مثلث   |  سیاسی  |  

خبرهایی در کمین مردم تهران

«مجموعه اخباری که علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود هدفش این است که حکمرانی را در ابعاد ملی با نماد ناکارآمدی معرفی کند. با این توضیح، خبر آبادان و خبر آبگرفتگی و خبر تصادف چند خودرو و سهو لسان یک مدیر و غیره همه‌شان در کنار هم قرار است یک نماد بسازند: ناکارآمدی در حکمرانی. مهم نیست تکذیب شود یا نشود. مهم نیست خبرها هم‌وزن باشند یا نه.»