برنا   |  فرهنگی  |  

نگاهی به جشن عید قربان کشورهای اسلامی در "سرزمین من"

مجله رادیویی فرهنگی، تاریخی، اجتماعی "سرزمین من" چهارشنبه 30 تیرماه ویژه عید قربان پخش می شود.