سیستم از مد افتاده اداره شهر تهران

آفتاب یزد نوشت: مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬چیست؟‭ ‬ترافیک،‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا،‭ ‬مشکلات‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬معابر،‭ ‬گرانی‭ ‬مسکن،‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت،‭ ‬نداشتن‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬شهر‭ ‬یا‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬مانند‭ ‬فقر؟ ،‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬اولین‭ ‬سمینار‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬موسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬اجتماعی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬برگزار...

سیستم از مد افتاده اداره شهر تهران

آفتاب یزد نوشت: مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬چیست؟‭ ‬ترافیک،‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا،‭ ‬مشکلات‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬معابر،‭ ‬گرانی‭ ‬مسکن،‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت،‭ ‬نداشتن‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬شهر‭ ‬یا‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬مانند‭ ‬فقر؟

،‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬اولین‭ ‬سمینار‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬موسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬اجتماعی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‌ها‭ ‬پاسخ‭ ‬دهد،‭ ‬موسسه‌ای‭ ‬که‭ ‬دکتر‭ ‬غلامحسین‭ ‬صدیقی،‭ ‬وزیر‭ ‬سابق‭ ‬کابینه‭ ‬محمد‭ ‬مصدق‭ ‬رئیس‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬احسان‭ ‬نراقی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شد‭. ‬این‭ ‬سمینار‭ ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬1341‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬افرادی‭ ‬چون‭ ‬ابوالحسن‭ ‬بنی‌صدر،‭ ‬مهندس‭ ‬مهدی‭ ‬بازرگان‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬پژوهشگران‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شهردار‭ ‬محله‌ها‭ ‬به‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬مسائل‭ ‬پایتخت‭ ‬پرداخت‭. ‬حالا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬تهران‭ ‬همچنان‭ ‬درگیر‭ ‬همان‭ ‬آسیب‌ها‭ ‬است‭.‬به‭ ‬گزارش‭ ‬خبرآنلاین،‭ ‬دکتر‭ ‬محمدحسین‭ ‬ایمانی‭ ‬جاجرومی،‭ ‬جامعه‌شناس‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬درباره‭ ‬حل‭ ‬نشدن‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬پایتخت‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬رویکردهای‭ ‬گذشته‭ ‬نمی‌شود‭ ‬تهرانِ‭ ‬چند‭ ‬میلیون‭ ‬نفری‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬شهرداری‭ ‬شبیه‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬دولتی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬مدنی،‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬مردمی‭ ‬بود،‭ ‬مردم‭ ‬یک‭ ‬رالم‭ ‬هم‭ ‬نمی‌گذاشتند‭ ‬الکی‭ ‬خرج‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬شهرداری‭ ‬نباشد‭ ‬هم‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬پول‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬کارهای‭ ‬نمایشی‭ ‬می‌کنند‭.‬‮»‬

‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬اولین‭ ‬سمینار‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬تهران‭ ‬چه‭ ‬سال‭ ‬برگزار‭ ‬شد؟

این‭ ‬سمینار‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬تا‭ ‬ششم‭ ‬اردیبهشت‭ ‬سال‭ ‬1341‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬گزارش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1343‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬مهمترین‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬چه‭ ‬مسائلی‭ ‬بودند؟

روز‭ ‬اول‭ ‬مسائل‭ ‬شهر‌سازی‭ ‬و‭ ‬تاریخچه‭ ‬تحولات‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مسئله‭ ‬قیمت‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬ترکیب‭ ‬جمعیت‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬خیلی‭ ‬ایده‭ ‬جالبی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود،‭ ‬مثلاً‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬جمعیت‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1306‭ ‬چیزی‭ ‬حدود‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1341‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬یعنی‭ ‬سالی‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬تهران‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شده‭ ‬که‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬آن‌ها‭ ‬مهاجر‭ ‬بودند،‭ ‬یعنی‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مهاجر‭ ‬پذیر‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬روز‭ ‬دوم‭ ‬درباره‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬درباره‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی‭ ‬مانند‭ ‬برق،‭ ‬آب،‭ ‬اتوبوسرانی‭ ‬و‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬معماری‭ ‬تهران‭ ‬نکاتی‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭. ‬روز‭ ‬سوم‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬کرایه‭ ‬خانه،‭ ‬مسائل‭ ‬حقوقی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬مالکیت‭ ‬مشترک،‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اعتبارات‭ ‬رهنی‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬سیاست‭ ‬کلی‭ ‬عمران‭ ‬شهر‭ ‬حرف‭ ‬می‌زنند،‭ ‬آن‌جا‭ ‬اشاره‭ ‬می‌کنند‭ ‬تهران‭ ‬هیچ‭ ‬نقشه‌ای‭ ‬ندارد،‭ ‬یعنی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬بدون‭ ‬نقشه‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬می‌کند،‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اداری‭ ‬هم‭ ‬هماهنگ‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬شهر‭ ‬مهاجر‭ ‬پذیری‭ ‬هست‭ ‬سبب‭ ‬بروز‭ ‬مسائل‭ ‬زیادی‭ ‬می‌شود،‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سمینار‭ ‬ابراز‭ ‬نگرانی‭ ‬می‌کنند‭. ‬روز‭ ‬چهارم‭ ‬درباره‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬به‭ ‬اعتیاد‭ ‬و‭ ‬فحشا‭ ‬پرداخته‭ ‬می‌شود،‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نشست‭ ‬رسمی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مقامات‭ ‬آشکارا‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬صحبت‭ ‬می‌شود،‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬جرم‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬نکات‭ ‬جالبی‭ ‬می‌گویند،‭ ‬روز‭ ‬پنجم‭ ‬درباره‭ ‬ضرورت‭ ‬تشکیل‭ ‬انجمن‌های‭ ‬شهر،‭ ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬یک‭ ‬نکته‌ای‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬این‌که‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬آدم‌های‭ ‬تحصیل‭ ‬کرده‭ ‬کم‭ ‬هستند،‭ ‬روز‭ ‬ششم‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬روز‭ ‬سمینار‭ ‬درباره‭ ‬تمرکز‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬نکاتی‭ ‬جالبی‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود،‭ ‬مثلاً‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬180‭ ‬هزار‭ ‬نفره‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬چیزی‭ ‬حدود‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬کارمند‭ ‬دولت‭ ‬هستند،‭ ‬یعنی‭ ‬عملاً‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬تراکم‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬داریم،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مسئله‭ ‬بزرگ‭ ‬سری‭ ‬شهری‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود،‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تمرکز‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنند‭.‬

‭ ‬به‌نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬همین‭ ‬الان‭ ‬هم‭ ‬بشود‭ ‬یک‭ ‬سمینار‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬سرفصل‌ها‭ ‬برای‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬کرد،‭ ‬چراکه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬تهران‭ ‬همچنان‭ ‬گرفتار‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬است،‭ ‬این‌طور‭ ‬نیست؟

شاید‭ ‬باید‭ ‬هر‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬یک‌بار‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شد‭ ‬تا‭ ‬ببینیم‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬یا‭ ‬نه،‭ ‬تازه‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬تهران‭ ‬چندان‭ ‬بزرگ‭ ‬نبود،‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬شهری‭ ‬طرف‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سر‭ ‬آن‭ ‬تا‭ ‬نزدیکی‌های‭ ‬قزوین‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬دیگر‭ ‬تا‭ ‬دماوند،‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬جریان‭ ‬مهاجرت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد،‭ ‬یعنی‭ ‬اگر‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬سالی‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬مهاجر‭ ‬داشت‭ ‬الان‭ ‬سالی‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬مهاجر‭ ‬دارد‭.‬

‭ ‬نکته‭ ‬همین‌جاست‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬تغییری‭ ‬ایجاد‭ ‬نشده‭ ‬است؟

به‌نظرم‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬حکمرانی‭ ‬برمی‌گردد،‭ ‬حکمرانی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬مسئله‭ ‬تقلیل‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬عموماً‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬کشور‭ ‬ندارد،‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬دوران‭ ‬بحث‭ ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬حکومت‭ ‬اهمیت‭ ‬داشت،‭ ‬بنابراین‭ ‬شهرها‭ ‬قربانی‭ ‬صنعت‭ ‬می‌شدند،‭ ‬مثلاً‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬مسکونی‭ ‬کم‭ ‬تراکم‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬تهران،‭ ‬کارخانه‭ ‬و‭ ‬کارگاه‌ها‭ ‬داشتند‭ ‬آن‌جا‭ ‬درست‭ ‬می‌شدند،‭ ‬بنابراین‭ ‬الان‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬زمین‌ها‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬صنعت‭ ‬است،‭ ‬یعنی‭ ‬تفکر‭ ‬جامع‭ ‬وجود‭ ‬نداشته،‭ ‬حالا‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬نقشه‭ ‬نبوده‭ ‬اما‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نقشه‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬نقشه‌ها‭ ‬اجرا‭ ‬نمی‌شود‭.‬

‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬حکمرانی‭ ‬شهری،‭ ‬شهرداری‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬شهرداری‭ ‬کنشگر‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬به‌نظر‭ ‬نمی‌رسد؟

به‌نظرم‭ ‬ما‭ ‬اصلاً‭ ‬شهرداری‭ ‬نداریم‭.‬

‭ ‬پس‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬هست،‭ ‬چیست؟

این‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬

‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬هم‭ ‬همین‌طور‭ ‬بوده؟

بله،‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬رضا‭ ‬خان،‭ ‬یعنی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1309‭ ‬که‭ ‬قانون‭ ‬بلدیه‭ ‬تغییر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬رفت،‭ ‬عملاً‭ ‬شهرداری‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬شبیه‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬دولتی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬مدنی‭.‬

‭ ‬یعنی‭ ‬شهرداری‭ ‬باید‭ ‬بیشتر‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سوی‭ ‬مدنی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬سیاسی؟

قطعاً،‭ ‬چون‭ ‬فلسفه‭ ‬شهرداری‭ ‬فرق‭ ‬می‌کند،‭ ‬مردم‭ ‬هر‭ ‬محل‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬بهتر‭ ‬امور‭ ‬شهرداری‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کنند،‭ ‬شما‭ ‬همین‭ ‬بریز‭ ‬و‭ ‬بپاش‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬را‭ ‬ببینید،‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬مردمی‭ ‬بود‭ ‬یک‭  ‬ریال‭ ‬هم‭ ‬مردم‭ ‬نمی‌گذاشتند‭ ‬الکی‭ ‬خرج‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬شهرداری‭ ‬نباشد‭ ‬هم‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬پول‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬کارهای‭ ‬نمایشی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬در‭ ‬شهری‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬مسکن‭ ‬برای‭ ‬کم‭ ‬درآمدها‭ ‬دارد،‭ ‬مشکل‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان،‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬مدرسه‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬می‌روند‭ ‬برج‭ ‬میلاد‭ ‬می‌سازند،‭ ‬چراکه‭ ‬شهرداری‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬خواسته‌های‭ ‬مردم‭ ‬حرکت‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬برای‭ ‬این‌که‭ ‬اساساً‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬است،‭ ‬البته‭ ‬از‭ ‬زمانی‌که‭ ‬شوراهای‭ ‬شهر‭ ‬درست‭ ‬شد‭ ‬مباحثی‭ ‬مانند‭ ‬مشارکت‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬خود‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬چون‭ ‬یک‭ ‬انتخابات‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭ ‬عملا‭ ‬فعالان‭ ‬محلی‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬در‭ ‬شورا‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬مسائل‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کنند‭. ‬دستور‭ ‬کارهای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬بسیار‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬ایدئولوژیک‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬با‭ ‬فاصله‭ ‬وحشتناکی‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬واقعی‭ ‬تهران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬مشکلات‭ ‬شهرداری‭ ‬چیست؟

در‭ ‬همین‭ ‬سمینار‭ ‬که‭ ‬اول‭ ‬صحبت‭ ‬کردیم‭ ‬مطرح‭ ‬شد،‭ ‬شهرداری‭ ‬خیلی‭ ‬کارهای‭ ‬اساسی‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬بدهد‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬منابع‭ ‬درآمدی‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬گرفتار‭ ‬مسائل‭ ‬روزمره‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سمینار‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬می‌گذرد‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬ما‭ ‬مسئله‭ ‬تامین‭ ‬منابع‭ ‬پایدار‭ ‬برای‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬نکردیم،‭ ‬کمک‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬چارچوب‭ ‬دقیقی‭ ‬ندارد،‭ ‬اینکه‭ ‬شهرداری‭ ‬کجای‭ ‬کار‭ ‬باید‭ ‬خودش‭ ‬فعالیت‭ ‬کند،‭ ‬اختیار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬سیاست‌های‭ ‬مالی‭ ‬اتخاذ‭ ‬کند،‭ ‬این‌ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬زمانی‌که‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬سیاسی‭ ‬همسو‭ ‬نباشند‭ ‬مشکلات‭ ‬شهر‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شود؟

بله،‭ ‬این‌که‭ ‬سایه‭ ‬سیاست‭ ‬کامل‭ ‬بر‭ ‬شهرداری‭ ‬بیفتد‭ ‬مسئله‭ ‬شهر‭ ‬حل‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬ببیند‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬سمینار‭ ‬مسئله‭ ‬مشارکت‭ ‬مردمی‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬شهر‭ ‬سیاسی‭ ‬شود‭ ‬مسئله‭ ‬ورود‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬شورا‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬لایه‌های‭ ‬پایینی‭ ‬شهر‭ ‬مانند‭ ‬شهرداری‭ ‬محله‭ ‬به‭ ‬فراموشی‭ ‬سپرده‭ ‬می‌شوند،‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سمینار‭ ‬شهردار‭ ‬جوادیه‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬محله‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬الان‭ ‬نداریم‭. ‬یک‭ ‬شورا‭ ‬یاری‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬جایگاه‭ ‬قانونی‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬است‭. ‬شمال‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فرق‭ ‬دارد،‭ ‬بنابراین‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬متمرکز‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬نمی‌شود‭ ‬اداره‭ ‬کرد،‭ ‬بدون‭ ‬تعیین‭ ‬تکلیف‭ ‬منابع‭ ‬پایدار،‭ ‬بدون‭ ‬مشارکت‭ ‬مردم‭ ‬نمی‌شود‭ ‬اداره‭ ‬کرد،‭ ‬ضمن‭ ‬این‌که‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬مشکلاتی‭ ‬مانند‭ ‬مسائل‭ ‬تغییر‭ ‬اقلیمی‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬مسئله‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬حل‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬دچار‭ ‬مسائل‭ ‬مزمن‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬الان‭ ‬همت‭ ‬بشود،‭ ‬و‭ ‬دومین‭ ‬سمینار‭ ‬بررسی‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬بشود،‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬تفکر‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬مشکلات‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کند‭. ‬اساساً‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬اگر‭ ‬شهردار‭ ‬آدمی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬روابط‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬می‌تواند‭ ‬شورا‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬بزند،‭ ‬برای‭ ‬همین‭ ‬گاهی‭ ‬شوراهای‭ ‬شهر‭ ‬با‭ ‬علم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬آدم‌های‭ ‬ضعیف‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬تهران‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کنند،‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬شورای‭ ‬قبلی‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬داد،‭ ‬شهردار‭ ‬ضعیف‭ ‬هم‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬کند،‭ ‬بلاخره‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬14‭ ‬میلیونی‭ ‬می‌ماند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬آدم‭ ‬قوی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬می‌دانند‭ ‬آدم‭ ‬قوی‭ ‬شورا‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬می‌زند‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬افراد‭ ‬فرمان‌پذیر‭ ‬تمایل‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند،‭ ‬بنابراین‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬بازنده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬چیست؟

باید‭ ‬تفکیک‭ ‬کنیم،‭ ‬یعنی‭ ‬انتخابات‭ ‬شورا‭ ‬سر‭ ‬جای‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رای‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شهردارانتخاب‭ ‬کنند،‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬متعادل‭ ‬می‌کنند‭.‬

‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬نسبت‭ ‬بین‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬شهردار‭ ‬چطوری‭ ‬می‌شود؟

شورا‭ ‬همچنان‭ ‬رکن‭ ‬تصمیمی‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬شهردار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مجری‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬شهردار‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مردم‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬وزن‭ ‬سیاسی‭ ‬دارد،‭ ‬بنابراین‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کسانی‌که‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬دخالت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬از‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬رسمی‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬آدم‌های‭ ‬غیررسمی،‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬بیشتری‭ ‬مقابله‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬چانه‭ ‬زنی‭ ‬کند،‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬رای‭ ‬مستقیم‭ ‬مردم‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬می‌تواند‭ ‬شهردار‭ ‬را‭ ‬عزل‭ ‬کند؟

خیر،‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌تواند‭. ‬چیزی‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬دولت‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬فقط‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬شهردار‭ ‬نیست،‭ ‬دو‭ ‬رکن‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬رکن‭ ‬یکی‭ ‬دادستان‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬خزانه‌دار‭ ‬شهر‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬مردم‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کنند‭.‬

‭ ‬وظایف‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬رکن‭ ‬چیست؟

کار‭ ‬دادستان‭ ‬شهر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تصمیمات‭ ‬شهرداری‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬چک‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تخلف‭ ‬برخورد‭ ‬کند،‭ ‬خزانه‌دار‭ ‬هم‭ ‬مامور‭ ‬مالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بریز‭ ‬و‭ ‬بپاش‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد،‭ ‬این‌ها‭ ‬توسط‭ ‬مردم‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌شوند‭. ‬بالاخره‭ ‬سیستم‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬پیچیده‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬کارآمد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬این‌جا‭ ‬همچنان‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬شصت‭ ‬هفتاد‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬کشور‭ ‬هنوز‭ ‬روستایی‭ ‬بود‭ ‬شهر‭ ‬بزرگی‭ ‬مانند‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬کنیم،‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌شود‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ساختاری‭ ‬توان‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬‌‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬شورای‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬انتخاب‭ ‬شوند‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬شورا‭ ‬نماینده‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬اصلاً‭ ‬چنین‭ ‬چیزی‭ ‬نداریم‭. ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬اداره‭ ‬شهر‭ ‬پوسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬دارد‭.‬

برچسب هاتهران شهرداری

مهدی بازرگان مدرسه محمد مصدق   اخبار برگزیده
  

پیام مقامات ارشد امارات به رئیسیمقامات ارشد امارات در پیام‌هایی جداگانه حادثه زلزله هرمزگان را به رئیس‌جمهور کشورمان تسلیت گفتند.
مثلث زلزله ایران رایگان 

  

آیا کرونا از آزمایشگاهی در آمریکا آمده؟دانشمند آمریکایی: ویروس کرونا از آزمایشگاهی در آمریکا نشأت گرفته است جفری ساکس، استاد مشهور دانشگاه کلمبیا: من به مدت 2 سال ریاست کمیسیون کرونا مجله Lancet[مشهورترین مجله پزشکی دنیا] را بر عهده داشتم. متقاعد شدم این ویروس از یک بیوتکنولوژی آزمایشگاه آمریکا نشأت گرفته و منشأ طبیعی نداشته است. از نظر من این یک اشتباه بزرگ بیوتکنولوژی و نه یک حادثه سرریز طبیعی است...
مستقل‌آنلاین ویروس دانشگاه کلمبیا بیوتکنولوژی 

  

افزایش تعامل سازمان تعزیرات و دیوان عالی کشوردر نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس دیوان عالی کشور بر افزایش تعامل و ارتباط سازنده تأکید شد.
ایلنا تعزیرات قانون روابط عمومی 

  

جاماندگان سهام عدالت بخوانند/ زمان ثبت نام مشمولان اعلام شدرییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم 4 میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
فردا سهام عدالت سهام کمیسیون اقتصادی مجلس 

  

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شدسخنگوی وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان خبر داد.
ایلنا قانون وزارت آموزش و پرورش آموزش 

  

خواسته‌های حداکثری و غیرواقعی ایران خارج از برجام است«ایران نه‌تن‌ها پیشنهاد روی میز را قبول نکرده است، بلکه موضوعات بیشتری را نیز اضافه کرده است که خارج از برجام با خواسته‌های حداکثری و غیرواقعی است.»
مستقل‌آنلاین روزنامه ایران سازمان ملل 

  

اکثریت مردم خواهان رسیدن به توافق و احیاء برجام هستنداکثریت مردم طرفدار رسیدن به توافق و احیاء برجام هستند. مسئولان باید به نظر اکثریت مردم احترام بگذارند و برای به نتیجه رساندن مذاکرات تلاش جدی کنند.
مستقل‌آنلاین روزنامه دموکرات جمهوری اسلامی 

  

درخواست رئیسی جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمترئیس مجلس شورای اسلامی از درخواست رئیس جمهور جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح در راستای اصلاح امور و پیشرفت کار است، بهتر است این فرصت را برای اصلاح اصولی ساختار به دولت بدهیم.
مثلث وزارت نیرو رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی 

  

طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با فوریت بررسی می‌شودنمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موافقت کردند.
ایلنا قانون بازداشت مجلس شورای اسلامی 

  

مربی پرسپولیسی دستیار مطهری در نساجی شدیک پرسپولیسی دستیار مطهری در نساجی شد
خانه فوتبال خودرو نساجی فوتبال 

  

تاوان تحریم‌ها را فقط مردم پس دادندتاوان تحریم‌ها را فقط مردم پس دادند. صحبت‌های انتقادی کارگردان «برادران لیلا» درباره تحریم‌ها در جشنواره مونیخ: یک فاجعه رخ داده و همچنان هم ادامه دارد.
مستقل‌آنلاین خودکشی معتاد مسکن 

  

واریز یارانه نقدی جدید در دولت رئیسی/ کالابرگ چه زمانی توزیع می‌شود؟جانشین معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ تبدیل شود و مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند کالاها را خریداری کنند که خوشبختانه کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته است.
فردا یارانه نقدینگی دولت 

  

لزوم ارائه گزارش سفرهای خارجی شهرداری به شورارئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا طی تذکری خواهان ارائه گزارش سفرهای خارجی شهرداری به این کمیسیون شد.
ایلنا شهرداری تهران جوانان مرگ 

  

چرا باید با غرب خبیث مذاکره کنیم وقتی از تحریم و مشکلات اقتصادی عبور کردیم؟بر چالش تحریم غلبه کرده و در حال خروج تدریجی از رکود اقتصادی هستیم. سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که با این ‌حال چه نیازی به مذاکره با غرب خبیث و جنایتکار است؟
مستقل‌آنلاین بانک جمهوری اسلامی ایران روزنامه 

  

نامهٔ جبههٔ اصلاحات ایران به ابراهیم رئیسیاکنون به‌هر تقدیر این وظیفه و انتظار متوجه دولت جنابعالی است تا با کسب اختیارات لازم، هر چه سریع‌تر موضوع مذاکرات هسته‌ای کشور را با شجاعت و بر اساس تامین منافع ملی کشور به نتیجه برسانید.
مستقل‌آنلاین ایران جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران 

  اخبار داغ
  

کاهش شبانه قیمت دلار /سیگنال برجامی به بازار دلاراقتصادنیوز ؛ قیمت دلار روز گذشته کاهش پیدا کرد اما معامله گران بازار ارز امروز را چگونه پیش بینی کرده اند ؟
اقتصادنیوز قیمت دلار ارز 

  

معامله قیر و الکیل بنزن خطی در رینگ صادراتی بورس کالاتالار صادراتی بورس کالای ایران روز یکشنبه 12 تیرماه، میزبان دادوستد 4 هزار و 190 تن قیر و 2 هزار تن الکیل بنزن خطی بود.
شما‌نیوز بورس کالا پتروشیمی روابط عمومی 

  

بورس تهران اسیر رکود / ابهامات افزایش یافت!بورس تهران در شرایطی به استقبال معاملات امروز می رود که در روز گذشته، کم ترین ارزش معاملات خرد در سال 1401به ثبت رسید.
گسترش بورس تهران تهران پول 

  

پیش بینی بورس امروز 13 تیردیروز شاخص کل از سقوط در امان ماند. رقم یک میلیون و 500 هزار سطح حمایت شاخص است که مانع سقوط شاخص به کانال پائین‌تر شده است. سوال معامله‌گران این است که این سطح حمایت موجب رشد شاخص و شکل‌گیری روند صعودی در بازار می‌شود؟
گسترش شاخص پول فولاد 

  

بورس صعودی می‌شود؟/ پیش بینی بازار سهام 13 تیر 1401دیروز شاخص کل از سقوط در امان ماند. رقم یک میلیون و 500 هزار سطح حمایت شاخص است که مانع سقوط شاخص به کانال پائین‌تر شده است. سوال معامله‌گران این است که این سطح حمایت موجب رشد شاخص و شکل‌گیری روند صعودی در بازار می‌شود؟
اقتصادنیوز سهام شاخص 

  

قیمت سکه با فرمان دلار ریخت/پیش بینی قیمت سکه 13 تیراقتصادنیوز : برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقدند که در صورتی که محدوده 15 میلیون 200 هزار تومان از دست برود احتمال برگشت سکه در به کانال 14 مییون تومان وجود دارد .
اقتصادنیوز قیمت دلار 

  

جزییات فعالیت بورس در روز تعطیل تهرانبا توجه به اینکه تعطیلی بورس مبنی بر تعطیلی بانک هاست؛ لذا به علت عدم تعطیلی بانک‌ها امروز دوشنبه 13 تیر ماه بورس نیز تعطیل نمی‌باشد.
گسترش تهران بانک ماه 

  

قیمت دلار ریزشی شد / اعلام کف جدید قیمت در بازار ارزبازار از درهم دبی سیگنال صعودی دریافت کرد اما در ادامه با از دست رفتن کف قیمت دلار هرات ریزشی شد.
گسترش قیمت افزایش قیمت دلار 

  

علت افزایش دو برابری آمار مبتلایان به کرونا دکتر نوید شفیق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش آمار مبتلایان به کرونا گفت: رعایت اصول مراقبت‌های بهداشتی و زدن ماسک مانند گذشته برای جلوگیری از افزایش آمار مبتلایان ضروری است در حالی که امروز رعایت‌ها به نسبت گذشته کم شده و این موضوع باعث بالارفتن آمار مبتلایان شده است و آمار جهانی نیز حاکی از این موضوع است. وی ادامه داد: در بیمارستان‌ها، مراکز خرید، تجمعات و…مردم ماسک…
مهر درمان خبرنگار ماسک 

  

سیگنال منفی به بورس /پیش بینی بازار سهام 13 تیر 1401بورس تهران در شرایطی به استقبال معاملات امروز می رود که در روز گذشته، کم ترین ارزش معاملات خرد در سال 1401 به ثبت رسید.
اقتصادنیوز بورس تهران سهام تهران 

  

قیمت خودرو: جدیدترین قیمت خودرو صفر امروز 13 تیر| خودرو بالا کشیدنوسان قیمت در بازار خودرو کشور ادامه دارد. در گزارش زیر قیمت انواع خودرو در بازار را آورده ایم.
خانه فوتبال قیمت ایران خودرو خودرو 

  

تهران فردا تعطیل است؛ بانک و بورس باز هستندتهران- معاون استاندار تهران از تعطیلی ادارات مهدکودک ها و همه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه برای فردا دوشنبه 13 تیرماه خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، عابد ملکی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از تعطیلی ادارات مهدکودک‌ها و همه مقاطع تحصیلی برای فردا دوشنبه 13 تیرماه خبر داد...
انصاف‌نیوز تهران استانداری تهران بانک