ستاره استقلال در نشست کمیته انضباطی باشگاه حاضر نشد