میلیارها تومان رانت‌های مختلف به شرکت‌های خصولتی در یک‌سال اخیر پرداخت شد/ دولت ها از محــل منابع عمومى فرصــت هاى بزرگی را وارد جیب دوســتان سیاسى خــود کردند

حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه سیاست هاى اقتصادى سه دهه گذشته مولد نابرابرى هاى جامعه بوده ،گفت: متاسفانه دولت ها از محــل منابع عمومى فرصــت هاى بزرگ و انحصارى را وارد جیب دوســتان و آشــنایان سیاسى خــود کردند که این مهم ســبب افزایش نابرابرى ها در جامعه شده است.

میلیارها تومان رانت‌های مختلف به شرکت‌های خصولتی در یک‌سال اخیر پرداخت شد/ دولت ها از محــل منابع عمومى فرصــت هاى بزرگی را وارد جیب دوســتان سیاسى خــود کردند

اعتمادآنلاین| حسین راغفر با اشــاره به اینکه ظرفیت هاى زیادى براى افزایــش نرخ مالیات وجود دارد، افزود: اما مالیات را باید از افرادى دریافت کرد که توانســته اند در یکسال گذشته از رانت‌هاى ارزى به ســودهاى بسیار هنگفتى دســت پیدا کنند.

 

دولت به ســراغ ظرفیت‌هاى مالیاتى بزرگ کشور نرفته است

 

استاد دانشگاه الزهرا(س) با اشــاره بــه اینکه در صورتــى که دولت معافیــت مالیاتــى از شــرکت‌هایى که توانســته اند ســود زیادى از منشــأ انرژى و ارزى کســب کرده‌اند را حــذف کند، مى تواند کســر قابل توجهى از بودجه و درآمدهــاى کشــور را از ایــن طریــق تأمین کند، بیان کرد: متاسفانه دولت در سال هاى گذشته به هیچ وجه به ســراغ ظرفیت هاى مالیاتى بزرگ موجود در کشور نرفته است.

 

استاد دانشگاه الزهرا (س)با اشاره به اینکه در یکسال گذشــته حدود 800 هزار میلیــارد تومان رانت‌هاى ارزی و انواع مختلف رانت هاى انرژى به شرکت هاى بزرگ و خصولتى پرداخت شده است، گفت: تنها یک شــرکت فولادى در سال 98 توانســته 20 هــزار و 500 میلیارد ســود خالص داشته باشد و نباید فراموش کرد که اغلب این شرکت ها از پرداخت مالیات معاف هستند. 

 

وى با اشاره به اینکه متاسفانه پایگاه طبقاتى دولت حکم مى کند که به دنبال حفظ منافع طبقه خودش باشد نه صیانت از طبقه متوسط مردم، بیــان مى کند: متاســفانه سیاســت هــاى اقتصادى سه دهه گذشته باعث شده تا نابرابرى در جامعه ایجاد شود.

طبقات مرفه، برندگان نابرابرى هاى سال هاى گذشته

 

وى با اشاره به اینکه طبقات مرفه، برندگان نابرابرى هاى ایجاد شده در سال هاى گذشته هستند؛ گفت: در نتیجه این مهم سبب شده تا طبقات متوسط و محروم جامعه روز به روز تضعیف شوند.

 

استاد دانشگاه الزهرا(س) گفت: صــرف نظر از وعده هایى که دولت براى بهبود ســهام داده است، باید پذیرفت که بازار بورس بدون پشتوانه تولیدى نمى تواند رونق بگیرد.

 

بورس در حال نزدیک شدن به کف بازار است

 

 وى با بیان اینکه در شرایط فعلى بورس در حال نزدیک شدن به کف بازار است، گفت: رســیدن شاخص هاى بازار سرمایه به حدود یــک میلیون و یــک میلیون و یکصــد، بیانگر این موضوع است که شاخص بورس دیگر خیلى پائین نمى آید و در صورتى که هم کاهش یابد مجددا به این رقم باز خواهد گشــت.

 

این اقتصاد دان با بیان اینکه بخش قابل توجهى از حباب بازار بورس تخلیه شــده است افزود: متاســفانه در ســال هاى گذشته ســرمایه گذارى مناســبى در بخش هاى تولیدى کشور انجام نشده است.

 

وى بیــان کرد: اگــر دولت بتواند منابعــى که وارد بازار ســرمایه مى شــود را در بخش تولیــد مقیــد و هزینه کنــد، قطعا مى تــوان انتظار ثبات در بازار ســرمایه وســهام داشــته باشیم.

 

این اقتصاد دان بیان کرد: با توجه به اینکه دولت با تبلیغات گســترده انتظــارات زیادى را براى ســهام داران و مــردم ایجاد کــرد، بنابراین در چنین شــرایطى طبیعى است که بازار سرمایه تنها در کوتاه مــدت مى تواند مناســب باشــد و در نهایت منجر به سقوط مى شود.

 

استاد دانشگاه الزهرا(س) با اشــاره به اینکــه از ابتداى فعالیــت بازار ســرمایه، اقتصــاد دانان ســقوط آن را پیــش بینى کردند، گفت: اگــر دولت یک برنامه روشــنى براى حمایت از تولید و ســرمایه گذارى در نظر بگیرد و فرصت هاى سفته بازى و سوداگرى را در دیگــر بازارها محدود کند، مى توان انتظار رونق را در بازار ســهام داشته باشیم.

 

راغفر با اشاره به اینکه قطعا فعالیت بازار سرمایه در این مسیر مى تواند سبب رشد اقتصادى و اشــتغالزایى شــود، خاطر نشان کرد: درآمدهاى حاصــل از تولید مى تواند ســهام داران و افرادى که ســرمایه هایشان را وارد بازار سرمایه کرده اند، منتفع کند.

 

اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا (س) گفت: مادامى که بازار ســرمایه رها باشــد نمى توان انتظار رونق و ســودآورى در این بازار را داشــته باشیم.

 

منبع: ایلنا

دولت تبلیغات مالیات   اخبار برگزیده
  

افت 8 هزار واحدی شاخص بورس/ سه سهام سبز امروزشاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با افت 8 هزار و 300 واحدی در سطح یک میلیون و 177 هزار واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز شاخص بورس تهران سهام 

  

فوری/خبری مهم از اولین جلسه حقوق کارگراندر نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار پیشنهاد کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه ای پذیرفته نشد و مقرر شد که برای سال 1400 تعیین مزد ملی همچون روال سالهای قبل در دستور کار قرار گیرد.
گسترش سازمان تامین اجتماعی دستمزد حداقل دستمزد 

  

اولین واکنش بازار سکه وطلا به تعویق FATFبازار طلا و سکه به خبر تعویق FATF در فروردین سال 1400 واکنش نشان داد. دبیر هیات مدیره اتحادیه طلای تهران درباره اولین واکنش بازار طلا به تعویق FATF می‌گوید: امروز طلای 18 عیار پنج هزار تومان و سکه طرح جدید 50 هزار تومان گران شد
فردا تهران تجارت ارز 

  

احتمال تشدید برخورد با تخلفات کرونایی خودروها/ ممکن است علاوه بر جریمه خودروها توقیف شوندرئیس پلیس راهور ناجا گفت: در صورت تشدید وضعیت بیماری علاوه بر اینکه خودروهای متخلف جریمه می‌شوند، ممکن است توقیف این خودروها نیز در دستور کار قرار بگیرد.
ایلنا خبرنگار پلیس راهور پلیس 

  

قرعه کشی خودرو از سیستم فروش خودروسازان حذف می شود؟10 ماه از آغاز قرعه‌کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو می‌گذرد. اما شنیده‌ها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد.
خودروتک خودرو خودروسازان ماه 

  

کیهان: مخالفت با FATF در «مجمع» بیشتر نشده باشد، کمتر نشدهدر حالی که هیچ تغییری در رویکرد ضدایرانی گردانندگان FATF رخ نداده، نشریات زنجیره‌ای، در یک عملیات روانی هماهنگ ادعا کردند نظر مخالفان FATF در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تغییر کرده و احتمال تصویب دو لایحه مربوط به آن افزایش یافته است!.
مثلث خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران 

  

شرط جنجالی فرهاد مجیدی برای بازگشت به استقلال ؛ او نباشد !فرهاد مجیدی یک استوری را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت : آفرین بر حسد ! چقدر عدالت پیشه است ،نخست به سراغ صاحبش می رود و او را می کشد.
خانه فوتبال فرهاد مجیدی استقلال اینستاگرام 

  

تصویر عجیب از سفر احمدی نژاد به سی‌سخت| تیم حفاظتی احمدی نژاد فعال استتصویر عجیب از سفر احمدی نژاد به سی‌سخت در رسانه ها منتشر شد. تیم حفاظتی احمدی نژاد فعال است. اصلاحات نیز در این تصویر از احمدی نژاد مورد خاصی را فاش کرد.
۵۵ آنلاین سفر احمدی نژاد رسانه 

  

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه باید بدانیم وقتی لوایح FATF اجرا نمی‌شود یعنی برای نقل و انتقال پول باید پول بیشتری از جیب مردم بدهیم، گفت: الان مجمع تشخیص باید قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم نشان دهد.
نامه نیوز رئیس جمهور سازمان ملل حسن روحانی 

  

فوری و مهم / 9 خدمه کشتی سانچی زنده اند!؟ + فیلم و جزئیاتگواهی فوت 9 نفر از خدمه کشتی سانچی در حالی صادر شد که هنوز برخی خانواده ها فوت آنها را باور ندارند و با توجه به اینکه از صدور این گواهی هم مطلع شده اند هیچ اعتراضی در این زمینه نداشته اند.
مستقل‌آنلاین سازمان ثبت احوال رئیس جمهور وام 

  

آغاز فروش فوق العاده دنا پلاس توربو اتومات با قیمت دولتی از امروزچهاردهمین مرحله از فروش فوق العاده ایران خودرو در حالی از امروز آغاز می شود که قیمت مصوب دولتی احتمالا تقاضای زیادی را وارد چرخه ثبت نام این خودرو خواهد کرد.
خودروتک قیمت ایران خودرو ایران 

  

پیش بینی جهانگیری از رفع تحریم ها در آینده نزدیکمعاول اول رئیس جمهور گفت: در این شرایط سخت که آمریکایی ها قصد زمین گیر کردن تولید و صنعت کشور را داشتند اما یک عده ایستادند و تولید کشور را سرپا نگه داشتند.
مستقل‌آنلاین اسحاق جهانگیری رئیس جمهور زمین 

  

هشدار قاطع ایران به اعضای شورای حکامشورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در پی توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران که در چارچوب اقدام تلافی‌جویانه به عدم تحقق منافع برجامی اش انجام شده بود، نشست ویژه ای برگزار کرد.
گسترش ایران جمهوری اسلامی ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی 

  

بایدن می‌خواهد برای ایجاد ارتباط با ایران، رابطه با عربستان را تخریب کندوزیر امور خارجه پیشین آمریکا به بیان اظهارات بی‌اساس علیه ایران پرداخت.
ایلنا ایران عربستان مایک پمپئو 

  اخبار داغ
  

برای پیشگیری از کرونا دو ماسک بزنیم یا نزنیم؟/ ویدئویک پایگاه مدعی شده تصاویر شبیه سازی شده توسط ابررایانه ها نشان می دهد پوشیدن دو عدد ماسک فایده چندان
خبرفوری شبیه سازی ماسک ابررایانه 

  

کدام کشورها بحران اقتصادی کرونا را پشت سر گذاشتند؟اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته جهان در فصل سوم و چها
خبرفوری رشد اقتصادی تهران فرانسه 

  

اعلام زمان انتشار گزارش تحقیق درباره منشأ کرونا در چینطبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، 14 یا 15 مارس (24/25 اسفند) گزارش تحقیق درباره منشأ کرونا در چین را منتشر خواهد شد.
اقتصادنیوز سازمان بهداشت جهانی چین 

  

تعداد مبتلایان به کرونا در مازندران دو رقمی شدروزهای کرونایی با افت و خیز کماکان سپری می‌شود، بعد از چند روز افزایش آمار طی 24 ساعت گذشته شاهد کاهش آمار مبتلایان در استان مازندران بودیم.
اقتصادنیوز استان مازندران 

  

حذف قیمت گذاری از بورس کالا/ چتر چهار میلیونی در بازار سهاماقتصادنیوز: در این دو روز بیشتر اخبار به تحولات جدید درباره برجام مربوط بود؛ ناظران از سیگنال‌های مثبت به بورس خبر می‌دهند. بورس کالا از حذف قیمت گذاری خبر داد و رئیس سازمان بورس از چتر چهار میلیونی برای سهامداران خرد سخن گفت
اقتصادنیوز قیمت بورس کالا سهام 

  

انتقاد مولوی عبدالحمید از کم‌کاری مسئولان در واردات واکسن کرونامولوی عبدالحمید امروز (15 اسفند 1399) در مراسم نماز جمعه اهل‌سنت زاهدان با بیان اینکه «سلامتی مردم بر هر چیزی اولویت دارد»، ضمن انتقاد از کم‌کاری دولت در زمینۀ وارد کردن واکسن کرونا به کشور، از مسئولین امر خواست سیاست‌ها را به نحوی تنظیم کنند که سرمایه‌های کشور به‌جای کمک به دیگر کشورها، برای سلامتی … نوشته انتقاد مولوی عبدالحمید از کم‌کاری مسئولان در واردات واکسن کرونا اولین با...
انصاف‌نیوز مولوی عبدالحمید اهواز نماز جمعه 

  

آخرین آمار ابتلا به کرونا در جهان + عکستعداد مبتلایان به کرونا در جهان به 116 میلیون و 449 هزار و 317 نفر رسید.
گسترش عکس 

  

این کشورها خواهان واکسن کرونای چینی‌اندچین 50 هزار دز از واکسن شرکت سینوفارم را به لبنان اهدا می‌کند؛ لبنان، در عمق بحران‌های مالی، ماه گذشته پس از دریافت نخستین محموله واکسن فایزر با کمک بانک جهانی، واکسیناسیون مردم را آغاز کرد.
اقتصادنیوز چین لبنان ماه 

  

اوج‌گیری مجدد کرونا در آمریکا/ هشدار فائوچییک مقام آمریکایی هشدار داد که جهش و تکامل ویروس کرونا سبب شده تا این ویروس روندی برای محافظت از خود در برابر پادتن‌هایی که توسط تزریق واکسن ایجاد می‌شود ایجاد کنند.
اقتصادنیوز ویروس 

  

پنهان کردن آمار کشته شدگان کرونا/ سفر تاریخی پاپ به عراقاقتصادنیوز؛ رسانه‌های بین‌المللی در روز جمعه 15 اسفند 1399 سفر تاریخی پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق را بطور گسترده پوشش دادند.
اقتصادنیوز سفر عراق رسانه 

  

بررسی وضعیت بورس در هفته دوم اسفندبورس در هفته دوم اسفند بازهم قرمزپوش بود و کاهش شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن در این هفته بازهم تکرار شد. افزایش حجم معاملات در این هفته می‌تواند یک نشانه مثبت برای تغییر روند معاملات باشد.
گسترش درآمد رئیس جمهور پول 

  

فرار پول‌های بزرگ از بورس با سیاست‌های اشتباه/ توافق ایران با آمریکا به کجا رسید؟یک کارشناس اقتصادی در مورد بازار خودرو گفت: با فرض کاهش قیمت دلار در آینده، فکر می‌کنم قیمت آزاد خود
خبرفوری پول بازار خودرو بازی 

  

چه کسی به بورس ضربه زد؟درست در روزی که رئیس‌جمهور می‌گفت «به قول‌مان عمل کردیم؛ هم چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد»، اعلام شد 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی به خاطر نابسامانی بازار بورس، از این بازار خارج شده است! همچنین بورس در این روز با افت 8 هزار واحدی شاخص مواجه شد.
فردا بورس تهران رئیس جمهور روزنامه