برنا   |  فرهنگی  |  

تغییر تاریخ در درام تحریف نیست/ فیلمساز آثار تاریخی لزوما معلم تاریخ نیست

یکی از ژانرهای پر مخاطب در آثار نمایشی گونه فیلمسازی در آثار تاریخی است که معمولا همه‌ی کمپانی‌های فیلمسازی دنیا با مدل‌های مختلف به آن ورود می‌کنند. تجربه نشان داده است که نوع نگرش فیلمساز و هدف از پرداختن به برشی از تاریخ در یک اثر دراماتیک می‌تواند برداشت خالق اثر باشد و نمایش نعل به نعل تاریخ حتی جایگاه فیلمساز را زیر سوال می‌برد.

تغییر تاریخ در درام تحریف نیست/ فیلمساز آثار تاریخی لزوما معلم تاریخ نیست