چرا برنامه توسعه دولت رئیسی محکوم به شکست است؟

مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «» در ماهنامه آینده‌نگر نوشت: حضور غربت‌زده کیمیا علیزاده در توکیو 2021، به افکارعمومی ایران، هویتی زنانه به المپیک داد. این رخداد دردناک، احساسات مردم را به‌شدت برانگیخت و به‌سوی کلیتی تحت عنوان «مسأله زنان ایران» سوق داد...

چرا برنامه توسعه دولت رئیسی محکوم به شکست است؟

مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «» در ماهنامه آینده‌نگر نوشت: حضور غربت‌زده کیمیا علیزاده در توکیو 2021، به افکارعمومی ایران، هویتی زنانه به المپیک داد. این رخداد دردناک، احساسات مردم را به‌شدت برانگیخت و به‌سوی کلیتی تحت عنوان «مسأله زنان ایران» سوق داد. این برداشت عمومی، البته فراتر از مظلومیت و تنهایی و وانهادگی یک بانوی ایرانی و در قامت اهمیت مساله‌ای ملی قابل ارزیابی است و می‌توان چنین نگرشی را در ثقل واکنش‌های مضاعفی مشاهده کرد که در قبال اخبار رقابت‌های ورزشی زنان ایرانی در المپیک 2021 دیده می‌شد.

شاید دلیل این ترجیح مثبت این است که مردم ایران و حتی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از خانواده‌ها و شهروندان سنت‌گرا، افزون بر آن که از تداوم تبعیض و ستم‌دیدگی و خشونت علیه زنان به ستوه آمده‌اند، بدین نتیجه رسیده‌اند که «مساله زنان» فقط یک موضوع ناظر بر «جنسیت» نیست و بلکه، از اهمیتی راهبردی برخوردار است که هم متکی به درکی نوین از آموزه‌های اصیل دینی و فرهنگی و عقلانیت اجتماعی و رشد آگاهی‌های اجتماعی پیرامون مفهوم فراگیر کرامت انسانی است و هم آن که تحقق حقوق اساسی زنان و قرارگرفتن آنان در موقعیت و جایگاه شهروندی، به‌مثابه نیمی از راه‌حل عبور از ابر بحران‌های جاری کشور و در تراز امکانی انکارناپذیر برای گذار به توسعه و رشد اقتصادی و دستیابی به عدالت اجتماعی قلمداد می‌شود؛ کما این که حساسیت افکارعمومی ایرانیان در قبال حضور و موفقیت‌های زنان در عرصه‌های علم و مدیریت و هنر و حتی اشتیاق دوچندان و کتمان‌ناپذیری که جامعه امروز ایران در مواجهه با شنیدن «آواز زنان» نسبت به «صدای مردان» بروز می‌دهد، در همین راستا قابل توضیح است.

«توسعه» مهم‌ترین و عینی‌ترین هدف راهبردی هر دولتی به شمار می‌رود. حکومتی در جهان نیست که نداند یا مطرح نکند که «توسعه» کلید حل بحران‌ها و یگانه تضمین گر بقای آنان و ثبات سیاسی است. توجه به مساله زنان، افزون بر وجوه انسانی که بر آن مترتب است، از حیث گذار به توسعه نیز غیرقابل‌چشم‌پوشی به نظر می‌رسد. «انباشت سرمایه» پیش‌نیاز بی‌بدیل هر الگوی توسعه‌ای به‌ویژه در وجوه اقتصادی آن به شمار می‌رود و مبتنی بر بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌هایی است که به تولید ثروت و رشد خدمات مدد می‌رسانند. از یاد نباید برد که «زنان» نیمی از جمعیت هر سرزمین و به عبارتی، نیمی از سرمایه مولد انسانی، علمی، کارشناسی و مدیریتی هر جامعه‌ای را شامل می‌شوند. ازاین‌رو، مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم که در هر جامعه‌ای، 50 % نیروها، فرصت‌ها و راه‌حل‌های ناظر بر عبور از بحران‌های جاری و نیمی از توانمندی‌های لازم جهت گذار به «توسعه پایدار» در دستان زنان قرار دارد.

تجربه معاصر جهان گواهی می‌دهد که دستیابی به دوره‌های کوتاه‌مدت توسعه و نگرش تک‌ساحتی به این مفهوم عظیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، سود چندانی به حل بحران‌های ریشه‌دار ساختاری هیچ جامعه‌ای نمی‌رساند، ازاین‌رو، در سالیان اخیر، تعبیر «توسعه پایدار» از اهمیت و جایگاهی ویژه در عرصه علوم‌انسانی برخوردار شده است.

«توسعه پایدار» اگرچه پیش از اجلاس ریو در 2012 نیز کاربرد داشت، اما در خلال برنامه‌های این نشست جهانی بود که عمومیت جهانی پیدا کرد. اندیشمندان علوم اقتصادی دریافتند که اگرچه «توسعه» ذاتاً مفهومی اقتصادی است، اما محدودکردن این مفهوم به وجوه صرفاً اقتصادی و غفلت از جنبه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، مانع از به ثمر رسیدن فرایندهای توسعه در چشم‌اندازی بلندمدت خواهد شد. ازاین‌رو بود که اجلاس ریو باهدف دستیابی به راه‌حل‌ها و اقدامات عملی و بی‌جایگزین در مسیر «توسعه پایدار» با محوریت اقتصاد سبز و حاکمیت بین‌المللی زیست‌محیطی برگزار شد. بر اساس خط‌مشی‌های مندرج در سند بیست و یکمین اجلاس ریو، سیاست‌هایی که زنان و مردان را به طور یکسان در بر نگیرد، در بلندمدت موفق نخواهند شد.

اجلاس ریو به این نتیجه کلی و تردیدناپذیر رهنمون شد که «توسعه پایدار» یک رخداد آنی و تک‌بعدی نیست که در لحظه‌ای مقدر و متأثر از رشد اقتصادی صرف رقم خورد و بلکه، فرایندی است همه‌جانبه و متوازن برای استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی هر جامعه‌، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه فناوری و تغییرات نهادی که با نیازهای اساسی جامعه و ضرورت‌های آینده انسان مدرن سروکار دارد. براین‌اساس، «توسعه پایدار» متمرکز بر آشتی «اقتصاد» با مقولاتی نظیر «محیط‌زیست» و «ثبات اجتماعی» و «صلح» و «آزادی» است تا کیفیت زیست همه‌جانبه انسانی و شاخص «رضایت عمومی» را ارتقا بخشد و استفاده از منابع طبیعی را بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی و با پرهیز از فرایندهای تعادل‌زدا و شتاب‌زده و عوامل مسخ‌کننده عواطف انسانی، امکان‌پذیر سازد.

پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهند که تداوم بحران‌های زیست‌محیطی، بیش از آن که متأثر از تغییرات اقلیمی یا عواملی نظیر خشک‌سالی باشد، ناشی از ناکارآمدی نهادهای جامعه مدنی، تنزل سرمایه اجتماعی و عدم مشارکت لازم ظرفیت‌های انسانی هر جامعه بحران‌زده در جنبش‌های اجتماعی و اقتصادی حامی محیط‌زیست است. یکی از پیش‌نیازهای اساسی هر الگوی توسعه پایدار، استفاده صحیح از منابع موجود است و باتوجه‌به عامل گستردگی و کثرت، زنان به‌مثابه منبع نیروی مولد فکر و کار و در تراز ظرفیت عظیم مدیریتی در روندهای توسعه‌ای، هم‌پای با مردان، سهم بیشتری نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

پیمایش ارزش‌های جهانی در 50 کشور جهان نشان می‌دهد که زنان در اکثر کشورها بیشتر از مردان قادر به ایفای اقدامات عملی در مهار تغییرات اقلیمی، محافظت از محیط‌زیست و مصرف بهینه از منابع هستند. به‌عبارت‌دیگر، زنان بیش از مردان در دستیابی به فرصت‌های توسعه پایدار مؤثرند. اما در کشورهای توسعه‌نایافته و الگوهای غیردمکراتیک، زنان در ساختار مدیریت‌های سیاسی و تصمیم‌سازی‌های محیط زیستی با سهمی برابر نسبت به مردان مشارکت داده نمی‌شوند. این واقعیت تلخ می‌تواند به‌وضوح از نسبت میان گفتمان‌های ماقبل مدرن و سنت زده با لااقل یکی از علل اصلی توسعه‌نایافتگی و ابتلا به فقر و عقب‌ماندگی پرده بردارد.

توسعه پایدار، افزون بر دست گذاشتن بر راه‌حل‌هایی که برای وصول به الگوهای نابودگر ساختاری در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌دهد تا از تخریب سامانه‌های زیستی، تغییرات اقلیمی و افزایش بی‌رویه جمعیت جلوگیری کند، به بی‌عدالتی‌های اجتماعی، تنزل شاخص‌های رفاهی و پایین آمدن کیفیت زندگی و امنیت روانی و جسمانی شهروندان نیز می‌پردازد و اهدافی نظیر ریشه‌کنی فقر، محرومیت‌زدایی، رفع گرسنگی، برخورداری از آموزش و بهداشت عمومی، فراگیرسازی خدمات عمومی، بسط نظام تأمین اجتماعی و محافظت از منابع دریایی و جنگلی را نیز شامل می‌شود.

«توسعه‌یافتگی» در جامعه مبتلا به «تبعیض» و «فساد» و «قانون‌شکنی» پدید نمی‌آید. چرا که اقتصاد فاسد، فاقد مدیریت بهینه منابع است و مانع از انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می‌شود. ضریب‌های بی‌سوادی، تندرستی، برخورداری از تغذیه مناسب و کافی، تأمین مسکن، اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و بهبود درآمد سرانه ملی، عوامل پایه‌ای در ارزیابی هر نظریه رفاهی و مهم‌ترین شاخص‌های فرایند فقرزدایی در هر جامعه توسعه‌نایافته به شمار می‌روند و ازآنجاکه زنان، نیمی از آحاد هر جامعه انسانی را در بر می‌گیرند، ارتقای وضعیت زندگی و تحقق حقوق اساسی آنان در قبال هر یک از عوامل یاد شده، فراگیرترین متغیر اثرگذار بر مهار نابرابری‌ها و تبعیض‌های ساختاری است.تمرکز بر شاخص‌های سرمایه اجتماعی مانند امید، اعتماد و انسجام اجتماعی، توجه و تاکید بر عوامل و پیامدهای زیست‌محیطی، توجه به آزادی‌های فردی و اجتماعی، رفع تبعیضات جنسیتی و عقیدتی و نژادی و سیاسی و گسترش احساس امنیت و ثبات و مشارکت مردم و توزیع عادلانه فرصت‌ها، از جمله ابعاد هر توسعه اجتماعی به شمار می‌رود و حکایت از این واقعیت تردیدناپذیر دارد که ارتقای شاخص‌های زیست فردی و اجتماعی زنان برای دستیابی به کارآمدی، کیفیت بهره‌وری، خلاقیت و مهارت، افزون بر اصلاحات ساختاری در سیاست، اقتصاد و فرهنگ، نیاز به برنامه‌ریزی از پایین‌به‌بالا از طریق ساختارهای مدیریت شورایی دارد. ازاین‌رو، «آموزش زنان» به‌مثابه یکی از زیرساخت‌های توسعه اجتماعی و به‌نحوی‌که در چارچوب ضرورت‌های عصر جدید مطرح است، پیش‌نیاز هرگونه تحول عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌حساب می‌آید.

این توضیحات کوتاه نشان می‌دهد که توانمندسازی زنان در روندهای توسعه‌ای، ضرورتی است عینی که آنان را از حصار «نادیده‌انگاری» در جهان معاصر درآورده و متضمن به رسمیت شناختن حقوق اساسی زنان و اهمیت راهبردی مقابله ساختاری با کلیه صورت‌بندی‌های رفع تبعیضات ساختاری و ابعاد متنوع خشونت علیه زنان در خانواده، محیط کار، اجتماع و حتی در عرصه نظام‌های سیاسی و حوزه قانون‌گذاری‌های حمایتی و عدالت‌جویانه شده است.

این روزها عبارتی منسوب به یکی از روشن‌فکران عرب ترویج می‌شود که می‌گوید: جهان نیازمند انقلابی است که رهبرش یک زن باشد [العالم یحتاج لثوره تقودها امراه]. به نظر می‌رسد که این عبارت فراتر از ضرورت رهبری زنان در تحولات سیاسی است و در قالب گفتمان راهبردی و همه‌جانبه توسعه و دریافتی عمیق و پیش‌گام از نقش بی‌بدیل زنان در عموم فرایندهای توسعه‌ای و روندهای بهبودگرایانه و انسانی ارزیابی می‌شود.

بر اساس آنچه در این نوشتار پیرامون نسبت «توسعه» با فهم دقیق از «مساله زنان» گفته شد، جا دارد که تحلیلی واقع‌بینانه و پیش‌بینی جامعی را در خصوص احتمال توفیق یا شکست «دولت رئیسی» ارائه داد. شاید دلایل بسیاری را بتوان در راستای تداوم فزاینده «بحران ناکارآمدی» و ناتوانی «دولت رئیسی» از تحقق وعده‌های انتخاباتی پوپولیستی و راست‌گرایانه او بر شمرد. اما افزون بر انتخاب‌های ناشایست، ناکارآمد و نو محافظه‌کارانه رئیس دولت سیزدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و همکاری با شخصیت‌هایی مانند آقایان رهبر، رضایی، میر کاظمی، امیر عبداللهیان، عین‌اللهی و … که حتی در حیطه مدیریت‌های میانی نیز، توفیق چندانی نشان نداشته و از سابقه ممتازی برخوردار نبودند، خلف وعده یا چه‌بسا عدم باور آقای رئیسی به معرفی وزیران زن و به‌ویژه، انتصاب خانم انسیه خزعلی با آن مواضع فکری و پایگاه خاص سیاسی در مقام معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، تناسبی با بهره‌گیری از ظرفیت «زنان ایران» در روند برنامه‌های توسعه‌ای نشان نمی‌دهد و حکایت از فهمی ماقبل مدرن از مناسبات قدرت و اراده‌ای مقدر و تمامیت‌خواهانه در محروم‌سازی زنان از حقوق شهروندی و مشارکت در ساختار کلان مدیریت کشور دارد. 

انتهای پیام

برچسب هاابراهیم رئیسی توسعه توسعه پایدار مهدی معتمدی مهر

توسعه پایدار دولت بهره وری   اخبار برگزیده
  

واکنش طالبان به بیانات اخیر رهبری درباره افغانستانتسنیم/ سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اشاره به اظهارات روز یکشنبه مقام معظم رهبری درباره وحدت مسلمانان از این سخنان استقبال کرد.
نامه نیوز طالبان افغانستان وزارت خارجه 

  

دولت رئیسی در باره FATF بر سر دوراهی تصمیم و بلاتکلیفی استدولت سیدابراهیم رئیسی باید موضع خود را در قبال موضوع FATF روشن کند؛ اینکه تمایل دارد بررسی مجدد آن را از مجمع درخواست کند یا خیر؟
۵۵ آنلاین دولت سیدابراهیم رئیسی مواد مخدر 

  

دوئل سخت یحیی گل محمدی و الهامی ؛ فرداسرمربیان دو تیم پرسپولیس و نساجی در تقابل این هفته برای چهارمین بار روبروی هم قرار می گیرند.که سهم گل محمدی 2 برد و الهامی 1 برد می باشد.
خانه فوتبال پرسپولیس خودرو فوتبال 

  

پاسخ وزیر اقتصاد به ادعای عبدالناصر همتیوزیر امور اقتصادی و دارایی شائبه فروش گسترده اوراق بدهی دولتی در مهرماه و اعمال فشار به بانک‌ها و صندوق‌های بانکها جهت تامین بودجه را تکذیب کرد.
فردا اقتصاد بودجه دولت 

  

واکنش همتی به طرح مسأله «عدم استقراض از بانک مرکزی» توسط دولترئیس کل پیشین بانک مرکزی به انتشار یک توئیت به مسأله عدم استقراض دولت از بانک مرکزی واکنش نشان داد.
مثلث بهاره رهنما بازی بانک مرکزی 

  

میانجیگری عاقلانه سردار آزمون میان مهدی طارمی و اسکوچیچسردار آزمون در ماجرای طارمی و اسکوچیچ نشان داد رشد خوبی داشته است.
خانه فوتبال سردار آزمون مهدی طارمی پرسپولیس 

  

انتشار برخی خبرها درباره «کودتای نظامی» در سودان | نخست‌وزیر تحت بازداشت خانگی قرار گرفتخبرگزاری ها از حمله گروهی از نظامیان به اقامتگاه عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان و بازداشت او خبر داده اند. گزارش هایی هم از بازداشت چهار نفر از وزیران دولت و مشاور مطبوعاتی نخست وزیر سودان منتشر شده است. منابع مطلع نظامیان ناشناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کرده اند.
۵۵ آنلاین سودان بازداشت تلویزیون 

  

رئیسی: برای اصلاح الگوی مصرف برنامه‌ پیشنهاد شودرئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران و توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، گفت: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی هر چه زودتر ارایه دهند.
فردا اصلاح الگوی مصرف رئیس جمهور ریاست جمهوری 

  

ارتقا رکورد عرضه هفتگی دلار/تقاضای یورو زیاد شدهفته گذشته سومین هفته پرتزریق سال برای یورو بود، اما قیمت این ارز در بازار آزاد به طور محدود رشد کرد، به نظر می‌رسد تقاضا برای یورو به دلایلی افزایش یافته و روند صعودی قیمت را موجب شده است.
اقتصادنیوز دلار یورو قیمت 

  

در دیدار رئیس جمهور با نمایندگان مجلس چه گذشت؟نائب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: دیدار رئیس جمهور با نمایندگان در قالب مجامع استانی عامل ارتقای روابط دولت و مجلس است.
فردا رئیس جمهور استان آذربایجان شرقی مجلس شورای اسلامی 

  

کری خوانی عجیب ستاره نساجی برای هواداران پرسپولیسحسین زامهران هافبک نساجی در آستانه دیدار با پرسپولیس در هفته دوم گفت : قطعا بازی با پرسپولیس یک بازی سخت خواهد بود ولی فکر می‌کنم می‌توانیم از این بازی امتیاز بگیریم
خانه فوتبال ستاره نساجی پرسپولیس 

  

قیمت جدید وانت نیسان دیزل ویژه آبان 1400 اعلام شدسایپا قیمت جدید وانت نیسان دیزل را ویژه آبان ماه 1400 اعلام کرد.
اقتصادنیوز قیمت نیسان سایپا 

  

اسراییل: ازسرگیری تمرین حمله هوایی به ایران پس از 2 سال توقفهفته گذشته نیز کانال 12 تلویزیون اسراییل گزارش داد که اسراییل برای حمله احتمالی به ایران 1.5 میلیارد دلار به بودجه نظامی خود افزوده است
۵۵ آنلاین نیروی هوایی ایران سازمان ملل متحد 

  

رستم قاسمی، وزیر راه: تجربیات تلخ مسکن مهر را تکرار نمی‌کنیموزیر راه و شهرسازی گفت: به هیچ عنوان دولت سیزدهم احداث مسکن در کشور را سیاسی نمی‌کند که به همین منظور تجربیات تلخ مسکن مهر را در طرح اقدام ملی مسکن جبران و اصلاح می‌کنیم
۵۵ آنلاین رستم قاسمی مسکن مهر مسکن 

  

جزئیاتی از استخدام در وزارت بهداشتوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور دستور داد که حداکثر تا 10 آبان ماه سال جاری تمامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید در مراکز پذیرفته شده فعالیت خود را آغاز کنند.
گسترش درمان وزارت بهداشت مجلس شورای اسلامی 

  اخبار داغ
  

بروز سردرد بعد از تزریق واکسن کرونا را حتما جدی بگیرید!یک فوق تخصص مغز و اعصاب گفت: بروز سردردهایی که سه روز بعد از تزریق واکسن کرونا آغاز می‌شوند حطرناک است، این سردردها ممکن است با دردهای شکمی و تهوع همراه باشد که بسیار مهم هستند.
گسترش سکته مغزی مغز دارو 

  

علت صفر نشدن آمار فوتی‌های کرونا اعلام شدعضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: افرادی که هنوز دو دوز واکسن خود را تزریق نکرده یا اینکه تاکنون هیچ واکسنی دریافت نکرده‌اند و پس از این هم دریافت نمی‌کنند، به کرونا مبتلا و متاسفانه به نوع شدید آن هم گرفتار می‌شوند.
گسترش پژوهش ویروس واکسیناسیون 

  

پیش بینی بورس فردا 5 آبان 1400/سناریوی بازگشت شاخص بورساقتصادنیوز: شاخص بورس در روز پایانی هفته امیدوار است با تحرکات خریداران در سمت تقاضا سبزرنگ بماند اما تا حدودی هم میل به بازگشت به سمت کانال 1.4 میلیون واحد دارد. البته سناریوی محتمل برای روز چهارشنبه قابل پیش بینی نیست.
اقتصادنیوز شاخص 

  

متهم تازه پیدایش کرونااقتصادنیوز:‌رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: طبیعتاً اولین متهم کسانی هستند که ظرفیت و قابلیت فنی ساخت آنها را دارند، چراکه کارهای تحقیقاتی ویروس‌ها نیازمند آزمایشگاه‌های سطح سه و چهار است که آمریکایی‌ها در دنیا 50 آزمایشگاه در این سطوح را توسعه دادند.
اقتصادنیوز پدافند غیرعامل ویروس 

  

طغیان هولناک کرونا در روسیه+ نموداراقتصادنیوز: بررسی آمارهای کرونایی در برخی نقاط جهان نشان از رشد در ابتلا و مرگ ومیر کرونا دارد. در این میان کشور روسیه رکورد مرگ ومیر روزانه را شکسته و اکنون در بالاترین سطح آمارهای جهانی ایستاده است.
اقتصادنیوز روسیه مرگ 

  

این 10 خبر بورس فردا را تکان می دهد!امروز 4 آبان 1400 اخبار اقتصادی، بورسی و سیاسی زیادی منتشر شد که از بین آن‌ها این ده خبر می‌تواند بر روی بورس فردا تاثیرگذار باشد. توصیه می‌شود این ده خبر را قبل از معاملات فردا بخوانید.
گسترش ایران گرانی کمیسیون اقتصادی مجلس 

  

معاملات 4 نماد بورسی تایید نشد/ لیست تعلیقی ها و توقیفی هااقتصادنیوز: بخشی از معاملات سه نماد بورسی به تایید ناظر بازار نرسید.
اقتصادنیوز 

  

واکنش سکه به کاهش قیمت دلارامروز 4 آبان 1400 قیمت دلار تحت تاثیر افزایش عرضه افت کرد. قیمت یورو آزاد کاهش یافت و به کانال 31 هزار تومان وارد شد، اما قیمت یورو سنا و متشکل بالا رفت.
گسترش قیمت دلار دلار آمریکا 

  

آخرین تغییرات قیمت سکه، طلا و ارز (4 آبان)در پی تقویت دلار امریکا و افت اندک اونس در بازارهای جهانی قیمت طلا و سکه اعلام شد و بر این اساس سکه تمام بهار آزادی با 25 هزار تومان کاهش 11 میلیون و 500 تومان قیمت خورد.
گسترش قیمت یورو تورم 

  

زهر عقرب در درمان کرونا موثر است؟محققان در تازه‌ترین مطالعات خود پیرامون ویروس کرونا، به نتایج جالبی درباره تاثیر زهر عقرب بر درمان بیماری کرونا دست یافته‌اند.
گسترش درمان ویروس کار 

  

قیمت خودرو افزایش یافت+ جدول قیمتبررسی قیمت‌ها در بازار خودرو حکایت از افزایش قیمت‌ها در این بازار از اواخر مهر ماه تاکنون دارد به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار پراید 111 از 154 میلیون تومان در اواخر مهر ماه امروز به 155 میلیون تومان رسیده است.
اقتصادنیوز قیمت افزایش قیمت خودرو 

  

وضعیت کرونا درآمار کشور | احتمال بروز موج ششم وجود داردعضو کمیته علمی کشوری کرونا با تاکید بر لزوم بررسی وضعیت شهرهای قرمز کرونایی در کشور، گفت: هرچند در کل آمارهای کرونا در کشور رو به کاهش است اما هنوز احتمال بروز موج ششم وجود دارد.
۵۵ آنلاین مرگ 

  

ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت 4 آبان 1400/ بدون تغییراقتصادنیوز: ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت تغییری نکرد.
اقتصادنیوز سهام عدالت سهام 

  

پیش بینی جذاب از بورس فردا (5 آبان)امروز بازار سهام ابتدا با روند منفی شاخص همراه شد اما در پایان نیمه اول معاملات شاخص با رشد اندکی مواجه شد و در پایان بازار با 336 واحد مثبت در محدوده یک میلیون و 384 هزار واحد قرار گرفت.
گسترش سهام شاخص دولت 

  

کمک 3.6 میلیون دلاری دولت ژاپن به ایران برای مقابله با کرونا به گزارش خبرگزاری مهر، دولت ژاپن، امروز به منظور نشان دادن ادامه همبستگی خود با ملت ایران در مواجهه با فوریت کووید -19، تفاهم‌نامه کمک مالی به ارزش 3/6 میلیون دلار را برای انجام پروژه‌ای مشترک با نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران امضا کرد. سند اعطای این کمک مالی طی مراسمی در روز سه‌شنبه، 4 آبان، توسط دکتر سید جعفر حسین، نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری…
مهر دولت ایران و ژاپن ژاپن