اعتماد   |  سیاسی  |  

نظام بدون مردم سرمایه‌ای ندارد / امام معتقد بود در «جمهوریت» باید همه آحاد جامعه نقش آفرین باشند

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء گفت: سرمایه این نظام مردم هستند و بدون مردم سرمایه‌ای ندارد؛ ولو که قالب، شکل و عنوان آن باشد، آن نظام یک نظام مرده است. حیات نظام با وجود مردم و آحاد جامعه است.

نظام بدون مردم سرمایه‌ای ندارد / امام معتقد بود در «جمهوریت» باید همه آحاد جامعه نقش آفرین باشند

اعتمادآنلاین| حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء، با تأکید بر اینکه اسلام باید در جای جای زندگی مردم نقش آفرین باشد، گفت: امام معتقد بودند که اگر مردم در صحنه باشند اسلام در صحنه است و اگر مردم در صحنه نباشند یک اسلام تقلبی و ساختگی که قدرت او را تعریف کرده به صحنه می آید. 

 

به گزارش جماران مشروح گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی را در ادامه می خوانید:

 *نقش مردم در نظام اسلامی چیست؟

 

امام واقعا نسبت بین اسلام و جامعه را مثل نفس و بدن می دیدند که نفس بدون بدن تحقق ندارد و بدن هم بدون نفس نمی تواند پایدار باشد. این نگرش که از نگرش های اصیل اسلامی و حکمت اسلامی است در اندیشه امام بود و اینچنین آمیختگی بین اسلام و جامعه داشتند و واقعا باورشان این بود که نه جامعه بدون اسلام می تواند به اهداف خودش برسد و نه اسلام بدون مردم می تواند جایگاهی برای بروز و ظهور داشته باشد.

 

ما در یک جامعه بسیط نیستیم که اسلام را در یک طرف و مردم را در طرف دیگر قرار بدهیم. اندیشه سیاسی مهمی که امام به صحنه آورد، این آمیختگی و با هم بودن در بستر حکومت بود. در گذشته اسلام در مساجد، تکایا و حسینیه ها بود اما در بستر حکومت و جامعه ای نبود که همه جهاتش با هم همخوانی داشته باشد. اسلام در کنار مردم بود و مردم در کنار اسلام بودند. اما آنچه امام آورد و نقش مردم را در این رابطه کلیدی کرد این است که آمیختگی و وحدت بین اسلام و جامعه باید محقق شود.

 

اسلام باید بتواند در جای جای معاش، سیاست، فرهنگ، تربیت و اخلاق انسان ها نقش آفرین باشد و این زمانی اتفاق می افتد که نسبت مردم با اسلام تنگاتنگ و عمیق باشد. ارمغانی که امام برای جامعه اسلامی آورد این آمیختگی و هماهنگی است که باید آن را قدر بدانیم. گرچه در شرایط کنونی متأسفانه فاصله های زیادی بین این دو ایجاد شده است و هرکدام به سوی خودشان می روند.

 

*جایگاه مردم در اندیشه حکومتی امام کجا است؟

 

امام معتقد بودند که اگر مردم در صحنه باشند اسلام در صحنه است و اگر مردم در صحنه نباشند یک اسلام تقلبی و ساختگی که قدرت او را تعریف کرده به صحنه می آید. مردم به صورت فطری اسلام را می شناسند و ارزش هایی که اسلام تولید می کند را با همه وجود می پذیرند. ولی وقتی نقش مردم در حاکمیت و تحقق اسلام یک نقش حداقلی و حضور مردم در عرصه حاکمیت اسلامی کمرنگ شد، و مردم جایگاهی برای خود در حاکمیت اسلامی ندیدند و اسلام را هم احیانا به گونه دیگری و قلب یافته تعریف کردند، طبیعی است که اگر نگوییم اسلام ستیز می شوند، اسلام گریز می شوند.

 

البته این اسلام ستیزی و اسلام گریزی به معنای این نیست که واقعا جامعه از اسلام و حقیقت دین فاصله بگیرد. با اسلام تقلبی و حکومتی که به نام اسلام است، اما قلب حقیقت پیدا کرده و تصنعی شده است در ستیز و گریز هستند.

 

لذا نقش مردم در اندیشه حکومتی امام به این حدّ است که اگر مردم احساس کنند در حاکمیت و تحقق اسلام نقش آفرینی دارند و اسلام را اینگونه که هست می شناسند، البته حضور قطعی و قوی خواهند داشت اما اگر بدون آن باشد قطعا حضورشان کمرنگ خواهد بود.

 

حضرت امام نسبت به عنصر زمان و مکان در اجتهاد حساسیت خاصی دارند و بی توجهی به این دو موضوع را برای نهادهای مؤثر نظام مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی خطر برای نظام اسلامی می دانستند.

 

*نظر شما در خصوص این رابطه و ضرورت توجه به عنصر زمان و مکان در اندیشه حضرت امام چیست؟

 

ورود عنصر زمان و مکان یکی از امور مهمی است که امام جامعه را به آن توجه دادند. مراد از حضور عنصر زمان و مکان این است که ما ببینیم در کدام شرایط اجتماعی کشورمان و جامعه جهانی زندگی می کنیم و چه ارزش های اجتماعی تولید شده و اسلام را هماهنگ با آنها عرضه کنیم. به معنای اینکه آنچه از جایگاه اسلام شایسته است را با نگاه عصری برای جامعه زنده کنیم. دانشمندان، فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه که نقششان به روز کردن اینگونه از حقایق است، اگر ببینند امکان حضور اندیشه های جدید در مسائل فقهی و مباحث اجتماعی و سیاسی نیست طبعا دلسرد خواهند شد.

 

زمان و مکان در حقیقت برای تجدید اندیشه ها تا جامعه بتواند خودش را با آنها همنوا و همدل کند، از ضرورت ها و اقتضائاتی است که همواره همه مکاتب بشری به آنها توجه دارند و اسلام هم از جایگاه خودشان به آن توجه دارد و عنصر زمان و مکان در بستر اجتهاد می تواند معنا داشته باشد. زمان و مکان همواره در حال تغییر است و جامعه هم باید با زمان و مکان جلو برود اما این پیشرفت و توسعه ای که برای انسان هست در قالب نظام اجتهادی می تواند شکل مناسب و شایسته ای پیدا کند.

 

*با توجه به آشنایی گسترده ای که حضرتعالی با آراء و افکار حضرت امام دارید نگاه امام به مشارکت و حضور حداکثری مردم را در تأیید نظام اسلامی چگونه می بینید؟

 

امام برای جمهوریت باوری را به صحنه آورد که برای جامعه و حتی نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه چنین باوری وجود نداشت. ارمغان جدیدی که امام از جمهوریت به جامعه اسلامی و ایرانی ما بخشید از دستاوردهای بزرگ این انقلاب است.

 

امام جمهوریت را به گونه ای معنا کرد که همه افراد و آحاد جامعه اسلامی در این جمهوریت حضور دارند. جمهوریت معنای انحصاری پیدا نکرد و بلکه توسعه پیدا کرد و شامل همه شد و ضعف و نقصی که قبل از انقلاب دیده می شد که جمهور باید آماده باشند را امام در حلقه حکومت تعریف می کرد و می فرمود اگر ما جمهوری اسلامی داشته باشیم و در این جمهوریت همه آحاد جامعه نقش آفرین باشند اگر انتخاب اشتباهی داشتند هم باز این انتخاب آنها را به روز می کند و پالایش در متن جامعه اتفاق می افتد.

 

در نظام طبیعت هیچ چیزی جز خود طبیعت نمی تواند آن را پالایش کند. ابر و باد و مه و خورشید و دریا و آسمان و امثال اینها هستند که این مجموعه را پالایش می کنند. مجموعه جامعه 80 میلیون نفری ما که فرقه های مختلف در آن حضور دارند دارای باوری اسلامی و انسانی هستند که خود این باور یک سرمایه اجتماعی است. امام به باور سرمایه اجتماعی راه پیدا کرد و آن را به صحنه آورد و اصرار می کرد ما این باور را در بدنه جامعه داشته باشیم و اگر هم احیانا اشتباه و نقصی وجود دارد از درون پالایش خواهد شد.

 

هیچ وقت نمی توانیم پالایش بیرونی ایجاد کنیم. یعنی چند نفری بیایند و بگویند اینها خوب هستند و آنها بد هستند، اینها به درد مردم می خورند و آنها به درد مردم نمی خورند، تفکیک های اینچنین قطعا هیچ وقت با ذائقه جامعه سازگار نمی شود؛ حتی اگر این نقد و اصلاح کردن ها هم برای جامعه مفید باشد، ذائقه جامعه نباید دست بخورد و با تحریکات این طرف و آن طرف اصالتش از جایگاه خودش جدا شود.

 

بنابر این باید بپذیریم جمهوریتی که نزد امام مطرح بود و به صحنه آورد و به عنوان عِدل اسلامیت مطرح کرد هنوز برای جامعه ناشناخته است و دیگران برای این جمهوریت تعاریفی ارائه می دهند که هرگز با جمهوریت امام همدلی و همخوانی ندارد.

 

*قهر مردم با نظام چه تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت؟

 

سرمایه این نظام مردم هستند و بدون مردم سرمایه ای ندارد؛ ولو که قالب، شکل و عنوان آن باشد، آن نظام یک نظام مرده است. حیات نظام با وجود مردم و آحاد جامعه است. اعتنای به مردم و اینکه مردم در صحنه هستند سرمایه هر نظامی است؛ والّا نظام های دیکتاتوری، کودتایی و نظام های ناخواسته ای که به جوامع تحمیل می شده و می شود همه اسم «نظام» دارند و چه بسا نام اسلامی هم پیدا کند ولی روح نظام باید حضور و همدلی مردم باشد.

 

باید اعتماد و روح امید را در جامعه تقویت و جامعه را به این حقیقت آشنا کرد. البته از آن طرف هم حکومت باید کاری کند که این اعتماد و امید در جامعه احیا شود.

 

*مهمترین میراث حضرت امام در دوران ما را چه می دانید و وظیفه ما در حفظ این میراث چیست؟

 

بزرگترین میراث اجتماعی و سیاسی امام هماهنگی و همدلی بین جمهوریت و اسلام است. همه باید تلاش کنیم که جامعه را با حقایق اسلامی آشنا کنیم و معاذالله اجازه ندهیم که با حرکت ها، اقدامات، مواضع و نظرات ما بین جمهوریت و اسلامیت گسست ایجاد شود و این گسست. طبعا اولین آسیب این گسست به خود اسلام، جمهوری و نظام خواهد بود و بعدها به تبع موارد دیگری ممکن است اتفاق بیفتد.

 

به هر حال نگذاریم اندیشه های امام وارونه جلوه کند که متأسفانه امروز تا حد زیادی این مسیر توسط عده ای پیش می رود. اگر بگوییم این وارونه جلوه دادن اندیشه امام ناخواسته است، اما نتیجه اش این می شود که مردم راجع به امام، انقلاب و حکومتی که امام بر پا کرده است قضاوت صحیحی نداشته باشند و این رفتارها امام را در هاله ای از ابهام قرار دهند و چراغ و شمعی که جامعه اسلامی ما را به اوج و عرش رهنمون کرد، خدای ناخواسته تیره کنند.

 

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام سرمایه شورای نگهبان   اخبار برگزیده
  

شایعات عجیب درباره دختر رئیسی و همتی / واکنش همتی چه بود؟+ سنداین روزها شایعات زیادی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری شکل گرفته است؛ شایعاتی که شکل آن‌ها تغییر پیدا کرده و خانواده‌ نامزدها را هدف قرار داده است.
نامه نیوز وام کودکان شورای نگهبان 

  

اقدامات اسرائیل هیچ سنخیتی با اندیشه‌های یهود ندارد/ زمان آن فرارسیده که اسرائیل را مجبور به پرداخت هزینه‌های بازسازی غزه کنیمحقوق بشر، حقوق بشر است و طبق منشور سازمان ملل متحد بخشی از حقوق بین الملل قلمداد می‌گردد. خواه پرونده سین کیانگ و اویغورها، میانمار و روهینگیا باشد یا اسرائیل و اعراب فلسطینی. روش صحیح دفاع از حقوق بین الملل از طریق سازمان ملل متحد است و از تحقیقات مستقل تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز می‌شود.
ایلنا سازمان ملل متحد سازمان ملل شورای حقوق بشر سازمان ملل 

  

بمب نقل و انتقالاتی در پرسپولیس؟+جزئیات بیشتریکی از افراد فعال در امور نقل و انتقالات که با بازیکنان خارجی ارتباط خوبی دارد، مدعی شد یکی از بازیکنان خارجی مطرح در فوتبال ایران خیلی دوست دارد پرسپولیسی شود.
خانه فوتبال پرسپولیس فوتبال بازی 

  

مصوبه‌ای برای جلوگیری از واگذاری سِمت‌‌های متعدد به مسئولان نداریم/ برخی چند شغله‌ها حتی صلاحیت یک شغل را هم را ندارند/ "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم استعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه "احساس مسئولیت" در کشور خیلی کم است، گفت: در حقیقت مقوله تربیت در کشور ما خاموش است، اگر احساس مسئولیت را در بحث تربیت تفهیم می‌کردند، خیلی از مشکلات کاسته می‌شد.
ایلنا شورای عالی انقلاب فرهنگی عکس رسانه 

  

رفتار دوگانه جریان اصلاحات در قبال لاریجانیعضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید شورای نگهبان نه معصوم است و نه علم غیب دارد. به همین دلیل نیز مبرا از اشتباه نیست، اما در جامعه قانونمند باید حتی از تصمیم غلط یک نهاد قانونی تبعیت کرد.
فردا علی لاریجانی شورای نگهبان بانک مرکزی 

  

گاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره چینرئیس اتاق ایران و چین ادعای علی رضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 1400 را درباره چین زیر سئوال برد.
۵۵ آنلاین انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری چین 

  

کراس اوور جدید چینی با برند ایرانی به نمایندگی ها رسید + عکسبهمن موتور در ادامه دور جدید فعالیت خود در بازار خودروهای کراس اوور شهری ، دومین محصول خود را راهی نمایندگی های فروش کرد.
خودروتک بازار خودرو عکس خودرو 

  

صداوسیما امروز برای کاندیداها چه برنامه ای دارد؟امروز سه شنبه (11 خرداد ماه) و در پنجمین روز از تبلیغات نامزدها در صداوسیما، پنج برنامه تلویزیونی و چهار برنامه رادیویی مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری برای نخستین بار به پخش‌ می رسد.
مثلث ایران محسن رضایی ماه 

  

خداحافظی بازار خودرو با دلالانچهارشنبه گذشته طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس مصوب شد. این طرح با هدف حذف دلالان و سفته‌بازان در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس تا حدود زیادی بر کاهش رانت بازار‌ها از جمله خودرو تاثیرگذار باشد.
خودروتک بازار خودرو خودرو مالیات 

  

همتی جفت پوچسه شب پیش در حالیکه همتی در کلاب‌هاوس گفتگوی مستقیم داشت، جو انتخاباتی بازار ارز را زیر و رو کرد. دلار بیش از 600 تومان رشد کرد و به کانال 24هزار تومانی قدم گذاشت.
مستقل‌آنلاین ارز قیمت ارز نرخ ارز 

  

دروغ گویی به سبک احمدی نژاد!احمدی نژاد : آقای دکتر الهام ممکنه در یک جلسه بقیه هیچ وقت حضور نداشته.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد عکس شورای نگهبان 

  

قالیباف رئیس مجلس باقی ماندانتخابات هیات رئیسه مجلس در سال دوم در صحن علنی مجلس برگزار شد.
۵۵ آنلاین اصولگرایان فریدون عباسی 

  

یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود قرار دهد/ شأن سپاه اجل از این است که بازوی یک جناح شود/ سیاست بنزینی دولت خاتمی درست بود/ احمدی‌نژاد نباید خدمات جریان‌های دیگر را به نام خودش می‌زدمعاون سیاسی وزیر کشور دولت نهم، گفت: به نظر من یک دولت متعادل و انقلابی باید مذاکره را در دستور کار خود داشته باشد اما در حد خودش و در حاشیه نه در متن.
ایلنا فیزیک مکانیک دولت 

  

مجمع نیروهای خط امام به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرددر پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، مجمع نیروهای خط امام بیانیه‌ای صادر کرد.
ایلنا امام خمینی انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  اخبار داغ
  

پاسخ دژپسند به اظهارات بورسی نامزدهای ریاست جمهوریوزیر امور اقتصاد و دارایی به برخی اظهارات بورسی نامزدهای ریاست جمهوری پاسخ داد و توضیحاتی را درمورد آنچه در دو سال گذشته بر بازار سرمایه گذشت را ارائه کرد.
اعتماد ریاست جمهوری اقتصاد تورم 

  

جزییات مهم از معاملات امروز شستا در بورسسهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در آخرین معاملات خود با رشد قیمت مواجه و در مجموع با کاهش قیمت رو به رو شد.
گسترش سهام سرمایه تامین اجتماعی 

  

اجرای طرح غربالگری موارد ابتلا به کرونا در بین کارکنان فروشگاه شهروند لویزاندر راستای شناسایی افراد مبتلا به ویروس کرونا، صبح امروز تست رایگان و سریع کرونا در فروشگاه شهروند لویزان انجام شد. طرح غربالگری و شناسایی موارد ابتلا به ویروس کرونا در بین کارکنان شهروند طی ماه های گذشته، یکی از موثرترین روش های کنترل و محدود کردن ویروس کرونا بوده که در تمامی فروشگاه ها و واحدهای ستادی شرکت شهروند عملیاتی خواهد شد.
مستقل‌آنلاین شهروند ویروس رایگان 

  

راه‌های پیشگیری از کرونا پس از دریافت واکسنمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسـن کرونا بـه میـزان بالایی از ابتلا بـه بیم
خبرفوری تبریز واکسیناسیون بدن انسان 

  

افزایش عمق رکود در بازار خودرو + قیمت خودرواقتصادنیوز : الاکلنگ قیمت دلار در روزهای اخیر سردرگمی بیش از پیش بازار خودرو در روزهای اخیر را به همراه داشته است.
اقتصادنیوز خودرو بازار خودرو قیمت 

  

کانسلو به‌خاطر کرونا از تیم ملی پرتغال خط خورد/ دالو جانشین او شدمدافع 27ساله منچسترسیتی به‌دلیل ابتلا به ویروس کرونا فرصت همراهی تیم ملی فوتبال پرتغال در یورو2020 ر
خبرفوری بازی پرتغال ویروس 

  

افزایش شدید قیمت خودرو + جزییاتدر روزهایی که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره قیمت خودروی داخلی صحبت می‌کنند و وعده نظارت و شفافیت می‌دهند، قیمت خودروهای پایین رده در حال شعله‌ور شدن است.بررسی قیمت خودروهای صفر و کارکرده 100 تا 250 میلیون بازار نشان‌دهنده افزایش قیمت اغلب این مدل‌هاست.
نامه نیوز افزایش قیمت قیمت خودرو 

  

اثر گیاهخواری بر نوع حاد کروناگروهی از متخصصان انگلیسی بر اساس آزمایشات جدید مدعی شدند که احتمال ابتلا به نوع وخیم کوویدـ‌19 در افرادی که برنامه غذایی گیاهی دارند مانند گیاهخوارها و وگان‌ها (گیاهخواری مطلق) یا افرادی که تنها از گوشت ماهی تغذیه می‌کنند، بسیار پایین می‌آید.
۵۵ آنلاین گیاهخواری بریتانیا درمان 

  

پاسخ ستاد مردمی حامی رییسی به ستاد کرونادر پی انتشار دو اطلاعیه دبیرخانه ستاد ملی کرونا درباره رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در تجمع حامیان آیت‌الله رییسی در اهواز، ستاد انتخاباتی مردمی حامی وی در اهواز به این بیانیه‌ها واکنش نشان داد.
مثلث خودرو ازدواج اهواز 

  

آیا واقعا اگر سابقه ابتلا به کرونا داشته باشیم، واکسن بزنیم؟اکنون که واکسیناسیون همگانی در ایران آغاز شده است بسیاری این سوال را مطرح می کنند که اگر کسی قبلا کرونا گرفته لازم واکسن این بیماری را هم بزند یا لزومی ندارد؟
برنا واکسیناسیون ایران 

  

اولین محموله میلیونی واکسن ایرانی کرونا؛ هفته جاری/ آمادگی مناطق آزاد برای واردات واکسنرئیس سازمان غذا و دارو گفت: محموله جدید چند میلیونی واکسن در راه است. ان شاءلله در طول این هفته اولی
خبرفوری مناطق آزاد واردات رئیس جمهور 

  

پاسخ ستاد مردمی حامی آیت‌الله رییسی به ستاد کرونادر پی انتشار دو اطلاعیه دبیرخانه ستاد ملی کرونا درباره رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در تجمع حامیان آیت‌الله رییسی در اهواز، ستاد انتخاباتی مردمی حامی وی در اهواز به این بیانیه‌ها واکنش نشان داد.
برنا اهواز 

  

24 میلیارد ریال سهم مشارکت مردم در مقاله با بیماری کرونا از سود اوراق نیکوکاری کرونا 2شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان امین، در راستای همکاری با شرکت فرابورس ایران و در قالب انتشار اوراق نیکوکاری کرونا (تحت نماد کرونا 2)، مبلغ 24.494 میلیون ریال را به منظور تشخیص، پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا در تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری برای وزارت بهداشت واریز کرد.
شما‌نیوز ریال درمان سود 

  

روند افزایشی کرونا در 4 استان/ یک استان گرفتار موج جدید به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، افزود: میانگین بروز هفتگی موارد بستری در هفته گذشته در کشور حدود 10.4 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت و میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا حدود 12.2 نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است. وی ادامه داد: طبق گزارشات واصله در هفته گذشته تعداد موارد بستری بیماران مثبت کرونا در بیمارستان‌های کشور حدود 10.5 درصد…
مهر استان سیستان و بلوچستان وزارت بهداشت دستورالعمل