مهر   |  فرهنگی  |  

کتاب «جمهوری اسلامی ایران و جنبش‌های اسلام گرا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جمهوری اسلامی ایران و جنبش‌های اسلام گرا؛ از شیفتگی اولیه تا مواجهه گزینشی» نوشته یحیی فوزی به تازگی به بهای 50 هزار تومان به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد. در پشت جلد این اثر در معرفی آن آمده است: در ماه های بعد از انقلاب ایران، بحث از چگونگی حمایت از جنبش‌های اسلامی، به عنوان کارگزاران پیشبرد اسلام سیاسی در منطقه، یکی از مباحث…

کتاب «جمهوری اسلامی ایران و جنبش‌های اسلام گرا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جمهوری اسلامی ایران و جنبش‌های اسلام گرا؛ از شیفتگی اولیه تا مواجهه گزینشی» نوشته یحیی فوزی به تازگی به بهای 50 هزار تومان به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

در پشت جلد این اثر در معرفی آن آمده است: در ماه های بعد از انقلاب ایران، بحث از چگونگی حمایت از جنبش‌های اسلامی، به عنوان کارگزاران پیشبرد اسلام سیاسی در منطقه، یکی از مباحث مهم انقلابیون در ایران بود و دلبستگی های فکری و سیاسی آنها به این جنبش‌ها در نهایت موجب شد تا در مقدمه قانون اساسی بر ضرورت گسترش روابط با جنبش‌های اسلامی و مردمی تأکید گردد، اما در مقام عمل روابط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با جنبش‌ها طی چهار دهه گذشته روابط پر فراز و نشیب را تجربه کرده است و وضعیت یکسان و حمایت آمیز دائمی را نداشته و تنش ها و حتی درگیری‌های مختلفی را با این جنبش‌ها تجربه کرده است، لذا مسئله این پژوهش تبیین روند و علل فراز و نشیب مواجهه جمهوری اسلامی با جریان ها و جنبش‌ها اسلام گرا در جهان اسلام و درک منطق نظری و چرایی آن می باشد.

فهرست این اثر عبارت است از:

فصل اول: کلیات و مباحث نظری

فصل دوم: گونه شناسی جنبش‌های اسلامی

فصل سوم: تحلیل گفتمان جمهوری اسلامی در خصوص جنبش‌های اسلام گرا

گفتار اول: جنبش‌های اسلام گرا در گفتمان نویسندگان قانون اساسی

گفتار دوم: جنبش‌های اسلام گرا در گفتمان امام خمینی

گفتار سوم: جنبش‌های اسلام گرا در گفتمان آیت الله خامنه ای

نتیجه گیری

در مقدمه این اثر به قلم نویسنده آمده است: نوع مواجهه با جنبش‌های اسلام گرا یکی از مسائل مهم نظری در بین جریانات انقلابی در ایران بود که با پیروزی انقلاب وارد مرحله جدیدی شد. اصولا بخش مهمی از انقلابیون در ایران همواره احساس شیفتگی خود را به این جنبش‌ها به عنوان کارگزاران پیشبرد اسلام سیاسی در منطقه و جهان و عقبه مهم انقلاب اسلامی در منطقه بیان می کردند و بخش مهمی از آثار منتشر شده قبل از انقلاب به طرفداری از این جنبش‌ها به صورت خاص و کل جنبش‌های آزادی بخش به صورت عام اختصاص داشت و در مقابل نیز با پیروزی انقلاب بخش مهمی از رهبران این جنبش‌ها حمایت خود را از انقلاب ایران اعلام کردند و برخی نیز ارتباطات گرمی را با انقلابیون ایران آغاز کردند که این امر احساس شیفتگی و حمایت از این جنبش‌ها، به عنوان عقبه استراتژیک جنبش اسلام سیاسی در ایران، یکی از مباحث مهم خبرگان قانون اساسی بود که در نهایت حمایت از آنها شکلی قانونی در ایران به خود گرفت. چنان که در مقمه قانون اساسی به ضرورت گسترش روابط با جنبش‌های اسلامی و مردمی به عنوان زمینه ساز راه تشکیل امت واحد جهانی تأکید شده و حمایتها و ارتباط با این جنبش‌ها ازجمله سیاستهای مدون در جمهوری اسلامی است، اما در عمل، روابط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با جریانات اسلام گرایی طی چهار دهه گذشته پر فراز و نشیب بوده است و وضعیت یکسان و حمایت آمیز دائمی را نداشته و تنش ها و حتی درگیری های مختلفی را با این جنبش‌ها تجربه کرده است.

سؤال اصلی این پژوهش این است: گفتمان جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش‌های اسلامی ایارن در قبال جنبش‌های اسلامی طی چهار دهه گذشته چه ویژگی هایی داشته و چگونه شکل گرفته است؟

برای پاسخ به این سؤال اصلی به سؤالات فرعی مختلفی نیز باید پاسخ داد؛ از جمله گفتمان جمهوری اسلامی ایران در خصوص جنبش‌ها چه ویژگی هایی داشته است؟ چه پیش فرض ها و زمینه های دانشی این گفتمان را شکل داده است؟ این گفتمان تحت تأثیر چه بافت موقعیتی و زمینه های اجتماعی سیاسی بوده است؟ این گفتمان چه الزاماتی را بر نوع مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنبش‌های سیاسی در جهان اسلام موجب شده است؟

مدعا و فرضیه این پژوهش این است که اصولا حمایت از جهان اسلام و جنبشهای اسلام گرا هر چند مورد پذیرش اکثریت نیروهای انقلابی بود، بخش مهمی از نیروهای فکری انقلاب به دلیل ویژگی های مذهبی و کلامی و فقهی و تجربه تاریخی و همچنین اولویت بندی های ملی و فراملی همواره بر حمایت محدود و مشروط از این جنبش‌ها در متن قانون اساسی تأکید کردند و در سالهای بعد نیز این رویکرد تحت تأثیر گفتمان رهبران انقلاب رویکردی گزینشی و مشروط و معطوف به مصالح و سیاست های نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

اصولا این پژوهش دو هدف مهم را دنبال می کند: 1- شناخت جامع تر و عمیق‌تر از گفتمان های موجود در جمهوری اسلامی در قبال نحوه مواجهه با جنبش اسلام گرای سیاسی معاصر؛ تحلیل چرایی در اصطکاک و چالش بین بخش مهمی از جنبش‌های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران.

اما اهداف فرعی این پژوهش را می‌توان شناخت بنیان های نظری و بافت بینامتنی و بافت موقعیتی تدوین و شکل گیری گفتمان مذکور، توصیف، تفسیر و تبیین دلایل تفاوت مواضع جمهوری اسلامی در قبال جنبش‌های سیاسی جهان اسلام و در نهایت کمک به تقویت بنیانهای نظری و اجماع سازی در سیاست خارجی در مواجهه با گروه های اسلام گرا در جهان ذکر کرد.

و در نهایت درباره ضرورت انجام دادن این پژوهش باید افزود که این اثر پژوهشی می تواند به شناخت گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته در قبال این جنبش‌ها و رسیدن به شناخت دقیق اری از علل تفاوت در مواضع و رفتارهای جمهوری اسلامی در قبال این جنبش‌ها کمک کند و به انسجام سیاست گذاری ها مبتنی بر اجماع گفتمانی و دوری از اقدامات و رفتارهای پراکنده در عرصه سیاست خارجی کمک کنند.

جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران   اخبار برگزیده
  

استان خوزستان در نتیجه انتصاب‌های شما به تابلوی بحران‌های کشور تبدیل شده استنماینده اهواز گفت: علت اینکه در هفته پایانی کار دولت دوازدهم این سوال را مطرح می‌کنم این است که یک پیام جدی به دولت آینده و وزرای آینده بدهیم که ما نمایندگان در کار نظارت اغماض نخواهیم کرد.
ایلنا استیضاح اهواز کار 

  

فرانسه: تعویق مذاکرات امکان احیای برجام را به خطر می‌اندازدسخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از ایران به خاطر به تعویق افتادن آغاز دور جدید مذاکرات احیای توافق هسته ای انتقاد کرد.
فردا فرانسه ایران ایران و آمریکا 

  

ورود مجلس به ماجرای اعترضات اخیر در چند شهرسخنگوی نشست فراکسیون مستقلین ولایی گفت: جهت بررسی مسائل اجتماعی و اعتراضات اخیر و گرانی‌ها، این فراکسیون خواستار جلسه اختصاصی به صورت علنی یا غیرعلنی در صحن برای بررسی این موضوع شدند.
مثلث وزارت بهداشت رئیس جمهور دولت 

  

توصیه مهم رهبر انقلاب به رئیسی درباره چینش کابینهعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از توصیه رهبر انقلاب به ابراهیم رئیسی در چینش کابینه روایت کرد.
۵۵ آنلاین رهبر انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد حسین صفار هرندی 

  

توضیح درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها"/ دولت‌ها باید علمدار و پیشگام تحقق آزادی‌های گروهی باشنداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها" توضیحاتی را ارائه کرد.
ایلنا وزارت کشور شورای نگهبان نیروی انتظامی 

  

خبرآنلاین/ عضو مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: 200 کشور عضو FATF هستند، چگونه ایران خودش را با 2 کشور کاملا منزوی در عرصه بین الملل ، مقایسه می کند؟!
نامه نیوز ایران تهران اصولگرایان 

  

افشاگری درباره وضعیت زندگی و حقوق مخالفان برجامروزنامه آفتاب یزد به نقل ازفرجی راد سفیر اسبق ایران در بلژیک نوشت: «افرادی که مخالف برجام هستند و ادعاهایی را مطرح می‌کنند حداقلش این است که حقوق خوبی می‌گیرند و زندگی مطلوبی دارند»
اقتصادنیوز روزنامه ایران بلژیک 

  

اعلام خودروهای جایگزین برای دعوتنامه داران پژو 206 صندوقدار، تیپ 5 و تندر 90اگر خودروهایی مانند وانت آریسان ، پژو 206 تیپ 5 ، پژو 206 صندوقدار را ثبت نام کرده بودید باید به فکر تغییر علاقه خود باشید چرا که برنامه ای برای تولید و تحویل این خودروها وجود ندارد و جدول تبدیل این تعهدات از سوی ایران خودرو منتشر شده است.
خودروتک پژو ایران خودرو خودرو 

  

شعار این آقایان حل مشکل معیشت بود اما ببینید دنبال چه طرح‌هایی هستند!مبنای طرح ضد اینترنت مجلس به هیچ وجه «صیانت» نیست. کنترل «مرز دیجیتال» را نباید به نیروهای مسلح بدهند. می خواهید نیروهای مسلح را با مردم درگیر کنید؟! شعار این آقایان حل مشکل معیشت مردم بود اما ببینید دنبال چه طرح هایی هستند.
مستقل‌آنلاین اینترنت اینستاگرام کاربران اینترنت 

  

پای خودروهای دست دوم به لیزینگ باز شداز سال گذشته و به دنبال رشد دو برابری قیمت خودرو، شرکت های لیزینگ اعطای تسهیلات به خودروهای کارکرده را در سطحی وسیع دنبال کرده اند؛ تا پیش از این، تنها خودروهای صفر قابلیت لیزینگ داشت اما امروز خودروهای کارکرده و برخی خودروهای ساخت داخل نیز امکان لیزینگ دارد.
خودروتک خودرو قیمت 

  

برای تایید آزادی نماینده فیفا به ایران می آیدکامرانی‌فر:میزبانی تیم ملی در ورزشگاه آزادی قطعی نشده/2 نفر از فیفا و ای اف سی به ایران می‌آیند
خانه فوتبال ورزشگاه آزادی فیفا ایران 

  

احمدی‌نژاد هورالعظیم را بخاطر اکتشاف نفت خشک کردبه جهت بررسی شرایط فوق گفتگو کردیم با دکتر مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران که مشروح آن را می‌خوانیم‌:
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد ایران تهران 

  

اخبار پرسپولیس: خبر خوشحال کننده از اردوگاه سرخ ها + جزئیاتتیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مصاف تراکتور تبریز می‌رود که رادوشوویچ، دروازه بان پرسپولیس خواهد بود.
خانه فوتبال پرسپولیس اصفهان فوتبال 

  

ذوالنوری: «روحانی»تنها فردی است که مانع لغو تحریم‌ها بودعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت:موضع التماس و سازش بود که باعث عدم لغو تحریم ها شد بنابراین دولت آینده حق ندارد این مسیر را ادامه دهد و باید از موضع حکمت، مصلحت و عزت برای مذاکرات ورود کند.
فردا انتخابات ریاست جمهوری سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

  

روحانی: مشکلات خوزستان باید طبق دستور رهبری حل و فصل شودرییس جمهوری با اشاره به بحران کم‌آبی در استان خوزستان گفت: بخشی از مشکلات در این استان کم شده است و حل و فصل مسائل خوزستان طبق دستور دیروز رهبری باید ادامه پیدا کند.
۵۵ آنلاین حسن روحانی استان خوزستان وزارت نیرو 

  اخبار داغ
  

اظهارات تلخ درباره وضعیت تئاتر در دوران کروناالهام کردا گفت: تنها چاره برون رفت تئاتر از رکود و وضعیت سخت فعلی، این است که دولت تمامی اهالی تئاتر را واکسینه کند.
اقتصادنیوز تئاتر دولت 

  

تست کرونای دیوید آلابا مثبت شدخرید جدید رئال مادرید که امروز در تمرینات حضور داشت به کرونا مبتلا شد تا نگرانی به اوج برسد.
۵۵ آنلاین رئال مادرید مادرید بیمارستان 

  

حرکت فواره‌ای شاخص بورسدر روز چهارشنبه شاخص کل بورس رشد اندکی داشت و شاخص هم وزن افت کرد.
اقتصادنیوز شاخص وزن 

  

روز شلوغ سیمانی ها در بورسبعد از تمام فراز و فرودهای یک هفته اخیر در صنعت سیمان، امروز چهارشنبه بورس کالا شاهد عرضه حجم بالایی سیمان در معاملات گروه صنعتی خود بود. معاملاتی که که البته همین امروز هم کم حاشیه نداشت و سایه‌اش بر معاملات بازار اوراق مشهود بود.
گسترش بورس کالا اکو صنعت 

  

چه دیواری کوتاه تر از بورس؟!آشفته بازار سیمان و گرانی این کالا، باعث شده دوباره برخی دیواری کوتاه تر از بورس برای این گرانی پیدا
خبرفوری شهرسازی بورس کالا سیمان 

  

تعجب نکنید اینجا رامسر است/عکس باورنکردنی از شرایط کرونایی رامسرنمازخانه بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر به علت افزایش چشم‌گیر مبتلایان تبدیل به بخش کرونا شد/باشگاه خبرنگاران
فردا عکس بیمارستان 

  

آیا واقعا باید حتما با شکم پر واکسن کرونا زد؟اگر می خواهید واکسن کرونا بزنید هرگز ناشتا نباشید چون ممکن است دچار افت فشار خون شوید.
برنا فشار خون 

  

اگر واکسن کرونا را تولید نمی‌کردیم، دنیا آن را به ما نمی‌دادفرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت تولید علم و فناوری گفت: قطعا اگر ما امروز به توانایی تولید واکسن کرونا دست پیدا نمی‌کردیم کشورهای تولید کننده این واکسن به ما واکسن نمی‌دادند.
ایلنا تهران تولید نیروهای مسلح 

  

معاون درمان ستاد کرونا تهران: هرگونه تجمع به هر شکلی ممنوع استمعاون درمان ستاد کرونا تهران گفت: هرگونه تجمع به هر شکلی ممنوع است و هر کسی بنا به مصالحی اگر قرار است جمعی بالای 30 نفر را شکل دهد، باید از ستاد کرونای استان مجوز بگیرند.
۵۵ آنلاین درمان تهران شهرری 

  

واکسن طاعون براساس واکسن کرونا ساخته شد به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، هرچند طاعون یک بیماری باستانی تصور می‌شود اما در زمان حاضر موارد ابتلاء به آن در مناطق حومه‌ای در آفریقا، آسیا و آمریکا نیز رصد شده است. اکنون محققان کارگروه واکسن آکسفورد مشغول آزمایش یک واکسن برای طاعون هستند که بر اساس واکسن ویروس کرونا ساخته شده است. قرار است در یک آزمایش بالینی 40 فرد بزرگسال 18 تا 55 ساله و سالم این واکسن را دریافت…
مهر آنتی بیوتیک باستانی درمان