ایلنا   |  گوناگون  |  

پیگیری حقوق مزدی با اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت/ چرا کارگران و بازنشستگان باید با حقوق 4 میلیون تومانی سر کنند؟!

به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد.

پیگیری حقوق مزدی با اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت/ چرا کارگران و بازنشستگان باید با حقوق 4 میلیون تومانی سر کنند؟!

به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از 4 میلیون تومان است و این در حالیست که بر اساس آخرین برآوردهای کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین نرخ‌ها و قیمت‌ها به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است و این عدد در صورتی معتبر است که یک خانواده کارگری در شبانه روز فقط یک وعده غذای گرم بخورد و باقی را با نان و پنیر یا غذای سرد بگذراند!

در چنین اوضاع و احوالی یکی از امیدهای کارگران به آن شکایت مزدی بود که بعد از ابلاغ بخشنامه مزدی 99 در دیوان عدالت به ثبت رسانده بودند. در این شکایت با توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار درخواست شده بود دستمزد 2 میلیون و 600 هزار تومانی سال 99 با رای قضات دیوان باطل شود. در صورت قبول شکایت کارگران و ابطال مزد 99 راهی باز می‌شد تا مزد 1400 نیز که به تاسی از مزد 99 و با اعمال افزایش روی آن، به تصویب رسیده بود باطل شده و راهی برای مطالبه‌گری قانونی کارگران گشوده شود.

اما متاسفانه علیرغم تایید شکایت کارگران در هیات تخصص دیوان در زمستان سال گذشته، هیات عمومی دیوان در اولین روز از تیرماه سال جاری، شکایت کارگران را باطل دانست و اعلام کرد مزد 99 باطل شدنی نیست.

رای دیوان چه می‌گوید؟

در چکیده رای دیوان آمده است: «اولاً حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزامی درخصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. ثانیاً طبق مصوبه، مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده اند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است. ثالثاً نمایندگان کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 حضور داشته اند و از این جهت، سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه 291 شورای عالی کار (مورخ20؍1؍1399) درخصوص تعیین مزد کارگران و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 7933 مورخ 26؍1؍1399 با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه 291 شورای عالی کار، مصوبه جلسه 292 مورخ 17؍3؍1399 شورای عالی کار و بند 1 بخشنامه شماره 48692 مورخ 31؍3؍1399 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.»

اما چرا کارگران به مزد 99 اعتراض کردند؛ مذاکرات مزدی 99 یک تفاوت بارز با مذاکرات پسین و پیشین داشت و آن اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار حاضر به امضای صورتجلسه نشدند و مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد. نمایندگان کارگری در همان جلسه آخر مذاکرات با استناد به نادیده گرفته شدن بند دوم ماده 41 یا همان سبد معیشت که در همان زمان بیش از 5 میلیون تومان بود اعلام کردند صورتجلسه مزدی را امضا نمی‌کنند و پس از ابلاغ مزد، تشکل‌های مختلف از جمله کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت شکایت بردند. اگر این شکایت به نفع کارگران تمام می‌شد ابزار برنده‌ای برای پیشبرد مطالبات مزدی کارگران فراهم می‌آمد اما حالا سوال اینجاست که آیا رای نهایی دیوان عدالت همه الزامات و بایدهای مزدی را در نظر گرفته است و آیا کارگران در همین مرحله متوقف می‌مانند؟

کارگران:

حتما اعتراض می‌زنیم

حسین حبیبی (رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد. کارگران در اقلیت هستند و نمی‌توانند ادعا کنند با رضایت آن ها مزد تعیین شده کمااینکه صورتجلسه مزد را امضا هم نکردند!

ماده 91 قانون دیوان می‌گوید: «طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»

براساس این ماده می‌توان به رای هیات عمومی دیوان اعتراض کرد. رایی که در آن آمده قرار نبوده دستمزد دقیقا برابر با تورم تعیین شود و با افزایش مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، در رای دیوان در ارتباط با بند دوم ماده 41 و بحث سبد معیشت سکوت کامل اختیار شده است.

ماده 41 قانون کار: «ماده 41- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

بند اول این ماده می‌گوید «با توجه به تورم» ولی در بند دوم به صراحت ازلفظ آمره‌ی «باید» استفاده شده و می‌گوید مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تامین شود. سوال اینجاست که چرا قضات دیوان عدالت لفظ آمره باید را نادیده گرفته‌اند و در مورد الزامات روشن بند دوم سکوت اختیار کرده اند؟

حسین حبیبی می‌گوید: توجه به تورم درماده 41 یعنی اینکه تورم باید خط کش و ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار بگیرد، پس حکم مشخص است و افزایش سالیانه مزد نباید کمتر از تورم سالیانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد و تبصره ماده 40 هم سند وگواه محکمی است مبنی براینکه کارفرمایان اجازه و اختیار ندارند کمتر از حداقل تعیین شده پرداخت کنند. نکته این است اعلام درصد تورم هم مشخصا توسط مرجعی دولتی به نام بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌تواند درصد تورمی را بصورت دستوری پایین اعلام کنند (تورم واقعی همواره خیلی بیشتر است). اما الزام اصلی در بند دوم آمده آنجا که از کلمه‌ی «باید» استفاده شده و شورایعالی کار ملزم شده مزد را به اندازه هزینه‌های زندگی یا سبد معیشت افزایش دهد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در بین دو بند ماده 41 «تفاوت لحن» وجود دارد؛ بند اول می‌گوید با توجه به تورم، یعنی با نگاهی به مقوله تورم رسمی و با معیار قرار دادن آن به عنوان کف چانه زنی و مذاکره، اما بند دوم این ماده لحن آمرانه دارد و لازم الاجراست. وقتی می‌گوید دستمزد باید هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند این الزام لازم الاجراست و لحن آمرانه این بند خود گویاست که نمی‌توان از این الزام حداقلی عدول کرد. بنابراین در شورایعالی کار نباید و نمی‌توان سر تورم و کمی بیشتر یا کمتر از آن چانه زد بلکه باید بر سر بیشتر از سبد معیشت چانه زد؛ دستمزد حداقل باید به اندازه سبد معیشت خانوار باشد، بیش از آن جای گفتگو دارد و نمی‌دانیم چرا قاضیان دیوان عدالت به این بند دوم در صدور رای توجه نکرده‌اند.

حرف آخر:

حق کارگران بسیار بیش از اینهاست

تشکل‌های کارگری حتما به رای اول تیر دیوان عدالت اعتراض می‌زنند. سال 99 به پایان رسیده. بهار 1400 و یک ماه از تابستان آن نیز گذشته اما پیش بردن شکایت قانونی کارگران یعنی دفاع قانونی از حقوق مزدی آنها، یعنی به رسمیت شناساندن این واقعیت که حق قانونی کارگران بسیار بیشتر از اینهاست. چرا وقتی کمترین حق قانونی کارگران، دستمزدی برابر با یازده میلیون تومان است و قانون کار نیز به صراحت این حق را به رسمیت شناخته، بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) باید به دستمزد 4 میلیون تومانی رضایت بدهند و تازه خدا را شکر کنند که مزایای مزدی هم دارند و اگر کارفرما عادل و مهربان باشد، می‌توانند 450 هزار تومان حق مسکن بگیرند!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/

بانک مرکزی بانک بهار   اخبار برگزیده
  

تصویری متفاوت از گروه موزیک مراسم تنفیذ رییسیتصویری از گروه موزیک مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دور از صحنه و‌ در بالکن‌حسینیه امام خمینی با اجرای سازهای مختلفی از قبیل «ویلون» و «ویلون سل» را مشاهده می کنید.
۵۵ آنلاین ریاست جمهوری امام خمینی 

  

سرنوشت علی لاریجانی چه می شود؟باشگاه خبرنگاران/ نماینده مجلس دهم درباره تغییرات در جریانات سیاسی کشور توضیحاتی ارائه داد.
نامه نیوز علی لاریجانی مجلس دهم خودرو 

  

میهمانان مراسم تحلیف چه کسانی هستند؟یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:ده‌ها شخصیت سیاسی و پارلمانی، منطقه و جهانی در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت خواهند کرد.
ایلنا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان 

  

«راز سر به مهر»؛‌ روایتی قابل انتشار از مذاکراتی که منتهی به برجام شدوزیر امور خارجه کشورمان در صفحه اینستاگرام خود از انتشار مجموعه کتاب «راز سر به مهر» خبر داد.
ایلنا اینستاگرام محمدجواد ظریف ایران 

  

احتمال بررسی کابینه دولت رییسی در مجلس از شنبهسلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس: اگر فردا کابینه به مجلس معرفی شود احتمالا جلسه رأی اعتماد به اعضای کابینه در صحن مجلس از روز شنبه 23 مرداد آغاز و تا سه‌شنبه 26 مرداد ادامه پیدا کند./ خانه ملت
فردا دولت 

  

مسائل فوری دولت رئیسی چیست؟حجت الاسلام رئیسی در مراسم تنفیذ گفت: مسئله کسری بودجه، مسئله ثبات بازار بورس، کنترل گرانی و تورم، مسئله کرونا و مسائل دیگری که شناخته شده و راهکارهای آن هم اندیشیده شده است. به دولت دوازدهم خسته نباشید می گویم اما کارهایی مهمی وجود دارد که امروز در پیش روی دولت سیزدهم است.
مستقل‌آنلاین دولت دوازدهم دولت کسری بودجه 

  

شروع طوفانی بورس با رشد 16000 واحدی شاخص/ خودرویی ها همچنان در مدار ریزشدر شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس معاملات را طوفانی آغاز کرد و با رشد 16 هزار و 900 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 392 هزار واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز شاخص سرمایه 

  

جزئیات جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در مجلستسنیم/ عضو هیئت رئیسه مجلس از افزایش تعداد جلسات علنی مجلس برای تسریع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، در صورت نیاز خبر داد.
مثلث رئیس جمهور کار بهاره رهنما 

  

سورپرایز جنجالی یحیی برای هواداران پرسپولیس!وحید امیری ستاره با اخلاق پرسپولیس در آستانه تمدید قرارداد با این باشگاه قرار دارد.
خانه فوتبال پرسپولیس وحید امیری ستاره 

  

لابی قالیباف، قوی‌ترین لابی استنظر قالیباف در انتخاب شهردار آینده و برای شورای شهر حائز اهمیت بوده و گزینه‌هایی که برای بررسی‌های نهایی انتخاب می‌شوند بدون نظرخواهی از ایشان نخواهد بود.
مستقل‌آنلاین ریاست جمهوری شهرداری تهران شورای شهر تهران 

  

حذف شرایط فروش از 3 خودرو / مکانیسم قیمت جور قرعه کشی خودرو را کشیددر آخرین طرح فروش اعلام شده از سوی سایپا میزان ثبت نام برای چند خودرو کمتر از ظرفیت در نظر گرفته شده بود. به نظر می رسد این کاهش تقاضا موجب شده تا زمینه برای برداشته شدن شرط و شروط ثبت نام خودرو برای تعدادی از خودروها برداشته شود.
خودروتک خودروسازان بازار خودرو ایران خودرو 

  

پناهیان: روحانی خائن است/ چه کسی حاضر است او را محاکمه کند؟یک از تئوریسین های نیروهای انقلاب گفت: به زودی جشن پایان دولت روحانی را خواهیم گرفت، دولتی که من هنوز یک سؤال دارم و آن اینکه آیا آقای روحانی نمی‌دانست که نمی‌شود به غرب اعتماد کرد؟ یا می‌دانست؟ اگر می دانست خائن است.
نامه نیوز حسن روحانی استقلال مشاور 

  

رشد 2300 واحدی بورس تهران/ سرخپوشی خودرویی ها در روز سبز بورسدر شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس سبزپوش شد و با رشد 2300 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 360 هزار واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز بورس تهران تهران سرمایه 

  

احتمال تعطیلی دو هفته‌ای کشوروزیر بهداشت در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست تعطیلی دو هفته‌ای کشور را داده بود و دیروز ایشان از رئیس‌جمهور خواستند این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود. حالا این ستاد اعلام کرده که پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای امروز بررسی می‌شود.
فردا درمان تهران رئیس جمهور 

  

امکان توقف اعمال اصل 85 بر طرح حمایت از حقوق کاربران وجود دارد/ همکاری در حوزه اینترنت را در تفاهنامه ایران و چین ندیدم/ منشاء طرح حمایت از کاربران، خارج از مجلس استسخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی، گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بیرون از مجلس پخت و پز شده است، به خاطر همین ما اصرار داشتیم که حداقل اصل هشتاد و پنجی نشود و به مجلس بیاید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی رسیدگی شود.
ایلنا اصل 44 مخابرات خبرنگار 

  اخبار داغ
  

زنان واکسینه‌شده بیش از مردان به کرونا مبتلا می‌شوندداده‌های CDC در سراسر آمریکا نشان داد که زنان واکسینه‌شده 63 درصد از ابتلای کووید-19 را تشکیل می‌دهن
خبرفوری زنان مردان بهار 

  

افزایش قیمت خودرو در بازار/ قیمت این خودرو 25 میلیون تومان بالا رفت؟تازه ترین گزارش ها نشان می دهد که قیمت پژو 2008 در بازار 915 میلیون تومان است.
نامه نیوز افزایش قیمت قیمت قیمت مسکن 

  

تلاش مدافعان سلامت در برابر کرونا از والاترین ارزش‌های انسانی است به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در جلسه شورای فرماندهی ستاد کرونا در کلان شهر تهران که با حضور دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، مهندس پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وجمعی از مسؤولان برگزار شد، وضعیت چرخش و شیوع کرونای دلتا و آخرین وضعیت واکسن‌های تولید داخل تشریح ومورد بررسی قرار گرفت. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انانقلاب اسلامی…
مهر سلامت درمان وزارت بهداشت 

  

قیمت دلار و ماجرای امروز در بازار ارز+خبر مهم برای خریداران دلاراخبار حاوی نااطمینانی امروز بازار ارز را متاثر کرد تا مجددا روند قیمت ارز نزولی باقی نماند. این درحالیست که با شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی خیلی از فعالان بازار انتظار ارزانی قیمت ارز را داشتند.
خانه فوتبال قیمت ارز قیمت دلار 

  

بازگشت امید به بورسشاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه، 13 مرداد ماه) 30 هزار و 414 واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و 406 هزار واحد رسید.
گسترش شاخص ایران خودرو بانک صادرات 

  

تزریق هیچ واکسن‌ کرونایی برای خانم‌های زیر از 50سال ممنوعیت ندارد به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری در این رابطه افزود: به دلیل برخی مطالعات انجام شده درباره یکی از واکسن‌های خارجی، ترجیح بر این شد که به خانم‌های کمتر از 50 سال تزریق نشده و به جای آن از سایر واکسن‌های وارداتی یا واکسن‌های تولید داخل استفاده شود. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: این موضوع فقط به صورت توصیه‌ای اعلام شده و ممنوعیت تزریق وجود ندارد.
مهر وزارت بهداشت تولید 

  

مصوبات ستاد ملی کرونا فصل الخطاب عزاداری‌ محرم استامام جمعه گنبدکاووس با اشاره به شرایط سخت کرونایی کشور و در پیش بودن ماه محرم و آیین‌های سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) تصریح کرد که مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا باید فصل الخطاب برگزاری مراسم‌های عزاداری باشد تا سلامت عمومی مردم به خطر نیفتد.
برنا عزاداری محرم ماه 

  

عرضه بیش از 600 هزار تن سیمان در بورس کالا در روز شنبهروابط عمومی بورس کالا اعلام‌کرد: تاکنون عرضه 616 هزار تن سیمان در بورس کالا برای روز (شنبه، 16 مرداد ) قطعی شده است، اما احتمال افزایش این حجم نیز وجود دارد.
برنا سیمان بورس کالا روابط عمومی 

  

عدم ممنوعیت تزریق واکسن های کرونا برای زنان کمتر از 50 سالسیما سادات لاری درباره مباحث مطرح شده درباره توصیه انجام شده مبنی بر عدم تزریق یک نوع از واکسن کرونا به خانم‌های کمتر از 50 سال گفت: تزریق هیچکدام از واکسن‌های کرونای موجود در کشور برای خانم‌های کمتر از 50 سال ممنوعیت ندارد.
برنا زنان 

  

آیا واقعا افراد واکسینه شده 3 برابر کمتر درگیر کرونا می‌شوند ؟تحقیقات تازه نشان می‌دهد، افرادی که دو دز واکسن کرونا را دریافت کرده اند سه برابر کمتر از افراد غیر واکسینه در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند.
برنا ویروس 

  

کرونا جان یکی دیگر از اهالی خبر صداوسیما را گرفتپس از انتشار خبر درگذشت فرزانه سادات معصومیان در شامگاه سه شنبه، امروز (چهارشنبه) 13 مرداد ماه خبر درگذشت فرشاد همتی، یکی دیگر از فعالان بخش خبر صداوسیما اعلام شد.
نامه نیوز تیراندازی تهران رادیو 

  

صعود شاخص فرابورس به کانال جدیدروز چهارشنبه شاخص کل فرابورس 281 واحد بالا آمد و با صعود به کانال 20 هزار تایی در سطح 20 هزار و 193 واحد قرار گرفت.
اقتصادنیوز شاخص 

  

آخرین آمار کشته شدگان کرونا در ایران 13 مرداد + اینفوگرافیآخرین آمار کرونا در ایران: 409 فوتی در شبانه روز گذشته
نامه نیوز ایران تهران قیمت