مهر   |  فرهنگی  |  

چاپ ترجمه کتاب‌های وادزفور برای معرفی فلسفه‌های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به تازگی 5 عنوان کتاب را در معرفی فلسفه چهره‌های حوزه دین، اندیشه و ادبیات منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عناوینی از مجموعه «بزرگان اندیشه» هستند که این ناشر چاپ می‌کند. 5 عنوان مذکور نسخه‌های بازگردانی‌شده کتاب‌های «فلسفه وادزفور» هستند که انتشارات وادزفور در آمریکا چاپ کرده است. این کتاب‌ها در سال‌های 2000 تا 2003 منتشر شده‌اند. 4…

چاپ ترجمه کتاب‌های وادزفور برای معرفی فلسفه‌های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به تازگی 5 عنوان کتاب را در معرفی فلسفه چهره‌های حوزه دین، اندیشه و ادبیات منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عناوینی از مجموعه «بزرگان اندیشه» هستند که این ناشر چاپ می‌کند.

5 عنوان مذکور نسخه‌های بازگردانی‌شده کتاب‌های «فلسفه وادزفور» هستند که انتشارات وادزفور در آمریکا چاپ کرده است. این کتاب‌ها در سال‌های 2000 تا 2003 منتشر شده‌اند. 4 عنوان از این کتاب‌ها توسط خشایار دیهیمی ترجمه شده و بازگردانی یک عنوان هم به عهده احمدرضا تقاء بوده است.

مجموعه مذکور با سرویراستاری دنیل کولاک منتشر می‌شود و هدف از چاپ کتاب‌های آن، آشنا کردن خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز تا امروز است. مهم‌ترین هدف چاپ این مجموعه ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی و درگیر شدن با مسائل فلسفی است. کتاب‌های این مجموعه می‌خواهند شوق خواندن، فکر کردن و آموختن را در مخاطب برانگیزند و ترسی را که خوانندگان معمولا از فلسفه دارند، از بین ببرند.

کتاب‌های مجموعه فلسفه وادرفور با نگاه تحلیلی نوشته شده‌اند و آثار فلاسفه غیرتحلیلی یا اندیشمندانی را هم که به عنوان فیلسوف شناخته نمی‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان کتاب‌های این مجموعه نظر و تفسیر خودشان را هم ارائه کرده‌اند.

یکی از این کتاب‌ها، «فلسفه کی‌یر کگور» است که به قلم سوزان لی‌ اندرسن نوشته شده و خشایار دیهیمی آن را ترجمه کرده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2000 منتشر شده است. در این کتاب، بخش‌هایی از کتاب مشهور کی‌یر کگور یعنی «ترس و لرز» درج شده که برای آن‌ها از ترجمه عبدالکریم رشیدیان استفاده شده است. عبارت‌های نقل شده از نیچه در این کتاب هم، از ترجمه داریوش آشوری هستند.

سورن کی‌یر کگور یکی از فلاسفه خداجو  و اهل دانمارک است. زندگی او سراسر غوغا و شوریدگی بوده و فلسفه‌اش هم به این آشوب درونی دامن می‌زند. یکی از اصول اساسی فلسفه او این است که از رفتار بیرونی آدم‌ها نمی‌توان قضاوتی درباره درون‌شان کرد. آن‌چه در هر آدمی واقعا مهم است، چیزی نیست که همه می‌توانند از بیرون ببینند.

عناوین اصلی این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از «زندگی کی‌یر کگور»، «فلسفه کی‌یر کگور»، «مضامین اصلی در فلسفه کی‌یر کگور» و «اهمیت فلسفه کی‌یر کگور و دل‌نگرانی‌هایش نسبت به آن».

این کتاب با 124 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 16 هزار تومان منتشر شده است.

کتاب بعدی هم به قلم سوزان لی اندرسن نوشته شده و مترجم نیز دیهیمی است. این کتاب با نام «فلسفه جان استیوارت میل» درباره فلسفه این فیلسوف نوشته شده و نسخه اصلی‌اش هم در سال 2000 چاپ شده است.

نویسنده در این کتاب، تمرکز خود را روی مشهورترین آثار استیوارت میل کرده است: زندگینامه شخصی، فایده‌گرایی و رساله آزادی. در زندگینامه شخصی، اطلاعاتی درباره زندگی این فیلسوف و تکوین و پرورش اندیشه‌اش به مخاطب ارائه می‌شود. با استفاده از دو کتاب دیگر هم چگونگی گرایش او به دو سمت و سوی متفاوت فکری مشخص می‌شود؛ یعنی نبرد بزرگی که در قرن نوزدهم بین فیلسوفان فردگرا و جمع‌گرا در جریان بود و هنوز هم جریان دارد.

فردگرایی روی این مفهوم تکیه دارد که فرد مهم‌ترین واحد وجودی است و جامعه فقط برای این است که افراد از آن منتفع شوند نه به عکس. در مقابل،‌ جمع‌گرایی بیان‌گر این مفهوم است که افراد تابع جامعه‌اند. باید از افراد خواسته شود در جهت منافع جامعه عمل کنند.

عناوین درج‌شده در این کتاب هم به این ترتیب‌اند: «زندگی میل و تحول و تکامل دیدگاه‌هایش»، «جرمی بنتام و حساب لذت»، «فایده‌گرایی»، «رساله آزادی» و «ارزیابی نهایی».

این کتاب با 140 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 18 هزار تومان به چاپ رسیده است.

سومین کتابی که به قلم همین نویسنده و توسط همین مترجم بازگردانی شده، «فلسفه داستایفسکی» است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2001 به چاپ رسیده است.

سوزان لی اندرسن معتقد است امکان دارد جا دادن داستایفسکی در رده فیلسوفان به نظر عده‌ زیادی، عجیب و غریب بیاید چون به استثنای «یادداشت‌های روزانه یک نویسنده» چیزی جز آثار داستانی ننوشته است. نویسنده کتاب پیش رو معتقد است که گرچه بیشتر فیلسوفان با استفاده از نوشتن مقاله و رساله، فلسفه‌ورزی کرده‌اند، اما این کار در داستان‌نویسی نه تنها ممکن است، بلکه داستان‌نویسان بزرگ، بعضا می‌توانند با آثار داستانی بهتر و موثرتری فلسفه‌ورزی کنند.

اندرسن اعتقاد دارد که فیلسوفان به دلایلی باید رمان‌های داستایفسکی را بخوانند. یکی از این دلایل این است که او بر فیلسوفان تاثیرگذاشته است.

فصل‌های این کتاب هم به این ترتیب هستند: «فلسفه و آثار داستانی»،‌ «زندگی داستایفسکی»، «همزاد و یادداشت‌های زیرزمینی»، «جنایت و مکافات»، «ابله و اهریمنان»، «برادران کارامازوف» و «ارزیابی نهایی».

این کتاب هم با 143 صفحه،‌ شمارگان 770 نسخه و قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است.

«فلسفه کامو» کتاب بعدی است که ریچارد کمبر آن را نوشته و ترجمه‌اش هم توسط دیهیمی انجام شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2002 منتشر شده است. این کتاب، مروری فلسفی بر آثار آلبر کامو است. 

نویسنده کتاب می‌گوید این اثر گرچه ممکن است برای کاموپژوهان جالب باشد،‌ اما در وهله اول، برای خوانندگانی نوشته شده که می‌خواهند به اهمیت فلسفی آثار کامو پی ببرند اما پشتوانه فلسفی زیادی ندارند و یا تمام آثار کامو را نخوانده‌اند. آثار آلبر کامو پر از تلاش برای بیان مسائل و اندیشه‌های فلسفی، اما این تلاش‌ها بعضا غیرمنطقی یا مبهم هستند.

تذکر یک نکته مهم است و آن هم این‌که پوچ و پوچی در فلسفه آلبر کامو معنای منفی ندارند؛ به عکس معنای آن‌ها مثبت و ایجابی است. منظور کامو از این دو عبارت این است که جهان و زندگی معنا و هدفی بیرون از خودشان ندارند و جستجوی چنین هدف و معنایی بیهوده، و معانی و اهداف این‌چنینی که برای جهان و زندگی عرضه می‌شوند فریب یا خودفریبی است. بنابراین انسان پوچ‌گرا یا پوچ‌گرا کسی است که بی‌معنایی جهان و زندگی را می‌پذیرد و با آن کنار می‌آید. انسان پوچ‌گرا می‌داند که جهان به اهداف او بی‌اعتناست و کار خودش را می‌کند و شعوری پشت آن نیست و نقشه و طرحی ندارد. این فقط خود انسان است که می‌تواند به زندگی‌اش معنا ببخش؛ آن‌هم صرفا با زندگی کردن.

کتاب پیش رو 5 فصل اصلی دارد که عناوین‌شان به ترتیب عبارت‌اند از: «زندگی و آثار»، «ریشه‌های دینی اندیشه فلسفی کامو»، «بیگانه»،‌ «کالیگولا سیسوفوس» و «کاموی اخلاق‌پرداز».

در این فصول موضوعات و مسائلی چون دل‌مشغولی‌های مسیحی کامو، قرائت فلسفی بیگانه، اسطوره سیسوفوس، قدیس آوگوستینوس، خودخواهی و گناه، نقصان‌های اخلاق پوچی‌باورانه، طغیان و انقلاب و ... مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این کتاب با 167 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 21 هزار تومان چاپ شده است.

پنجمین کتاب هم «فلسفه عیسی» نوشته داگلاس گروتوس با ترجمه احمدرضا تقاء است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2003 منتشر شده است.

محور اصلی مطالب این کتاب، ادعاهای فلسفی حضرت عیسی (ع) به معنی جهان‌بینی و شیوه‌های استدلالی اوست؛ بُعدی از شخصیت این پیامبر که از نظر نویسنده کتاب از نظرها دور مانده است. این کتاب درباره زندگی حضرت عیسی یا تاریخ مسیحیت نوشته نشده است. این‌گونه هم نیست که دیدگاهی تازه درباره او پیش کشد یا بر سخنان دیگران درباره او تمرکز داشته باشد. «فلسفه عیسی» فارغ از هر چیزی که عیسی مسیح (ع) بوده، به فلسفه این شخصیت می‌پردازد.

این کتاب 8 فصل اصلی با این عناوین دارد: «آیا عیسی فیلسوف بود؟»، «عیسی در تاریخ»، «استدلال در تعالیم عیسی»، «متافیزیک عیسی»، «معرفت‌شناسی عیسی»،‌ «عیسی و اخلاق»، «عیسی و زنان» و «شما مرا که می‌دانید؟».

در این فصول موضوعاتی چون خداشناسی عیسی، عیسی و منزلت زن، ارزیابی گفته‌های عیسی، معرفت و قوه تخیل، جهنم در بوته نقد، عدم تناقض به مثابه سنجه حقیقت، نگاه عیسی به انسان، عیسی به روایت عیسی، اصالت تاریخی و فیلسوفان، اناجیل چه نوع اسنادی هستند؟، عیسی و قیاس دوشقی، توسل به شواهد در استدلال و ... پرداخته شده است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

مفهوم تثلیث در باقی قسمت‌های عهد جدید بیشتر بسط یافته (و بعدا در اصول اعتقادی کلیسا صورت‌بندی شده)، اما عیسی همان‌موقع که به شاگردانش اختیار می‌دهد که به نام پدر، پسر و روح‌القدس مردمان را تعمید کنند به مفهوم خدای سه‌گانه اشاره دارد. او خدای پدر را دعا می‌کند، از روح‌القدس با لحنی یاد می‌کند که از مقام والای روح‌القدس از نظر هستی‌شناختی حکایت دارد و بر یکی بودن خود با خدا تصریح می‌کند _ آن‌هم بدون آنکه هرگز از بیش‌از یک خدا حرفی به میان آورد.

نگاه عیسی به انسان

تاکید عیسی بر تمایز متافیزیکی میان خالق و عالم خلقت زیربنای همه تعالیم او در باب وظیفه انسان‌ها در برابر خدا در بندگی، پرستش، کار، دعا، ایمان و جز آن است. عیسی زن و مرد را موجوداتی بس باارزش نزد خدا می‌داند و می‌گوید آنان «افضل بر» مرغان هوا هستند. این‌ گفته و گفته‌های مشابه ریشه در این کلام تورات دارند که خدا انسان را شبیه به خود آفریده و او را بر تمامی موجودات سلطه داده است. ارزش انسان‌ها در این گفته عیسی، معروف به قانون طلایی، نیز مشخص است که با دیگران چنان رفتار کن که مایلی با تو رفتار کنند، چون همه انسان‌ها در خور احترام و محبتند.

این کتاب هم با 169 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 21 هزار تومان منتشر شده است.

فلسفه خبرنگار نویسنده   اخبار برگزیده
  

70 درصد پرونده های کلاهبرداری از طریق دستگاه های خودپرداز استرئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: 70 درصد پرونده های کلاهبرداری در حال رسیدگی در پلیس آگاهی مربوط به کلاهبرداری از طریق کشاندن افراد به پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز پول به حساب بانکی مالباختگان می باشد و این موضوع در حال افزایش است.
برنا کلاهبرداری پلیس پلیس آگاهی 

  

"ژنرال احمد العسیری" مشاور وقت محمد بن سلمان ، در ماه مارس سال گذشته میلادی در نشستی در ریاض، حضور داشته است. موضوع این نشست که با حضور چند تاجر لابی کننده برای دولت سعودی بوده، امکان استفاده از شرکت‌های خصوصی برای ترور مقامات ارشد ایرانی از جمله "قاسم سلیمانی"، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است.
برنا ایران ریاض انقلاب اسلامی ایران 

  

پیام جالب کاپیتان پرسپولیس به هواداران+عکسسیدجلال حسینی بعد از اتمام بازی فینال لیگ قهرمانان پیامی در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
برنا پرسپولیس عکس بازی 

  

تردید نکنید شما قهرمان آسیا هستید/ برانکو مربی باشخصیتی استوزیر ورزش و جوانان در جمع بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس از برانکو به عنوان مربی باشخصیت در ایران و‌ منطقه نام برد.
برنا آسیا برانکو ورزش 

  

پروین، جام قهرمانی را روی سکو قرار می‌دهداسطوره تاریخ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را روی سکو می‌ برد.
برنا علی پروین ایران زمین 

  

آخرین وضعیت مصدومیت این ستاره پرسپولیس برای بازی با کاشیما+ عکسآخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه برای بازی با کاشیما آنتلرز تا ساعاتی دیگر مشخص می شود.
برنا ستاره پرسپولیس بازی 

  

دوباره زلزله ؛ دوباره تازه آباد کرمانشاهزلزله ای به بزرگی 4.4 دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 2 دقیقه و هشت ثانیه بامداد سه شنبه تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه را لرزاند.
برنا زلزله کرمانشاه استان کرمانشاه 

  

تمام ظرفیت بلیت بازی با کاشیما، امروز عرضه می‌شودتمام ظرفیت بلیت فروشی بازی پرسپولیس – کاشیما امروز دوشنبه عرضه و از طریق سامانه اینترنتی Gishe3.com به فروش خواهد رسید.
برنا بازی باشگاه پرسپولیس پرسپولیس 

  

راز جنایت رودخانه نوخاله کشف شداز توطئه خونین یک زن که در اقدامی هولناک با همدستی مردی بیگانه، شوهرش را به قتل رسانده بود، فاش شد.
برنا جنایت قتل پلیس 

  

تبلیغات عجیب مجری شبکه یکعلی ضیا در یک مراسم تبلیغاتی برای خرید زمین در آلانیای ترکیه به عنوان مجری حاضر شد.
برنا زمین ترکیه تلویزیون 

  اخبار داغ
  

مبارزه جانانه سالمندان ایرانی با چینی‌های بازارتصور کنید خط تولید در 36 کارگاه با دستان توانمند کسانی بچرخد که کم توان تر از آن هستند که فکرش را می کنید. اما واقعیت این است که محصولات تولید شده توسط 400 سالمند و معلول بازار بسیاری از کالاهای چینی در ایران را از رونق انداخته است.
فارس سالمندان تولید ایران 

  

مواد اولیه داخلی صنعت تایر با ارز آزاد تامین می شودتهران- ایرنا- مدیرعامل یک گروه صنعتی تولیدکننده لاستیک با ابراز نگرانی از وضعیت تولید صنعت تایر کشور گفت: 60 درصد مواد اولیه تولید تایر در ایران، داخلی است که منابع آن از محل پتروشیمی ها و با ارز آزاد تامین می شود و این مساله در افزایش هزینه های تمام شده نقش بسزایی دارد.
ایرنا صنعت ارز ارز دولتی 

  

تاکید بر اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی در قمقم- ایرنا- دومین جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی وهجدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب روز پنجشنبه با حضور استاندار و مسئولان در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد و اعضا بر اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت تاکید کردند.
ایرنا زیبایی درآمد قم 

  

مهدی تاج بر اساس ماده 60 قانون خدمات کشوری می‌تواند در فدراسیون فوتبال فعالیتش را ادامه بدهد/ وزیر ورزش‌وجوانان نسبت به عملکرد فدراسیون فوتبال ارزیابی مثبتی داردرییس کمیته ملی المپیک کشورمان گفت: در پی جلسات فشرده ای که با وزیر ورزش و جوانان و ریاست فدراسیون فوتبال داشتیم مقرر شد تا آقای تاج به خدمت خود در فدراسیون فوتبال ادامه دهند.
برنا قانون قانون خدمات کشوری کمیته ملی المپیک 

  

استقبال در قشر جوان از کتاب " بلدچی" بیشتر بوده و این برای من ارزشمند است/جلد سوم کتاب آماده است /تلاش کردم مطالب کتاب را با اسناد دفاع مقدس تطبیق دهم"اسماعیل سپهوند" نویسنده کتاب «بلدچی» جامع ترین خاطره نگاری دفاع مقدس لرستان، نگاه متفاوت این کتاب به 8 سال جنگ تحمیلی را روایت می کند.
برنا نویسنده دوربین استان لرستان 

  

کاهش ارزش پوند در پی استعفای وزرای ترزا میارزش پوند استرلینگ در پی استعفای وزرای کابینه بریتانیا کاهش یافت.
ایلنا پوند ترزا می بریتانیا 

  

ارز دیگر صعود نمی‌کند اما آنها که قیمت‌ها را افرایش دادند هنوز کارشان را ادامه می‌دهند/دولت و روحانی تورم را سرکوب کردند اما موقتی/از الان باید برای انتخابات سال آینده برنامه‌ریزی کنیمدبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: بدون تردید دولت فعلی کوشید قدم‌های بهتری بردارد اما در یک پیچی هرچه را که آورده بود از دست داد. اصولاً همه چیز را باید محاسبه کرد. اگر با نیت خالص اما بدون محاسبه هم وارد شوید به اشتباه می‌افتید. تیم حاضر دولت هرچقدر در مسائل دیپلماتیک حاذق بودند در مسائل اقتصادی این چنین نبودند. این اشتباهات به این شکل می‌توانست رخ ندهد.
ایلنا ارز قیمت افزایش قیمت 

  

سلطانی‌فر: قاسمی از چهره‌های ارزشی، محبوب و خادم رزمندگان استسید قاسم قاسمی با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان مشاور وزیر امور ایثارگران منصوب شد.
برنا ورزش جوانان حوزه