برنا   |  سیاسی  |  

کشف و ضبط بیش از 814 تن انواع مخدر در کشور در سال 2019

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین، از کشف و ضبط بیش از 814 تن انواع موادمخدر در کشور در سال 2019 خبر داد.