مهر   |  فرهنگی  |  

گفتمان پزشکی مدرن، معلولیت‌ستیز است/معلولیت از منظر فلسفه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی «سوفیا» سه‌شنبه 29 تیر با موضوع «ارتباط میان معلولیت و فلسفه پزشکی» از آنتن شبکه رادیویی گفت وگو پخش شد؛ در برنامه این هفته که با اجرای «محمدجواد ادبی» استاد فلسفه و عرفان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امام صادق(ع) همراه بود، «فتانه قدیریان»، استاد دانشکده پرستاری و متخصص اخلاق پرستاری و مراقبت، «نعیمه پورمحمدی» استادیار گروه فلسفه دانشگاه…

گفتمان پزشکی مدرن، معلولیت‌ستیز است/معلولیت از منظر فلسفه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی «سوفیا» سه‌شنبه 29 تیر با موضوع «ارتباط میان معلولیت و فلسفه پزشکی» از آنتن شبکه رادیویی گفت وگو پخش شد؛ در برنامه این هفته که با اجرای «محمدجواد ادبی» استاد فلسفه و عرفان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امام صادق(ع) همراه بود، «فتانه قدیریان»، استاد دانشکده پرستاری و متخصص اخلاق پرستاری و مراقبت، «نعیمه پورمحمدی» استادیار گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم درباره موضوعاتی نظیر فلسفه پزشکی، مراقبت، معلولیت و فلسفه پزشکی به ارائه نظرات خود پرداختند.

قدیریان در ابتدای بحث و در پاسخ به این پرسش که فلسفه پزشکی و تجربه ناظر بر آن چه ارتباطی با موضوع معلولیت می‌تواند برقرار کند، گفت: موضوع ناتوانی یا معلولیت موضوعی است که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در سطح جهانی مورد بحث بوده است که از جمله دلایل این توجه را می‌توان عواملی نظیر تغییر روند حرکت جوامع، شرایط سلامتی و بروز اختلالات، افزایش طول عمر دانست. اینچنین بود که در مقوله بیماری و سلامتی، موضوعی به نام ناتوانیِ حاصل از بیماری ها ایجاد شده و طی آن بررسی، طرح و ارزیابی بار بیماری‌ها مورد توجه قرار گرفت.

متخصص اخلاق پرستاری و مراقبت افزود: از نظر فرهنگ عامه معلولیت یک اختلال است که در حوزه جسم، ذهن یا روان اتفاق می‌افتد و عمدتا جامعه عامه تصور می‌کند که اختلال ممکن است در حوزه جسم یا ژنتیک اتفاق بیفتد؛ اما در سال‌های اخیر حتی ابعاد نگرش سازمان جهانی بهداشت تغییر کرده و این سازمان از معلولیت به عنوان اختلال یاد نمی کند. سوال آن است که آیا معلولیت را باید به عنوان اختلال دید یا این مساله برساختِ اجتماعی است؟ سازمان جهانی بهداشتی در تعریفی که از معلولیت ارایه کرده است آن را هم‌کنشی می نامد.

وی افزود: وقتی از مقوله‌ای چون معلولیت به عنوان هم‌کنشی، بَر هم‌کنشِ ساختاری فرهنگی و اجتماعی یاد می کنیم، دیگر حوزه نگرش طبی نیست بلکه در این معنا بیماری، ناتوانی و اختلال فقط یک اختلال در ساختارهای بیولوژیک محسوب نمی شود بلکه معنای اجتماعی داشته و برساخت اجتماعی است که این مساله ماحصل بسیاری از تعاملات از جمله ابژه و سوژه است.

در ادامه برنامه رادیویی سوفیا، «نعیمه پورمحمدی» اظهار کرد: اصطلاح معلولیت شناختی، معلولیت جسمی حرکتی و همه بیماری‌های ژنتیکی، اصولا یک اصطلاح مدرن بوده و پیش از این وجود نداشته و با پیشرفت علوم پزشکی و صنعت درمانی برای اولین بار شکل گرفته است؛ در دنیای سنت و پیشامدرن از افراد معلول انسانیت‌زدایی می شد. از جمله در دوره تسلط کلیسا و کتاب مقدس به دلیل ترحم و مسایلی از قبیل اینکه معلولیت یا به خاطر گناه است، یا مایه لطف است و یا معلول مورد آزمایش است مطرح می شد. این چنین بود که افراد دارای معلولیت در آن دوره نیز مورد ظلم قرار گرفته و به حاشیه کشیده می شدند.

استادیار گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم افزود: اما در دوره مدرن پزشکی که قصد یکدست‌سازی و نرمال‌سازی داشت معیارهایی را برای تعیین هوشِ شناختی تعیین کرد و از آنجا بود که انسان ها دسته بندی و به عنوان دوگانه‌های باهوش یا کم هوش یا چندگانه‌های باهوش و نابغه مطرح شدند. در واقع با تولید علوم مدرن که پزشکی مدرن نیز یکی از آنها محسوب می شود این اصطلاحات شکل گرفتند که «فوکو» نیز در مباحث خود در آثارش به این مساله اشاره می کند.

وی گفت: معلولیت در این اصطلاحات گم می شود و این ظلم در حق معلولان است؛ در این اصطلاحات معلول با بیمار یکی گرفته می‌شود در حالی که این تساوی اصلا درست نیست. ما چهار دسته بیمار عادی، معلولان سالم، معلولان بیمار و بیماران معلول داریم. این در حالی است که پزشکی به این چهارمقوله اصلا توجه نمی‌کند و عمدتا به دلیل الگویی که معلولیت دارد، شخص معلول را با شخص بیمار یکی می گیرد در حالی اکثر اشخاص معلول نیاز به واقعیات پزشکی ندارند و رنجی که با آن دست و پنجه نرم می کنند اصلا از مسایل پزشکی نیست.

پورمحمدی با اشاره به اینکه تعریف سازمان جهانی بهداشت از معلولیت نیز در حال ورود به الگوی اجتماعی است، تصریح کرد: با این تعریف در واقع تمایز میان سه عنوان ایجاد می شود. نخست اینکه معلولیت یعنی آسیب و عارضه‌ای که به صورت زیستی و ژنتیکی برای شخص اتفاق افتاد یا در ذهن و یا در بدن که در این بخش نیاز به یک دسته از مراقبت های پزشکی است. بحث دوم این است که شخص دارای معلولیت به دلیل مساله زیستی و ژنتیکی که با آن متولد شده ناتوان نیست بلکه ناشی از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی غلط است که این ناتوانی را دارد و این نگاه از همان دوران مهدکودک تا آموزش و تحصیل در رده های مختف و اشتغال با او همراه است که ناشی از ساختارهای نادرست اجتماع بوده و منجر به ناتوانی فرد می شود.

وی افزود: اما بخش سوم اشاره به طرد فرهنگی دارد، به این معنا که شخص دارای معلولیت به عنوان شخص علیل و ناقص و معیوب تلقی می شود، البته چه بسا در جوامع پیشرفته این مساله حل شده باشد. بنابراین در تعریف سازمان جهانی بهداشت و نگاه اجتماعی که اشاره شد این مساله وجود دارد که الگوی درمانیِ صرف، کمک به شخض معلول نکرده و جامعه باید به سمت الگوهای فرهنگی اجتماعی چرخش کند.

در ادامه برنامه قدیریان با بیان اینکه معلولیت برساخت اجتماعی است، گفت: لذا اگر بخواهیم معلولیت را از نگاه برساخت اجتماعی فهم کنیم اول باید فرهنگ عامه را نسبت به این مساله بررسی و سپس نگاه فلسفی و جامعه شناختی پزشکی را دریابیم. معلولیت وجه بشری است و چه بسا برخی از صاحب نظران معتقدند که همه ما معلول هستیم چراکه معلولیت به معنای فقط یک نقص جسمی نیست بلکه در همه ابعاد جنبه‌های بشری از جمله، فقر، جنسیت و ... ما در انجام برخی امور ناتوان می شویم. بنابراین همه ما به نوعی در حال تجربه نوعی ناتوانی هستیم. این بحث فلسفه مهمی است که می گوید دامنه ناتوانی فراتر از دامنه طب است.

این پژوهشگر افزود: اگرچه که تعریف واحدی از معلولیت نداریم، اما حمایت و کمک از معلولین خواسته همه است، از جمله این مقولات و حمایت ها، فضاهای اجتماعی است که معلولان در آن به سر می‌برند و جنبش هایی که در خصوص برابری‌های اجتماعی و امکان دسترسی به امکانات و خدمات برابر با افراد سالم مطرح می شود؛ بنابراین برابری در امکان دسترسی به خدمات اجتماعی از موضوعات در صدرِ مقولات اجتماعی معلولین است. نکته دیگر فقر است که به عنوان یکی از موضوعاتی محسوب می شود که در پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا مقصود از فقر عمدتا فقر اقتصادی است. فرضیه ای داریم بر این مبنا که ابتلا به معلولیت می تواند فرد را در طبقات اجتماعی جا به جا کند. فردی که دچار معلولیت می شود از نظر اشتغال و درآمد سیر نزولی را تجربه می کند.

استاد دانشکده پرستاری و متخصص اخلاق پرستاری و مراقبت تصریح کرد: در این میان از یک منظر با فلسفه و نگاه پزشکی و طبی مواجهیم که معلولیت را نقص جسمی یا اختلال در کارکرد می داند، وقتی می خواهیم بگوییم شخصی دچار اختلال یا معلولیت است، شاخص‌های مطرح اختلال در کارکرد مطرح می شود یعنی موضوع هنجارسازی که در فلسفه پزشکی به دنبال آن هستیم.

وی گفت: همچنین نقش بیماری که «پارسونز» به آن اعتقاد دارد مطرح می شود، در چنین وضعیتی نقش بیمار به او اطلاق می‌شود بنابراین باید به حرفه های پزشکی اعتماد کند.

در ادامه پورمحمدی اظهار کرد: بر اساس آنچه که پیش تر اشاره داشتم، بخش زیستی، ژنتیکی و شناختی که معلول با آن به دنیا آمده یا طی حادثه برایش ایجاد شده، مورد بحث است یعنی در آن بخش می توانیم بگوییم که جبر در کار بوده و کسی تقصیر و مسئولیتی ندارد، هرچند که با این نگاه نیز معلولان نیاز به مسایل درمانی دارند، بنابراین در بخش زیستی می توانیم بگوییم که مساله جبری است. از سوی دیگر اگر شخص دارای معلولیت در جامعه ما ناتوان است جامعه مقصر است، اگر در بخش فرهنگی سرکوب شده و از فضای عمومی جامعه سهمی ندارد باز هم مسئولیت تک تک افراد اجتماع و اختیار مطرح می شود.

این محقق ادامه داد: مساله دیگر نرمال‌سازی پزشکی است که مشکلات فراوانی را برای معلولان می آورد. در این نگاه قدرت بدنی یک فضیلت اخلاقی به شمار می آید و ضعف جسمانی خلاف آن، در این نگاه ناخودآگاه به ارزش های اخلاقی از سوی پزشکی دست زده می شود. استقلال بدنی ارزش تلقی می شود. در این نگاه افراد سالم به عنوان افراد خودی و افراد معلول به عنوان دیگری محسوب می شوند. در اینجا افراد سالم یک حس ترس نسبت به افراد معلول دارند. بنابراین پزشکی به دلیل این نگاه که فقط به آزمایش ها تکیه دارد، به تجربه شخص دارای معلولیت توجهی نمی کند.

در بخش دیگری از این بحث، قدیریان گفت: اینکه چگونه فلسفه پزشکی از نگاه طبی وارد حوزه پدیدارشناسی می شود نیازمند مقدمه ای است. نگاه برساخت گرایانه اجتماعی در نگاه انتقادی به طب پزشکی که می خواست بر پایه نظم اجتماعی مدیریت و درمان کند حاصل اندیشه افرادی چون گافمن بود.

وی افزود: یک درماندگی آموخته شده برای معلولان در این دیدگاه ایجاد شد. یعنی معلول باید انزوای اجتماعی را بپذیرد چون معلول، «دیگری» محسوب می شود و این نگاه ها هویت دومی برای معلولان به معنای عام ایجاد کرد. در این میان فاصله گرفتن از هویت انسانی بر اساس بیماری یا نقصی که برای اجتماع شناخته می شود باعث انزوای عاطفی در کنار انزوای اجتماعی برای معلولان خواهد شد.

قدیریان افزود: در فلسفه پزشکی بر اساس نگاه برساختِ اجتماعی، بدن پیوندگاه فرد با جامعه و نگاه هایی است که اجتماع به بدن یا حوزه تجسد دارد. این نشان می دهد که به هرحال رفتار و کردارهای گفتمانی در حوزه اجتماع نیز شکل گرفت و منتج از بسیاری از زیرساخت ها است.

پورمحمدی در ادامه برنامه رادیویی سوفیا گفت: آن دسته از معلولان که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند، مانند سایر بیماران با چالش‌های پزشکی مدرن مواجهند و تجربه زیسته ای دارند و از بدن زیستی خود سخن می گویند بر خلاف پزشک که نگاه اقتدارگرایانه ای داشته و در این مورد صحبت نمی کند و پزشک در جایگاه پزشکی تفسیرگر قرار نمی گیرد.

استادیار گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم، افزود: وقتی بیمار تمام حالات و شرایط خود را نزد پزشک مطرح می کند و تفسیر ارایه می کند به نوعی پزشک از یکدست سازی فاصله می گیرد و براساس گفته بیمار تفسیر می کند. پزشکی مدرن می خواهد با همه بیماران رفتار یکسان داشته باشد. آنچه میان بیمار، پزشک یا پرستارمبادله می شود عنصر مراقبت است. در اینجا بحث هایدگر و پدیدارشناسی اهمیت دارد چراکه موضوع مراقبت که بحث هسته‌ای در پزشکی و پرستاری است در این بین جدی تر می شود.

در ادامه پورمحمدی افزود: گفتمانی که در پزشکی مدرن شکل گرفته، گفتمان سالم سالاری است که معلولیت ستیزی یا معلولیت‌هراسی را به دنبال خود می آورد، همچنین گفتمان توانمندگرایی و توانمندپرستی در پزشکی مدرن باعث شده که پزشک فکر کند که در ارتباط شخص بیمار و دارای معلولیت آن اقتدار را دارد به این معنا که آگاهی بیشتری نسبت به بدن بیمار دارد.این مسایل در مطالعات معلولیت جدی گرفته می شود.

وی گفت: اکنون در الهیات معلولیت نگر، اخلاق معلولیت نگر را داریم که این بینش باعث بازنگری علوم شد. ما تجربه های دست اول از معلولیت وبیماری را به رسمیت نشناخته ایم، اگر به این تجارب توجه کنیم شخص معلول باید خود، راوی داستان معلولیت‌اش باشد.

همچنین در ادامه قدیریان با بیان اینکه روان پزشکی، مکالمه بین‌الاذهانی میان یک فرد مراقب و فرد بیمار است، افود: من از واژه مددجو یا مراجع استفاده می کنم. حتی در حوزه معلولیت نیز می گویند که از واژه معلول استفاده نکرده و بگوییم فرد دارای معلولیت. در حوزه جامعه شناسی و فلسفه پزشکی نگاه آن است که رویکرد پدیدارشناختی داشته باشیم.

در بخش پایانی برنامه رادیویی سوفیا، پورمحمدی اظهار کرد: سه نقدی که به پزشکی از منظر مطالعات معلولیت وارد است این است که اولا نگوییم معلول بلکه بگوییم شخص دارای معلولیت که پیش تر در مباحث اشاره شد. مساله دوم مطلق انگاری معلولیت و سومین مورد یکدست انگاری معلولیت است که مورد نقد واقع است.

فصل جدید برنامه «سوفیا» سه‌شنبه شب‌ها ساعت 22 با اجرای محمد جواد ادبی، تهیه کنندگی سیما غفاری و سردبیری سارا فرجی از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف. ام ردیف 103.5 به صورت زنده پخش می شود.

استقلال فلسفه دانشگاه شهید بهشتی   اخبار برگزیده
  

استان خوزستان در نتیجه انتصاب‌های شما به تابلوی بحران‌های کشور تبدیل شده استنماینده اهواز گفت: علت اینکه در هفته پایانی کار دولت دوازدهم این سوال را مطرح می‌کنم این است که یک پیام جدی به دولت آینده و وزرای آینده بدهیم که ما نمایندگان در کار نظارت اغماض نخواهیم کرد.
ایلنا استیضاح اهواز کار 

  

فرانسه: تعویق مذاکرات امکان احیای برجام را به خطر می‌اندازدسخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از ایران به خاطر به تعویق افتادن آغاز دور جدید مذاکرات احیای توافق هسته ای انتقاد کرد.
فردا فرانسه ایران ایران و آمریکا 

  

ورود مجلس به ماجرای اعترضات اخیر در چند شهرسخنگوی نشست فراکسیون مستقلین ولایی گفت: جهت بررسی مسائل اجتماعی و اعتراضات اخیر و گرانی‌ها، این فراکسیون خواستار جلسه اختصاصی به صورت علنی یا غیرعلنی در صحن برای بررسی این موضوع شدند.
مثلث وزارت بهداشت رئیس جمهور دولت 

  

توصیه مهم رهبر انقلاب به رئیسی درباره چینش کابینهعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از توصیه رهبر انقلاب به ابراهیم رئیسی در چینش کابینه روایت کرد.
۵۵ آنلاین رهبر انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد حسین صفار هرندی 

  

توضیح درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها"/ دولت‌ها باید علمدار و پیشگام تحقق آزادی‌های گروهی باشنداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها" توضیحاتی را ارائه کرد.
ایلنا وزارت کشور شورای نگهبان نیروی انتظامی 

  

خبرآنلاین/ عضو مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: 200 کشور عضو FATF هستند، چگونه ایران خودش را با 2 کشور کاملا منزوی در عرصه بین الملل ، مقایسه می کند؟!
نامه نیوز ایران تهران اصولگرایان 

  

افشاگری درباره وضعیت زندگی و حقوق مخالفان برجامروزنامه آفتاب یزد به نقل ازفرجی راد سفیر اسبق ایران در بلژیک نوشت: «افرادی که مخالف برجام هستند و ادعاهایی را مطرح می‌کنند حداقلش این است که حقوق خوبی می‌گیرند و زندگی مطلوبی دارند»
اقتصادنیوز روزنامه ایران بلژیک 

  

اعلام خودروهای جایگزین برای دعوتنامه داران پژو 206 صندوقدار، تیپ 5 و تندر 90اگر خودروهایی مانند وانت آریسان ، پژو 206 تیپ 5 ، پژو 206 صندوقدار را ثبت نام کرده بودید باید به فکر تغییر علاقه خود باشید چرا که برنامه ای برای تولید و تحویل این خودروها وجود ندارد و جدول تبدیل این تعهدات از سوی ایران خودرو منتشر شده است.
خودروتک پژو ایران خودرو خودرو 

  

شعار این آقایان حل مشکل معیشت بود اما ببینید دنبال چه طرح‌هایی هستند!مبنای طرح ضد اینترنت مجلس به هیچ وجه «صیانت» نیست. کنترل «مرز دیجیتال» را نباید به نیروهای مسلح بدهند. می خواهید نیروهای مسلح را با مردم درگیر کنید؟! شعار این آقایان حل مشکل معیشت مردم بود اما ببینید دنبال چه طرح هایی هستند.
مستقل‌آنلاین اینترنت اینستاگرام کاربران اینترنت 

  

پای خودروهای دست دوم به لیزینگ باز شداز سال گذشته و به دنبال رشد دو برابری قیمت خودرو، شرکت های لیزینگ اعطای تسهیلات به خودروهای کارکرده را در سطحی وسیع دنبال کرده اند؛ تا پیش از این، تنها خودروهای صفر قابلیت لیزینگ داشت اما امروز خودروهای کارکرده و برخی خودروهای ساخت داخل نیز امکان لیزینگ دارد.
خودروتک خودرو قیمت 

  

برای تایید آزادی نماینده فیفا به ایران می آیدکامرانی‌فر:میزبانی تیم ملی در ورزشگاه آزادی قطعی نشده/2 نفر از فیفا و ای اف سی به ایران می‌آیند
خانه فوتبال ورزشگاه آزادی فیفا ایران 

  

احمدی‌نژاد هورالعظیم را بخاطر اکتشاف نفت خشک کردبه جهت بررسی شرایط فوق گفتگو کردیم با دکتر مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران که مشروح آن را می‌خوانیم‌:
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد ایران تهران 

  

اخبار پرسپولیس: خبر خوشحال کننده از اردوگاه سرخ ها + جزئیاتتیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مصاف تراکتور تبریز می‌رود که رادوشوویچ، دروازه بان پرسپولیس خواهد بود.
خانه فوتبال پرسپولیس اصفهان فوتبال 

  

ذوالنوری: «روحانی»تنها فردی است که مانع لغو تحریم‌ها بودعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت:موضع التماس و سازش بود که باعث عدم لغو تحریم ها شد بنابراین دولت آینده حق ندارد این مسیر را ادامه دهد و باید از موضع حکمت، مصلحت و عزت برای مذاکرات ورود کند.
فردا انتخابات ریاست جمهوری سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

  

روحانی: مشکلات خوزستان باید طبق دستور رهبری حل و فصل شودرییس جمهوری با اشاره به بحران کم‌آبی در استان خوزستان گفت: بخشی از مشکلات در این استان کم شده است و حل و فصل مسائل خوزستان طبق دستور دیروز رهبری باید ادامه پیدا کند.
۵۵ آنلاین حسن روحانی استان خوزستان وزارت نیرو 

  اخبار داغ
  

حریرچی: هر فرد مبتلا به کرونای دلتا 5 تا 9 نفر را درگیر می‌کند | امکان انتقال سویه دلتا از طریق افراد واکسینه شده وجود داردحریرچی گفت: باتوجه به قدرت سرایت پذیری ویروس دلتا نظر تمام مراجع بین‌المللی این است که باید یک آرایش جدید برای مقابله با این بیماری در نظر بگیریم.
۵۵ آنلاین وزارت بهداشت مراجع دستورالعمل 

  

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان چهارمحال و بختیاری تا 9 مرداد 1400در حال حاضر 5 شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت قرمز، 2 شهرستان در وضعیت نارنجی و 3 شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و تا به امروز 125 هزار و 852 دوز واکسن کرونا در استان تزریق شده است.
برنا استان چهارمحال و بختیاری 

  

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان مازندران تا 9 مرداد 1400دبیر ستاد مقابله با کرونای استان مازندران گفت: در حال حاضر 3 هزار و 36 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران بستری هستند که 639 نفر از این تعداد جدید و فقط مربوط به 24 ساعت گذشته است.
برنا پوشش استان مازندران بیمارستان 

  

علی کریمی کرونا گرفتعلی کریمی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان اخیراً و در پیک پنجم بیماری کرونا به این ویروس مبتلا شده بود و پس از 17 روز قرنطینه خانگی بهبود پیدا کرد.
اعتماد علی کریمی فوتبال پرسپولیس 

  

آسترازنکا به زودی واکسن کرونای خود را گران می‌کندسلامت نیوز:رییس شرکت داروسازی آسترازنکا گفت: این شرکت برای همیشه نمی تواند هیچ سودی دریافت نکند و به زودی از کشورهایی که خواستار واکسن کرونا هستند هزینه بیشتری دریافت می کند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه دیلی میل، رییس اجرایی شرکت آسترازنکا اعتراف کرد که این غول دارویی نمی تواند برای همیشه از واکسن ویروس کرونای خود هیچ سودی نبرد...
سلامت‌نیوز ایران سلامت پوند 

  

سرمایه‌های اجتماعی را قربانی کرونا نکنیمسلامت نیوز:آژیر خطر دلتا در نیمی از کشور نواخته شده است. در حالی که ما همچنان به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه هستیم؛ 285 شهر از کشورمان در وضعیت قرمز و 110 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،تهران نیز جزو خونین شهرهاست که در وضعیت قرمز قرار دارد. این رنگ ها گویای شرایط وخیم و اسفبار حاکم بر جامعه است...
سلامت‌نیوز سرمایه ایران روزنامه ایران 

  

بیانیه خانه هنرمندان ایران در پی شیوع موج پنجم کرونا و افزایش ابتلا و مرگ و میر در ایراندر پی شیوع موج پنجم کرونا و افزایش ابتلا و مرگ و میر در ایران، خانه هنرمندان ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
ایلنا خانه هنرمندان ایران هنرمندان ایران 

  

29 استان درگیر کرونا دلتا/ میزان بستری‌ها رو به افزایش استسخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 29 استان کشور درگیر ویروس کرونا دلتا هستند، گفت:‌ میز
خبرفوری ویروس بانک انسولین 

  

کرونای دلتا در29 استان کشور/هشدار پُر شدن تخت‌های بیمارستانی/نحوه فراخوان واکسیناسیون دیابتی‌هاسلامت نیوز:سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام گسترش کرونای دلتا در 29 استان کشور و هشدار جدی نسبت به پر شدن تختهای بیمارستانی، گفت: رعایت پروتکلها در کشور به زیر 40 درصد سقوط کرده است و این درحالیست که دلتا، ویروسی است با قدرت سرایت بالا که می تواند همه را مبتلا کند...
سلامت‌نیوز پیامک وزارت بهداشت مرگ 

  

سازمان نظام پزشکی مشهد: بیماران کرونایی تختی برای بستری ندارند/ با کمبود امکانات درمانی رو‌به‌رو هستیمسلامت نیوز: سازمان نظام پزشکی مشهد با صدور اطلاعیه ای با هشدار نسبت به شیوع کرونای دلتا، خواستار تعطیلی سراسری این شهر شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، سازمان نظام پزشکی مشهد با صدور اطلاعیه ای با هشدار نسبت به شیوع کرونای دلتا، خواستار تعطیلی سراسری این شهر و مسدود شدن تمامی ورودی و خروجی های شهر به شکل واقعی اعم از ریلی، زمینی و هوایی شد...
سلامت‌نیوز سازمان نظام پزشکی نظام پزشکی مشهد 

  

توصیه‌های کرونایی؛ فاصله اجتماعی را در بانک‌ها رعایت کنیدسلامت نیوز: رعایت نکات بهداشتی مهم ترین عوامل در پیشگیری از بیماری کرونا به شمار می رود و رعایت دستورالعمل ها می تواند منجر به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، طبق اعلام ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا سه عامل رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی دست ها مهم ترین عوامل در قطع زنجیره کرونا به شمار می رود...
سلامت‌نیوز فروشگاه های زنجیره ای دستورالعمل خودرو 

  

افت شدید شاخص اصلی سهام در بازار بورسشاخص اصلی سهام در بازار بورس توکیو روز گذشته در آخرین روز کاری ماه ژوئیه به شدت افت کرد و با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ژاپن، این شاخص نزدیک به 500 واحد کاهش یافت.
برنا شاخص سهام ماه 

  

ترکیب اسپوتنیک‌وی با سایر واکسن‌ها علیه کرونا، ایمن استبراساس نتایج یک مطالعه انجام شده در آرژانتین به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در طرح جهانی بررسی واکسن‌های ترکیبی علیه ویروس کرونا، وزارت بهداشت این کشور طبق نتایج اولیه ترکیب واکسن اسپوتنیک با دوزهای دیگر همچون آسترازنکا، سینوفارم و مودرنا از عدم بروز هیچگونه عارضه جدی خبر داد.
اعتماد ویروس کمردرد آرژانتین 

  

تحول عجیب امروز در بورس ایرانبهترین وضعیت بورس ایران طی چند وقت اخیر
پندارآنلاین بورس کالا بورس تهران ایران