وضعیت بحرانی گود برج میلاد | ترک هایی که به دیوارهای سالن همایشها رسید

​اعضای شورای شهر تهران به تازگی نسبت به وضعیت بحرانی گود برج میلاد با نگرانی بیشتری تذکر می دهند، دلیل این تذکرهای پی در پی می‌تواند گزارشی از وضعیت بحرانی گود و تاثیری که بر سالن همایش های میلاد گذاشته باشد، ترک هایی که به دیوارهای سالن همایشها هم رسیده است .

وضعیت بحرانی گود برج میلاد | ترک هایی که به دیوارهای سالن همایشها رسید

​اعضای شورای شهر تهران به تازگی نسبت به وضعیت بحرانی گود برج میلاد با نگرانی بیشتری تذکر می دهند، دلیل این تذکرهای پی در پی می‌تواند گزارشی از وضعیت بحرانی گود و تاثیری که بر سالن همایش های میلاد گذاشته باشد، ترک هایی که به دیوارهای سالن همایشها هم رسیده است .

تادوهفته پیش مدیران شهری واعضای شورای شهر تهران می گفتند که  6 ماه دیگر گود عمیقی که در مجاورت اتوبان همت و برج میلاد است ایمن است.آبان ماه سال پیش هم گفته می شد این گود تنها 6 ماه ضمانت ایمنی دارد . آن زمان برخی از نرده های شیشه ای مجاور برج میلاد ترک خورده بود .

  سال‌هاست درخصوص این گودال عمیق در حاشیه یکی از شلوغ‌ترین بزرگراه‌های تهران و مرکز پژوهش‌های برج میلاد هشدار داده می‌شود؛ تا آنجا که سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث ناایمن‌بودن این گود ورود کرد. در نامه‌ای که سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران نوشته بود، تأکید شده که براساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، خطر این گود از نوع بسیار زیاد بوده است.  با این وجود، در تمام این سال‌ها، اقدام سریعی برای تعیین تکلیف این گود نشده است .

مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بارها نسبت به ناایمن بودن این گود در مجاورت برج میلاد هشدار داده شده است. به تازگی نشستی در شورای شهر تهران درخصوص تعیین تکلیف این گود برگزار شده است.گزارشی نیز درخصوص ایمنی این گود و تاثیری که برسالن همایش های برج میلاد گذاشته تهیه شده است .

 در این گزارش آمده است که شواهد پایش و ثبت شده‌ای وجود دارد که نشان‌دهنده تغییر شکل، چرخش یا جابجایی دیواره‌های قائم گودبرداری پیرامون ساختمان همایش‌های برج میلاد است.

آثار تغییر شکل شامل ترک‌خوردگی و شکستگی در نماسازی‌ها، تابیدگی قاب پنجره‌ها، تغییر شکل جان‌پناه شیشه‌ای بالکن‌ها و شکستگی شیشه‌های پنجره‌ها، در سازه ساختمان «مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد» على الخصوص در محدوده درزهای انقطاع ساختمان وجود دارد؛ به‌طوری‌که گاهی اقدام به ترمیم سنگ‌های نما، قاب پنجره‌ها و شیشه‌های جان پناه بالکن‌ها و پنجره‌ها  شده است .

در این گزارش آمده است که با توجه به نصب ابزار دقیق و پایش صورت گرفته عنوان شده که تغییر شکل‌های رخداده در دیواره گودبرداری فراتر از حدود پیش‌بینی شده بوده و علی الخصوص در سال‌های اخیر سرعت تغییر شکل‌ها افزایش یافته است.

جهت ارزیابی وضعیت نیل‌ها و انکراژها و افزایش ضرائب اطمینان و میزان پایداری دیوارها، نسبت به رگلاژ و کشش مجدد تعدادی از آنها اقدام شده است. در این گزارش وضعیت گودبرداری و آثار ترک خوردگی و تغییر شکل‌های محتمل در دیواره گود و سازه ساختمان «مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد» هم بررسی شده است .

اکو ایران در این باره نوشت: بررسی اسناد و مدارک نشان می‌دهد حداکثر عمق گود از کف ساختمان سالن همایش‌های برج میلاد، در شرق حدود 20 متر و در شمال در مرحله اول گودبرداری حدود 20 متر و در مرحله دوم تا بیش از 42 متر می‌رسد. این گود به صورت اجرای شمع‌های فلزی و مهار مرحله به مرحله توسط زمین انکراژها و نیل‌ها اجرا شده است.جهت اطمینان از تغییرات درازمدت و عدم ایجاد تغییر شکل‌های فراتر از مقادیر پیش‌بینی شده، ظاهرا علاوه بر نصب ابزار دقیق، نظیر انحراف سنج و ... نیروهای درون مهارهای مدفون نیز توسط نیروسنج‌ها اندازه‌گیری ‌شده است.

شمع‌های فلزی متشکل از دو تیرورق‌های U شکل به ارتفاع 30 سانتیمتر هستند که پشت به پشت توسط بست‌های افقی به یکدیگر متصل شده و عرض مجوع حدود 40 سانتی متر است. این شمع ما به فاصله حدودا 3 متری نصب و حدود 3 تا 4 متر در پاشنه گود فرو رفته‌اند و توسط زمین انکراژها و نیل ها مهار شده‌اند. علاوه بر آن تعدادی انکراژ اضافه که متکی بر بلوک‌های انتهایی هستند نیز در حد فاصل شمع‌های فلزی تعبیه شده‌اند.ضریب اطمینان طراحی مهارها 1.5 در نظر گرفته شده است.

گودبرداری مرحله دوم در گود شمالی سالن همایش‌ها که ظاهرا حاوی خاک ریزدانه سفت ، اجرا نشده است. لیکن گودبرداری در گود شرقی که ظاهرا حاوی خاک درشت‌دانه است به عمق مورد نظر رسیده است.

در گودبرداری‌های موقت، با توجه به دستکاری و تغییر رژیم تنش‌های موجود در خاک و همچنین با توجه به ضرائب اطمینان و درجه حفاظت انتخاب شده برای زمین انکراژها، زمان به‌عنوان یک عامل منفی در نظر گرفته شده و علیه ایمنی گود است . لذا طولانی شدن فاصله زمانی گودبرداری و پایدار‌سازی موقت تا احداث سازه اصلی، می‌تواند به تغییراتی در خواص توده خاک، نظیر کاهش پارامترهای اصلی چسبندگی و زاویه اصطکاک شده و ساختار تعادلی آن دچار تغییر شود که نهایتا منجر به افزایش تغییر شکل‌ها فراتر از حدود پیش‌بینی شده خواهد شد.

علل احتمالی وقوع این تغییر شکل‌های مازاد می‌تواند به دلیل  نفوذ دائمی آب ناشی از آبیاری‌های بالا دستی به محدوده گرد و خاک زیر فونداسیون ساختمان همایش‌ها، برقراری جریان آب در لایه‌های خاک و تراوش از دیواره گود که منجر به شسته شدن ریز دانه و کاهش ضرائب اطمینان می‌شود، باشد .

  در این گزارش سه روش برای پایدار سازی گود پیشنهاد شده است که پیشنهاد تیم کارشناس روش سوم است . نخست روش جهت مهار حرکت جانبی دیواره‌های گود می‌توان از خاکریزی به ارتفاع معادل ارتفاع گود و شیب حدود 1:2 استفاده  کرد به‌طوری‌که خاک در لایه‌های حداکثر 30 سانتیمتری بخش و تسطیح شده و تا تراکم حداقل 95 درصد کوبیده شود.

 گزینه دوم (سازه موقت): اجرای سازه نگهبان در پشت دیواره گود است و سومین راهکار ایجاد سازه دائمی است .پیشنهاد این گزارش ساخت بخشی از سازه برج‌های تجاری است .

به‌عنوان یک روش درازمدت، می‌توان جهت پایدار‌سازی دیواره‌های خاک مسلح از داخل گودبرداری، از یک سازه دائمی بتنی چند طبقه استفاده کرد. بدین منظور بخشی از سازه اصلی در این مرحله اجرا و دیواره گود به کمک آن مهار می‌شود و نهایتا حین اجرای سازه اصلی، این ساختمان به سازه اصلی الحاق می شود. بدین منظور می‌توان در کنار گود یک ساختمان دو یا سه دهانه بتنی، به ارتفاع گرد موجود یا کمی کمتر از آن (6 یا 7 طبقه)، روی شمع‌های درجاریز اجرا  کرد به‌طوری‌که نیروهای جانبی استاتیکی و دینامیکی ناشی از دیواره قائم خاک و سربار سازه موجود در بالای گودبرداری را از طریق دیوارهای برشی که به فاصله حدودا 6 متر از یکدیگر احداث می‌شوند به خاک پای دیوار منتقل نمود.

این ساختمان یک سازه دائمی خود ایستا و ترجیحا بتنی خواهد بود که علاوه بر توانایی تحمل آثار ثقلی و لرزه‌ای خود، توان مهار دائمی نیروهای جانبی منتج از دیوار را هم خواهد داشت.مدتی پیش  سید‌محمد آقامیری ، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درخصوص آخرین تصمیم‌گیری برای ایمنی گود برج میلاد گفته بود گود برج میلاد ایمن است و هر ماه وضعیت آن پایش می‌شود اما از سوی مسئولان این حوزه اعلام شد دیگر تضمین نمی‌کنیم بیش از شش ماه یا یک سال بعد این وضعیت ایمن پایدار بماند. لذا تصمیم گرفتیم در درجه اول بلافاصله معاونت عمران و شهرسازی شهرداری برای ایمن‌سازی این گود وارد عمل شود و با طرح‌هایی که دارند آنجا را ایمن‌سازی کنند و برای دیواره‌ها شبکه ایجاد کنند تا این شبکه‌ها بعدا در سازه اصلی به کار رود.

او درگفت و گویی دیگر درخصوص گود برج میلاد هم تاکید کرده بود :وضعیت گودهای همه مناطق تحت کنترل است و تنها وضعیت گود برج میلاد خطرناک بود و یکی از دیواره‌های آن نیز حرکت کرده بود و برای آن سریعا جلسه گذاشتیم و تامین اعتبار شد و قرارداد با پیمانکار در حال بسته شدن است و در روزهای آتی کارگاه تشکیل می‌شود.

مهدی عباسی هم با  بحرانی خواندن گود برج میلاد هشدار داده است که  در بازدیدی که از گود برج میلاد صورت گرفت علایم خوبی از پایداری این گود مشاهده نشد و باید ایمن سازی این گود به سرعت اجرایی شود و البته با گزارشی که از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره گود برج میلاد به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ارایه شده است امیدواریم که پایدارسازی و ایمن سازی این گود با جدیت و سرعت بیشتری اجرایی شود.

منبع: اقتصاد نیوز

برج میلاد برج شورای شهر تهران   اخبار برگزیده
  

جزئیات افزایش حقوق سربازان از زبان سردار تقی مهریحوادث رکنا: رئیس سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کل کشور (فراجا) جزئیات افزایش حقوق سربازان را تشریح کرد و گفت: معوقات حقوق در ماه های آینده به حساب سربازان و پایوران واریز می شود.
مثلث سربازی یارانه خودرو 

  

ریزش شاخص بازار سهام در روز آخر اردیبهشت/خروج نیم تریلیون تومان سرمایه از بورساقتصادنیوز: در معاملات امروز 31 اردیبهشت بازار سهام، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 447 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
اقتصادنیوز شاخص سهام سرمایه 

  

دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با ورود به موضوعات کلان بانکیرئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری به معاونت اقتصادی خواستار ورود این معاونت به موضوعات کلان بانک‌ها شد و با تاکید بر اینکه بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، بر ضرورت شناسایی افراد متخصص و با تجربه برای همکاری با سازمان بازرسی برای ورود به موضوعات کلان بانک ها تاکید کرد.
ایلنا سازمان بازرسی کل کشور بانک مرکزی بانک 

  

از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر صیانت شوددبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نامه ای خطاب به معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور خواستار صیانت از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر شد.
ایلنا جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی 

  

فوت 9 نفر بیمار کرونایی دیگر / کویید 19 همچنان کشته می دهدآمار امروز کرونا طبق اعلام وزارت بهداشت اعلام شد.
۵۵ آنلاین بیمارستان وزارت بهداشت درمان 

  

آبله میمون ویروس جدید/اروپا به قرنطینه می رودسازمان بهداشت جهانینشستی اضطراری برای بحث در مورد شیوع آبله میمون پس از تایید بیش از 100 مورد در اروپا برگزار کرد.
مستقل‌آنلاین ویروس سازمان بهداشت جهانی مادرید 

  

اظهارات خطیب زاده درباره تامین حقابه ایران از هیرمندایرنا/ سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از مجاری حقوقی موضوع برقراری حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری می کنیم تا حقابه این رودخانه مرزی که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان تامین شود.
نامه نیوز ایران جمهوری اسلامی ایران ایرنا 

  

وزیر کشور: وعده‌های امام (ره) در حال تحقق استوزیر کشور گفت: وعده های امام رحمت الله مانند فروپاشی غرب و دینداری مردم یکی پس از دیگری در حال تحقق است.
فردا امام خمینی وزارت بهداشت وزارت علوم 

  

توصیه به طارمی:به ایتالیا و اسپانیا بروتوصیه ملی‌پوش سابق کشورمان به طارمی؛ به اسپانیا یا ایتالیا برو
خانه فوتبال مصاحبه مهدی طارمی ایتالیا 

  

علائم اولیه آبله میمون چیست؟در پی هشدار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر احتمال گسترش بیماری عفونی و واگیردار آبله میمون، موارد تازه‌ای از ابتلا به این بیماری در دو کشور دیگر اروپایی شناسایی شد.
مستقل‌آنلاین درمان کمردرد وزارت بهداشت 

  

قالیباف: زمانی که من فرمانده بودم جرائم 70 درصد کاهش داشتقالیباف: زمانی که فرمانده نیروی انتظامی بودم جرائم در ماه رمضان 70 درصد کاهش داشت. 4 سالی که من فرمانده نیروی انتظامی بودم خیلی دقیق می‌توانم بگویم بیش از 70 درصد جرایم در ماه رمضان کاهش پیدا می‌کرد.
مستقل‌آنلاین نیروی انتظامی ماه ماه رمضان 

  

فوری/ شاخص کل بورس به ابرکانال 1/6 میلیون واحد رسیدشاخص کل بورس با رشد 16 هزارو 200 واحدی به ابرکانال 1.6 میلیون واحد رسید در سطح یک میلیون و 600 هزار واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز شاخص 

  

آمریکا دست به آزمایش موفقیت آمیز یک سلاح مافوق صوت زدنیروی هوایی آمریکا اعلام کرد دست به آزمایش موفقیت آمیز یک سلاح مافوق صوت که سرعت پروازش پنج برابر سرعت صوت بوده، زده است.
۵۵ آنلاین موفقیت نیروی هوایی اوکراین 

  

مردم: آقای احمدی نژاد مملکت را درست کنید!مردم بوشهر خطاب به محمود احمدی نژاد: آقای احمدی نژاد دست ما جوانها را بگیرید، مملکت را درست کنید.
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد یارانه 

  اخبار داغ
  

خبر مهم مجلس در مورد بورسنمایندگان مجلس شوری اسلامی دولت را مکلف کردند هر ساله مبلغ سوخت مازاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا حواله معادل آن را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
گسترش مجلس شورای اسلامی کمیسیون انرژی مجلس دولت 

  

حرکت خلاف جهت قیمت سکه و طلااقتصادنیوز: قیمت دلار امروز یکشنبه 1 خرداد 1401 در صرافی ملی و بازار متشکل ارزی افزایش را تجربه کرد اما بازار طلا شاهد حرکت خلاف جهت قیمت سکه و طلا بود
اقتصادنیوز قیمت سکه و طلا دلار 

  

مصباحی مقدم: ورود خودرو به بورس کالا می تواند به قیمت گذاری دستوری خودرو پایان دهدعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ورود خودرو به بورس کالا می تواند به قیمت گذاری دستوری خودرو پایان دهد و این اتفاق به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
فردا غلامرضا مصباحی مقدم خودرو بازار خودرو 

  

قیمت دلار در بازار متشکل؛ یکشنبه 1 خرداد 1401اقتصادنیوز:قیمت دلار در بازار متشکل امروز بالا رفت.
اقتصادنیوز قیمت دلار 

  

بازارگردان‌ها به ترمز بورس ایران تبدیل شده‌اند/ سازمان بورس، بازارگردان‌ها را از نقش اصلی خود دور کرده استیک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در حال حاضر با توجه به دستورالعمل‌های سازمان بورس، بازارگردان‌ها از نقش اصلی خود دور شده‌اند و به نوعی به ترمز بازار سرمایه تبدیل شده‌اند. بدیهی است که بازارگردان نباید هر روز و لحظه معامله کند...
ایلنا ایران دستورالعمل سرمایه 

  

تاثیرگذارترین نمادهای بورس امروزشاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از 2 هزار و 456 واحدی به کار روزانه خود پایان داد.
گسترش بورس تهران شاخص تهران 

  

قیمت سکه امروز چند شد؟ | قیمت سکه در بازار تهرانقیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی 14میلیون و 400 هزار تومان است
۵۵ آنلاین قیمت بازار تهران تهران 

  

شروع صعودی بورس در خرداد /رشد دسته جمعی شاخص‌هااقتصادنیوز: در اولین روز کاری خرداد ماه تمامی شاخص‌های بازار سهام رشد کردند.
اقتصادنیوز شاخص سهام ماه 

  

شناسایی 312 بیمار مبتلا به کرونا در کشوروزارت بهداشت از شناسایی 312 بیمار جدید مبتلا به کرونا و جانباختن 3 بیمار دیگر خبر داد.
ایلنا وزارت بهداشت درمان آموزش 

  

کاهش اهدای عضو در دوران کرونا/ چند درصد بزرگسالان کارت اهدا دارند؟بعد از دوسال وقفه در برگزاری جشن اهدای عضو به دلیل شیوع ویروس کرونا، این مراسم دیروز و همزمان با روز ملی اهدای عضو، با حضور ورزشکاران و هنرمندان به عنوان سفیران اهدا، خانواده اهدا کننده و گیرنده‌ی عضو، و اهالی رسانه به همت انجمن اهدای عضو ایرانیان در محل سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.
اقتصادنیوز اهدای عضو ویروس خانواده 

  

آمار کرونا امروز یکشنبه 1 خرداد 1401 در ایرانبنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 312 بیمار کووید 19 در کشور شناسایی شدند و متاسفانه سه نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
نامه نیوز محمدرضا گلزار ایران وزارت بهداشت 

  

آمار فوتی های کرونا امروز اول خرداد/ 312 بیمار جدید کرونا در کشوربنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 312 بیمار کووید 19 در کشور شناسایی شدند و متاسفانه سه نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
اقتصادنیوز وزارت بهداشت