دریافت تسهیلات خرید مسکن بودند، اما در شرایط کنونی خریداران می توانند مساکنی را با طول عمر بالاتر اما قیمت بهتر خریداری کنند.

افزایش معاملات بازار مسکن با ارائه تسهیلات به مساکن با عمر 25 سال

افضلی ادامه داد: به نظر می رسد که با ارائه تسهیلات به مساکن با عمر 25 سال، حجم معاملات بازار مسکن افزایش خواهد یافت، زیرا خریداران برای خرید مساکن با عمر بیشتر تحریک خواهند شد و این مسئله موجب افزایش رونق بازار می شود.

استفاده وزارت راه از مشوق های قانونی و مالی برای رونق بخشی به بازار مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا وزارت راه و شهرسازی باید از تمام ابزارها و مشوق های قانونی و مالی برای رونق بخشی به بازار مسکن استفاده کند، زیرا در صورت تحقق این مسئله، اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت، چراکه بازار مسکن نقش 30 درصدی در بازار اقتصادی دارد./

پایان پیام

وام مسکن وام بانک