تسنیم   |  اقتصادی  |  

یادداشت تسنیم|کسب‌وکار در ایران سخت‌تر از 126 کشور دنیا؛ چه باید کرد؟

بر اساس آخرین آمارهای بین المللی، جایگاه بین المللی کشور در شاخص های سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت پذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز در بین کشورهای جهان و منطقه جایگاه شایسته ای نیست.

یادداشت تسنیم|کسب‌وکار در ایران سخت‌تر از 126 کشور دنیا؛ چه باید کرد؟

- اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباخارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ...که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیطکسب و کار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب و کاریک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت هایکارآفرینی در جوامع بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود. با اینحال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجودفرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.

به دلیل ضرورت تجزیه و تحلیل محیط اقتصادی در ارزیابی وضعیت آن از زوایای مختلف، عواملموثر بر فضای کسب و کار از دیرباز مورد توجه سازمان های مختلف بوده و هریک برای بررسی آن هاشاخص های مختلفی معرفی نموده و به کار برده اند.

مهم ترین شاخص ها در حوزه ی کسب و کار را می توان سه شاخص سهولت انجام کسب و کار (بانک جهانی)، شاخص رقابت پذیری (مجمع جهانی اقتصاد) و شاخص حقوق مالکیت (موسسه اتحادیه حقوق مالکیت) دانست. بر اساس ارزیابی های انجام شده هر یک درصد بهبود در شاخص سهولت کسب و کار می  تواند 0.06 درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد. البته این شاخص ها به تمامه فضای کسب و کار کشور را نشان نمی دهند؛ اما توان نمایش بخشی از فضای واقعی کسب و کار را دارا هستند.

در ایران نیز پس از درک اهمیت محیط کسب و کار و تاثیر آن بر ساز و کارهای کلان اقتصادی تلاش های فراوانی در این حوزه صورت گرفته به نحوی که بهبود فضای کسب و کار به یک دغدغه حاکمیتی تبدیل شده است. مقام معظم رهبری در بیاناتی با مجموعه های تولید در تاریخ 17/02/1399 چنین بیان می کنند که:

 « بنده روی این مسئله ی بهبود فضای کسب و کار بارها تأکید کرده ام. ...آنها (کارشناسان وزارت اقتصاد) می گویند که اگر دو اقدام در زمینه ی مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد می گویند. یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره ی واحد صدور مجوز»؛ یعنی همه ی دستگاه ها بیایند در یک نقطه تجمع داشته باشند و کسی که (مجوز) می خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش. دوم، «تشکیل دادگاه های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی»،گفته اند اگر همین دو کار انجام بگیرد، رتبه ی کشور از لحاظ فضای کسب و کار، چهل رتبه یا پنجاه رتبه به بالا ارتقا پیدا خواهد کرد؛ خب اینها مهم است.»

از دیگر مواردی که می توان به این مهم پی برد که در بدنه ی کارشناسی کشور فضای کسب و کار به عنوان یک نقطه ی تاثیر گذار دیده می شود؛ قوانینی است که در این حوزه به تصویب رسیده است. قوانین بالا دستی فراوانی برای بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده است که می توان از آن بین قوانین زیر را نام برد.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (1386)مواد (63) و (70) قانون برنامه پنجم توسعه (1389)قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (1390)سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (1392)قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (1393)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (1394)

طبعا با به وجود آمدن این قوانین برخی نهادها نیز در راستای آن تاسیس شده اند تا فرایند بهبود فضای کسب و کار کشور را تسریع کنند، که سه مورد از چنین نهادهای عبارت اند از:

تاسیس هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی در سال 1387 که در سال 1393 مورد بازنگری قرار گرفت و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور تغییر نام داد.ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1389تاسیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در سال 1393

اما با این وجود عملکرد کشور و نهاد های مذکور در زمینه عمل به قوانین و پیگیری بهبود فضای کسب و کار از وضع خوبی برخوردار نیست.

جایگاه بین المللی کشور در شاخص های سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت پذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز در بین کشورهای جهان و منطقه جایگاه شایسته ای نیست. ایران در بین 190 کشور که مورد ارزیابی بانک جهانی برای شاخص سهولت کسب و کار قرار می گیرند رتبه ی 127 را در سال 2020 کسب کرده است. ایران در شاخص رقابت پذیری نیز جایگاه خوبی ندارد و از بین 141 کشور مورد ارزیابی رتبه ی 99 را دارست. براساس گزارش سال 2019 مجمع جهانی اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای امارات (رتبه 25) قطر (رتبه 29) عربستان (رتبه 36) کویت (با هشت پله ارتقا 46) ایران (رتبه 99) و یمن (رتبه 140) در منطقه را دارا هستند. برخلاف هدف گذاری برنامه ششم، رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت نیز نامناسب است و همواره در این شاخص در بین 20 درصد پایینی کشورهایجهان قرار داشته است. رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت در سال 2019 از بین 129 کشور مورد ارزیابی 103 بوده است.

به نظر می رسد که بهبود فضای کسب و کار کشور به هماهنگی بیشتر بین قوا و دستگاه های مختلف اجرایی و کارشناسی و فنی بستگی دارد. از آن جایی که اهمیت محیط کسب و کار بر کسی پوشیده نیست؛ باید در پی رفع کاستی های مسیر فعلی رفت تا با برطرف کردن آن ها، محیط کسب و کار به عنوان مولفه ای که در دست کارآفرینان نیست، نااطمینانی را به اقتصاد کشور وارد نکند.

انتهای پیام/

ایران برنامه پنجم توسعه شاخص   اخبار برگزیده
  

اگر روحانی و احمدی ‌نژاد با هم رقابت کنند، احمدی نژاد پیروز می شوددولت آقای روحانی، دولت یکدست و وزرا هم از یک جناح نبوده و بعضا حتی همفکر شخص حسن روحانی هم نبوده‌اند. او موجب شده نوعی نارضایتی و ناخشنودی از جانب مردم و رای‌دهندگان به او ایجاد شود. دولت روحانی در سطح ملی موفق نبوده است.
مستقل‌آنلاین حسن روحانی روزنامه وام 

  

سخنرانی روحانی ساعت 9 امشب در مجمع عمومی سازمان مللتمام وجوه جهان امروز متأثر از کرونا است آنچنانکه هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل نیز با سخنرانی‌های ضبط شده‌ی سران برگزار خواهد شد
۵۵ آنلاین سازمان ملل نیویورک توئیتر 

  

برای انتخابات 1400 با شخصیت‌ها و احزاب تاثیرگذار اصلاح‌طلب رایزنی می‌کنیمدر جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، موضوع انتخابات1400 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین غلامحسین کرباسچی گزارشی از دیدار با مهدی کروبی ارائه داد.
ایلنا انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان غلامحسین کرباسچی 

  

دارویی برای تعدیل پاسخ التهابی در کووید-19 شدیدمحققان "دانشگاه مالاگا"(University of Malaga) و "مرکز نانوپزشکی و زیست فناوری اندلس"(BIONAND) اسپانیا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند از یک دارو می‌توان برای تعدیل پاسخ التهابی در موارد شدید کووید-19 استفاده کرد.
مملکت‌آنلاین درمان فناوری دارو 

  

تصمیم جامعه روحانیت برای انتخابات 1400عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت که این تشکل برنامه ای برای معرفی کاندیدا در انتخابات 1400 ندارد.
مثلث جامعه روحانیت مبارز خودرو پدر 

  

جزئیات تحریم های جدید آمریکا پس از مکانیسم ماشه + فیلمرئیس‌جمهور آمریکا بیانیه‌ای درباره تحریم‌های جدید اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
گسترش رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی 

  

افرادی که نباید ماسک بزنندافرادی که بدون کمک قادر به برداشتن ماسک از صورت‌شان نیستند، شامل نوزادان و کودکان خردسال و همچنین افرادی که دچار سختی تنفس هستند، نباید از ماسک استفاده کنند.
مستقل‌آنلاین ماسک ورزش کودکان 

  

دونالد ترامپ، سال‌ها پیش از ریاست جمهوری خود معتقد بوده که اوباما قصد یک حمله نظامی به ایران را دارد چرا که این حمله بر موقعیت او در افکار عمومی و نظرسنجی‌ها موثر است. حال برخی گزارش‌ها و اقدامات آمریکا حاکی از فعال شدن این تئوری ترامپ در شش هفته باقیمانده به انتخابات آمریکاست.
رویداد۲۴ واشنگتن دونالد ترامپ خاورمیانه 

  

سخنگوی دولت نشست خبری این هفته خود را در سیستان بلوچستان برگزار کرد و با مقایسه دولت صدام و ترامپ به تشریح شباهت‌های آن‌ها در صدمه به ایران پرداخت.
رویداد۲۴ صادرات غیرنفتی سازمان بهداشت جهانی رئیس جمهور 

  

محصول جدید ایران خودرو در راه است | تصاویر و مشخصاتمدیر پروژه خودروی سورن سال از آمادگی ایران خودرو برای تجاری سازی این محصول در یک ماه آینده خبر داد.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

ممنوعیت تردد خودرو در برخی خیابان‌های تهران امروز اول مهرمدیریت‌های شهری در بسیاری کشورها در روز جهانی بدون خودرو، شهروندان را به پرهیز از استفاده از خودروهای شخصی ترغیب می‌کنند. این روز مقارن با اول مهر ماه، با پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو که در دوران شهرداری پیروز حناچی از سوی مدیران شهری پیگیری می‌شود، همزمان شده است.
خودروتک خودرو شهرداری تهران تهران 

  

اقدام ادعایی آمریکا در بازگشت تحریم‌ها علیه ایران با واکنش رسانه‌ها و تحلیلگران مختلفی روبرو بوده و همگی حاکی از یک واقعیت انکار نشدنی است: انزوای بی قید و شرط ایالات متحده!
رویداد۲۴ رسانه ایالات متحده آمریکا ایران 

  

متهم اصلی بحران در بازار خودرواختلاف قیمتی که علتی جز تعلل شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و غیرواقعی بودن قیمت‌های اعلام شده توسط این شورا ندارد.
خودروتک خودرو خودروسازان بازار خودرو 

  

ترامپ قبل از انتخابات ناچار به لفاظی است/ ادعای فعال‌سازی اسنپ بک کلاهبرداری ترامپ است/ آمریکا حق استناد به هیچ یک از مفاد برجام را ندارد/ جهان مخالف احیای تحریم‌هاستاستاد دانشگاه شیکاگو تاکید کرد: جهان مخالف احیای تحریم‌های سازمان ملل است و آمریکا حق استناد به هیچ یک از مفاد برجام را ندارد.
ایلنا دونالد ترامپ ترامپ سازمان ملل 

  

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای معامله قرن انجام می‌شودیکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در چارچوب عملی کردن نقشه معامله قرن صورت می گیرد.
۵۵ آنلاین ایران جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی 

  اخبار داغ
  

رد پای کرونا بر دیوارهای جهان/ عکساز همان روزهای نخست شیوع و فراگیری ویروس کرونا در جهان بسیاری از هنرمندان در دنیا از حوزه گرافیک و پ
خبرفوری عکس کاریکاتور حوزه 

  

نتیجه تست کرونای نماینده مجلس اعلام شدغلامحسین کرمی نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی به بیماری کرونا مبتلا شده است.
گسترش مجلس شورای اسلامی مشاور رسانه 

  

روزی 9700 تماس مزاحم با اورژانس در شرایط کرونایی! +فیلمایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در گفتگو با برنامه تلویزیونی گفت: روزانه 9700 تماس با اورژانس برقرار می‌شود که یا سوت می‌کشند یا فحش می‌دهند.
رویداد۲۴ اورژانس وزارت بهداشت 

  

تشدید هشدارهای کرونایی برای تهران +فیلمدر شرایطی که بیشتر مناطق کشور در وضعیت کرونایی قرمز قرار دارند، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مهمترین عامل بازدارنده از گسترش بیشتر این بیماری است.
رویداد۲۴ تهران سبک زندگی ایران 

  

خون مقامات از مردم رنگین‌تر است؟ / اگر رئیس‌جمهوری به کرونا مبتلا شود، چه عواقبی برای کشور دارد؟محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بیان کرد: تردید نکنید اگر رئیس‌جمهوری 14 روز یا 21 روز بخواهد در منزلش بماند قطعا به کشور و تصمیم‌گیری‌ها لطمه وارد می‌شود؛ بر این اساس آقای رئیس‌جمهور بارها گفتند «اگر من به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورالعمل‌های ابلاغی را رعایت نکنم چگونه باید انتظار داشته باشم که دیگران حرفم را رعایت کنند».
اعتماد رئیس جمهور وزارت بهداشت محمود واعظی 

  

مِهر پر مِهر برای بورس؟ تحلیل کارشناسان درباره روند معاملات بازار سرمایه در ماه جارییک کارشناس بازار سرمایه گفت: روند تثبیت قیمت دلار نیمایی در محدوده 22 تا 23 هزار تومان نشان‌دهنده روند صعودی کلی بازار سرمایه است و به نظر می‌رسد مهرماه برخلاف شهریورماه، سرآغازی مثبت برای بازار سرمایه باشد.
اقتصادنیوز قیمت بانک مرکزی مسکن 

  

39 نماد بورس متوقف شدنداز میان نمادهای بورسی، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دلایل مختلف و در تاریخ های مختلف متوقف شدند.
اعتماد تراکتورسازی تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران 

  

بورس| مهرماه برخلاف شهریورماه، سرآغازی مثبت برای بازار سرمایه استهومین عمیدی، کارشناس بازار سرمایه گفت: روند تثبیت قیمت دلار نیمایی در محدوده 22 تا 23 هزار تومان نشان‌دهنده روند صعودی کلی بازار سرمایه است و به نظر می‌رسد مهرماه برخلاف شهریورماه، سرآغازی مثبت برای بازار سرمایه باشد.
اعتماد بورس کالا سرمایه قیمت 

  

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و لغو طرح ترافیک از عوامل کنترل کرونا هستند سیدعلی یزدی‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اعلام وضعیت قرمز کرونایی برای تمام نقاط تهران که برخی معتقدند بازگشایی مدارس و لغو طرح ترافیک بر ایجاد این وضعیت اثرگذار بوده‌اند، گفت: در روزهای اخیر میزان ابتلا به بیماری کرونا در کشور رکورد زده و به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تمام جمعیت مبتلایان محدود به جغرافیای تهران هم نمی‌شوند اما این شهر به لحاظ جمعیت…
خانه‌ملت شبکه ملی اطلاعات مجلس شورای اسلامی آموزش 

  

انجام روزانه 700 تست مولکولی تشخیص ویروس کرونا به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اسقایی، گفت: ویروس‌ها عواملی هستند که دارای یک نوع اسید نوکلئیک و پوشش پروتئینی در اطراف آن می‌باشند. چون ویروس‌ها فاقد آنزیم‌های لازم برای متابولیسم هستند در درون سلول‌های زنده با به کار گرفتن ماشین سنتزی سلول میزبان تکثیر پیدا می‌کنند و اسید نوکلئیک ویروسی را به سایر سلول‌ها منتقل می‌سازند. این کیفیت از نظر پزشکی جهت پیدا کردن داروهای ضد ویروسی بسیار…
مهر ویروس پوشش درمان 

  

کشف راهکار موثر برای نابودی ویروس کرونا در بدندانشمندان انگلیسی اعلام کردند به راهکاری موثر برای ساختن داروی موثر برای مقابله با کووید 19 دست یافته اند.
رویداد۲۴ ویروس درمان بدن انسان 

  

پیش‌بینی بورس؛ سهامداران منتظر چه اتفاقی باشند؟در هفته آخر شهریور شاخص کل بورس اگر چه بیش از 5 درصد افت کرد اما شاخص کل فرابورس توانست رشدی 0٫6 درصدی را به ثبت برساند. همچنین ارزش معاملات هفتگی نیز در این هفته بیش از 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
رویداد۲۴ بورس تهران شاخص سازمان برنامه و بودجه 

  

نرخ ارز و طلا همچنان بر مدار افزایش قیمت؛ علت اُفت شاخص کل بورس چیست؟در اولین هفته مهر 99 نرخ ارز و سکه افزایش چشمگیری داشت اما بازار سرمایه نیز همچنان با اُفت شاخص همرا
خبرفوری نرخ ارز ارز قیمت ارز