مهر   |  فرهنگی  |  

چاپ ترجمه کتاب‌های وادزفور برای معرفی فلسفه‌های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به تازگی 5 عنوان کتاب را در معرفی فلسفه چهره‌های حوزه دین، اندیشه و ادبیات منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عناوینی از مجموعه «بزرگان اندیشه» هستند که این ناشر چاپ می‌کند. 5 عنوان مذکور نسخه‌های بازگردانی‌شده کتاب‌های «فلسفه وادزفور» هستند که انتشارات وادزفور در آمریکا چاپ کرده است. این کتاب‌ها در سال‌های 2000 تا 2003 منتشر شده‌اند. 4…

چاپ ترجمه کتاب‌های وادزفور برای معرفی فلسفه‌های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به تازگی 5 عنوان کتاب را در معرفی فلسفه چهره‌های حوزه دین، اندیشه و ادبیات منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عناوینی از مجموعه «بزرگان اندیشه» هستند که این ناشر چاپ می‌کند.

5 عنوان مذکور نسخه‌های بازگردانی‌شده کتاب‌های «فلسفه وادزفور» هستند که انتشارات وادزفور در آمریکا چاپ کرده است. این کتاب‌ها در سال‌های 2000 تا 2003 منتشر شده‌اند. 4 عنوان از این کتاب‌ها توسط خشایار دیهیمی ترجمه شده و بازگردانی یک عنوان هم به عهده احمدرضا تقاء بوده است.

مجموعه مذکور با سرویراستاری دنیل کولاک منتشر می‌شود و هدف از چاپ کتاب‌های آن، آشنا کردن خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز تا امروز است. مهم‌ترین هدف چاپ این مجموعه ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی و درگیر شدن با مسائل فلسفی است. کتاب‌های این مجموعه می‌خواهند شوق خواندن، فکر کردن و آموختن را در مخاطب برانگیزند و ترسی را که خوانندگان معمولا از فلسفه دارند، از بین ببرند.

کتاب‌های مجموعه فلسفه وادرفور با نگاه تحلیلی نوشته شده‌اند و آثار فلاسفه غیرتحلیلی یا اندیشمندانی را هم که به عنوان فیلسوف شناخته نمی‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان کتاب‌های این مجموعه نظر و تفسیر خودشان را هم ارائه کرده‌اند.

یکی از این کتاب‌ها، «فلسفه کی‌یر کگور» است که به قلم سوزان لی‌ اندرسن نوشته شده و خشایار دیهیمی آن را ترجمه کرده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2000 منتشر شده است. در این کتاب، بخش‌هایی از کتاب مشهور کی‌یر کگور یعنی «ترس و لرز» درج شده که برای آن‌ها از ترجمه عبدالکریم رشیدیان استفاده شده است. عبارت‌های نقل شده از نیچه در این کتاب هم، از ترجمه داریوش آشوری هستند.

سورن کی‌یر کگور یکی از فلاسفه خداجو  و اهل دانمارک است. زندگی او سراسر غوغا و شوریدگی بوده و فلسفه‌اش هم به این آشوب درونی دامن می‌زند. یکی از اصول اساسی فلسفه او این است که از رفتار بیرونی آدم‌ها نمی‌توان قضاوتی درباره درون‌شان کرد. آن‌چه در هر آدمی واقعا مهم است، چیزی نیست که همه می‌توانند از بیرون ببینند.

عناوین اصلی این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از «زندگی کی‌یر کگور»، «فلسفه کی‌یر کگور»، «مضامین اصلی در فلسفه کی‌یر کگور» و «اهمیت فلسفه کی‌یر کگور و دل‌نگرانی‌هایش نسبت به آن».

این کتاب با 124 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 16 هزار تومان منتشر شده است.

کتاب بعدی هم به قلم سوزان لی اندرسن نوشته شده و مترجم نیز دیهیمی است. این کتاب با نام «فلسفه جان استیوارت میل» درباره فلسفه این فیلسوف نوشته شده و نسخه اصلی‌اش هم در سال 2000 چاپ شده است.

نویسنده در این کتاب، تمرکز خود را روی مشهورترین آثار استیوارت میل کرده است: زندگینامه شخصی، فایده‌گرایی و رساله آزادی. در زندگینامه شخصی، اطلاعاتی درباره زندگی این فیلسوف و تکوین و پرورش اندیشه‌اش به مخاطب ارائه می‌شود. با استفاده از دو کتاب دیگر هم چگونگی گرایش او به دو سمت و سوی متفاوت فکری مشخص می‌شود؛ یعنی نبرد بزرگی که در قرن نوزدهم بین فیلسوفان فردگرا و جمع‌گرا در جریان بود و هنوز هم جریان دارد.

فردگرایی روی این مفهوم تکیه دارد که فرد مهم‌ترین واحد وجودی است و جامعه فقط برای این است که افراد از آن منتفع شوند نه به عکس. در مقابل،‌ جمع‌گرایی بیان‌گر این مفهوم است که افراد تابع جامعه‌اند. باید از افراد خواسته شود در جهت منافع جامعه عمل کنند.

عناوین درج‌شده در این کتاب هم به این ترتیب‌اند: «زندگی میل و تحول و تکامل دیدگاه‌هایش»، «جرمی بنتام و حساب لذت»، «فایده‌گرایی»، «رساله آزادی» و «ارزیابی نهایی».

این کتاب با 140 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 18 هزار تومان به چاپ رسیده است.

سومین کتابی که به قلم همین نویسنده و توسط همین مترجم بازگردانی شده، «فلسفه داستایفسکی» است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2001 به چاپ رسیده است.

سوزان لی اندرسن معتقد است امکان دارد جا دادن داستایفسکی در رده فیلسوفان به نظر عده‌ زیادی، عجیب و غریب بیاید چون به استثنای «یادداشت‌های روزانه یک نویسنده» چیزی جز آثار داستانی ننوشته است. نویسنده کتاب پیش رو معتقد است که گرچه بیشتر فیلسوفان با استفاده از نوشتن مقاله و رساله، فلسفه‌ورزی کرده‌اند، اما این کار در داستان‌نویسی نه تنها ممکن است، بلکه داستان‌نویسان بزرگ، بعضا می‌توانند با آثار داستانی بهتر و موثرتری فلسفه‌ورزی کنند.

اندرسن اعتقاد دارد که فیلسوفان به دلایلی باید رمان‌های داستایفسکی را بخوانند. یکی از این دلایل این است که او بر فیلسوفان تاثیرگذاشته است.

فصل‌های این کتاب هم به این ترتیب هستند: «فلسفه و آثار داستانی»،‌ «زندگی داستایفسکی»، «همزاد و یادداشت‌های زیرزمینی»، «جنایت و مکافات»، «ابله و اهریمنان»، «برادران کارامازوف» و «ارزیابی نهایی».

این کتاب هم با 143 صفحه،‌ شمارگان 770 نسخه و قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است.

«فلسفه کامو» کتاب بعدی است که ریچارد کمبر آن را نوشته و ترجمه‌اش هم توسط دیهیمی انجام شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2002 منتشر شده است. این کتاب، مروری فلسفی بر آثار آلبر کامو است. 

نویسنده کتاب می‌گوید این اثر گرچه ممکن است برای کاموپژوهان جالب باشد،‌ اما در وهله اول، برای خوانندگانی نوشته شده که می‌خواهند به اهمیت فلسفی آثار کامو پی ببرند اما پشتوانه فلسفی زیادی ندارند و یا تمام آثار کامو را نخوانده‌اند. آثار آلبر کامو پر از تلاش برای بیان مسائل و اندیشه‌های فلسفی، اما این تلاش‌ها بعضا غیرمنطقی یا مبهم هستند.

تذکر یک نکته مهم است و آن هم این‌که پوچ و پوچی در فلسفه آلبر کامو معنای منفی ندارند؛ به عکس معنای آن‌ها مثبت و ایجابی است. منظور کامو از این دو عبارت این است که جهان و زندگی معنا و هدفی بیرون از خودشان ندارند و جستجوی چنین هدف و معنایی بیهوده، و معانی و اهداف این‌چنینی که برای جهان و زندگی عرضه می‌شوند فریب یا خودفریبی است. بنابراین انسان پوچ‌گرا یا پوچ‌گرا کسی است که بی‌معنایی جهان و زندگی را می‌پذیرد و با آن کنار می‌آید. انسان پوچ‌گرا می‌داند که جهان به اهداف او بی‌اعتناست و کار خودش را می‌کند و شعوری پشت آن نیست و نقشه و طرحی ندارد. این فقط خود انسان است که می‌تواند به زندگی‌اش معنا ببخش؛ آن‌هم صرفا با زندگی کردن.

کتاب پیش رو 5 فصل اصلی دارد که عناوین‌شان به ترتیب عبارت‌اند از: «زندگی و آثار»، «ریشه‌های دینی اندیشه فلسفی کامو»، «بیگانه»،‌ «کالیگولا سیسوفوس» و «کاموی اخلاق‌پرداز».

در این فصول موضوعات و مسائلی چون دل‌مشغولی‌های مسیحی کامو، قرائت فلسفی بیگانه، اسطوره سیسوفوس، قدیس آوگوستینوس، خودخواهی و گناه، نقصان‌های اخلاق پوچی‌باورانه، طغیان و انقلاب و ... مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این کتاب با 167 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 21 هزار تومان چاپ شده است.

پنجمین کتاب هم «فلسفه عیسی» نوشته داگلاس گروتوس با ترجمه احمدرضا تقاء است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2003 منتشر شده است.

محور اصلی مطالب این کتاب، ادعاهای فلسفی حضرت عیسی (ع) به معنی جهان‌بینی و شیوه‌های استدلالی اوست؛ بُعدی از شخصیت این پیامبر که از نظر نویسنده کتاب از نظرها دور مانده است. این کتاب درباره زندگی حضرت عیسی یا تاریخ مسیحیت نوشته نشده است. این‌گونه هم نیست که دیدگاهی تازه درباره او پیش کشد یا بر سخنان دیگران درباره او تمرکز داشته باشد. «فلسفه عیسی» فارغ از هر چیزی که عیسی مسیح (ع) بوده، به فلسفه این شخصیت می‌پردازد.

این کتاب 8 فصل اصلی با این عناوین دارد: «آیا عیسی فیلسوف بود؟»، «عیسی در تاریخ»، «استدلال در تعالیم عیسی»، «متافیزیک عیسی»، «معرفت‌شناسی عیسی»،‌ «عیسی و اخلاق»، «عیسی و زنان» و «شما مرا که می‌دانید؟».

در این فصول موضوعاتی چون خداشناسی عیسی، عیسی و منزلت زن، ارزیابی گفته‌های عیسی، معرفت و قوه تخیل، جهنم در بوته نقد، عدم تناقض به مثابه سنجه حقیقت، نگاه عیسی به انسان، عیسی به روایت عیسی، اصالت تاریخی و فیلسوفان، اناجیل چه نوع اسنادی هستند؟، عیسی و قیاس دوشقی، توسل به شواهد در استدلال و ... پرداخته شده است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

مفهوم تثلیث در باقی قسمت‌های عهد جدید بیشتر بسط یافته (و بعدا در اصول اعتقادی کلیسا صورت‌بندی شده)، اما عیسی همان‌موقع که به شاگردانش اختیار می‌دهد که به نام پدر، پسر و روح‌القدس مردمان را تعمید کنند به مفهوم خدای سه‌گانه اشاره دارد. او خدای پدر را دعا می‌کند، از روح‌القدس با لحنی یاد می‌کند که از مقام والای روح‌القدس از نظر هستی‌شناختی حکایت دارد و بر یکی بودن خود با خدا تصریح می‌کند _ آن‌هم بدون آنکه هرگز از بیش‌از یک خدا حرفی به میان آورد.

نگاه عیسی به انسان

تاکید عیسی بر تمایز متافیزیکی میان خالق و عالم خلقت زیربنای همه تعالیم او در باب وظیفه انسان‌ها در برابر خدا در بندگی، پرستش، کار، دعا، ایمان و جز آن است. عیسی زن و مرد را موجوداتی بس باارزش نزد خدا می‌داند و می‌گوید آنان «افضل بر» مرغان هوا هستند. این‌ گفته و گفته‌های مشابه ریشه در این کلام تورات دارند که خدا انسان را شبیه به خود آفریده و او را بر تمامی موجودات سلطه داده است. ارزش انسان‌ها در این گفته عیسی، معروف به قانون طلایی، نیز مشخص است که با دیگران چنان رفتار کن که مایلی با تو رفتار کنند، چون همه انسان‌ها در خور احترام و محبتند.

این کتاب هم با 169 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 21 هزار تومان منتشر شده است.

فلسفه خبرنگار نویسنده   اخبار برگزیده
  

واکنش خاص ظریف در آمریکاوزیر امور خارجه کشورمان به اعدام 37 تن از مخالفان حکومت سعودی واکنش نشان داد.
مثلث اعدام خبرآنلاین نیویورک 

  

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر روزی از حضور در برجام ضرر کنیم، از آن خارج خواهیم شد، گفت: افزایش قدرت چین، جهان را از خطر تک قطبی شدن می‌رهاند.
نامه نیوز ایران ایران و چین چین 

  

قیمت خودرو / قیمت کارخانه و بازار تمام خودروهای داخلی (چهارشنبه 4 اردیبهشت 1397) / قیمت صبحقیمت کلیه خودروهای تولید داخل در بازار و کارخانه در صبح روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 98 به شرح زیر است. این قیمت ها با توجه به آخرین تغییرات قیمت در آخر وقت معاملات روز قبل درج شده و به نوعی قیمت آغاز معاملات امروز به حساب می آید. قیمت های نیمروز معاملاتی هر روز ساعت 13 در سایت خودروتک قرار می گیرد.
خودروتک قیمت ایران خودرو خودرو 

  

بی کیفیت ترین خودرو های تولید داخل را بشناسید (اینوگرافی)وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین گزارش خود به رتبه‌بندی خودروهای داخلی بر اساس کیفیت پرداخته است. در این گزارش خودروهای پراید و پژو پارس در گروه بی‌کیفیت‌ترین‌ها جای گرفته‌اند.
خودروتک خودرو تولید صنعت 

  

بعد از آن که صدف خادم، بوکسور زن ایرانی که برای اولین بار در مبارزه رسمی بین‌المللی، مقابل رقیب خود به پیروزی رسید، ادعا شد حکم بازداشت او در ایران صادر شده و از این رو خانم خادم با لغو برنامه خود برای بازگشت به کشور، در همان فرانسه مانده است. با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد شکایتی از او مطرح نشده است.
نامه نیوز بازداشت بازی زنان 

  

گمانه زنی ها درباره قیمت جدید بنزینبراساس ارزیابی های انجام شده، اجرای چنین طرحی می تواند به معنای تورم 4 درصدی برای چند دهک مرفه جامعه باشد اما دهک های پایین 1 و 2 و 3 هیچ افزایش تورم مستقیمی را که ناشی از این طرح باشند تجربه نخواهند کرد. ثابت ماندن نرخ گاز CNG و گازوییل یکی از محورهای مهم این طرح سهمینه بندی بنزین است که در راستای جلوگیری از تورم حمل و نقل کالا در نظر گرفته شده است.
خودروتک قیمت افزایش قیمت سهمیه بندی بنزین 

  

استقلال در گروه مرگ به دنبال معجزهاستقلال با شکسن برابر الهلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا نیاز به خلق یک معجزه دارد.
مثلث استقلال مرگ بازی 

  

اینستااگرام فیلتر می شود؟/ پیشنهاد عضو هیات رییسه مجلس را بخوانیدخانه ملت نوشت: عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید بر اینکه حق ایران است که از اینستاگرام شکایت و اعلان جرم کند، گفت: اگر مدیران اینستاگرام رفتار خود را جبران نکردند، می‌توان برای استفاده از آن محدودیت قائل شد.
مثلث مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی 

  

بازار در شوک قیمت جدید پرایدقیمت پراید در حالی از مرز 50 میلیون تومان عبور کرده است که بازار خودرو در سکون و رکودی کامل به سر می‌برد.
خودروتک بازار خودرو خودرو قیمت 

  

رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا در واکنش به عدم تمدید معافیت‌های نفتی گفت می خواهیم ایران یک کشور عادی شود.
نامه نیوز ایران جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی ایران 

  اخبار داغ
  

جزئیات تعیین نرخ ارز در بازار جدید/ حباب دلار می‌ترکد؟بازار متشکل ارزی قرار است سبب کشف قیمت ارز در تهران شود و با افزایش امنیت معاملات، ساماندهی آن‌ها و
خبرفوری نرخ ارز ارز قیمت ارز 

  

وضعیت قراردادهای خرج ذخایر ارزیدر 9 ماه اول پارسال از محل ذخایر ارزی حدود 14 هزار و 500 میلیون دلار قراردادهای عاملیت پرداخت تسهیلا
خبرفوری تسهیلات ارزی ماه دولت 

  

برای اسکار ارزشی قائل نیستم/در حال حاضرنمی توان به آمریکایی بودن افتخار کردنشست خبری پل‌شریدر فیلم‌نامه نویس آثار مارتین اسکورسیزی با تمجید وی از جشنواره جهانی فیلم فجر وباحضور تعدادی از اهالی رسانه صبح امروز برگزار شد.
ایلنا اسکار نویسنده مارتین اسکورسیزی 

  

گران‌ترین‌ و ارزان‌ترین‌های امروز محصولات سبزی و صیفی در میادین/ صیفی‌های پر مصرف در میادین میوه و تره بار چند؟سازمان میادین میوه و تره بار امروز قیمت پر مصرف‌ترین محصولات سبزی و صیفی را اعلام کرد. در بین این محصولات باقلا سبزپاک کرده دست چین با قیمت 13800 گران‌ترین و کاهو پیچ سالادی درجه یک با قیمت 1600تومان ارزان‌ترین این محصولات هستند.
ایلنا قیمت چین ریال 

  

فرمانده نیروی قدس سپاه: سپاه،مرکز رویش ارزش‌ها است/«سلامی» را شبیه به شهید باکری می‌دانمفرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه سپاه مرکز رویش ارزش‌ها است، تصریح کرد: در کشور ما مرکزی وجود ند
خبرفوری قدس نیروهای مسلح شهید باکری 

  

ارزش معاملات بورس در آذربایجان غربی به 1000میلیارد ریال رسیدارومیه - ایرنا - مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه طی فروردین سال جاری بیش از 585 میلیون و 664 هزار سهم و حق تقدم سهام شرکت های بورسی و فرا بورسی معامله شد، گفت: ارزش معاملات بورسی طی این مدت در استان به بیش از یک هزار میلیارد ریال رسید.
ایرنا سازمان بورس و اوراق بهادار ریال ارومیه 

  

تذکر لاریجانی به جهانگیری درباره ستاد مبارزه با مفاسدعضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تذکر لاریجانی به جهانگیری برای برگزاری منظم جلسات این ستاد خبر داد.
تسنیم مفاسد اقتصادی خبرنگار ماه 

  

قیمت دلار و سایر ارزها امروز 98/2/4 | کاهش نسبی نرخ‌هااقتصادنیوز؛ امروز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 قیمت دلار و نرخ اغلب ارزهای خارجی اندکی کاهش یافت. در صرافی‌های بانکی دلار در محدوده 13700 تومان و یورو در محدوده 15700 تومان جابه‌جا شد. در بازار غیررسمی پایتخت نیز دلار حوالی مرز 13900 تومان قیمت‌گذاری شد.
اقتصادنیوز قیمت دلار یورو 

  

مشکل مبادلات ارزی و تبادل مالی در خدمات پزشکی به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در سی و پنجمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران، با بیان اینکه انجمن رادیولوژی به عنوان یکی از منسجم‌ترین و بهترین انجمن‌هایی است که به وظایف خود عمل می‌کند، اظهار داشت: کنگره رادیولوژی یکی از کنگره‌های شاخص و آبرومند کشور است. وی با اشاره به اینکه این الگوها باید برای همه رشته‌ها و انجمن‌ها انتقال یابد افزود:…
مهر دارو دولت حوزه