ایمنی صفر واکسن اجاره | جواب تست «سیاست دستوری برای اجاره‌بها» آمد

جواب تست یک‌ساله واکسن «اجاره» منفی شد؛ اما هنوز دستور توقف استفاده از آن در بازار اجاره‌نشین‌ها صادر نشده است. تیر ماه پارسال با هدف کاهش فشار اجاره‌بها برای رعایت حال مستاجرها در شرایط کرونا تصویب شد «قراردادهای اجاره تا اطلاع ثانوی، به شکل اجباری توسط موجرها تمدید شود و اجاره‌بها در هر سال حداکثر 20 درصد افزایش یابد...

ایمنی صفر واکسن اجاره | جواب تست «سیاست دستوری برای اجاره‌بها» آمد

دنیای اقتصاد | جواب تست سیاست دستوری حمایت از مستاجر در سال گذشته در حالی نشان‌دهنده ایمنی صفر واکسن ضدکرونایی اجاره‌بها است که قرار است این سیاست همچنان در سال‌جاری نیز در بازار اجاره اعمال شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت در حالی بر اساس مصوبه ضدکرونایی در بازار اجاره مسکن که با نیت حمایت از خانوارهای اجاره‌نشین اوایل تیرماه سال گذشته اقدام به تعیین دو قاعده برای تنظیم روابط مالک و مستاجر کرد که بنا بر آنچه در متن این مصوبه آمده و بار دیگر از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن نیز در روزهای اخیر مورد تاکید قرار گرفته، قرار است دست‌کم در سال‌جاری نیز ملاک‌عمل موجران و مستاجران قرار بگیرد. اوایل تیرماه سال گذشته، دولت با هدف حمایت از مستاجران که یکی از اصلی‌ترین گروه‌های در معرض آسیب ناشی از پیامدهای شیوع ویروس‌کرونا هستند مصوبه‌ای را به‌تصویب رساند که بنا بر جزئیات این مصوبه تا سه ماه بعد از اعلام رسمی مبنی بر اتمام شیوع  و ریشه‌کن شدن ویروس‌کرونا، مستاجران در صورت تمایل می‌توانند در واحد استیجاری خود ساکن باشند و موجر نمی‌تواند آنها را ناگزیر به تخلیه واحد اجاره‌ای کند.

ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی در مصوبه ضدکرونایی حمایت از مستاجران در دوره شیوع ویروس‌کرونا اقدام به تعیین تاریخ انقضا برای این مصوبه (سه ماه بعد از اتمام شیوع ویروس‌کرونا و اعلام رسمی ریشه‌کن‌شدن این بیماری) کرده است که در عین حال در بخش دیگری از این مصوبه اقدام به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در پایان دوره اتمام قراردادهای اجاره مسکن کرده است. براساس محتویات این مصوبه سقف مجاز افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20‌درصد و همچنین در دیگر شهرهای کشور 15 درصد تعیین شد. محتوای این مصوبه نشان می‌دهد در صورتی که مالک و مستاجر موفق به تفاهم بر سر تخلیه یا تمدید قرارداد اجاره نشوند و مستاجر تمایل داشته باشد در واحد اجاره‌ای سکونت خود را برای یک‌سال دیگر ادامه دهد، موجر نمی‌تواند وی را ناچار به تخلیه واحد کند.

این در حالی است که مستاجر باید نسبت به پذیرش سقف مجاز افزایش اجاره‌بها متناسب با موقعیت جغرافیایی محل سکونت خود اقدام کند. معنای این مصوبه آن است که در صورتی که مالک و مستاجر بر سر میزان افزایش اجاره‌بها یا تخلیه واحد به توافق نرسند در صورتی‌که مستاجر بخواهد سکونت خود را در آن واحد ادامه دهد می‌تواند با افزایش 15 تا 25 درصدی مبلغ اجاره‌بها به عنوان سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در واحد ساکن باشد و موجر نمی‌تواند به اجبار او را ناچار به تخلیه واحد و اقدام برای جذب مستاجر جدید کند.

این مصوبه سال گذشته از سوی دولت و سیاست‌گذار مسکن با هدف حمایت از مستاجران مصوب شد چرا‌که بخش عمده‌ای از افرادی که طی یک‌سال گذشته تحت‌تاثیر شیوع گسترده ویروس‌کرونا ناچار به تعطیلی کسب و کارهای خود شدند، مستاجر هستند. با این حال‌ آمارهای رسمی، تحقیقات میدانی و شواهد بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد واکسن کرونایی که قرار بود زهر تورم اجاره مسکن را مهار کرده و از بین ببرد و منجر به کنترل فشار مضاعف اجاره‌بها بر مستاجران شود، نه‌تنها مصونیت کافی برای مستاجران ایجاد نکرد بلکه از ناحیه ثبت تورم قابل‌توجه در این بازار منجر به مسمومیت بازار نیز شد.

نتیجه واکسن ضدکرونایی اجاره

در حالی‌که متن مصوبه ضدکرونایی اجاره‌بها که اوایل تابستان سال گذشته مصوب شد نشان می‌دهد تاریخ مصرف این مصوبه تا سه ماه پس از اعلام رسمی اتمام شیوع و ریشه‌کن شدن ویروس کروناست، هم آمارهای مربوط به تورم اجاره در تابستان  و پاییز سال گذشته و هم شواهد بازار اجاره مسکن از ابتدای سال‌جاری تاکنون نشان می‌دهد تست واکسیناسیون مصوبه ضدکرونایی اجاره‌بها، منفی شده است؛ یعنی این واکسن ضدکرونایی که قرار بود منجر به ایجاد مصونیت در بازار اجاره شده و تورم این بازار را مهار کند در عمل با شکست مواجه شد.

شواهد بازار و آمارهای رسمی نشان‌دهنده ایمنی صفر واکسن ضدکرونایی بازار اجاره، هم در سال گذشته و هم در سال‌جاری است. در واقع به‌جای آنکه این مصوبه در نقش پازدهر ضدکرونایی وارد عمل شده  و منجر به کنترل بازار شود عملا به چند دلیل عمده نه‌تنها منجر به ایجاد مصونیت در برابر افزایش فشار اجاره‌بها برای مستاجران نشد بلکه بازار را با مسمومیت هم مواجه کرد.

در واقع عوارض قابل‌توجه از این ناحیه مشمول حال بازار و مستاجران شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اگرچه نیت دولت  و سیاست‌گذار بخش مسکن در تهیه و تصویب این مصوبه کمک به مستاجران‌ و کاهش بار مالی شیوع ویروس‌کرونا برای صاحبان کسب و کار ساکن در واحدهای استیجاری بوده است اما عملا به چند دلیل عمده نه‌تنها این مصونیت ایجاد نشد بلکه در کنار ایمنی صفر واکسن ضد‌کرونایی بازار اجاره، عوارض قابل‌توجهی به این بخش از بازار مسکن تحمیل شد.

مهم‌ترین عارضه منفی این واکسن ضدکرونایی تخریب جریان عرضه واحدهای مسکونی استیجاری به بازار بود. هر سال به‌خصوص با فرارسیدن فصل جابه‌جایی در بازار اجاره حجم قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی استیجاری به بازار مسکن عرضه می‌شد و تنوع ایجاد شده ناشی از عرضه گسترده واحدهای مسکونی اجاره‌ای منجر به حق انتخاب مستاجرها برای تمدید قراردادهای سال قبل یا جابه‌جایی به واحدهای جدید متناسب با شرایط آنها  می‌شد. در نتیجه تصویب این مصوبه بخش زیادی از عرضه به بازار اجاره به دلیل عدم‌جابه‌جایی بخش قابل‌توجهی از مستاجرها در بازار اجاره تخریب شد. این مصوبه در بسیاری از موارد نه‌تنها منجر به کنترل تورم اجاره‌بها نشد بلکه به دلیل تخریب عرضه گسترده به بازار اجاره، عملا به تورم بازار اجاره دامن زده و  مستاجران را با مشکل کمبود فایل مناسب مواجه کرد.

آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند. به‌رغم آنکه براساس مصوبه ضدکرونایی بازار اجاره سقف مجاز برای اجاره‌بهای مسکن در تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20 درصد  ودر شهرهای دیگر 15 درصد تعیین شد و به طور میانگین در کل کشور اجاره‌بها نباید بیش از 20 درصد مشمول افزایش می‌شد، میانگین اجاره‌بهای مسکن در کشور در تابستان 99 معادل 8/ 43 درصد افزایش یافت. یعنی رقمی بیش از دو برابر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال قبل!

در شهر تهران نیز به رغم تعیین سقف 25 درصدی به عنوان سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، تابستان پارسال متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی با افزایش48 درصدی مواجه شد. این آمارها نیز علاوه بر  اینکه نشان‌دهنده شکست سیاست ضدکرونایی در بازار اجاره مسکن است از رشد بیش از دو برابری میانگین مبلغ اجاره‌بها در تابستان سال گذشته نسبت به سقف مجاز، در پایتخت حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد هم در تهران و هم در کل کشور، ایمنی واکسن ضدکرونایی بازار اجاره صفر بوده است. در عین حال نه تنها این واکسن ضدکرونایی در برابر فشار اجاره‌بها مصونیت ایجاد نکرده است بلکه منجر به مسمومیت بازار نیز شده است و مستاجرها با کمبود فایل مناسب برای اجاره مواجه شدند.

در پاییز نیز براساس آخرین آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن تهران، میانگین اجاره‌بها در پایتخت 41 درصد افزایش یافت. در حالی‌که در فصل پاییز به دلیل اتمام فصل جابه‌جایی‌ها عملا این میزان افزایش اجاره‌بها به منزله رشد شدید هزینه اجاره‌نشینی است.

هشدار کارشناسان به سیاست‌گذار مسکن

این آمارها و آنچه هم‌اکنون در شکل کمبود فایل اجاره مسکن و شرایط نابسامان قیمتی در این بازار خود را نشان می‌دهد حاکی است نتیجه سیاست‌های دستوری برای کنترل بازار اجاره چیزی جز شکست این سیاست‌ها  والتهاب بیشتر برای بازار نیست.

اما در مقطع زمانی فعلی و در حالی‌که بازار اجاره مسکن در سال جدید به تازگی آغاز به کار کرده است و به زودی فصل اوج جابه‌جایی‌ها در این بازار آغاز خواهد شد این سوال مهم ایجاد می‌شود که با توجه به منفی شدن تست ایمنی واکسن ضدکرونایی و عارضه‌های مخرب برای بازار اجاره و مستاجران، راهکار موثر برای مهار تورم در بازار اجاره مسکن در تابستان سال جاری چیست؟ با توجه به اینکه براساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا در سال جدید نیز این مصوبه تاریخ مصرف داشته و ملاک عمل در بازار قرار خواهد گرفت آیا تزریق دوباره این واکسن به بازار به رغم ایمنی صفر و عارضه‌های منفی برای بازار، باز هم باید در دستور کار قرار بگیرد؟

کارشناسان با اشاره به اینکه ظاهرا در سال جدید نیز این مصوبه به صورت مجدد و مطابق با روال سال گذشته ملاک عمل در بازار اجاره قرار خواهد گرفت نسبت به ادامه این سیاست دستوری و در عین حال ناکارآمد به متولی بخش مسکن و دولت هشدار می‌دهند و معتقدند نسبت به اجرای دوباره این سیاست در سال 1400 در بازار اجاره باید تجدید نظر به عمل آید.

چرا که تزریق مجدد این پادزهر ناکارآمد به بازار می‌تواند منجر به تکرار پیامدهای آن‌ در بازار اجاره مسکن 1400 نیز بشود. مشابه با وضعیتی که در بازار اجاره مسکن سال گذشته به لحاظ ثبت تورم بیش از 40 درصدی تجربه شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون نسبت معقول و سنتی بین قیمت مسکن  ورقم اجاره‌بها به عنوان یکی از پارامترهای تعیین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن تحت تاثیر تداوم جهش قیمتی در بازار معاملات خرید  وفروش آپارتمان‌ها مختل و از حد عرف خارج شده است.

این پارامتر در واقع نسبت بین قیمت مسکن  واجاره‌بهای واحدهای مسکونی است که به اصطلاح به آن نسبت p به r گفته می‌شود. یعنی نسبت قیمت به اجاره‌بها. در شرایط عادی همواره این نسبت عددی بین 14 تا حداکثر 25 است اما هم‌اکنون به دلیل تداوم جهش قیمت مسکن رقم این نسبت به عدد 30 رسیده است.یک فرضیه در خصوص راهکار احیای این رابطه از دست رفته بین سطح قیمت  واجاره‌بهای واحدهای مسکونی افزایش اجاره‌بهاست. اما با توجه به اینکه حتی در شرایط فعلی نیز بازار اجاره در بسیاری موارد کشش پذیرش سطح فعلی اجاره واحدهای مسکونی را ندارد، فرضیه رشد مجدد اجاره‌بها عملا امکان‌پذیر نیست. بنابراین در شرایط فعلی سیاست‌گذار بخش مسکن به جای اتخاذ سیاست‌های دستوری و ناکارآمد باید تدبیری بیندیشد که نه تنها این رابطه از دست رفته احیا شده  واصلاح شود بلکه مستاجران از یک پشتیبانی اساسی و کارآمد در برابر تورم اجاره برخوردار شوند.

این در حالی است که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با اتکا به تحقیقات میدانی، شواهد بازار و آمارهای رسمی نشان می‌دهد سیاستی که سال گذشته در قالب مصوبه ضدکرونایی در بازار اجاره اعمال شد نه تنها ایمنی صفر در برابر تورم اجاره‌بها داشت بلکه با حذف گروهی از موجران و واحدهای استیجاری از بازار از یکسو و ایجاد مانع در برابر ورود موجر اولی‌ها به بازار، عملا به زیان مستاجرها تمام شد.

در واقع این سیاست نوعی بازی باخت – باخت –باخت هم برای موجران، هم مستاجران و هم مجموعه بازار مسکن بود.

نسخه کارآمد مهار تورم اجاره

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» نسخه کاربردی و موثر کارشناسان برای اعمال سیاست درست در بازار اجاره به منظور مهار تورم اجاره‌بها، دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است که منجر به عرضه گسترده حجم قابل توجهی از املاک در اختیار مالکان به بازار اجاره می‌شود. عرضه گسترده  وجدید به بازار مسکن در کوتاه‌مدت نقشی بسیار موثر و سریع در مهار تورم اجاره خواهد داشت.در میان مدت  وبلندمدت نیز بازار معاملات خرید  وفروش واحدهای مسکونی تحت تاثیر قرار گرفته و می‌توان به ایجاد رونق در این بخش از بازار ملک در نتیجه اعمال این سیاست مالیاتی نیز امیدوار بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و همچنین توصیه کارشناسان  و فعالان بازار مسکن حاکی است نه تنها در شرایط فعلی و سایر مقاطع زمانی حمایت از مستاجران و کنترل تورم اجاره مسکن باید در دستور کار و از اولویت‌های سیاست‌گذار بخش مسکن باشد بلکه این حمایت‌ها باید به گونه‌ای درست و با استفاده از اهرم‌های کارآمد صورت بگیرد.در واقع در اینکه سیاست‌گذار بخش مسکن باید حمایت از مستاجران را در اولویت کاری خود قرار دهد شکی نیست. اما نکته مهم و اساسی آن است که این حمایت باید با اهرم درست انجام شود. در صورتی که سیاست‌های حمایتی با اهرم‌های نادرست اعمال شود نه تنها این سیاست‌ها منجر به ایجاد مصونیت  وآثار مثبت در بازار نخواهند شد بلکه می‌توانند در بازار منجر به بروز آثار  وپیامدهای منفی نیز بشوند.کارشناسان توصیه می‌کنند چنانچه سیاست‌گذار بخش مسکن قصد دارد از طریق اهرم‌های درست اقدام به تنظیم بازار مسکن از جمله بازار اجاره کند بهتر است با ابزارهایی که در دنیا تست شده  ومنجر به حصول نتایج مثبت  وکارآمد در بازار مسکن شده‌اند وارد عمل شود.یکی از کارآمدترین اهرم‌های کنترل بازار مسکن چه در بخش خرید  وفروش و چه در بخش اجاره مسکن دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است که نقش بسیار زیادی در افزایش عرضه به بازار فروش و اجاره از یکسو و در نهایت ایجاد تعادل قیمتی و مهار تورم ملکی ایفا می‌کند. به رغم تاکید کارشناسان مسکن هنوز هیچ نسخه درست و کارآمد و جدی برای تصویب و اجرای این سیاست مالیاتی موثر  وکارآمد در بازار مسکن کشور پیش‌روی سیاست‌گذار مسکن و در دستور کار وی قرار ندارد.

 

تنظیم بازار بازی ماه   اخبار برگزیده
  

جدیدترین فهرست از مشاغل مجاز به فعالیت در شرایط قرمز کروناییاتاق اصناف ایران جدیدترین به روز رسانی از فهرست و گروه بندی مشاغل صنفی مجاز به فعالیت در شهرهای قرمز را اعلام کرد.
اقتصادنیوز ایران 

  

امکان لغو تحریم‌ها را بعید می‌دانم/ پول‌های بلوکه شده وارد سیستم رانتی می‌شود/ هیچ نشانه‌ای از رشد مثبت اقتصادی وجود ندارداستاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: البته در داخل برخی‌ها با خوش‌بینی به این مواضع غربی‌ها نگاه می‌کنند حتی اگر منابع بلوکه شده ما آزاد شود نمی‌تواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمی‌شوند بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرند.
ایلنا ایران ترامپ فرانسه 

  

ابراز رضایت اروپا از گفت‌وگوهای ویننماینده اتحادیه اروپا در آمریکا از گفت‌وگوهای وین ابراز رضایت کرد.
ایلنا وین دیپلماسی هسته ای 

  

مگر از وجود تحریمها خبر نداشتید که وعده طلایی واکسن دادید؟متأسفانه اخیراً راه دیگری اختراع شده و آن اینست که مسئولان بهداشتی تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازند و عجیب اینکه آن دیگران را نیز نام نمی‌برند و با مجهول باقی گذاشتن مقصرین، افکار عمومی را دچار سرگردانی می‌کنند.
۵۵ آنلاین سلامت اختراع روزنامه 

  

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که اصرار تهران بر لغو تمامی تحریم‌هایی که از سال 2017 علیه این کشور اعمال شده، مذاکرات را به بن‌بست می‌کشاند.
نامه نیوز ایران ایران و کره جنوبی وزارت خارجه 

  

رحمانی‌فضلی با اینکه از عواقب تصمیم به اجرای این طرح آگاه شده بود و مستندات آن هم موجود است، تصمیم به اجرا گرفت؛ بدون آنکه اقدامات پیشگیرانه را لحاظ کند.
نامه نیوز مجلس دهم انتخابات مجلس وزارت کشور 

  

کاندیداهای جدی اصولگرایان در انتخابات 1400دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی گفت: چهره‌هایی که در عرصه انتخابات از جبهه اصولگرایان حضور خواهند یافت رئیسی، قالیباف، محمد، جلیلی و رضایی هستند.
فردا اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری فضای مجازی 

  

خبر بد برای هواداران استقلال و فرهاد مجیدی!غیبت احتمالی بابک مرادی در دیدار استقلال و الاهلی عربستان
خانه فوتبال استقلال بی ام و فوتبال 

  

6 سناریو برای انتخابات 1400نزدیک به یک ماه تا ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده اما فضای سیاسی کشور نه تنها انتخاباتی نشده بلکه در غباری از تردید جریانات سیاسی برای اجماع بر سر کاندیداهای مورد توافق فرو رفته است.
مثلث انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس ایران و آمریکا 

  

مهاجری: شما نظامی‌ها از جان مردم چه می‌خواهید؟سردار حسین دهقان، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تاکید کرد به عنوان یک چهره مستقل و غیر نظامی وارد میدان شده است و توانایی برعهده گرفتن مسئولیت را دارد./خبرآنلاین
مستقل‌آنلاین حسین دهقان انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری 

  

رشد «گذرا» در بازار خودرو / عامل تغییر مسیر قیمت خودرو در هفته گذشتهرئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن تاکید براینکه تغییر مسیر قیمت خودرو در روزهای پایانی هفته‌ گذشته (از روز سه‌شنبه) تحت تاثیر تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو برای سه ماه ابتدایی سال جاری و اعمال نرخ تورم بخشی، اتفاق افتاده است، این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا و ناشی ازجو روانی این خبر دانست.
خودروتک ایران خودرو خودرو خودروسازان 

  

وضعیت جالب قیمت احتمالی خودرو تارادر روزهای گذشته قیمت تارا در اسناد ارائه شده از ایران خودرو مشخص شد. با افزودن هزینه های جاری تا رسیدن خودرو به دست مصرف کننده حدود قیمت خودرو تارا را در کارخانه می توان متوجه شد.
خودروتک قیمت ایران خودرو خودرو 

  

این 3 واکسن کرونا در ایران مجوز اضطراری گرفتند!بنابر اعلام وزارت بهداشت، باید توجه کرد که سازمان جهانی بهداشت، واکسن Oxford- AstraZeneca ساخت کره‌جنوبی SKBio و واکسن Covaxin از شرکت Bharat Biotech هند را در تاریخ 8 فوریه جهت مصرف اضطراری در کل دنیا توصیه کرده است.
مستقل‌آنلاین ایران سازمان غذا و داروی ایران وزارت بهداشت 

  

صدور مجوز تولید انبوه واکسن ایرانی احتمالا در اواخر فروردین ماه صادر می‌شود/ واکسن انبوه کرونا را خردادماه تحویل وزارت بهداشت می‌دهیمرئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه در فاز اول تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا توان تولید ماهانه 3 میلیون دوز وجود دارد و به محض صدور مجوزها، تولید انبوه در فاز اول آغاز خواهد شد.
ایلنا تولید ماه وزارت بهداشت 

  

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید، نشست وین درباره برجام را قدمی در مسیر دیپماسی توصیف کرد.
نامه نیوز ایران ایران و آمریکا وین 

  اخبار داغ
  

واکسن فایزر برابر این نوع ویروس کرونا بی‌تاثیر استعلی‌رغم تبلیغات گسترده و ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر مؤثر بودن واکسن شرکت فایزر در برابر تمام سویه‌های ویروس «کووید19»، اما تحقیقات جدید خلاف این موضوع را اثبات کرد.
اقتصادنیوز ویروس تبلیغات 

  

زنگ هشدار در بورس/ عامل اصلی ریزش ادامه دار بورساقتصادنیوز: با افت معاملات خرد حقیقی ها در بازار سهام و خروج استمرار پول حقیقی‌ها، زنگ هشدار برای سیاست‌گذار به صدا درآمده است.
اقتصادنیوز سهام پول 

  

کرونا زیر یه خم تئاتر!یادداشت - مجتبی احمدی دبیر سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا.
برنا تئاتر 

  

بورس در انتظار خبر مهم نشست باب همایون/ بانکداران برای بازار چه می کنند؟اقتصاد نیوز: دیروز در ساختمان وزارت اقتصاد در باب همایون نشست مهمی بین رئیس سازمان و بانکداران برگزار شده است. بورس در انتظار اخبار این نشست است.
اقتصادنیوز اقتصاد 

  

قاضی‌زاده هاشمی: در ستاد ملی مقابله با کرونا با تعطیلی سفرهای نوروزی به شدت مخالفت شد!نائب رئیس مجلس گفت: در ستاد ملی مقابله با کرونا رای گیری نمی شود بلکه بعد از اظهار نظر اعضا جمع بندی
خبرفوری رئیس جمهور اقتصاد سلامت 

  

با بستن مرزها ویروس کرونا کنترل نمی شود! + فیلمبا توجه به انتقال ویروس کرونا از دیگر کشورها به ایران چرا برنامه مشخصی برای مرزها در نظر گرفته نشده است؟
گسترش ویروس ایران 

  

خبر بد معاون وزیر بهداشت از روند افزایشی شیوع کرونا در سطح کشورقاسم جان‌بابایی گفت: این وضعیت نتیجه ایام عید، دید و بازدیدها و شرکت در مراسمی چون عروسی است که باعث شده پروتکل‌ها رعایت نشود و اکنون روند رو به افزایش داریم.
اقتصادنیوز 

  

حفظ رطوبت دهان در دوران کرونا چقدر اهمیت دارد؟مهرداد روانشاد دکتری ویروس‌شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تاکید بر حفظ رطوبت دهان و خوردن مایعات در این ایام نیز به همین دلیل است؛ نوشیدن آب و مایعات ویروس احتمالی در حفره دهان را شسته و به دستگاه گوارش هدایت می‌کند و از ورود به دستگاه تنفسی جلوگیری خواهد کرد.
برنا ویروس 

  

منتظر اعلام نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی برای تغییر قیمت خودرو هستیمرئیس شورای رقابت با بیان اینکه منتظر اعلام نرخ تورم بخشی 6 ماهه از سوی بانک مرکزی برای تغییر نرخ خود
خبرفوری نرخ ارز تورم بانک مرکزی 

  

پیک خطرناک کرونا در راه است + فیلمسخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: از همین هفته تازه نتایج سفرهای نوروزی مشخص خواهد شد. پیک خطرناکی در راه است که تا به حال تجربه نکرده بودیم.
گسترش 

  

بازدید سرزده یک مسئول از ادارات تهران در اولین روز اجرای محدودیت‌های کروناییبا اعلام موج چهارم کرونا و اجرای محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز، غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران از تعدادی از ادارات تهران به‌طور سرزده بازدید کرد.
اقتصادنیوز تهران استانداری تهران 

  

تصاویر: تعطیلی اصناف تبریز در پی افزایش شیوع کرونادرپی اعمال محدودیت 10روزه در سراسر کشور به دلیل بروز موج چهارم کرونا و وضعیت قرمز اکثر شهرهای کشور، اصناف تبریز به مدت 10 روز تعطیل خواهند بود.
فردا تبریز 

  

علت اصلی منفی شدن تست‌های کرونا در افراد دارای علامت!رئیس کمیته اپیدمیولوژی کرونا درباره علت منفی شدن تست‌های کرونا و بهترین زمان انجام تست تشخیص ویروس کرونا، توضیحاتی ارائه کرد.
برنا ویروس