مثلث   |  سیاسی  |  

اعلام رسمی بازداشت اغتشاش گران در بهبهان

فرماندار شهرستان بهبهان گفت: عده ای فرصت‌طلب در شب‌های گذشته سعی در ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی را داشتند که با هوشیاری نیروهای امنیتی بازداشت شدند.