ایبنا   |  فرهنگی  |  

احکام متخلفان قاچاق کتاب با جرمشان تناسب ندارد

مدیر انتشارات مجد، ضمن تشریح قوانین سال‌های 1348 و 1352 درباره جرایم سرقت ادبی و انتشار کتاب‌های قاچاق، گفت: متاسفانه با توجه به تفاوت رای مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، شاهد تناسب بین جرم و حکم نیستیم.

احکام متخلفان قاچاق کتاب با جرمشان تناسب ندارد

سید‌عباس حسینی‌نیک؛ حقوق‌دان و ناشر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره مواد 23 و 24 قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و حکم حبس برای متهمان سرقت ادبی و ناقضان حقوق صاحبان اثر بیان کرد: ابتدا باید به انواع جرایم توجه کنیم. در مجموع سه نوع جرم شامل «جنایت»،‌ «جُنحه» و «خلاف» در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. نقض حقوق پدید‌آورندگان از مصادیق جرایم جُنحه‌ای مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی افزود: «جنایت» برای اعمال مجرمانه سنگین مانند قتل به کار می‌رود و «خلاف» نیز برای اعمال مجرمانه سبک مانند تخلفات رانندگی استفاده می‌‌شود اما «جُنحه» تخلفی بین این دو است که مانند تصرف عدوانی و یا نقض حقوق پدید‌آورندگان.   حسینی‌نیک ادامه داد: برای جرایم جُنحه‌ای، حبس‌ بیش از دو ماه تا سه سال تعیین شده و مجازات‌ ناقضان حقوق پدید‌آورندگان و ناشران، دو نوع است. برای نقض حقوق معنوی که شامل حذف نام پدیدآورنده و یا تغییر بدون اجازه متن و همچنین تضییع حقوق مادی و معنوی مترجم می‌شود، حبس سه ماه تا یک‌سال تعیین شده است.   این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، برای نقض‌کنندگان حقوق مادی پدید‌آورندگان هم از 6‌ ماه تا سه سال حبس جُنحه‌ای درنظر گرفته شده است. حقوق معنوی مترجم منحصر به «حق سرپرستی» است حسینی‌نیک درباره جرائم تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب بیان کرد: وسعت موضوع جرائم تکثیر‌‌های غیر‌قانونی، بیشتر از ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان است  برای همین، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، مصوب سال 1352 ویژه تکثیر‌های غیر‌قانونی تدوین و مصوب شده است.   وی درباره مجازات تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب‌های ترجمه‌ای بیان کرد: حقوق معنوی ترجمه به معنای «حق سرپرستی» است، به‌عبارت دیگر حق تمامیت در ترجمه نداریم؛ یعنی فرد دیگری نمی‌تواند نام مترجم را حذف کند و یا تغییر دهد.   این ناشر افزود: حق تمامیت محتوا، مربوط به پدید‌آورنده است و برای مترجم، حق معنوی وجود ندارد. بنابراین قانون‌گذار با دقت به این موضوع توجه داشته که ناقض حق سرپرستی و حقوق مادی مترجم از سه ماه تا یک سال مشمول حبس جُنحه‌ای است. تکلیف قاضی در دستور جمع‌آوری نسخه‌های تقلبی این استاد دانشگاه گفت: مجازات نقض حقوق نویسنده‌‌‌ای از سوی نویسنده‌ای دیگر یا انتشار بدون اجازه اثر پدیدآورنده توسط ناشر، مشمول ماده 23 است و برای متخلف از 6 ماه تا سه سال پیش‌بینی شده. وی بیان کرد: تکثیر‌های غیر‌قانونی که نقض حقوق ناشران را نیز در پی دارد، مشمول قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی است که در آن سه ماه تا یکسال حبس برای مجرم پیش‌بینی شده.   حسینی نیک‌ با اشاره به تفاوت بین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی با قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان گفت: بنابر قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، قاضی «مکلف» است دستور جمع‌آوری کتاب‌ها را صادر کند، اما در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، ذکر شده مقام قضایی «می‌تواند» برای جمع‌آوری کتاب‌ها، دستور جمع‌آوری صادر کند.   وی افزود: همچنین فرق دیگر این دو قانون، پیش‌بینی حبس به‌عنوان تنها مجازات برای متخلفان در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان است؛ آنچنانکه قانون‌گذار جبران خسارت را برای قربانیان پیش‌بینی نکرده است.   امر به جبران خسارت قربانیان در قانون1352 این عضو اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان بیان کرد: در قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، آمده علاوه بر جبران خسارت، متهم به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. بنابراین متهمان پرونده‌های قاچاق کتاب که طی چند هفته گذشته دستگیر شده‌اند باید خسارت‌ها را جبران کند.   حسینی‌نیک درباره میزان محکومیت افراد متخلف و تمایز بین افرادی که فقط یک عنوان کتاب غیر‌مجاز را تکثیر‌ کرده‌اند و افرادی که تعداد زیادی کتاب را تکثیر کرده‌اند، بیان کرد: مجازات عامل یکسان است، اما طبیعتا براساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، جبران خسارت افزایش پیدا می‌کند. پیگیری موضوع انتشار کتاب‌های ممنوعه بدون شاکی خصوصی وی درباره احکام انتشار کتاب‌های ممنوعه نیز بیان کرد: وجود شاکی خصوصی برای پیگیری قضایی تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب ضروری است، اما درباره کتاب‌های ممنوعه نیازی به شاکی خصوصی نیست و دولت و یا مقام قضایی راساً می‌تواند مطابق با قانون به جمع‌آوری آثار، برگزاری دادگاه و محکومیت افراد متخلف اقدام کند.   این ناشر کتاب‌های دانشگاهی ادامه داد: احکام مربوط به انتشار کتاب‌های ممنوعه به احکام تعزیری مربوط می‌شود و قاعدتا قاضی باید برای متخلفان، حبس جُنحه‌ای پیش‌بینی کند.   حسینی‌نیک با اشاره به آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: مطابق با این آیین‌نامه، پروانه نشر ناشران کتاب‌های ممنوعه باطل می‌شود. البته ابطال پروانه نشر بلافاصله انجام نمی‌شود بلکه با طی مراحل پیش بینی شده صورت خواهد گرفت. متخلفانی که مجوز نشر ندارند نیز مشمول قانون مجازات می‌شوند. تفاوت رای دادسرا با رای دادگاه وی درباره تناسب میزان تعیین وثیقه آزادی با اتهام بیان کرد: این دو باید متناسب باشند، اما متاسفانه با توجه به عدم ارتباط مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده، شاهد تناسب جرم و حکم نیستیم.   این ناشر افزود: به‌عنوان مثال با دستور مقام قضایی مستقر در دادسرای فرهنگ و رسانه، جرمِ متهمان احراز می‌شود اما معمولا قاضی زندان درباره این پرونده، حکمی صادر می‌کند که با موضوع جرم متناسب نیست. متهمانی که خود را می‌رهانند به گفته وی، معمولا قاضیان، با عمق مساله جرایم حقوق مولفان و مصنفان آشنایی ندارند، بنابراین برخی افراد شیاد از این موقعیت سوء‌استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه جرمی اثبات نشده، با طرح بهانه‌هایی نظیر اینکه شاگرد بوده‌اند و از جرم بودن کاری که می‌کنند خبر نداشته‌اند، خود را می‌رهانند.   حسینی‌نیک ادامه داد: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی تکلیف را درباره نقض حقوق پدید‌آورندگان و ناشران روشن‌ کرده است. اعلام رضایت با صاحب حق است و تا جبران خسارت نشود، رضایت نمی‌دهد اما متاسفانه گاهی ناشران و پدید‌آورندگان، فریب مظلوم‌نمایی متخلفان را می‌خورند و گاهی تهدید می‌شوند که موجب می‌شود تا متهمان به کار خود ادامه دهند. سرنوشت نسخه‌های تقلبی در دست صاحبان حق وی افزود: سرنوشت کتاب‌های کشف شده دو گونه است، کتاب‌هایی که تکثیر غیرقانونی شده اند، سرنوشتشان در دست صاحبان حق است و کتاب‌های ممنوعه که شاکی آن دولت است، مشمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی هستند، قاضی می‌تواند رای به امحا کشفیات دهد. البته امحا به معنای این نیست که الزاما کشفیات، سوزانده‌ شوند، بلکه می‌توان برای بهره‌برداری یا بازیافت و خمیر شدن، استفاده شود.

قاچاق نویسنده دولت   اخبار برگزیده
  

واکنش خاص ظریف در آمریکاوزیر امور خارجه کشورمان به اعدام 37 تن از مخالفان حکومت سعودی واکنش نشان داد.
مثلث اعدام خبرآنلاین نیویورک 

  

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر روزی از حضور در برجام ضرر کنیم، از آن خارج خواهیم شد، گفت: افزایش قدرت چین، جهان را از خطر تک قطبی شدن می‌رهاند.
نامه نیوز ایران ایران و چین چین 

  

قیمت خودرو / قیمت کارخانه و بازار تمام خودروهای داخلی (چهارشنبه 4 اردیبهشت 1397) / قیمت صبحقیمت کلیه خودروهای تولید داخل در بازار و کارخانه در صبح روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 98 به شرح زیر است. این قیمت ها با توجه به آخرین تغییرات قیمت در آخر وقت معاملات روز قبل درج شده و به نوعی قیمت آغاز معاملات امروز به حساب می آید. قیمت های نیمروز معاملاتی هر روز ساعت 13 در سایت خودروتک قرار می گیرد.
خودروتک قیمت ایران خودرو خودرو 

  

بی کیفیت ترین خودرو های تولید داخل را بشناسید (اینوگرافی)وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین گزارش خود به رتبه‌بندی خودروهای داخلی بر اساس کیفیت پرداخته است. در این گزارش خودروهای پراید و پژو پارس در گروه بی‌کیفیت‌ترین‌ها جای گرفته‌اند.
خودروتک خودرو تولید صنعت 

  

بعد از آن که صدف خادم، بوکسور زن ایرانی که برای اولین بار در مبارزه رسمی بین‌المللی، مقابل رقیب خود به پیروزی رسید، ادعا شد حکم بازداشت او در ایران صادر شده و از این رو خانم خادم با لغو برنامه خود برای بازگشت به کشور، در همان فرانسه مانده است. با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد شکایتی از او مطرح نشده است.
نامه نیوز بازداشت بازی زنان 

  

گمانه زنی ها درباره قیمت جدید بنزینبراساس ارزیابی های انجام شده، اجرای چنین طرحی می تواند به معنای تورم 4 درصدی برای چند دهک مرفه جامعه باشد اما دهک های پایین 1 و 2 و 3 هیچ افزایش تورم مستقیمی را که ناشی از این طرح باشند تجربه نخواهند کرد. ثابت ماندن نرخ گاز CNG و گازوییل یکی از محورهای مهم این طرح سهمینه بندی بنزین است که در راستای جلوگیری از تورم حمل و نقل کالا در نظر گرفته شده است.
خودروتک قیمت افزایش قیمت سهمیه بندی بنزین 

  

استقلال در گروه مرگ به دنبال معجزهاستقلال با شکسن برابر الهلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا نیاز به خلق یک معجزه دارد.
مثلث استقلال مرگ بازی 

  

اینستااگرام فیلتر می شود؟/ پیشنهاد عضو هیات رییسه مجلس را بخوانیدخانه ملت نوشت: عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید بر اینکه حق ایران است که از اینستاگرام شکایت و اعلان جرم کند، گفت: اگر مدیران اینستاگرام رفتار خود را جبران نکردند، می‌توان برای استفاده از آن محدودیت قائل شد.
مثلث مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی 

  

بازار در شوک قیمت جدید پرایدقیمت پراید در حالی از مرز 50 میلیون تومان عبور کرده است که بازار خودرو در سکون و رکودی کامل به سر می‌برد.
خودروتک بازار خودرو خودرو قیمت 

  

رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا در واکنش به عدم تمدید معافیت‌های نفتی گفت می خواهیم ایران یک کشور عادی شود.
نامه نیوز ایران جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی ایران 

  اخبار داغ
  

وضعیت قراردادهای خرج ذخایر ارزیدر 9 ماه اول پارسال از محل ذخایر ارزی حدود 14 هزار و 500 میلیون دلار قراردادهای عاملیت پرداخت تسهیلا
خبرفوری تسهیلات ارزی ماه دولت 

  

برای اسکار ارزشی قائل نیستم/در حال حاضرنمی توان به آمریکایی بودن افتخار کردنشست خبری پل‌شریدر فیلم‌نامه نویس آثار مارتین اسکورسیزی با تمجید وی از جشنواره جهانی فیلم فجر وباحضور تعدادی از اهالی رسانه صبح امروز برگزار شد.
ایلنا اسکار نویسنده مارتین اسکورسیزی 

  

گران‌ترین‌ و ارزان‌ترین‌های امروز محصولات سبزی و صیفی در میادین/ صیفی‌های پر مصرف در میادین میوه و تره بار چند؟سازمان میادین میوه و تره بار امروز قیمت پر مصرف‌ترین محصولات سبزی و صیفی را اعلام کرد. در بین این محصولات باقلا سبزپاک کرده دست چین با قیمت 13800 گران‌ترین و کاهو پیچ سالادی درجه یک با قیمت 1600تومان ارزان‌ترین این محصولات هستند.
ایلنا قیمت چین ریال 

  

فرمانده نیروی قدس سپاه: سپاه،مرکز رویش ارزش‌ها است/«سلامی» را شبیه به شهید باکری می‌دانمفرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه سپاه مرکز رویش ارزش‌ها است، تصریح کرد: در کشور ما مرکزی وجود ند
خبرفوری قدس نیروهای مسلح شهید باکری 

  

ارزش معاملات بورس در آذربایجان غربی به 1000میلیارد ریال رسیدارومیه - ایرنا - مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه طی فروردین سال جاری بیش از 585 میلیون و 664 هزار سهم و حق تقدم سهام شرکت های بورسی و فرا بورسی معامله شد، گفت: ارزش معاملات بورسی طی این مدت در استان به بیش از یک هزار میلیارد ریال رسید.
ایرنا سازمان بورس و اوراق بهادار ریال ارومیه 

  

تذکر لاریجانی به جهانگیری درباره ستاد مبارزه با مفاسدعضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تذکر لاریجانی به جهانگیری برای برگزاری منظم جلسات این ستاد خبر داد.
تسنیم مفاسد اقتصادی خبرنگار ماه 

  

قیمت دلار و سایر ارزها امروز 98/2/4 | کاهش نسبی نرخ‌هااقتصادنیوز؛ امروز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 قیمت دلار و نرخ اغلب ارزهای خارجی اندکی کاهش یافت. در صرافی‌های بانکی دلار در محدوده 13700 تومان و یورو در محدوده 15700 تومان جابه‌جا شد. در بازار غیررسمی پایتخت نیز دلار حوالی مرز 13900 تومان قیمت‌گذاری شد.
اقتصادنیوز قیمت دلار یورو 

  

مشکل مبادلات ارزی و تبادل مالی در خدمات پزشکی به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در سی و پنجمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران، با بیان اینکه انجمن رادیولوژی به عنوان یکی از منسجم‌ترین و بهترین انجمن‌هایی است که به وظایف خود عمل می‌کند، اظهار داشت: کنگره رادیولوژی یکی از کنگره‌های شاخص و آبرومند کشور است. وی با اشاره به اینکه این الگوها باید برای همه رشته‌ها و انجمن‌ها انتقال یابد افزود:…
مهر دارو دولت حوزه