مهر   |  علمی  |  

تحلیلی حقوقی بر امکان نظارت دیوان عدالت بر شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد خلیلی نژاد* در تحلیل حقوقی امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی فضای مجازی یادداشتی نوشته که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛ 29 خردادماه سال جاری خبری مبنی بر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در آن، صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیوان عدالت اداری…

تحلیلی حقوقی بر امکان نظارت دیوان عدالت بر شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد خلیلی نژاد* در تحلیل حقوقی امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی فضای مجازی یادداشتی نوشته که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛

29 خردادماه سال جاری خبری مبنی بر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در آن، صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیوان عدالت اداری سلب گردیده است. پس از انتشار این خبر واکنش‌های تند و متفاوتی در این خصوص ابراز شد.

برخی بیان کردند که مجلس، صلاحیت قانون‌گذاری را از خود سلب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی داده است، برخی برای سوءاستفاده سیاسی و تخریب شوراهای عالی از هشتگ طرح صیانت 2 استفاده کردند؛ و برخی دیگر نیز در مقابل سعی کردند این فرصت را غنیمت شمرند و نواقص موجود در نظام حقوقی حاکم بر شوراهای عالی را مرور کنند. اما سؤال این است که این واکنش‌ها در پی چه موضوع جدیدی بوده است؟

آیا واقعاً این اقدام مجلس تغییر رویه‌ای را ایجاد کرده و بنای جدیدی را پایه گذاری کرده است؟ آیا در این قانون دایره صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری محدود شده است؟

در این یادداشت سعی بر این است که صلاحیت دیوان عدالت اداری و گستره شمول آن نسبت به شورای عالی فضای مجازی را پیش از اصلاح این قانون و بعد از آن بررسی کنیم. (البته به دلیل عدم اظهار نظر شورای نگهبان، مصوبه مذکور هنوز اعتبار قانونی پیدا نکرده است)

دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از ابتکارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تظلم خواهی از تصمیمات و مصوبات دولتی تدارک دیده شده است. در قانون اساسی، دو مرتبه و در اصل 170 و 173 به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اصل 170 قانون اساسی بیان می‌کند: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».

هم‌چنین اصل 173 قانون اساسی بیان می‌کند: «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند».

نکته قابل‌توجه در اصول ذکر شده، که موجب شفاف‌تر شدن قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌شود، جنس مصوباتی است که در این دیوان قابل شکایت است. در هر دو اصل قانون اساسی به دولتی بودن مصوبات اشاره شده و در اصل 170 نیز به‌صراحت از قوه مجریه نام برده شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی -مطابق با موازین حقوقی تفاسیر شورای نگهبان ارزش برابری با اصول قانون اساسی دارند- که در مورخ 28/8/1383 بیان شده است: «با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»

بنابراین دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند به مصوبات دولتی از جهت خلاف قانون، شرع و قانون اساسی بودن رسیدگی کند (مصوبات خلاف شرع، توسط دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگبان ارجاع می‌شود و نظر آن‌ها لازم الاتباع است) و در صورت احراز هر یک، آن مقرره را ابطال کند که در ساختار دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان متکفل این امر است؛ درنتیجه آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و یا نهادهای ذیل رهبری، قابل‌ابطال در دیوان عدالت اداری نیست.

قبل‌تر هم در این خصوص چالش‌هایی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری ایجاد شده بود که دیوان خود را صالح به رسیدگی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانست، اما با نظریه تفسیری شورای نگهبان و نامه مقام معظم رهبری در این خصوص تعیین تکلیف شد که دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد. از طرفی توجه به ماهیت حقوقی مشابه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، منجر می‌شود این قواعد حقوقی بر شورای عالی فضای مجازی نیز صدق کند.

سؤال بعدی این است که آیا شورای عالی فضای مجازی ذیل قوه مجریه قرار دارد یا خیر؟ به نظر با توجه به نهاد مؤسس این شورای عالی که مقام معظم رهبری هستند، اختیاراتی که در دو حکم انتصاب اعضا مشخص شده است و همچنین با اماره قرار دادن ترکیب اعضا شورای عالی فضای مجازی، هم چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی فراقوه‌ای است. دیگر اماره‌ای که می‌تواند صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را روشن تر نماید ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در این ماده بیان شده است:

«حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1 ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

بر این اساس، با توجه به اینکه ماهیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی، با هیچ‌کدام از موارد بیان‌شده در بند 1 هم‌خوانی ندارد و از جهاتی مشابه با موارد بیان شده در تبصره این ماده است، امکان نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا، منتفی است.

از طرفی سعی بر گسترش دایره شمول صلاحیت دیوان عدالت و در برگرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه بوده و لایحه اصلاحی این قانون در سال 1390 طرح گردیده بوده است که در همان زمان شورای نگهبان این ماده را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

بر اساس مصوبه اولیه مجلس در خصوص قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1390 و در تبصره دوم ماده 12 از این لایحه بیان‌شده بود: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد، قابل شکایت و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.» قابل‌توجه است که این مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مغایر با اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد که در اصلاحیه مجلس این تبصره حذف شد و قانون کنونی تصویب شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای عالی فضای مجازی خلاف قانون اساسی است.

به علاوه، بررسی رویه شکایات مطرح‌شده از شورای عالی انقلاب فرهنگی (به‌عنوان نهادی هم‌عرض شورای عالی فضای مجازی) در دیوان عدالت اداری نیز قابل‌توجه است که مثال‌ها و سیر تاریخی متفاوتی داشته است؛ اما اکنون دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌داند.

درنهایت و بر اساس استدلال‌های حقوقی ذکرشده در این نگاشت می‌توان گفت، پیش‌ازاین نیز دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نداشته و بر اساس همین رویه عمل می‌کرده است. بنابراین، اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که در مجلس در حال رسیدگی است، موضوع جدیدی را مطرح نکرده است و تنها رویه و استدلال‌های موجود را در قالب نص قانون بیان کرده است.

البته نمی‌توان از مشکلات ناشی از عدم نظارت بر شوراهای عالی و مصوبات آن‌ها گذر کرد و باید تدبیر و طراحی اساسی در خصوص مشکلات حقوقی ساختاری این شوراها تدارک دید تا جایگاه آن‌ها در نظام حقوقی مشخص و تثبیت شود و ناهماهنگی‌های موجود میان این شوراها و نهادهای مختلف در کشور، مرتفع شود؛ اما در نظام حقوقی موجود، راه نظارت بر این شوراها، بررسی مصوبات آن‌ها توسط دیوان عدالت اداری نیست، چراکه با نظم و منطق حقوقی موجود در تعارض است.

پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق

خبرنگار مجلس خبرگان دیوان عدالت اداری   اخبار برگزیده
  

درخواست رئیسی جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمترئیس مجلس شورای اسلامی از درخواست رئیس جمهور جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح در راستای اصلاح امور و پیشرفت کار است، بهتر است این فرصت را برای اصلاح اصولی ساختار به دولت بدهیم.
مثلث وزارت نیرو رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی 

  

طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با فوریت بررسی می‌شودنمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موافقت کردند.
ایلنا قانون بازداشت مجلس شورای اسلامی 

  

مربی پرسپولیسی دستیار مطهری در نساجی شدیک پرسپولیسی دستیار مطهری در نساجی شد
خانه فوتبال خودرو نساجی فوتبال 

  

تاوان تحریم‌ها را فقط مردم پس دادندتاوان تحریم‌ها را فقط مردم پس دادند. صحبت‌های انتقادی کارگردان «برادران لیلا» درباره تحریم‌ها در جشنواره مونیخ: یک فاجعه رخ داده و همچنان هم ادامه دارد.
مستقل‌آنلاین خودکشی معتاد مسکن 

  

واریز یارانه نقدی جدید در دولت رئیسی/ کالابرگ چه زمانی توزیع می‌شود؟جانشین معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ تبدیل شود و مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند کالاها را خریداری کنند که خوشبختانه کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته است.
فردا یارانه نقدینگی دولت 

  

لزوم ارائه گزارش سفرهای خارجی شهرداری به شورارئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا طی تذکری خواهان ارائه گزارش سفرهای خارجی شهرداری به این کمیسیون شد.
ایلنا شهرداری تهران جوانان مرگ 

  

چرا باید با غرب خبیث مذاکره کنیم وقتی از تحریم و مشکلات اقتصادی عبور کردیم؟بر چالش تحریم غلبه کرده و در حال خروج تدریجی از رکود اقتصادی هستیم. سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که با این ‌حال چه نیازی به مذاکره با غرب خبیث و جنایتکار است؟
مستقل‌آنلاین بانک جمهوری اسلامی ایران روزنامه 

  

نامهٔ جبههٔ اصلاحات ایران به ابراهیم رئیسیاکنون به‌هر تقدیر این وظیفه و انتظار متوجه دولت جنابعالی است تا با کسب اختیارات لازم، هر چه سریع‌تر موضوع مذاکرات هسته‌ای کشور را با شجاعت و بر اساس تامین منافع ملی کشور به نتیجه برسانید.
مستقل‌آنلاین ایران جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران 

  

اعلام آمادگی فرانسه برای توافق با ایران در وینوزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای با اشاره به سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران تصریح کرد که برای به نتیجه رساندن برجام آمادگی دارند.
مثلث فرانسه بانک صادرات بانک 

  

رونمایی از مربی جدید تراکتورسازیسرمربی جدید تراکتور دستیار خود را روسیه می آورد.
ایلنا تراکتورسازی ایران روسیه 

  

افزایش وام ضروری بازنشستگان به 15 میلیون تومانبازنشستگان کشوری منتظر دریافت وام 15 میلیون تومانی از تیرماه هستند.
ایلنا وام بازنشستگی خبرنگار 

  

فرصت احیای مذاکراتسفر بورل به تهران و تحرکات اخیر در روند مذاکرات برجامی با تحلیل‌های مختلفی همراه شده، مثلا «فرهیختگان» نوشته: اگر بخواهد توافقی اتفاق بیفتد، حداکثر تا نیمه‌ شهریور فرصت باقی است.
فردا سفر تهران روزنامه 

  

رئیس قوه قضاییه، نورانی و معتقد استمن رئیس نورانی قوه قضاییه فعلی را از 50 سال قبل و از دوره نوجوانی می‌شناسم و هم نسبت به خانواده و هم به خودشان شناخت دارم.
مستقل‌آنلاین رئیس جمهور قوه قضاییه تجاوز 

  

رئیسی: مردم اروپا هم از کوپن استفاده می کنندبرخی از کشور‌های اروپایی نیز به دلیل گرانی کالا‌های اساسی روش تخصیص کوپن را برای توزیع کالا در پیش گرفتند و برخی کالا‌ها را بدین شکل در کشورشان توزیع می‌کنند.
مستقل‌آنلاین گرانی اوکراین دختران 

  

مصوبه مجلس نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی استدکتر گرجی می‌گوید: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به معنای دقیق کلمه نقض حق دادخواهی شهروندان و بنیان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
مستقل‌آنلاین مجلس شورای اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون 

  اخبار داغ
  

آیا کرونا ساخته آزمایشگاه است؟بحث احتمال آزمایشگاهی بودن ویروس کرونا همچنان داغ است. کمیته‌ای از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در چین توصیه کرده که امکان نشت ویروس از آزمایشگاه‌ها بررسی شود، اما سه کشور مقاومت می‌کنند.
مستقل‌آنلاین ویروس چین برزیل 

  

علت افزایش تعداد مبتلایان به کرونا چیست؟اقتصادنیوز: معاون درمان وزارت بهداشت درباره علت افزایش میزان مبتلایان به کرونا در هفته گذشته این است که بیماری در کشورهای همجوار بیشتر است و میزان انجام تست‌ها در ایران بیشتر شده و به همین علت تعداد موارد شناسایی افزایش پیدا می‌کند.
اقتصادنیوز وزارت بهداشت درمان ایران 

  

زیر سویه های جدید کرونا چقدر خطرناک هستند؟رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:زدن ماسک در اتوبوس، مترو، تاکسی، مراکز خرید، ادارات و شرکت های خصوصی بسیار اهمیت دارد.
برنا ویروس ماسک اتوبوس 

  

علت افزایش آمار کرونا در هفته گذشته/ میزان ذخیره واکسن به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، گفت: در حال حاضر ویروس کرونا از بین نرفته و مردم نباید ساده انگاری کنند. وی افزود: در حال حاضر با وجود ایمنی در بیشتر کشورها شرایط کرونا مطلوب نبوده ولی در ایران شرایط مناسب است‌. یکشنبه هفته گذشته میزان افزایش مراجعه به پنج هزار نفر رسیده که امروز این آمار کاهش پیدا کرده است و میزان بستری به 350 عدد در روز…
مهر درمان وزارت بهداشت خبرنگار 

  

رشد ارزش صنعت حمل و نقل در بورسدر بهار 1401 با افزایش بازدهی نماد های گروه حمل و نقل نسبت به زمستان پارسال؛ شاخص این صنعت با افزایش محسوسی همراه بود اما تورم فصلی بهار امسال در رشد اسمی شاخص صنعت حمل و نقل نقش داشت.
اقتصادنیوز صنعت حمل و نقل تورم 

  

105 شهر کشور در وضعیت زرد کرونایی به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین به‌روز رسانی‌ها، همانند هفته‌های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند. طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 91 به 105 شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 357 به 343 شهر کاهش یافت. بر این اساس اکنون، صفر شهر قرمز و صفر شهر نارنجی در کشور داریم. همچنین 105 شهر در…
مهر وزارت بهداشت روابط عمومی 

  

343 شهر کشور در وضعیت آبی/ افزایش شهرهای زردکروناییبر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 91 به 105 شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 357 به 343 شهر کاهش یافت.
ایلنا وزارت بهداشت روابط عمومی 

  

5 راهکار پیشنهادی برای کاهش قیمت خودرو5 راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو در گزارش تحول صنعت خودرو پیش‌بینی شده که یکی از این راه‌ها روش‌ تامین مالی زنجیره‌ای است.
خودروتک قیمت افزایش قیمت خودرو 

  

ادعای عجیب کره شمالی علیه کره جنوبی درباره منشأ کرونا + جزئیاتپیونگ‌یانگ، بالن‌های ارسالی از سمت کره جنوبی را عامل ‌همه‌گیری کرونا در کره شمالی می‌داند.
نامه نیوز کره جنوبی کره شمالی بالن 

  

کیم، عامل شیوع کرونا در کره شمالی را معرفی کرداقتصادنیوز: کره شمالی پس از ادعای بحث‌برانگیزش مبنی بر عاری بودن این کشور از ویروس کرونا برای بیش از دو سال، بالاخره در 12 ماه مه امسال به همه‌گیری کووید-19 اعتراف کرد.
اقتصادنیوز کره شمالی ویروس ماه 

  

لاماها مفید برای مقابله با ویروس کرونا | لاماها به کمک انسان ها آمدندمحققان دریافته‌اند که لاماها آنتی‌بادی‌هایی تولید می‌کنند که تقریباً یک‌دهم اندازه آنتی‌بادی‌های معمولی هستند. این ذرات ایمنی بسیار پایدارند و می‌توانند محکم به ویروس‌ها وصل شوند.
۵۵ آنلاین ویروس تولید سیستم ایمنی 

  

الزامی جدید بورسی برای استقلال و پرسپولیسرئیس سازمان خصوصی سازی گفت: استقلال و پرسپولیس حتما باید متن کامل همه قرارداد‌های مالی مهم خود را به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی ارائه کنند.
گسترش باشگاه استقلال استقلال پرسپولیس 

  

تغییرات جدید در نقشه کرونایی کشور / کاهش شهرهای آبیاقتصادنیوز: براساس جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور که توسط وزارت بهداشت اعلام شد، تعداد شهرهای آبی رنگ کاهش یافت.
اقتصادنیوز رنگ وزارت بهداشت