خودرو فوق لوکس سفیر آلمان در ایران (عکس)

در تصویر زیر خودرو فوق لوکس سفیر آلمان در ایران را مشاهده می کنید.