ایرنا   |  فرهنگی  |  

سد بالاخانلو در بویین زهرا تا پایان دولت به بهره برداری می‌رسد