ایلنا   |  گوناگون  |  

سایه سنگین بیکاری بر سر مربیان آموزشگاه‌های رانندگی/ از چتر حمایتی دولت و تامین اجتماعی محروم هستیم

مربیان آموزشگاه‌های رانندگی در تعیین سرنوشت خود هیچ نقشی ندارند و دست آن‌ها از امور کاری خود کوتاه است. وضعیت بیمه آن‌ها همچنان نامشخص است و آن‌ها مجبور به پرداخت بیمه خویش‌فرما هستند.

سایه سنگین بیکاری بر سر مربیان آموزشگاه‌های رانندگی/ از چتر حمایتی دولت و تامین اجتماعی محروم هستیم

مربیان آموزشگاه‌های رانندگی در تعیین سرنوشت خود هیچ نقشی ندارند و دست آن‌ها از امور کاری خود کوتاه است. وضعیت بیمه آن‌ها همچنان نامشخص است و آن‌ها مجبور به پرداخت بیمه خویش‌فرما هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مربیان آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی جزو خدمات شهری محسوب نمی‌شوند و از مزایای این گروه شغلی محروم هستند. ماهیت کاری این گروه شغلی نیز کارگر و کارفرمایی تعریف نشده است، به همین دلیل جزو مشاغل آزاد محسوب می‌شوند و باید بیمه خود را به صورت خویش‌فرما پرداخت کنند. 

مشکلات این گروه صنفی به بیمه و نداشتن کارفرما محدود نمی‌شود، عوامل زیادی شرایط شغلی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. این روزها که کرونا در عرصه سلامت کشور یکه‌تازی می‌کند، معیشت آن‌ها با توجه به سیاست‌های پیشگیری از کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است. اگرچه ایجاد محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت برای مهار و کنترل کرونا لازم و ضروری است ولی حمایت از برخی مشاغل که با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، اهمیت بسیار دارد. 

در حالی که این سیاست‌ها موجب بیکاری مربیان آموزش رانندگی شده است اما برخوردار نبودن از بیمه کارگری سبب شده تا این گروه شغلی از مزایای مقرری بیمه بیکاری محروم باشند. 

 وضعیت بیمه همچنان بلاتکلیف است

حسین وحدانی‌فر (رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران) درباره آخرین وضعیت بیمه این گروه شغلی توضیح داد: تغییری در وضعیت بیمه مربیان آموزشگاه‌های رانندگی حاصل نشده و روال کار مثل گذشته است. دولت نه تنها انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت بیمه مربیان آموزشگاه‌های رانندگی ندارد بلکه خودش را مسئول رسیدگی به این موضوع قلمداد نمی‌کند. 

او با انتقاد از نامعلوم بودن شرایط شغلی این گروه تصریح کرد: در حال حاضر، نه کارفرما داریم و نه جزو صنعت حمل و نقل محسوب می‌شویم. مشکلات متعددی گریبانگیر ما شده است اما هیچ کس حاضر نیست به وضعیت ما رسیدگی کند. دولت فقط خواهان این موضوع است که «آقابالاسر» بودن خود را ثابت کند و با تغییر غیرقانونی رای دیوان عدالت اداری، حقوق مسلم شاغلان این گروه را پایمال می‌کند. دولت متولی اجرای قانون است ولی برخلاف قانون عمل می‌کند. هنگامی که دولت چنین سیاست‌های در پیش گرفته است، چگونه انتظار داشته باشیم که نیروها و ارگان‌های زیر نظر او در جهت منافع طبقه کارگر گام بردارند. 

هیات دولت با استناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورد 19/9/67 تصویب نمودند که آموزشگاه‌های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی باشند. مصوبه فوق برخلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب که آموزشگاه‌ها را مشمول ثانون کارآموزی دانسته است و همچنین بر خلاف رای شماره 69 کلاسه مورخ 1363/5/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. قسمت اول رای فوق مصوبه شورای انقلاب را به لحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشا و وضع مقررات از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای آموزشگاه‌های رانندگی را به صراحت تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی به لحاظ داشتن مقررات خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانسته و برخلاف نام مستدل مدیریت کل حقوقی نخست وزیری که به صراحت اعلام کرده است: آموزشگاه‌های رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نیستند، بر خلاف نامه شماره 54839 مورخ 25/6/64 وزیر کار و امور اجتماعی که در تایید رای دیوان عدالت اداری، آموزشگاه‌ها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته است. این مصوبه همچنین برخلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضای 9 وزیر و سایر مسئولان رسیده که به صراحت‌ عدم شمول قانون نظام صنفی را در مورد آموزشگاه‌های رانندگی را تایید نموده است. 

ریاست جمهوری در نامه شماره 4980/6-21/10/67 پاسخ داده است: اصولا مصوبات هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری که با استناد موارد 5 و 17 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/08/1365 مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد، صرفا از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می‌گردد و تدابیر و برنامه‌ها وخط مشی‌های دولت می‌تواند نسبت به لغو یا الحاق وی از حذف عبارتی در مصوبات، مبادرت به صدور تصویب نامه جدید نماید، همچنین می‌تواند با تصویب‌نامه‌ آیین‌نامه دیگری را کلا یا جزئا که به آن مغایرت دارد بدون الغاء صریح آن در واقع نسخ ضمنی نماید و در مساله مانحن فیه با القاء صریح مصوبه شماره 23492 – 2/4/63 و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاه‌‎های رانندگی جزء یا قسمتی از آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات و کارآموزی مصوب 349 (نسخ ضمنی شده است). یعنی نسخ عبارتی که به این آیین نامه در اصل 1358 توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران الحاق گردیده بود کما اینکه هیات محترم وزیران هر موقع صلاح بدانند می‌توانند تمام آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را به موجب مصوبه‌ای دیگر لغو نماید و نیز ادعا شده الحاق عبارت صدور اجازه تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور و تهران واگذار می‌گردد. 

بر اساس قوانین کشور، تنها مراجع قضایی یعنی ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت ادارای کشور از حق امتیاز ابطال دادنامه‌ها برخوردار هستند و هیچکدام از اعضای هیات دولت، چنین فرصتی ندارند. رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران با انتقاد از عملکرد دولت گفت: چگونه دولت می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند؟ هنگامی که درباره اقدامات آتی خود تصمیم‌گیری می‌کنند از جامعه هدف هیچ نظرسنجی نمی‌کنند. آقایان دستورالعمل‌های جدید را ابلاغ می‌کنند ولی هیچ توجهی به کارگران ندارند. 

مشکلات دستمزد ما مطرح است

این گروه شغلی همچنین در تعیین دستمزد خود هیچ نقشی ندارند. مربیان آموزش رانندگی به عنوان پیمانکار یا خویش‌فرما درنظر گرفته می‌شوند و خودرو آن‌ها نیز از سوی وزارت صمت قیمت‌گذاری می‌شود و مربیان آموزش رانندگی از کمترین حق در این هزینه‌ها برخوردارند. 

وحدانی‌فر تشریح کرد: در گذشته، ما از فرصت حضور در جلسات تعیین نرخ‌نامه برخوردار بودیم اما این روزها هیچ حقی نداریم. کارفرمایان یعنی همان آموزشگاه‌ها در جلسات شرکت می‌کنند و هزینه اضافه شده را به صورت دلخواه، تقسیم‌بندی می‌کند. پرسشی در این شرایط مطرح می‌شود، اگر مربیان به عنوان کارگر آموزشگاه‌ها قلمداد می‌شوند، چرا از حق بیمه محروم هستند؟ اگر کارگر هستیم چرا باید قرارداد پیمانکاری یک‌ساله با مربیان منعقد می‌شود؟ مربیان آموزشگاه‌های رانندگی نه جایگاه رانندگان تاکسی و نه کارگران را ندارند. قوانین و ضوابط دست و پاگیر، گره‌های متعددی بر زندگی مربیان افکنده است. 

او افزود: در سال جاری، حق‌السهم من به عنوان مربی آموزشگاه رانندگی حدود 36 درصد افزایش یافته است این درحالی است که دستمزد کارگران از سوی شورایعالی کار حدود 39 درصد بیشتر شد. کرایه تاکسی‌ها نیز حدود 35 درصد گران شد ولی حق خودرو یک مربی را 28 درصد درنظر گرفته‌اند. حق سهم آموزشگاه‌ها نیز 41 درصد افزایش یافته است. 

کرونا، معیشت زندگی ما را بلعیده است

این فعال صنفی بیان کرد: مساله کرونا نیز مشکلی جدید شده است، کلاس‌های آیین‌نامه برگزار نمی‌شود، کلاس‌های عملی هم تحت‌الشعاع قرار گرفته است. وقتی شرایط به نحو است، چگونه مربیان رانندگی معیشت خود را تامین کنند. وقتی که تصمیم به تعطیلی آموزشگاه‌ها می‌گیرند آیا درباره افرادی که از این راه ارتزاق می‌کنند، چاره‌ای داشته‌اند؟ 

به گفته وحدانی‌فر، بیکاری فعلی که دامان مربیان را در دستان خود گرفته است ناشی از سیاست‌های یکجانبه دولت که بر آنان تحمل می‌شود، است و زندگیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی بیان کرد: مربیان تعلیم رانندگی، نیروی کار هستند که به صورت انفرادی اشتغال دارند. مربیان برخلاف آموزشگاه‌ها که حق کمیسیون و وساطه‌گری دریافت می‌کنند، تنها نان عرق جبین و زحمتکشی خود را می‌خورند.

گزارش: علی خسروجردی

بیمه بیکاری بیکاری خبرنگار   اخبار برگزیده
  

ویدئو| مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به کجا رسید؟مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین اکنون به کجا رسیده است؟
مثلث ایران ایران و آمریکا وین 

  

کاندیداهایی که برنامه‌های خود را به جبهه اصلاحات ایران ارائه دادند/ جلسه گفت‌و‌گو و ارائه برنامه کاندیداها ادامه داردسخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت: تاکنون آقایان مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانم‌ها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامه‌های خود را ارائه و به پرسش‌های اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.
ایلنا ایران صادق خرازی عباس آخوندی 

  

مصوبه جدید شورای نگهبان ، نه شرعی است نه حقوقی و سیاسیعباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ 42 سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ‌وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.
۵۵ آنلاین شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

بررسی تاثیر ردصلاحیت‌های گسترده داوطلبان شوراها بر رفتار انتخاباتی شهروندانعضو شورای عالی استان‌ها معتقد است با ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای شوراها و خالی ماندن برخی صندلی‌ها در برخی از شهرها، متاسفانه بخشی از مردم عملا در انتخابات شرکت نمی‌کنند و انگیزه مشارکت شهروندان به طور حتم کاهش خواهد یافت.
ایلنا شوراهای شهر خبرنگار شورای نگهبان 

  

اصرار خودروسازان به افزایش بیشتر قیمت خودروبا وجود تصویب افزایش 10 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش 9 درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.
خودروتک خودروسازان بهره وری افزایش قیمت 

  

احمدی‌نژاد: مسئولین خودشان واکسن زده‌اند خیالشان راحت استمن احتمال می‌دهم مسئولین کشور خودشان واکسن زده‌اند. خیالشان راحت است. خیلی نگران مردم نیستند. سوز و گدازی نمی‌بینیم. آدم بگوید روزی 450 نفر فوت می‌کنند، خیلی راحت. هیچ تغییری در روش‌ها و منش‌ها داده نمی‌شود. این امر فضای ذهنی و روحی مردم را سخت می‌کند.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد دولت دهم مترو 

  

جزئیات جدید از ترور سردار سلیمانی/ چه کسانی تلفن حاج قاسم را ردیابی کردند؟سه تیم تک‌تیرانداز خود را در فاصله 500 تا 800 متر دورتر از "منطقه ترور" مستقر کرده بودند، که همان جاده ورودی به فرودگاه بود، و به نحوی قرار گرفته بودند تا هدف خود را هنگام خروج از فرودگاه در یک مثلث احاطه کنند.
اقتصادنیوز سردار سلیمانی تلفن جاده 

  

افشاگری سنگین پرسپولیسی ها علیه زردها+جزئیات بیشترتیم سپاهان در سال 1350 با هدایت محمود یاوری در برابر پرسپولیس قدرتمند آن زمان با نتیجه تحقیرآمیز 6 بر صفر شکست خورد.
خانه فوتبال بهاره رهنما فوتبال بازی 

  

توئیت جدید ظریف: بایدن باید تصمیم بگیردوزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: رئیس جمهور بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا ایالات متحده به بی‌قانونی ادامه خواهد داد و یا به قانون پایبند می‌شود.
فردا رئیس جمهور وین قانون 

  

اعلام پیش فروش سایپا با شاهین و 4 خودرو دیگر + مبالغ پیش پرداختسایپا برنامه پیش فروش خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. در این پیش فروش خودرو شاهین و 4 محصول دیگر سایپا عرضه شده است.
خودروتک سایپا خودرو خودروسازان 

  

ظریف روی مین رفتبه جهت بررسی دو مشکل عمده انتخابات یعنی رد صلاحیت‌ها و میزان مشارکت گفتگو کردیم با منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس نهم که مشروح آن را می‌خوانیم:
مستقل‌آنلاین دولت سردار سلیمانی رئیس جمهور 

  

تذکر رهبری به معنای نادیده گرفتن ظرفیت ظریف نیست/ پشت پرده افشای فایل صوتی باید مشخص شود/ جریان رقیب بدنبال ناامیدی اصلاح‌طلبان استیک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: سخنان رهبری درباره برخی از گفته‌های وزیر امورخارجه به معنای این نیست که آقای ظریف مهره سوخته است.
ایلنا محمدجواد ظریف اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی 

  

ظریف شناخته‌شده ترین رقیب جدی جریان اصولگرا است/ اصولگرایان به اجماع نخواهند رسید/ عملکرد شورای نگهبان مشخص می‌کند مشارکت چگونه باشدیک کنشگر سیاسی اصوگرا فضای انتخاباتی جریان‌‌های سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داد و میزان مشارکت را وابسته به عملکر شورای نگهبان دانست.
ایلنا اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

آغاز فروش اقساطی محصولات MVM با پیش پرداخت 30 درصدطرح جدید فروش اقساطی محصولات ام وی ام شرکت مدیران خودرو ویژه ماه اردیبهشت ماه آغاز شد.
خودروتک خودرو ماه ایران 

  

متن عجیب ارسالی به واتس آپ استقلالی‌ها+جزئیات بیشتر را بخوانیداستقلال نماینده پرقدرت کشورمان با اقتدار صدرنشین گروه خود در آسیا شد اما باز هم کادرفنی این تیم، آبی پوشان را ممنوع المصاحبه کرد!
خانه فوتبال مصاحبه کعبه فرهاد مجیدی 

  اخبار داغ
  

اولویت دولتم کنترل کروناست/ تا پایان سال، 70 درصد مردم را واکسینه می‌کنمنماینده پیشین مجلس گفت: اولویت نخست ما کنترل کرونا است و من با اطمینان به شما عرض می‌کنم تا پایان سال هم به میزان کافی واکسن تولید و وارد می‌کنیم و 70 درصد ملت را واکسینه می‌کنیم.
ایلنا رانت خواری جمهوری اسلامی سرمایه 

  

آمریکا چه میزان واکسن کرونا احتکار کرده است؟سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید در حالی که مردم آمریکا تنها چهار درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند
خبرفوری ریاست جمهوری وزارت خارجه چین 

  

علائم مهم و هشداردهنده درگیری ریه در کرونابرخی از علائم درگیری ریه در کرونا به صورت هشدار دهنده وجود دارند که افراد باید به آن توجه کنند.
برنا 

  

یافته‌های هولناک اکونومیست از آمار واقعی کرونااقتصادنیوز: نشریه اکونومیست در شماره این هفته، نتایج مهم تحقیقات و مدل‌سازی‌های آماری خود را منتشر کرده و پرده از واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای برداشته که از چشم آمارهای رسمی پنهان مانده است.
اقتصادنیوز 

  

آمریکا یک چهارم واکسن‌ های کرونا را انبار کرده است«هوا چانیینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری جمعه تصریح کرد مردم آمریکا تنها چهار درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند اما آمریکا نزدیک به یک چهارم دوزهای واکسن موجود در دنیا را خریداری کرده است...
گسترش دونالد ترامپ ترامپ فرانسه 

  

سود سهام عدالت پشت چراغ قرمز شرکت های بورسی+ فیلمبا وجود گذشت تقریبا یک ماه از صحبت های رئیس سازمان بورس در خصوص واریز بخش دوم سود سهام عدالت اما تاکنون مبلغی در این زمینه به حساب سهامداران واریز نشده است.
اقتصادنیوز سود سهام عدالت سهام 

  

پیش‌بینی بازاربورس در هفته آیندهبه عقیده کارشناس بازار سرمایه بازار با شک و شبهه همراه است و نظر قطعی درباره مثبت و منفی بودن آن اشتباه است.
۵۵ آنلاین سرمایه پتروشیمی شاخص 

  

افزایش 500 هزار تومانی قیمت سکه در یک هفتهیکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، از صعودی شدن روند قیمت‌ها در بازار طلا و سکه پس از یک ماه آرامش نسبی و تعطیلی واحدهای صنفی خبر داد و اعلام کرد که نوسان افزایشی نرخ ارز طی یک هفته اخیر، سبب رشد قیمت‌ سکه و طلا در بازارهای داخلی شده است.
فردا افزایش قیمت قیمت سکه و طلا 

  

ضوابط واردات واکسن کرونا به کیش در قالب سند ملیدبیر شورای سلامت جزیره کیش اعلام داشت: واکسن های وارداتی کرونا به این منطقه برای تسریع روند واکسیناسیون ملی بوده و غیرقابل فروش است.
شما‌نیوز واردات وزارت بهداشت جزیره کیش