کیهان:امریکا از توافق ایران و عربستان خوشحال نیست؛ فقط ابراز خوشخالی می کند!