برنا   |  گوناگون  |  

آشنایی با بهترین زمان برای سی تی اسکن فرد مبتلا به کرونا

سی تی اسکن باید زمانی انجام شود که فرد دچار علائم شده باشد؛ مثلا تنگی نفس شدید، سرفه و خلط زیاد داشته باشد.

آشنایی با بهترین زمان برای سی تی اسکن فرد مبتلا به کرونا