برنا   |  فرهنگی  |  

شب نخست جشنواره موسیقی فجر با 11 اجرا برگزار شد

نخستین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با 11 اجرا در شش سالن تهران پنجشنبه 24 بهمن برگزار شد.