طلاق زن 35ساله برای گرفتن ارثیه

اگرچه مادرشوهرم دیه مرا پرداخت کرد و همسرم از زندان آزاد شد اما من توان نگهداری از دو فرزند او را ند

طلاق زن 35ساله برای گرفتن ارثیه

اگرچه مادرشوهرم دیه مرا پرداخت کرد و همسرم از زندان آزاد شد اما من توان نگهداری از دو فرزند او را ندارم و در صورتی که همسرم حضانت فرزندانش را نپذیرد، باید آن ها را تحویل بهزیستی بدهم.

زن 35ساله که با ترفندی خاص و با نقشه خواهرانش شرط وکالت طلاق را برای بازگشت به زندگی اش مطرح کرده بود، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: در یک خانواده 12 نفره به دنیا آمدم و رشد کردم تا این که در 28 سالگی مادر احمد به خواستگاری ام آمد.

او بی پرده و صادقانه از اعتیاد پسرش سخن گفت ولی به من اطمینان داد که احمد از شش سال قبل سراغ مواد مخدر نرفته است و زندگی پاکی دارد.

من هم با اعتماد به حرف های پیرزن پای سفره عقد نشستم و با احمد ازدواج کردم اما در همان آغاز زندگی مشترک متوجه شدم که احمد به طور پنهانی مواد مصرف می کند و هنوز اعتیاد دارد. با وجود این به زندگی با او ادامه دادم و صاحب دو فرزند شدم.

در حالی که هفت سال از ازدواج من و احمد می گذشت، او هیچ گاه شغلی پیدا نکرد و مادرش مخارج زندگی ما را از حقوق بازنشستگی پدر احمد پرداخت می کرد.

با وجود این او مدام مرا کتک می زد و با توهین و فحاشی هایش روزگارم را تلخ کرده بود. تا این که چند ماه قبل وقتی به شدت کتکم زد به ناچار از او شکایت کردم که در نهایت به پرداخت دیه محکوم شد و به زندان افتاد ولی چند روز قبل مادرشوهرم با پرداخت دیه او را از زندان آزاد کرد.

در این مدت من به همراه دو فرزند خردسالم نزد پدرم زندگی می کردم چرا که مادرم سال گذشته بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و پدرم نیز که به بیماری سرطان مبتلا شده است، توان پرداخت هزینه های درمانش را ندارد چه برسد به این که مخارج من و فرزندانم را تامین کند.

از سوی دیگر نیز فرزندان من در سن شیطنت و بازیگوشی هستند و پدر بیمارم تحمل رفتارهای کودکانه و شیطنت آمیز آن ها را ندارد، به همین دلیل من و فرزندانم را از خانه بیرون انداخت و من به ناچار در منزل برادرانم آواره شدم.

حالا هم که احمد از زندان آزاد شده است، نمی خواهم به زندگی مشترک با او بازگردم چرا که می ترسم دوباره به اعتیاد روی آورد و زندگی ام را سیاه کند، مگر آن که وکالت بی قید و شرط طلاق به من بدهد که هر زمان زندگی با او برایم زجرآور شد، به راحتی از او جدا شوم.

زن جوان که احساس می کرد قصه ساختگی اش برای مشاور کلانتری باورپذیر نیست، ناگهان در میان سوالات پیچیده روان شناختی رازی را فاش کرد و ادامه داد: حقیقت آن است که پدرم بعد از مرگ مادرم قصد ازدواج مجدد دارد تا همدمی برای خودش بیابد که در دوران بیماری از او مراقبت کند.

همچنین پدرم قصد دارد بخشی از اموالش را به عنوان ارثیه به زنی بدهد که با او ازدواج می کند. این موضوع ما را به شدت نگران کرد و به همین دلیل با خواهرانم مشورت کردیم و قرار شد حالا که من زندگی خوبی با احمد ندارم، از او طلاق بگیرم و در خانه پدرم با فرزندانم زندگی کنم و با مراقبت از او، همان ارثیه را نیز من بردارم تا پای شخص دیگری به زندگی ما باز نشود.

به همین دلیل شرط وکالت طلاق را مطرح کردم و برای فرزندانم نیز قصه هایی از بازی های کودکانه در بهزیستی بازگو کردم تا در صورتی که قرار شد طبق قانون تحویل بهزیستی شوند، بهانه نگیرند و بدانند که در آن جا انواع اسباب بازی ها را خواهند داشت اما اکنون که عاقلانه فکر می کنم تازه می فهمم که مسیری اشتباه را در پیش گرفته ام.

ساعتی بعد با تماس تلفنی مشاور کلانتری، همسر و مادرشوهر زن جوان نیز به دایره مددکاری اجتماعی آمدند و این گونه ماجرای طلاق به فراموشی سپرده شد و احمد نیز تعهد داد که دیگر هیچ گاه سراغ مواد مخدر نرود و برای اطمینان از این موضوع، هفته ای یک بار در کلانتری حضور یابد.

شایان ذکر است، در حالی که فرزندان خردسال زن جوان نقاشی هایشان را به مشاور کلانتری هدیه کردند، در آغوش پدر و مادرشان آرام گرفتند تا زندگی جدیدی را تجربه کنند.

اگرچه مادرشوهرم دیه مرا پرداخت کرد و همسرم از زندان آزاد شد اما من توان نگهداری از دو فرزند او را ندارم و در صورتی که همسرم حضانت فرزندانش را نپذیرد، باید آن ها را تحویل بهزیستی بدهم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) اجتماعی/ آسیب های اجتماعی 25 دی 1399 - 06:00

زن 35ساله که با ترفندی خاص و با نقشه خواهرانش شرط وکالت طلاق را برای بازگشت به زندگی اش مطرح کرده بود، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: در یک خانواده 12 نفره به دنیا آمدم و رشد کردم تا این که در 28 سالگی مادر احمد به خواستگاری ام آمد.

او بی پرده و صادقانه از اعتیاد پسرش سخن گفت ولی به من اطمینان داد که احمد از شش سال قبل سراغ مواد مخدر نرفته است و زندگی پاکی دارد.

من هم با اعتماد به حرف های پیرزن پای سفره عقد نشستم و با احمد ازدواج کردم اما در همان آغاز زندگی مشترک متوجه شدم که احمد به طور پنهانی مواد مصرف می کند و هنوز اعتیاد دارد. با وجود این به زندگی با او ادامه دادم و صاحب دو فرزند شدم.

در حالی که هفت سال از ازدواج من و احمد می گذشت، او هیچ گاه شغلی پیدا نکرد و مادرش مخارج زندگی ما را از حقوق بازنشستگی پدر احمد پرداخت می کرد.

با وجود این او مدام مرا کتک می زد و با توهین و فحاشی هایش روزگارم را تلخ کرده بود. تا این که چند ماه قبل وقتی به شدت کتکم زد به ناچار از او شکایت کردم که در نهایت به پرداخت دیه محکوم شد و به زندان افتاد ولی چند روز قبل مادرشوهرم با پرداخت دیه او را از زندان آزاد کرد.

در این مدت من به همراه دو فرزند خردسالم نزد پدرم زندگی می کردم چرا که مادرم سال گذشته بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و پدرم نیز که به بیماری سرطان مبتلا شده است، توان پرداخت هزینه های درمانش را ندارد چه برسد به این که مخارج من و فرزندانم را تامین کند.

از سوی دیگر نیز فرزندان من در سن شیطنت و بازیگوشی هستند و پدر بیمارم تحمل رفتارهای کودکانه و شیطنت آمیز آن ها را ندارد، به همین دلیل من و فرزندانم را از خانه بیرون انداخت و من به ناچار در منزل برادرانم آواره شدم.

حالا هم که احمد از زندان آزاد شده است، نمی خواهم به زندگی مشترک با او بازگردم چرا که می ترسم دوباره به اعتیاد روی آورد و زندگی ام را سیاه کند، مگر آن که وکالت بی قید و شرط طلاق به من بدهد که هر زمان زندگی با او برایم زجرآور شد، به راحتی از او جدا شوم.

زن جوان که احساس می کرد قصه ساختگی اش برای مشاور کلانتری باورپذیر نیست، ناگهان در میان سوالات پیچیده روان شناختی رازی را فاش کرد و ادامه داد: حقیقت آن است که پدرم بعد از مرگ مادرم قصد ازدواج مجدد دارد تا همدمی برای خودش بیابد که در دوران بیماری از او مراقبت کند.

همچنین پدرم قصد دارد بخشی از اموالش را به عنوان ارثیه به زنی بدهد که با او ازدواج می کند. این موضوع ما را به شدت نگران کرد و به همین دلیل با خواهرانم مشورت کردیم و قرار شد حالا که من زندگی خوبی با احمد ندارم، از او طلاق بگیرم و در خانه پدرم با فرزندانم زندگی کنم و با مراقبت از او، همان ارثیه را نیز من بردارم تا پای شخص دیگری به زندگی ما باز نشود.

به همین دلیل شرط وکالت طلاق را مطرح کردم و برای فرزندانم نیز قصه هایی از بازی های کودکانه در بهزیستی بازگو کردم تا در صورتی که قرار شد طبق قانون تحویل بهزیستی شوند، بهانه نگیرند و بدانند که در آن جا انواع اسباب بازی ها را خواهند داشت اما اکنون که عاقلانه فکر می کنم تازه می فهمم که مسیری اشتباه را در پیش گرفته ام.

ساعتی بعد با تماس تلفنی مشاور کلانتری، همسر و مادرشوهر زن جوان نیز به دایره مددکاری اجتماعی آمدند و این گونه ماجرای طلاق به فراموشی سپرده شد و احمد نیز تعهد داد که دیگر هیچ گاه سراغ مواد مخدر نرود و برای اطمینان از این موضوع، هفته ای یک بار در کلانتری حضور یابد.

شایان ذکر است، در حالی که فرزندان خردسال زن جوان نقاشی هایشان را به مشاور کلانتری هدیه کردند، در آغوش پدر و مادرشان آرام گرفتند تا زندگی جدیدی را تجربه کنند.

طلاق زندان بازنشستگی   اخبار برگزیده
  

حمله موشکی به پایتخت عربستان صحت دارد؟برخی منابع از حمله موشکی به ریاض خبر دادند. بنا به گزارش برخی رسانه‌ها، صدای انفجار در پایتخت عربستان به گوش رسیده است.
اقتصادنیوز پایتخت عربستان ریاض 

  

مدیر شبکه چهار تکذیب کرد؛ مجری برنامه ای که مهمانش به روحانی توهین کرد، اخراج نشدهمدیر شبکه چهار سیما، اخراج حبیب رحیم‌ پورازغدی سردبیر و مجری برنامه «زاویه» را تکذیب کرد.
۵۵ آنلاین شبکه چهار سیما 

  

اظهرات تخت روانچی درباره مذاکره با آمریکاتخت روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در گفتگوی اختصاصی با NBCNEWS آمریکا گفت :توپ در زمین آمریکا است.
مثلث بانک جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی 

  

الیاس حضرتی، مدیرمسئول مجموعه اعتماد دیدار خود با سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات را تکذیب کرد.
نامه نیوز الیاس حضرتی دولت اصلاحات دولت 

  

تاکید لاوروف بر نجات برجاموزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود خواهان تداوم برجام شد.
ایلنا سرگئی لاوروف روسیه ایران و روسیه 

  

اظهار امیدواری به تولید واکسن ایرانی کرونا + فیلمربیعی: اواخر بهار یا تابستان سال آینده واکسن ایرانی کاملا در دسترس عموم خواهد بود
گسترش بهار تولید بنیاد برکت 

  

کارایی واکسن «مدرنا» در برابر کرونای جهش‌یافته در بریتانیا و آفریقای جنوبیشرکت داروسازی «مدرنا» اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت در برابر انواعی از ویروس کرونا که در بریتانیا و آفریقای جنوبی شیوع یافته است کارایی دارد.
مملکت‌آنلاین بریتانیا آفریقای جنوبی ویروس 

  

خودروی زیبای ایتالیایی در راه بازار ایران | تصاویرشرکت پارسیان موتور در نظر دارد خودروی فیات تیپو را در آینده‌ای نزدیک به بازار کشورمان عرضه کند.
خودروتک ایران خودرو خودرو ایران 

  

قرعه کشی خودرو به زودی برچیده می شود؟امسال دو اتفاق در مسیر فروش خودرو در کارخانه رخ داد. یکی افزایش فصلی قیمت کارخانه خودرو و دیگری فروش خودرو از طریق قرعه کشی. روند افزایش قیمت کارخانه به صورت فصلی و با توجه به میزان تورم بخش تولید خودرو در آستانه اعلام قیمت فصل زمستان متوقف شد.
خودروتک خودرو خودروسازان افزایش قیمت 

  

ماجرای قهر آیت الله طالقانی از زبان فرزندشه مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و بازخوانی وقایع ابتدای انقلاب به سراغ فرزند آیت‌الله طالقانی رفتیم. حضور آیت‌الله طالقانی در انقلاب هر چند به دهه 60 و تنش‌های پس از آن نرسید اما در همان چند ماه پس از انقلاب که ایشان در قید حیات بودند نقش موثری در کمک به مدیریت انقلاب و دوری از تحجر داشتند.
مستقل‌آنلاین مدرسه ماه خانواده 

  

زمان پایان انتقال کرونا در ایران اعلام شد + جزئیات​مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تا شهریور ماه سال آینده کمبود واکسن کرونا نداریم و تا پایان سال آینده می توانیم زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم.
مستقل‌آنلاین ایران کوبا ماه 

  

مواضع مخالفان در حال تغییر است؟ | احمد توکلی: FATF اگر به معیشت مردم کمک کند، من به آن رأی می‌دهممخالفان پیوستن ایران به لوایح FATF که تاکنون جز اطمینان‌نداشتن به دنیا دلیل قانع‌کننده دیگری برای مخالفت خود بیان نکرده‌اند، آیا در برابر انتقادات مردم از مواضع حزبی‌شان کوتاه خواهند آمد؟
۵۵ آنلاین احمد توکلی احمدی نژاد ایران 

  

تکرار اظهارات خصمانه نتانیاهو علیه ایراننخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به بیان تهدیدهای تکراری علیه ایران پرداخت.
ایلنا ایران رئیس جمهور دولت 

  

نخستین محموله واکسن کواکس در راه ایراندبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: سهمیه ایران در کواکس نخستین محموله وارداتی واکسن کرونا است که در هفته‌های آینده وارد کشور خواهد شد.
گسترش ایران کوبا تولید 

  اخبار داغ
  

شیوع ویروس کرونا ضربه بزرگی از نظر اقتصادی به فوتبال زده است.
ورزش۳ بارسلونا منچستر یونایتد بایرن مونیخ 

  

از ترس کرونا سرطان نگیریدترس از کرونا باعث شده که مردم به مراکز درمانی مراجعه نکنند و تشخیص بیماری های خاص به تعویق بیفتد.
مثلث فضای مجازی سرطان سرطان سینه 

  

در پایان معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس روز سرخ دیگری را پشت سر گذاشت و با افتی 1٫7 درصدی به سطح یک میلیون و 214 هزار واحدی رسید. بورس فردا چه می‌شود؟
صراط سازمان بورس و اوراق بهادار سهام شاخص 

  

قیمت خودرو کوییک اس و‌ ساینا اس مشخص شد + عکسشورای رقابت از مشخص شدن قیمت دو خودروی کوییک اس و ساینا اس خبر داد.
مستقل‌آنلاین قیمت خودرو شورای رقابت 

  

مرگ وزیر دفاع در براثر کرونااقتصادنیوز: کارلوس هولمز تروخیو، وزیر دفاع 69 ساله کلمیبا در پی ابتلا به کووید19 درگذشت.
اقتصادنیوز 

  

توضیحات ظریف درباره دستاوردهای سفر به مسکو و همکاری برای خرید یا ساخت واکسن کروناوزیر امور خارجه کشورمان که به مسکو رفته در جمع خبرنگاران تاکید کرد که این سفر، دستاوردی زیادی از جهت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای داشته است.
اقتصادنیوز سفر مسکو 

  

بورس با رئیس جدید مثبت خواهد شد؟انتخاب مدیریت جدید سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شورای عالی بورس، چه تاثیری بر وضع موجود و آینده این بازار پر اهمیت خواهد داشت؟
گسترش سازمان بورس و اوراق بهادار حسن قالیباف اصل بانک 

  

نیوشا ضیغمی کرونا گرفت + جواب آزمایشنیوشا ضیغمی بازیگر مشهور ایرانی در جدیدترین پست اینستاگرامی خود درباره بیماری کرونا که چندروزی است با آن دست و پنجه نرمی کند با انتشار یک عکس آخرین وضعیت خود را شرح داد.
مثلث ایران خودرو خودرو پدر 

  

واکسن روسی کرونا در ایران ثبت شدوزیر امور خارجه در مسکو اعلام کرد که واکسن روسی اسپوتنیک وی روز گذشته در ایران ثبت و از سوی مقامات بهداشتی ایران تایید شد.
برنا ایران مسکو 

  

حمله ویروس کرونای انگلیسی به کودکانمهر/ قدرت سرایت و کشندگی ویروس جهش یافته که گفته می شود از نوع انگلیسی است، به شدت افزایش یافته و این بار به سراغ کوچک ترها می رود.
مثلث ویروس کودکان ایران خودرو 

  

هشتمین جلسه قرارگاه ستاد ملی کروناهشتمین جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد .
برنا 

  

تقاضای چند کشور برای پیش‌خرید واکسن ایرانی کرونا؟!رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: بر خلاف تصور بیگانگان کارهای بزرگی در کشور انجام داده‌ایم به طوری که اکنون چند کشور از ما تقاضای پیش خرید واکسن کرونا کرده‌اند...
انصاف‌نیوز مدرسه درمان سرمایه 

  

نیوشا ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون کرونا گرفت + عکسنیوشا ضیغمی با انتشار تصویری از جواب آزمایش خود در فضای مجازی از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد.
مستقل‌آنلاین سینما تلویزیون روانشناسی