مهر   |  فرهنگی  |  

چاپ ترجمه کتاب‌های وادزفور برای معرفی فلسفه‌های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به تازگی 5 عنوان کتاب را در معرفی فلسفه چهره‌های حوزه دین، اندیشه و ادبیات منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عناوینی از مجموعه «بزرگان اندیشه» هستند که این ناشر چاپ می‌کند. 5 عنوان مذکور نسخه‌های بازگردانی‌شده کتاب‌های «فلسفه وادزفور» هستند که انتشارات وادزفور در آمریکا چاپ کرده است. این کتاب‌ها در سال‌های 2000 تا 2003 منتشر شده‌اند. 4…

چاپ ترجمه کتاب‌های وادزفور برای معرفی فلسفه‌های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به تازگی 5 عنوان کتاب را در معرفی فلسفه چهره‌های حوزه دین، اندیشه و ادبیات منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عناوینی از مجموعه «بزرگان اندیشه» هستند که این ناشر چاپ می‌کند.

5 عنوان مذکور نسخه‌های بازگردانی‌شده کتاب‌های «فلسفه وادزفور» هستند که انتشارات وادزفور در آمریکا چاپ کرده است. این کتاب‌ها در سال‌های 2000 تا 2003 منتشر شده‌اند. 4 عنوان از این کتاب‌ها توسط خشایار دیهیمی ترجمه شده و بازگردانی یک عنوان هم به عهده احمدرضا تقاء بوده است.

مجموعه مذکور با سرویراستاری دنیل کولاک منتشر می‌شود و هدف از چاپ کتاب‌های آن، آشنا کردن خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز تا امروز است. مهم‌ترین هدف چاپ این مجموعه ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی و درگیر شدن با مسائل فلسفی است. کتاب‌های این مجموعه می‌خواهند شوق خواندن، فکر کردن و آموختن را در مخاطب برانگیزند و ترسی را که خوانندگان معمولا از فلسفه دارند، از بین ببرند.

کتاب‌های مجموعه فلسفه وادرفور با نگاه تحلیلی نوشته شده‌اند و آثار فلاسفه غیرتحلیلی یا اندیشمندانی را هم که به عنوان فیلسوف شناخته نمی‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان کتاب‌های این مجموعه نظر و تفسیر خودشان را هم ارائه کرده‌اند.

یکی از این کتاب‌ها، «فلسفه کی‌یر کگور» است که به قلم سوزان لی‌ اندرسن نوشته شده و خشایار دیهیمی آن را ترجمه کرده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2000 منتشر شده است. در این کتاب، بخش‌هایی از کتاب مشهور کی‌یر کگور یعنی «ترس و لرز» درج شده که برای آن‌ها از ترجمه عبدالکریم رشیدیان استفاده شده است. عبارت‌های نقل شده از نیچه در این کتاب هم، از ترجمه داریوش آشوری هستند.

سورن کی‌یر کگور یکی از فلاسفه خداجو  و اهل دانمارک است. زندگی او سراسر غوغا و شوریدگی بوده و فلسفه‌اش هم به این آشوب درونی دامن می‌زند. یکی از اصول اساسی فلسفه او این است که از رفتار بیرونی آدم‌ها نمی‌توان قضاوتی درباره درون‌شان کرد. آن‌چه در هر آدمی واقعا مهم است، چیزی نیست که همه می‌توانند از بیرون ببینند.

عناوین اصلی این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از «زندگی کی‌یر کگور»، «فلسفه کی‌یر کگور»، «مضامین اصلی در فلسفه کی‌یر کگور» و «اهمیت فلسفه کی‌یر کگور و دل‌نگرانی‌هایش نسبت به آن».

این کتاب با 124 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 16 هزار تومان منتشر شده است.

کتاب بعدی هم به قلم سوزان لی اندرسن نوشته شده و مترجم نیز دیهیمی است. این کتاب با نام «فلسفه جان استیوارت میل» درباره فلسفه این فیلسوف نوشته شده و نسخه اصلی‌اش هم در سال 2000 چاپ شده است.

نویسنده در این کتاب، تمرکز خود را روی مشهورترین آثار استیوارت میل کرده است: زندگینامه شخصی، فایده‌گرایی و رساله آزادی. در زندگینامه شخصی، اطلاعاتی درباره زندگی این فیلسوف و تکوین و پرورش اندیشه‌اش به مخاطب ارائه می‌شود. با استفاده از دو کتاب دیگر هم چگونگی گرایش او به دو سمت و سوی متفاوت فکری مشخص می‌شود؛ یعنی نبرد بزرگی که در قرن نوزدهم بین فیلسوفان فردگرا و جمع‌گرا در جریان بود و هنوز هم جریان دارد.

فردگرایی روی این مفهوم تکیه دارد که فرد مهم‌ترین واحد وجودی است و جامعه فقط برای این است که افراد از آن منتفع شوند نه به عکس. در مقابل،‌ جمع‌گرایی بیان‌گر این مفهوم است که افراد تابع جامعه‌اند. باید از افراد خواسته شود در جهت منافع جامعه عمل کنند.

عناوین درج‌شده در این کتاب هم به این ترتیب‌اند: «زندگی میل و تحول و تکامل دیدگاه‌هایش»، «جرمی بنتام و حساب لذت»، «فایده‌گرایی»، «رساله آزادی» و «ارزیابی نهایی».

این کتاب با 140 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 18 هزار تومان به چاپ رسیده است.

سومین کتابی که به قلم همین نویسنده و توسط همین مترجم بازگردانی شده، «فلسفه داستایفسکی» است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2001 به چاپ رسیده است.

سوزان لی اندرسن معتقد است امکان دارد جا دادن داستایفسکی در رده فیلسوفان به نظر عده‌ زیادی، عجیب و غریب بیاید چون به استثنای «یادداشت‌های روزانه یک نویسنده» چیزی جز آثار داستانی ننوشته است. نویسنده کتاب پیش رو معتقد است که گرچه بیشتر فیلسوفان با استفاده از نوشتن مقاله و رساله، فلسفه‌ورزی کرده‌اند، اما این کار در داستان‌نویسی نه تنها ممکن است، بلکه داستان‌نویسان بزرگ، بعضا می‌توانند با آثار داستانی بهتر و موثرتری فلسفه‌ورزی کنند.

اندرسن اعتقاد دارد که فیلسوفان به دلایلی باید رمان‌های داستایفسکی را بخوانند. یکی از این دلایل این است که او بر فیلسوفان تاثیرگذاشته است.

فصل‌های این کتاب هم به این ترتیب هستند: «فلسفه و آثار داستانی»،‌ «زندگی داستایفسکی»، «همزاد و یادداشت‌های زیرزمینی»، «جنایت و مکافات»، «ابله و اهریمنان»، «برادران کارامازوف» و «ارزیابی نهایی».

این کتاب هم با 143 صفحه،‌ شمارگان 770 نسخه و قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است.

«فلسفه کامو» کتاب بعدی است که ریچارد کمبر آن را نوشته و ترجمه‌اش هم توسط دیهیمی انجام شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2002 منتشر شده است. این کتاب، مروری فلسفی بر آثار آلبر کامو است. 

نویسنده کتاب می‌گوید این اثر گرچه ممکن است برای کاموپژوهان جالب باشد،‌ اما در وهله اول، برای خوانندگانی نوشته شده که می‌خواهند به اهمیت فلسفی آثار کامو پی ببرند اما پشتوانه فلسفی زیادی ندارند و یا تمام آثار کامو را نخوانده‌اند. آثار آلبر کامو پر از تلاش برای بیان مسائل و اندیشه‌های فلسفی، اما این تلاش‌ها بعضا غیرمنطقی یا مبهم هستند.

تذکر یک نکته مهم است و آن هم این‌که پوچ و پوچی در فلسفه آلبر کامو معنای منفی ندارند؛ به عکس معنای آن‌ها مثبت و ایجابی است. منظور کامو از این دو عبارت این است که جهان و زندگی معنا و هدفی بیرون از خودشان ندارند و جستجوی چنین هدف و معنایی بیهوده، و معانی و اهداف این‌چنینی که برای جهان و زندگی عرضه می‌شوند فریب یا خودفریبی است. بنابراین انسان پوچ‌گرا یا پوچ‌گرا کسی است که بی‌معنایی جهان و زندگی را می‌پذیرد و با آن کنار می‌آید. انسان پوچ‌گرا می‌داند که جهان به اهداف او بی‌اعتناست و کار خودش را می‌کند و شعوری پشت آن نیست و نقشه و طرحی ندارد. این فقط خود انسان است که می‌تواند به زندگی‌اش معنا ببخش؛ آن‌هم صرفا با زندگی کردن.

کتاب پیش رو 5 فصل اصلی دارد که عناوین‌شان به ترتیب عبارت‌اند از: «زندگی و آثار»، «ریشه‌های دینی اندیشه فلسفی کامو»، «بیگانه»،‌ «کالیگولا سیسوفوس» و «کاموی اخلاق‌پرداز».

در این فصول موضوعات و مسائلی چون دل‌مشغولی‌های مسیحی کامو، قرائت فلسفی بیگانه، اسطوره سیسوفوس، قدیس آوگوستینوس، خودخواهی و گناه، نقصان‌های اخلاق پوچی‌باورانه، طغیان و انقلاب و ... مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این کتاب با 167 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 21 هزار تومان چاپ شده است.

پنجمین کتاب هم «فلسفه عیسی» نوشته داگلاس گروتوس با ترجمه احمدرضا تقاء است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2003 منتشر شده است.

محور اصلی مطالب این کتاب، ادعاهای فلسفی حضرت عیسی (ع) به معنی جهان‌بینی و شیوه‌های استدلالی اوست؛ بُعدی از شخصیت این پیامبر که از نظر نویسنده کتاب از نظرها دور مانده است. این کتاب درباره زندگی حضرت عیسی یا تاریخ مسیحیت نوشته نشده است. این‌گونه هم نیست که دیدگاهی تازه درباره او پیش کشد یا بر سخنان دیگران درباره او تمرکز داشته باشد. «فلسفه عیسی» فارغ از هر چیزی که عیسی مسیح (ع) بوده، به فلسفه این شخصیت می‌پردازد.

این کتاب 8 فصل اصلی با این عناوین دارد: «آیا عیسی فیلسوف بود؟»، «عیسی در تاریخ»، «استدلال در تعالیم عیسی»، «متافیزیک عیسی»، «معرفت‌شناسی عیسی»،‌ «عیسی و اخلاق»، «عیسی و زنان» و «شما مرا که می‌دانید؟».

در این فصول موضوعاتی چون خداشناسی عیسی، عیسی و منزلت زن، ارزیابی گفته‌های عیسی، معرفت و قوه تخیل، جهنم در بوته نقد، عدم تناقض به مثابه سنجه حقیقت، نگاه عیسی به انسان، عیسی به روایت عیسی، اصالت تاریخی و فیلسوفان، اناجیل چه نوع اسنادی هستند؟، عیسی و قیاس دوشقی، توسل به شواهد در استدلال و ... پرداخته شده است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

مفهوم تثلیث در باقی قسمت‌های عهد جدید بیشتر بسط یافته (و بعدا در اصول اعتقادی کلیسا صورت‌بندی شده)، اما عیسی همان‌موقع که به شاگردانش اختیار می‌دهد که به نام پدر، پسر و روح‌القدس مردمان را تعمید کنند به مفهوم خدای سه‌گانه اشاره دارد. او خدای پدر را دعا می‌کند، از روح‌القدس با لحنی یاد می‌کند که از مقام والای روح‌القدس از نظر هستی‌شناختی حکایت دارد و بر یکی بودن خود با خدا تصریح می‌کند _ آن‌هم بدون آنکه هرگز از بیش‌از یک خدا حرفی به میان آورد.

نگاه عیسی به انسان

تاکید عیسی بر تمایز متافیزیکی میان خالق و عالم خلقت زیربنای همه تعالیم او در باب وظیفه انسان‌ها در برابر خدا در بندگی، پرستش، کار، دعا، ایمان و جز آن است. عیسی زن و مرد را موجوداتی بس باارزش نزد خدا می‌داند و می‌گوید آنان «افضل بر» مرغان هوا هستند. این‌ گفته و گفته‌های مشابه ریشه در این کلام تورات دارند که خدا انسان را شبیه به خود آفریده و او را بر تمامی موجودات سلطه داده است. ارزش انسان‌ها در این گفته عیسی، معروف به قانون طلایی، نیز مشخص است که با دیگران چنان رفتار کن که مایلی با تو رفتار کنند، چون همه انسان‌ها در خور احترام و محبتند.

این کتاب هم با 169 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قیمت 21 هزار تومان منتشر شده است.

فلسفه خبرنگار نویسنده   اخبار برگزیده
  

شفاف سازی ایران خودرو در مورد قیمت تحویل خودروهای ثبت نامیمعاون مدیر عامل دربازاریابی و فروش ایران خودرو در پی اظهار نگرانی برخی مشتریان درخصوص افزایش قیمت تعهدات فروش قطعی محصولات اعلام کرد: این گروه از مشتریان خودروهای خود را بدون اعمال هرگونه افزایش قیمت تحویل خواهند گرفت.
خودروتک ایران خودرو ایران خودرو 

  

یک ستاره اروپایی دیگر در راه پیوستن به حریف پرسپولیسباشگاه السد قصد دارد بازیکن سابق منچستر سیتی را به خدمت بگیرد.
ایلنا ستاره پرسپولیس منچستر 

  

تکلیف قیمت تحویل خودروهای ثبت نامی روشن شددر حالی که برخی از خریداران خودروهای داخلی به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت‌های اخیر مقابل وزارت صنعت اعتراض داشتند، وزیر صمت اعلام کرد: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.
خودروتک قیمت افزایش قیمت خودرو 

  

قیمت خودرو «3 نرخی» شد!سه نرخی شدن قیمت خودرو با اجرایی شدن پیش فروش های جدید نشان می‌دهد که وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو صرفا بهانه‌ای از سوی مدیران خودروسازان و وزارت صمت برای افزایش قیمت محصولات بوده است.
خودروتک قیمت افزایش قیمت ایران خودرو 

  

قیمت خودرو/ قیمت بازار و کارخانه تمام خودروهای داخلی (دوشنبه 24 دی 1397)/ قیمت صبحقیمت کلیه خودروهای تولید داخل در بازار و کارخانه در صبح روز دوشنبه 24 دی ماه 97 به شرح زیر است. این قیمت ها با توجه به آخرین تغییرات قیمت در آخر وقت معاملات روز قبل درج شده و به نوعی قیمت آغاز معاملات امروز به حساب می آید. قیمت های نیمروز معاملاتی هر روز ساعت 13 در سایت خودروتک قرار می گیرد.
خودروتک قیمت ایران خودرو خودرو 

  

استقبال جالب استقلالی‌ها از مربی جدیدشان دریافت 3 MB ویدئومهر: مارتین فورکل مربی جدید استقلال تهران سابقه بازی در تیم ملی جوانان آلمان را در کارنامه دارد ضمن آنکه در دوران مربی گری به عنوان بدنساز در تیم ملی جوانان ویتنام هم به فعالیت پرداخته است. فورکل متولد 31 تیر ماه 1358 متولد منطقه کوبورگ آلمان غربی یکی از شهر های ایالت باواریا است . وی در طول دورانی که به بازی می پرداخت به عنوان مدافع راست چندان بازیکن شاخصی نبود.…
مهر بازی استقلال تهران 

  

سولسشر: یونایتد همیشه باید به دنبال پیروزی باشداوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، پس از پیروزی 1-0 مقابل تاتنهام در ومبلی، تاکید کرد که تیمش در هر دیدار باید برای پیروزی به میدان برود.
ورزش۳ بازی تاتنهام ورزش 

  

بازار در شوک اعلام قیمت جدید خودروهاگزارش امروز قیمت خودرو حکایت از انتظار بازار برای عرضه خودرو دارد به اعتقاد فعالان بازار خودرو اگر عرضه خودرو همچنان قطره چکانی باشد رشد قیمت ها ادامه خواهد داشت.
خودروتک بازار خودرو خودرو خودروسازان 

  

خودرو چطور گران شد؟18 اردیبهشت ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده، خروج این کشور از توافق برجام را اعلام کرد. از همان روز بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت کشور با تنش روانی شدیدی نسبت به این اتفاق روبه‌رو شد.
خودروتک واردات خودرو خودرو خودروسازان 

  

حمله سازمان حمایت به خودروسازانعباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری اظهاراشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
خودروتک خودروسازان تنظیم بازار ایران خودرو 

  اخبار داغ
  

برگزاری نشست تخصصی روسا و معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر-معاون طرح و برنامه و بودجه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از برگزاری نشست تخصصی معاونان، روسای مراکز، ادارات مستقل حوزه مرکزی و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور خبر داد.
ایلنا بودجه مواد مخدر حوزه 

  

نرخ رسمی 23 ارز کاهش یافتبانک مرکزی نرخ 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن قیمت 12 ارز مانند پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و قیمت 23 واحد پولی دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ نرخ 12 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.
ایلنا ارز بانک مرکزی بانک 

  

جزئیات تخصیص ارز نیمایی به کتاب/ مدافع ورود هر نوع کتابی به کشور نیستیمبه زودی سامانه‌‌ای در سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی خواهد شد تا واردکنندگان کتاب‌های خارجی که خواستار دریافت ارز نیمایی از طریق ثبت سفارش هستند، بتوانند حواله ارزی خود را پس از تایید معاونت امور فرهنگی دریافت کنند.
فارس ارز تجارت 

  

فاضلی: چهارچوب مفهومی طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان قبای گشادی برای آن است/ سراج زاده: این طرح‌ها نظریه محور نیستندمحمد فاضلی گفت: چهارچوب مفهومی طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان قبای گشادی برای آن است چون سوال این است که آیا نظریه جامعه می‌تواند مبنای ارزش‌ها و سنجش‌هایی شود که تنها موجودیت کوچکی از جامعه است و آیا نتایج آن می‌تواند برای داوری درباره سیطره سیاست بر اقتصاد و فرهنگ کافی باشد؟
ایبنا دولت حوزه پژوهش 

  

قیمت امروز ارزها در صرافی ملی ایرانقیمت دلار در صرافی‌های بانک ها بدون تغییر نسبت به نرخ دیروز، 11 هزار و 650 تومان تعیین شده است.
خودروتک قیمت صرافی کارت ملی 

  

قیمت خرید دلار در بانک‌ها امروز 97/11/02|دلار ثابت ماند؛ یورو ارزان شدقیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک‌ها 11 هزار و 545 تومان تعیین شد.
تسنیم قیمت ارز قیمت دلار 

  

قیمت ارز مسافرتی امروز 97/11/02| یورو کاهشی شدشعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد 13 هزار و 495 تومان اعلام کرده‌اند.
تسنیم قیمت ارز قیمت ارز 

  

صنعت اسباب‌بازی کشور منتظر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است محسن حموله، دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قطعا با تصویب طرح معافیت مالیات ارزش افزوده، در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی انگیزه تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی بسیار بالا خواهد رفت و در آینده‌ای نزدیک شاهد تولیدات فاخری در صنعت اسباب‌بازی در کشور خواهیم بود. او ادامه داد: اسباب‌بازی کالای فرهنگی است و طرح معافیت از مالیات بر ارزش افزوده یک گام…
مهر صنعت بازی مالیات 

  

فاز یک بندر چابهار را در تحریم‌ها ساختیم/آماده ساخت فاز 2 ‌به ارزش 165 میلیون دلارفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا (ص) با تأکید بر اینکه آماده اجرای فازهای بعدی توسعه بندر چابهار هستیم، گفت: در دوره تحریم فاز یک بندر چابهار را اجرا کردیم و برای ورود به فاز دو اعلام آمادگی می‌کنیم.
فارس دلار 

  

کیانی: نظارت و ارزشیابی بختک تفکرات هنرمندان شده است/ رایانی: قوانین ارزشیابی تئاتر شفاف و بروزرسانی شوندحسین کیانی، کارگردان تئاتر عنوان کرد: من اعتقاد دارم مرکز هنرهای نمایشی از تفویض اختیار نهاد نظارت و ارزشیابی تئاتر به صنف ترس دارد و به نظرم این نهاد بختک و هیولایی برای تفکرات هنرمندان شده است.
فارس هنرمندان تئاتر