ایبنا   |  فرهنگی  |  

برگزاری جلسه هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب با حضور وزیر فرهنگ

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی از برگزاری جلسه هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب در هفته آینده با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

برگزاری جلسه هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب با حضور وزیر فرهنگ