برنا   |  اجتماعی  |  

سردرد کرونایی چه مدلی است؟

تنها راهی که از طریق آن می توان متوجه شد که آیا سردرد به علت ویروس کرونا ایجاد شده است یا خیر، این است که ببینید همراه با سردرد چه علائم دیگری دارید.