ایبنا   |  فرهنگی  |  

احکام متخلفان قاچاق کتاب با جرمشان تناسب ندارد

مدیر انتشارات مجد، ضمن تشریح قوانین سال‌های 1348 و 1352 درباره جرایم سرقت ادبی و انتشار کتاب‌های قاچاق، گفت: متاسفانه با توجه به تفاوت رای مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، شاهد تناسب بین جرم و حکم نیستیم.

احکام متخلفان قاچاق کتاب با جرمشان تناسب ندارد

سید‌عباس حسینی‌نیک؛ حقوق‌دان و ناشر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره مواد 23 و 24 قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و حکم حبس برای متهمان سرقت ادبی و ناقضان حقوق صاحبان اثر بیان کرد: ابتدا باید به انواع جرایم توجه کنیم. در مجموع سه نوع جرم شامل «جنایت»،‌ «جُنحه» و «خلاف» در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. نقض حقوق پدید‌آورندگان از مصادیق جرایم جُنحه‌ای مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی افزود: «جنایت» برای اعمال مجرمانه سنگین مانند قتل به کار می‌رود و «خلاف» نیز برای اعمال مجرمانه سبک مانند تخلفات رانندگی استفاده می‌‌شود اما «جُنحه» تخلفی بین این دو است که مانند تصرف عدوانی و یا نقض حقوق پدید‌آورندگان.   حسینی‌نیک ادامه داد: برای جرایم جُنحه‌ای، حبس‌ بیش از دو ماه تا سه سال تعیین شده و مجازات‌ ناقضان حقوق پدید‌آورندگان و ناشران، دو نوع است. برای نقض حقوق معنوی که شامل حذف نام پدیدآورنده و یا تغییر بدون اجازه متن و همچنین تضییع حقوق مادی و معنوی مترجم می‌شود، حبس سه ماه تا یک‌سال تعیین شده است.   این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، برای نقض‌کنندگان حقوق مادی پدید‌آورندگان هم از 6‌ ماه تا سه سال حبس جُنحه‌ای درنظر گرفته شده است. حقوق معنوی مترجم منحصر به «حق سرپرستی» است حسینی‌نیک درباره جرائم تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب بیان کرد: وسعت موضوع جرائم تکثیر‌‌های غیر‌قانونی، بیشتر از ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان است  برای همین، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، مصوب سال 1352 ویژه تکثیر‌های غیر‌قانونی تدوین و مصوب شده است.   وی درباره مجازات تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب‌های ترجمه‌ای بیان کرد: حقوق معنوی ترجمه به معنای «حق سرپرستی» است، به‌عبارت دیگر حق تمامیت در ترجمه نداریم؛ یعنی فرد دیگری نمی‌تواند نام مترجم را حذف کند و یا تغییر دهد.   این ناشر افزود: حق تمامیت محتوا، مربوط به پدید‌آورنده است و برای مترجم، حق معنوی وجود ندارد. بنابراین قانون‌گذار با دقت به این موضوع توجه داشته که ناقض حق سرپرستی و حقوق مادی مترجم از سه ماه تا یک سال مشمول حبس جُنحه‌ای است. تکلیف قاضی در دستور جمع‌آوری نسخه‌های تقلبی این استاد دانشگاه گفت: مجازات نقض حقوق نویسنده‌‌‌ای از سوی نویسنده‌ای دیگر یا انتشار بدون اجازه اثر پدیدآورنده توسط ناشر، مشمول ماده 23 است و برای متخلف از 6 ماه تا سه سال پیش‌بینی شده. وی بیان کرد: تکثیر‌های غیر‌قانونی که نقض حقوق ناشران را نیز در پی دارد، مشمول قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی است که در آن سه ماه تا یکسال حبس برای مجرم پیش‌بینی شده.   حسینی نیک‌ با اشاره به تفاوت بین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی با قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان گفت: بنابر قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، قاضی «مکلف» است دستور جمع‌آوری کتاب‌ها را صادر کند، اما در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، ذکر شده مقام قضایی «می‌تواند» برای جمع‌آوری کتاب‌ها، دستور جمع‌آوری صادر کند.   وی افزود: همچنین فرق دیگر این دو قانون، پیش‌بینی حبس به‌عنوان تنها مجازات برای متخلفان در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان است؛ آنچنانکه قانون‌گذار جبران خسارت را برای قربانیان پیش‌بینی نکرده است.   امر به جبران خسارت قربانیان در قانون1352 این عضو اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان بیان کرد: در قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، آمده علاوه بر جبران خسارت، متهم به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. بنابراین متهمان پرونده‌های قاچاق کتاب که طی چند هفته گذشته دستگیر شده‌اند باید خسارت‌ها را جبران کند.   حسینی‌نیک درباره میزان محکومیت افراد متخلف و تمایز بین افرادی که فقط یک عنوان کتاب غیر‌مجاز را تکثیر‌ کرده‌اند و افرادی که تعداد زیادی کتاب را تکثیر کرده‌اند، بیان کرد: مجازات عامل یکسان است، اما طبیعتا براساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، جبران خسارت افزایش پیدا می‌کند. پیگیری موضوع انتشار کتاب‌های ممنوعه بدون شاکی خصوصی وی درباره احکام انتشار کتاب‌های ممنوعه نیز بیان کرد: وجود شاکی خصوصی برای پیگیری قضایی تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب ضروری است، اما درباره کتاب‌های ممنوعه نیازی به شاکی خصوصی نیست و دولت و یا مقام قضایی راساً می‌تواند مطابق با قانون به جمع‌آوری آثار، برگزاری دادگاه و محکومیت افراد متخلف اقدام کند.   این ناشر کتاب‌های دانشگاهی ادامه داد: احکام مربوط به انتشار کتاب‌های ممنوعه به احکام تعزیری مربوط می‌شود و قاعدتا قاضی باید برای متخلفان، حبس جُنحه‌ای پیش‌بینی کند.   حسینی‌نیک با اشاره به آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: مطابق با این آیین‌نامه، پروانه نشر ناشران کتاب‌های ممنوعه باطل می‌شود. البته ابطال پروانه نشر بلافاصله انجام نمی‌شود بلکه با طی مراحل پیش بینی شده صورت خواهد گرفت. متخلفانی که مجوز نشر ندارند نیز مشمول قانون مجازات می‌شوند. تفاوت رای دادسرا با رای دادگاه وی درباره تناسب میزان تعیین وثیقه آزادی با اتهام بیان کرد: این دو باید متناسب باشند، اما متاسفانه با توجه به عدم ارتباط مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده، شاهد تناسب جرم و حکم نیستیم.   این ناشر افزود: به‌عنوان مثال با دستور مقام قضایی مستقر در دادسرای فرهنگ و رسانه، جرمِ متهمان احراز می‌شود اما معمولا قاضی زندان درباره این پرونده، حکمی صادر می‌کند که با موضوع جرم متناسب نیست. متهمانی که خود را می‌رهانند به گفته وی، معمولا قاضیان، با عمق مساله جرایم حقوق مولفان و مصنفان آشنایی ندارند، بنابراین برخی افراد شیاد از این موقعیت سوء‌استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه جرمی اثبات نشده، با طرح بهانه‌هایی نظیر اینکه شاگرد بوده‌اند و از جرم بودن کاری که می‌کنند خبر نداشته‌اند، خود را می‌رهانند.   حسینی‌نیک ادامه داد: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی تکلیف را درباره نقض حقوق پدید‌آورندگان و ناشران روشن‌ کرده است. اعلام رضایت با صاحب حق است و تا جبران خسارت نشود، رضایت نمی‌دهد اما متاسفانه گاهی ناشران و پدید‌آورندگان، فریب مظلوم‌نمایی متخلفان را می‌خورند و گاهی تهدید می‌شوند که موجب می‌شود تا متهمان به کار خود ادامه دهند. سرنوشت نسخه‌های تقلبی در دست صاحبان حق وی افزود: سرنوشت کتاب‌های کشف شده دو گونه است، کتاب‌هایی که تکثیر غیرقانونی شده اند، سرنوشتشان در دست صاحبان حق است و کتاب‌های ممنوعه که شاکی آن دولت است، مشمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی هستند، قاضی می‌تواند رای به امحا کشفیات دهد. البته امحا به معنای این نیست که الزاما کشفیات، سوزانده‌ شوند، بلکه می‌توان برای بهره‌برداری یا بازیافت و خمیر شدن، استفاده شود.

قاچاق نویسنده دولت   اخبار برگزیده
  

شفاف سازی ایران خودرو در مورد قیمت تحویل خودروهای ثبت نامیمعاون مدیر عامل دربازاریابی و فروش ایران خودرو در پی اظهار نگرانی برخی مشتریان درخصوص افزایش قیمت تعهدات فروش قطعی محصولات اعلام کرد: این گروه از مشتریان خودروهای خود را بدون اعمال هرگونه افزایش قیمت تحویل خواهند گرفت.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

یک ستاره اروپایی دیگر در راه پیوستن به حریف پرسپولیسباشگاه السد قصد دارد بازیکن سابق منچستر سیتی را به خدمت بگیرد.
ایلنا ستاره پرسپولیس منچستر 

  

تکلیف قیمت تحویل خودروهای ثبت نامی روشن شددر حالی که برخی از خریداران خودروهای داخلی به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت‌های اخیر مقابل وزارت صنعت اعتراض داشتند، وزیر صمت اعلام کرد: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.
خودروتک قیمت افزایش قیمت خودرو 

  

قیمت خودرو «3 نرخی» شد!سه نرخی شدن قیمت خودرو با اجرایی شدن پیش فروش های جدید نشان می‌دهد که وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو صرفا بهانه‌ای از سوی مدیران خودروسازان و وزارت صمت برای افزایش قیمت محصولات بوده است.
خودروتک قیمت افزایش قیمت ایران خودرو 

  

قیمت خودرو/ قیمت بازار و کارخانه تمام خودروهای داخلی (دوشنبه 24 دی 1397)/ قیمت صبحقیمت کلیه خودروهای تولید داخل در بازار و کارخانه در صبح روز دوشنبه 24 دی ماه 97 به شرح زیر است. این قیمت ها با توجه به آخرین تغییرات قیمت در آخر وقت معاملات روز قبل درج شده و به نوعی قیمت آغاز معاملات امروز به حساب می آید. قیمت های نیمروز معاملاتی هر روز ساعت 13 در سایت خودروتک قرار می گیرد.
خودروتک قیمت ایران خودرو خودرو 

  

استقبال جالب استقلالی‌ها از مربی جدیدشان دریافت 3 MB ویدئومهر: مارتین فورکل مربی جدید استقلال تهران سابقه بازی در تیم ملی جوانان آلمان را در کارنامه دارد ضمن آنکه در دوران مربی گری به عنوان بدنساز در تیم ملی جوانان ویتنام هم به فعالیت پرداخته است. فورکل متولد 31 تیر ماه 1358 متولد منطقه کوبورگ آلمان غربی یکی از شهر های ایالت باواریا است . وی در طول دورانی که به بازی می پرداخت به عنوان مدافع راست چندان بازیکن شاخصی نبود.…
مهر بازی استقلال تهران 

  

سولسشر: یونایتد همیشه باید به دنبال پیروزی باشداوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، پس از پیروزی 1-0 مقابل تاتنهام در ومبلی، تاکید کرد که تیمش در هر دیدار باید برای پیروزی به میدان برود.
ورزش۳ بازی تاتنهام ورزش 

  

بازار در شوک اعلام قیمت جدید خودروهاگزارش امروز قیمت خودرو حکایت از انتظار بازار برای عرضه خودرو دارد به اعتقاد فعالان بازار خودرو اگر عرضه خودرو همچنان قطره چکانی باشد رشد قیمت ها ادامه خواهد داشت.
خودروتک بازار خودرو خودرو خودروسازان 

  

خودرو چطور گران شد؟18 اردیبهشت ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده، خروج این کشور از توافق برجام را اعلام کرد. از همان روز بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت کشور با تنش روانی شدیدی نسبت به این اتفاق روبه‌رو شد.
خودروتک واردات خودرو خودرو خودروسازان 

  

حمله سازمان حمایت به خودروسازانعباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری اظهاراشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
خودروتک خودروسازان تنظیم بازار ایران خودرو 

  اخبار داغ
  

برگزاری نشست تخصصی روسا و معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر-معاون طرح و برنامه و بودجه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از برگزاری نشست تخصصی معاونان، روسای مراکز، ادارات مستقل حوزه مرکزی و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور خبر داد.
ایلنا بودجه مواد مخدر حوزه 

  

نرخ رسمی 23 ارز کاهش یافتبانک مرکزی نرخ 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن قیمت 12 ارز مانند پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و قیمت 23 واحد پولی دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ نرخ 12 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.
ایلنا ارز بانک مرکزی بانک 

  

جزئیات تخصیص ارز نیمایی به کتاب/ مدافع ورود هر نوع کتابی به کشور نیستیمبه زودی سامانه‌‌ای در سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی خواهد شد تا واردکنندگان کتاب‌های خارجی که خواستار دریافت ارز نیمایی از طریق ثبت سفارش هستند، بتوانند حواله ارزی خود را پس از تایید معاونت امور فرهنگی دریافت کنند.
فارس ارز تجارت 

  

فاضلی: چهارچوب مفهومی طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان قبای گشادی برای آن است/ سراج زاده: این طرح‌ها نظریه محور نیستندمحمد فاضلی گفت: چهارچوب مفهومی طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان قبای گشادی برای آن است چون سوال این است که آیا نظریه جامعه می‌تواند مبنای ارزش‌ها و سنجش‌هایی شود که تنها موجودیت کوچکی از جامعه است و آیا نتایج آن می‌تواند برای داوری درباره سیطره سیاست بر اقتصاد و فرهنگ کافی باشد؟
ایبنا دولت حوزه پژوهش 

  

قیمت امروز ارزها در صرافی ملی ایرانقیمت دلار در صرافی‌های بانک ها بدون تغییر نسبت به نرخ دیروز، 11 هزار و 650 تومان تعیین شده است.
خودروتک قیمت صرافی کارت ملی 

  

قیمت خرید دلار در بانک‌ها امروز 97/11/02|دلار ثابت ماند؛ یورو ارزان شدقیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک‌ها 11 هزار و 545 تومان تعیین شد.
تسنیم قیمت ارز قیمت دلار 

  

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/02| یورو کاهشی شدشعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد 13 هزار و 495 تومان اعلام کرده‌اند.
تسنیم قیمت ارز قیمت ارز 

  

صنعت اسباب‌بازی کشور منتظر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است محسن حموله، دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قطعا با تصویب طرح معافیت مالیات ارزش افزوده، در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی انگیزه تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی بسیار بالا خواهد رفت و در آینده‌ای نزدیک شاهد تولیدات فاخری در صنعت اسباب‌بازی در کشور خواهیم بود. او ادامه داد: اسباب‌بازی کالای فرهنگی است و طرح معافیت از مالیات بر ارزش افزوده یک گام…
مهر صنعت بازی مالیات 

  

فاز یک بندر چابهار را در تحریم‌ها ساختیم/آماده ساخت فاز 2 ‌به ارزش 165 میلیون دلارفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا (ص) با تأکید بر اینکه آماده اجرای فازهای بعدی توسعه بندر چابهار هستیم، گفت: در دوره تحریم فاز یک بندر چابهار را اجرا کردیم و برای ورود به فاز دو اعلام آمادگی می‌کنیم.
فارس دلار 

  

کیانی: نظارت و ارزشیابی بختک تفکرات هنرمندان شده است/ رایانی: قوانین ارزشیابی تئاتر شفاف و بروزرسانی شوندحسین کیانی، کارگردان تئاتر عنوان کرد: من اعتقاد دارم مرکز هنرهای نمایشی از تفویض اختیار نهاد نظارت و ارزشیابی تئاتر به صنف ترس دارد و به نظرم این نهاد بختک و هیولایی برای تفکرات هنرمندان شده است.
فارس هنرمندان تئاتر