خبرفوری   |  سیاسی  |  

نگاهی دیگر به درگیری ارمنی - آذری / خطری بزرگ در کمین ایران است!

طبق نظریه ایرانشهر یا ایران کهن، کشور ما از ابتدا نه بر مبنای غلبه یک قوم یا گروه بلکه از طریق تعامل

نگاهی دیگر به درگیری ارمنی - آذری / خطری بزرگ در کمین ایران است!

طبق نظریه ایرانشهر یا ایران کهن، کشور ما از ابتدا نه بر مبنای غلبه یک قوم یا گروه بلکه از طریق تعامل گروه های مختلف قومیتی و فرهنگی تشکیل شده و شاید برای همین، ترکشهای تنش در هر بخش ایران بزرگ، به سرزمین مادری می‌خورد.

به گزارش خبر فوری، درگیری ارمنستان و آذربایجان متاسفانه باعث فعالیت برخی گروه‌ها و افراد در داخل ایران شد. هر گروهی از یکی از طرفین حمایت کرده و حتی چنان در این طرفداری افراط کردند که کار به توهین نژادی و قومیتی کشید.

این امر زخمی بود که پس از مدتی مجددا سر باز کرد. نباید از یاد برد که متاسفانه در این سالها اختلافات قومی در کشورما بسیار زیاد شده است. این در حالی است که اصولا ایران از ابتدای پیدایش خود هرگز کشوری قوم محور نبوده است. برای فهم این نکته بد نیست نگاهی به تاریخ و نظریه غالب ایران شناسی داشته باشیم.

نظریه کثرت در وحدت ایران چه می‌گوید؟

طبق نظریه ایرانشهر یا ایران کهن، کشور ما از ابتدا نه بر مبنای غلبه یک قوم یا گروه بلکه از طریق تعامل گروه های مختلف قومیتی و فرهنگی تشکیل شده است. در حقیقت آنچه ما "ایران" می‌نامیم وحدت در کثرت است. در طول پادشاهی هخامنشیان و اشکانیان غلبه با قوم فارس یا ترک یا کرد نبوده است بلکه هر قومی به صورت مستقل و با شیوه خودش اداره می‌شده است.

پادشاه هم در راس این نظم قرار داشته و بدون دخالت در امور جزئی این سرزمین‌ها و اقوام صرفا از طریق گرفتن مالیات، اعمال برخی قوانین کلی و به خصوص نظم به این اقوام سلطنت می‌کرده است.

شاید به همین دلیل باشد که معمولا به شاهان باستانی ایران لقب "شاهنشاه" یا "شاه شاهان" داده می‌شده است. نکته جالب و مهم بررسی ریشه معنایی همین کلمه شاه است که هر چند در برخی مناطق سانسکریت زبان به کار می‌رفته اما اساسا در سرزمین ایران و در چارچوب ادبیات سیاسی ایران زمین پرکاربرد شده است.

واژه شاه از کلمه xšayathiya گرفته شده است. این واژه خود از کلمه هند – ایرانی ksayati گرفته شده که به معنی "غلبه داشتن" یا به عبارتی "کنترل" است. این واژه در زبان کهن‌تر پارسی باستان و اوستایی به گونه xšathra بوده‌ که با گذشت زمان به صورت ساده‌تر ما در زبان پارسی کنونی درآمده‌است. برخی معتقدند که این واژه هم ریشه "آشا" به معنی "راه" است. طبق این نظریه شاه کسی است که با قدرت و غلبه حداقلی فقط راه را به گروه‌ها نشان می‌دهد.

شاه شاهان در واقع و با این تعبیر راهی (یا راه بلدی) است فوق همه راهها. از این جهت، مشخص است که در نظریه باستانی ما این امر مورد قبول است که راه های زیادی وجود دارد و طبقه حاکم هرگز این راه ها را تغییر نمی‌دهد.

به جز این، در کتاب مهم "برهان قاطع" نیز یک ریشه شناسی بدیل در مورد کلمه "شاه" آمده است. در برهان قاطع، شاه بیشتر به عنوان نگهبان شناخته می‌شود.  در این کتاب مورد واژه پادشاه آمده است: «نامی است فارسی باستانی مرکب از پاد و شاه و پاد بمعنی پاس و پاسبان و نگهبان و پائیدن و دارندگی تخت و اورنگ باشد».

در واقع طبق نظر این کتاب، شاه نه به عنوان جبار یا حاکمی که مستقیما بر امور نظارت کند بلکه صرفا به عنوان نگهبان نظم موجود(نظمی که توسط سایرین اعمال شده) معرفی می‌شود.

فراموشی سنت ایرانشهری و قوم گرای و ملی گرایی انحرافی

این معنی در مشی و سنت سیاسی ایرانیان باستان به خوبی مشخص و قابل برداشت است. در واقع، سلطنت هخامنشیان و اشکانیان با همین روش و مشی توانستند چند سده عمر کنند.

بعد از حمله مغول و شکل گیری ایران نوین اما مدلی ضعیف و ناتوان از این نظریه باستانی شکل گرفت. در دوره صفویه و قاجار نیز یک قوم یا گروه در مرکز ایران وجود نداشت. در نامه های رسمی به ایران "ممالک محروسه ایران" گفته می‌شد و نه "کشور ایران" یا چیزی شبیه این. یرواند آبراهامیان (مورخ) معتقد است در این دوره(قاجار) هر قومی یا قبیله  و طایفه ای قانون خود را داشت و شاه چنان ضعیف بود که حتی از داشتن ارتش مستقل نیز عاجز بود. با این حال، سلطنت قاجار از طریق ایجاد درگیری بین اقوام و گروه های مختلف سعی می‌کرد آنها را ضعیف نگه داشته و مانع از شورش و سقوط خودش از قدرت شود. سیاستی که البته به کار افتاد و عمر سلطنت قاجار را طولانی کرد اما ایران را دچار ضعف و آشوب دائمی نمود.

با شکل گیری طبقه روشنفکر، انقلاب مشروطه و کودتای رضا شاهی، اما این جریان تغییر کرد. روشنفکران که به دنبال نو سازی ایران و مدرن کردن آن بودند نوعی جبر سیاسی و نظامی را الزامی دیدند. رضا شاه با قدرت نظامیش شرایط را برای آنان فراهم ساخت. بعد از این، نوعی فرهنگ ملی (به تاسی از نظریات غربی) در ایران رونق یافت. بسیاری از روشنفکران کثرت گرایی قومی، زبانی، فرهنگی و ... را کنار گذاشتند و شعار یگانگی و وحدت محض ایران را سر دادند. آنها به دنبال وحدت ایران با مرکزیت قوم فارس بودند و در مدت 10 سال با کمک دولت مرکزی سعی کردند خرده فرهنگ ها و قومیت های ایرانی را که بیش از 3 هزار سال در ایران زنده بودند از بین ببرند.

این اقدام باعث افزایش خشونت بین اقوام مختلف و به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده با فارس‌ها شد. ایران نوین در دل خودش آتشی را شعله ور می‌کرد. آتشی که می‌توانست هر لحظه کشور ایران را فرا بگیرد. با فراموشی مشی و نظریه سیاسی سنتی و نیز با واردات فرهنگ ملی گرایی غربی که حاصل جریانات هگلی قرن 20 بود، اقوام مختلف نیز خود را مستقل دیده و داعیه استقلال سر دادند. از بعد ورود متفقین به خاک ایران در سال 1320 تا بعد انقلاب و  جنگ تحمیلی و حتی همین امروز، این درگیری‌ها و کشمکش‌های قومی همواره وجود داشته است.

قوم گرایی، توهین به تاریخ ایران

نباید فراموش کرد که درگیری قومیتی در ایران حاصل یک انگاره غلط  و نوعی انحراف است که متاسفانه در دوران معاصر به وجود آمده است. این انحراف همچنین همواره مورد تمسک دشمنان داخلی و خارجی نیز بوده است. در بحبوحه جنگ جهانی، شوروی و انگلیس برای پیدا کردن متحد در ایران از این حیله استفاده کردند. این مشی در سالهای بعدی نیز ادامه یافت تا جایی که بعد از انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس آسیب فراوانی به کشور وارد کرد.

دعوای امروز ارمنی – آذری یا فارس و ترک از پایه غلط است. ایران سنتی هرگز بر مبنای قومیت فارس شکل نگرفته است. ادبیات سیاسی، نصیحه الملوک ها و نامه های دیوانی باقیمانده از ایران باستان و نیز خلافت عباسی(که بر مبنای ساختار سیاسی ایران باستان شکل گرفته) به خوبی این مطلب را به اثبات می‌رسانند.

ارزش های ایران و میراث سنتی این کشور نه میراث قوم فارس است و نه قوم دیگر. این میراث متعلق به همه مردم ایران است. مردمی که اساسا ایرانی بودنشان به کثرت و اختلاف  قومیتیشان است. ایران بر خلاف سایر کشورها از ابتدا بر اساس نوعی کثرت و تفاوت شکل گرفته است. از این جهت توسل به هر گونه تقلیل گرایی فرهنگی و قومی و سرزمینی نوعی دروغ و خیانت به تاریخ است و بس.

طبق نظریه ایرانشهر یا ایران کهن، کشور ما از ابتدا نه بر مبنای غلبه یک قوم یا گروه بلکه از طریق تعامل گروه های مختلف قومیتی و فرهنگی تشکیل شده و شاید برای همین، ترکشهای تنش در هر بخش ایران بزرگ، به سرزمین مادری می‌خورد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) سیاسی/ سیاست داخلی 27 مهر 1399 - 06:06

به گزارش خبر فوری، درگیری ارمنستان و آذربایجان متاسفانه باعث فعالیت برخی گروه‌ها و افراد در داخل ایران شد. هر گروهی از یکی از طرفین حمایت کرده و حتی چنان در این طرفداری افراط کردند که کار به توهین نژادی و قومیتی کشید.

این امر زخمی بود که پس از مدتی مجددا سر باز کرد. نباید از یاد برد که متاسفانه در این سالها اختلافات قومی در کشورما بسیار زیاد شده است. این در حالی است که اصولا ایران از ابتدای پیدایش خود هرگز کشوری قوم محور نبوده است. برای فهم این نکته بد نیست نگاهی به تاریخ و نظریه غالب ایران شناسی داشته باشیم.

نظریه کثرت در وحدت ایران چه می‌گوید؟

طبق نظریه ایرانشهر یا ایران کهن، کشور ما از ابتدا نه بر مبنای غلبه یک قوم یا گروه بلکه از طریق تعامل گروه های مختلف قومیتی و فرهنگی تشکیل شده است. در حقیقت آنچه ما "ایران" می‌نامیم وحدت در کثرت است. در طول پادشاهی هخامنشیان و اشکانیان غلبه با قوم فارس یا ترک یا کرد نبوده است بلکه هر قومی به صورت مستقل و با شیوه خودش اداره می‌شده است.

پادشاه هم در راس این نظم قرار داشته و بدون دخالت در امور جزئی این سرزمین‌ها و اقوام صرفا از طریق گرفتن مالیات، اعمال برخی قوانین کلی و به خصوص نظم به این اقوام سلطنت می‌کرده است.

شاید به همین دلیل باشد که معمولا به شاهان باستانی ایران لقب "شاهنشاه" یا "شاه شاهان" داده می‌شده است. نکته جالب و مهم بررسی ریشه معنایی همین کلمه شاه است که هر چند در برخی مناطق سانسکریت زبان به کار می‌رفته اما اساسا در سرزمین ایران و در چارچوب ادبیات سیاسی ایران زمین پرکاربرد شده است.

واژه شاه از کلمه xšayathiya گرفته شده است. این واژه خود از کلمه هند – ایرانی ksayati گرفته شده که به معنی "غلبه داشتن" یا به عبارتی "کنترل" است. این واژه در زبان کهن‌تر پارسی باستان و اوستایی به گونه xšathra بوده‌ که با گذشت زمان به صورت ساده‌تر ما در زبان پارسی کنونی درآمده‌است. برخی معتقدند که این واژه هم ریشه "آشا" به معنی "راه" است. طبق این نظریه شاه کسی است که با قدرت و غلبه حداقلی فقط راه را به گروه‌ها نشان می‌دهد.

شاه شاهان در واقع و با این تعبیر راهی (یا راه بلدی) است فوق همه راهها. از این جهت، مشخص است که در نظریه باستانی ما این امر مورد قبول است که راه های زیادی وجود دارد و طبقه حاکم هرگز این راه ها را تغییر نمی‌دهد.

به جز این، در کتاب مهم "برهان قاطع" نیز یک ریشه شناسی بدیل در مورد کلمه "شاه" آمده است. در برهان قاطع، شاه بیشتر به عنوان نگهبان شناخته می‌شود.  در این کتاب مورد واژه پادشاه آمده است: «نامی است فارسی باستانی مرکب از پاد و شاه و پاد بمعنی پاس و پاسبان و نگهبان و پائیدن و دارندگی تخت و اورنگ باشد».

در واقع طبق نظر این کتاب، شاه نه به عنوان جبار یا حاکمی که مستقیما بر امور نظارت کند بلکه صرفا به عنوان نگهبان نظم موجود(نظمی که توسط سایرین اعمال شده) معرفی می‌شود.

فراموشی سنت ایرانشهری و قوم گرای و ملی گرایی انحرافی

این معنی در مشی و سنت سیاسی ایرانیان باستان به خوبی مشخص و قابل برداشت است. در واقع، سلطنت هخامنشیان و اشکانیان با همین روش و مشی توانستند چند سده عمر کنند.

بعد از حمله مغول و شکل گیری ایران نوین اما مدلی ضعیف و ناتوان از این نظریه باستانی شکل گرفت. در دوره صفویه و قاجار نیز یک قوم یا گروه در مرکز ایران وجود نداشت. در نامه های رسمی به ایران "ممالک محروسه ایران" گفته می‌شد و نه "کشور ایران" یا چیزی شبیه این. یرواند آبراهامیان (مورخ) معتقد است در این دوره(قاجار) هر قومی یا قبیله  و طایفه ای قانون خود را داشت و شاه چنان ضعیف بود که حتی از داشتن ارتش مستقل نیز عاجز بود. با این حال، سلطنت قاجار از طریق ایجاد درگیری بین اقوام و گروه های مختلف سعی می‌کرد آنها را ضعیف نگه داشته و مانع از شورش و سقوط خودش از قدرت شود. سیاستی که البته به کار افتاد و عمر سلطنت قاجار را طولانی کرد اما ایران را دچار ضعف و آشوب دائمی نمود.

با شکل گیری طبقه روشنفکر، انقلاب مشروطه و کودتای رضا شاهی، اما این جریان تغییر کرد. روشنفکران که به دنبال نو سازی ایران و مدرن کردن آن بودند نوعی جبر سیاسی و نظامی را الزامی دیدند. رضا شاه با قدرت نظامیش شرایط را برای آنان فراهم ساخت. بعد از این، نوعی فرهنگ ملی (به تاسی از نظریات غربی) در ایران رونق یافت. بسیاری از روشنفکران کثرت گرایی قومی، زبانی، فرهنگی و ... را کنار گذاشتند و شعار یگانگی و وحدت محض ایران را سر دادند. آنها به دنبال وحدت ایران با مرکزیت قوم فارس بودند و در مدت 10 سال با کمک دولت مرکزی سعی کردند خرده فرهنگ ها و قومیت های ایرانی را که بیش از 3 هزار سال در ایران زنده بودند از بین ببرند.

این اقدام باعث افزایش خشونت بین اقوام مختلف و به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده با فارس‌ها شد. ایران نوین در دل خودش آتشی را شعله ور می‌کرد. آتشی که می‌توانست هر لحظه کشور ایران را فرا بگیرد. با فراموشی مشی و نظریه سیاسی سنتی و نیز با واردات فرهنگ ملی گرایی غربی که حاصل جریانات هگلی قرن 20 بود، اقوام مختلف نیز خود را مستقل دیده و داعیه استقلال سر دادند. از بعد ورود متفقین به خاک ایران در سال 1320 تا بعد انقلاب و  جنگ تحمیلی و حتی همین امروز، این درگیری‌ها و کشمکش‌های قومی همواره وجود داشته است.

قوم گرایی، توهین به تاریخ ایران

نباید فراموش کرد که درگیری قومیتی در ایران حاصل یک انگاره غلط  و نوعی انحراف است که متاسفانه در دوران معاصر به وجود آمده است. این انحراف همچنین همواره مورد تمسک دشمنان داخلی و خارجی نیز بوده است. در بحبوحه جنگ جهانی، شوروی و انگلیس برای پیدا کردن متحد در ایران از این حیله استفاده کردند. این مشی در سالهای بعدی نیز ادامه یافت تا جایی که بعد از انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس آسیب فراوانی به کشور وارد کرد.

دعوای امروز ارمنی – آذری یا فارس و ترک از پایه غلط است. ایران سنتی هرگز بر مبنای قومیت فارس شکل نگرفته است. ادبیات سیاسی، نصیحه الملوک ها و نامه های دیوانی باقیمانده از ایران باستان و نیز خلافت عباسی(که بر مبنای ساختار سیاسی ایران باستان شکل گرفته) به خوبی این مطلب را به اثبات می‌رسانند.

ارزش های ایران و میراث سنتی این کشور نه میراث قوم فارس است و نه قوم دیگر. این میراث متعلق به همه مردم ایران است. مردمی که اساسا ایرانی بودنشان به کثرت و اختلاف  قومیتیشان است. ایران بر خلاف سایر کشورها از ابتدا بر اساس نوعی کثرت و تفاوت شکل گرفته است. از این جهت توسل به هر گونه تقلیل گرایی فرهنگی و قومی و سرزمینی نوعی دروغ و خیانت به تاریخ است و بس.

ایران ایران شناسی استقلال   اخبار برگزیده
  

دیگر خبری از افسانه بورس نیستکارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی قادر به حفظ ارزش پول ملی نبوده است، گفت: از ماه گذشته دیگر از رشد افسانه‌ای شاخص‌ها خبری نیست و حباب قیمت‌ها در حال شکستن است.
گسترش رشد اقتصادی بانک مرکزی بانک 

  

بازار ارز تماما قرمز شدتمامی نرخ‌ها در بازار ارز کاهشی شدند، از نرخ صرافی تا نرخ بازار. رنگ قرمز، اگرچه مدت‌هاست که با بورس تهران عجین شده، اما بازار ارز چندان با این رنگ، در ماه‌های اخیر آشنایی نداشت.
اقتصادنیوز ارز صرافی رنگ 

  

علی لاریجانی در کدام پروژه با دولت همراهی می‌کند؟رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: بعد از اینکه لاریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری سند همکاری ایران و چین ادامه دهد، او هم پذیرفت.
اعتماد علی لاریجانی دولت رئیس جمهور 

  

پلیس: کسانی که در فضای مجازی حجاب را رعایت نکنند، فراخوانده می‌شوند | در بیشتر موارد، پس از تذکر پلیس، دیگر این اقدام خود را تکرار نمی‌کنندسردار ذوالقدر تصریح کرد: در فضای مجازی کسانی که ناخواسته حجاب را رعایت نکنند به پلیس فراخوانده می‌شوند و در بیشتر موارد بعد از تذکر پلیس به این افراد دیگر این اقدام خود را در فضای مجازی تکرار نمی‌کنند.
۵۵ آنلاین پلیس پلیس امنیت اخلاقی خودرو 

  

آقایان، کارهای روزمره را به نام سفر استانی یا نظارت مطرح نکنند/ با جلوگیری از سفرهای غیرضروری از هدررفت بودجه جلوگیری شودنماینده سابق مجلس، گفت: در سفرهای قالیباف به استان‌ها باید تصمیمات قابل اجرا گرفته شود نه اینکه کلی‌گویی شود و یا اینکه کارهای روزمره را به نام سفرهای استانی یا نظارت میدانی مطرح کنند.
ایلنا مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت سفر 

  

واکنش رهبرانقلاب به نامه قالیباف درباره بودجه 1400رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چهارم شهریورماه طی نامه ای خطاب به رییس جمهور تاکید شد لایحه بودجه 1400 باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، گفت: در این بین این نامه به رهبر معظم انقلاب نیز تقدیم شد از این رو ایشان نیز در دیدار حضوری تاکید جدی بر پیگیری این امر داشتند...
مثلث سازمان برنامه و بودجه بودجه لایحه بودجه 

  

کجاست جمهوری اسلامی که قرار بود عدالت اجتماعی را برقرار کند؟سرمایه داری الان تشکیل خانواده را گران کرده است، در دوره سرمایه داری فقط اشرف می توانند ازدواج کنند. فاصله بین صحبتهای آقایان در قدرت با مردم را مقایسه کنید. بحث آنها چیست، بحث مردم چیست؟ کجاست جمهوری اسلامی که قرار بود عدالت اجتماعی را برقرار کند، تمام سخنرانی های شریعتی و بقیه در قبل از انقلاب عدالت اجتماعی بود، چه شد که رسیدیم به رستگاری شخصی؟ تمام مملکت شد عرفان و روان‌شناسی...
مستقل‌آنلاین جمهوری اسلامی سرمایه سرمایه داری 

  

شیوه فعلی پیش فروش خودرو و شکل گیری تورم انتظاریبا این شرایط، هر متقاضی نامش در قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده از گوی بیرون آمده، عملا صاحب سودی هنگفت (شاید بیش از 150 میلیون تومان) شده است. این در حالی است که استقبال بالغ‌بر 700 هزار نفری از پیش‌فروش، نشان از تورم انتظاری بالای شهروندان در بازار خودرو دارد.
خودروتک خودرو بازار خودرو تورم 

  

اگر روحانی نمی‌تواند کشور را اداره کند کنار برودنمی‌شود که مملکت را با تعدادی آدم پخمه اداره کرد. مردم دیگر به تنگ آمده‌اند، صبح که بیدار می‌شوند همه کالاهایی که دیروز خریده‌اند 10 الی 15 درصد گران‌تر شده؛ این چه اداره‌ای است؟
مستقل‌آنلاین ایران ترامپ دموکرات 

  

آرمان ملی: «شواهدی از کمک روحانی به ستاد انتخاباتی ترامپ» هنوز پرونده توهین ذوالنوری نماینده دلواپس مجلس به رئیس‌جمهور بسته نشده که مخالفان دولت پروژه جدیدی را در روز گذشته گشودند؛ پروژه‌ای که حتی مخالفان قسم‌خورده دولت هم به خود اجازه طرح آن را نمی‌دهند.
نامه نیوز حسن روحانی ترامپ مهناز افشار 

  

قیمت کارحانه خودرو واقعی می شود؟ / خودرو عملا 3 قیمت داردبه اعتقاد سکاندار جدید وزارت صمت در حال حاضر خودرو سه قیمت دارد. تمام شده که خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را تولید می‌کنند،قیمت مصوب که از سوی شورای رقابت به خودروسازان برای عرضه محصولاتشان دیکته می‌شود و در نهایت قیمت بازار که ملاک داد و ستد قرار می‌گیرد.
خودروتک قیمت خودرو خودروسازان 

  

کشف راهی جدید که می‌تواند در درمان دیابت انقلابی به پا کنددانشمندان به کمک میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی یک راه جدید برای کنترل سطح قند خون افراد کشف کردند.
مملکت‌آنلاین تحصیلات تکمیلی درمان دیابت 

  

نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که حرف‌های اخیر مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس مورد تأیید بزرگان قم نیست، گفت: او هتک حرمت آقای روحانی رئیس‌جمهور را کرده که این زیبنده نیست.
نامه نیوز قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعدام 

  

اگر در انتخابات برنده شوم ایران با من تماس می‌گیرد/ اقتصاد ایران فاجعه استرئیس‌جمهور آمریکا در تجمع انتخاباتی بامداد امروز دوشنبه(به وقت تهران) ضمن تاختن به مواضع رقیب دموکراتش مدعی شد اولین کشوری که بعد از پیروزی او در انتخابات با او تماس می‌گیرد، ایران خواهد بود.
اعتماد درمان برنی سندرز انتخابات ریاست جمهوری 

  

انتقاد هانا کامکار از صداوسیما؛ تیشه به ریشه موسیقی سنتی ایران زده‌اندهانا کامکار خواننده و نوازنده گروه «کامکارها» یکی از دلایل اساسی در شناخته نشدن بزرگان موسیقی ایران در سطح بین‌المللی را نبود شناخت مردم ایران از آن بزرگان دانست و گفت:‌ صداوسیما آن‌گونه که باید در این زمینه فعالیت نمی‌کند؛‌ گویی با هنر ایران دشمن است و تیشه به ریشه این هنر زده.
مملکت‌آنلاین موسیقی موسیقی سنتی ایران 

  اخبار داغ
  

وزارت بهداشت: شکل ابتلا به کرونا خانوادگی شده استمعاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه شکل ابتلا به کرونا خانوادگی شده است، گفت: تعداد بیماران بدحال
خبرفوری وزارت بهداشت درمان بیمارستان 

  

افسردگی ناشی از کرونا را با این روش درمان کنیدبرای بهبود روحیه در شرایطی که زندگی با تعدد مشکلات همراه است، باید به دنبال رهایی از محدودیت‌ها بوده و در این میان از نقش موثر روانشناس و مشاور نیز غفلت نکنیم.
اقتصادنیوز افسردگی فضای مجازی بازی 

  

چند توصیه کرونایی بسیار مهم برای حضور در آرایشگاهاگر دوران شیوع کرونا بنا دارید به آرایشگاه بروید حتما توصیه های بهداشتی را برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس جدی بگیرید.
اقتصادنیوز درآمد وزارت بهداشت ویروس 

  

شاخص های بورس آمریکا صعودی شددر وال استریت، همه شاخص‌ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند.
اقتصادنیوز شاخص شانگهای بورس های آسیایی 

  

ضربه مهلک کرونا به تجارت جهانیتجارت جهانی در سه ماهه سوم تا حدودی بهبود پیدا کرد با این حال حدود 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان داد.
اقتصادنیوز تجارت خودرو ویروس 

  

اصول مهم برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در دورهمی‌هااگر در دوران شیوع کرونا ناچار به برگزاری دورهمی یا مراسمی کوچک و چند نفره شدید حتما به اصول بهداشتی در جهت پیشگیری از شیوع کرونا توجه کنید.
اقتصادنیوز وزارت بهداشت دورهمی مواد غذایی 

  

حرکت شارپی در بورس چیست؟حرکت شارپی به مجموعه‌ای از روند‌های صعودی یا نزولی قیمت سهام در بازار بورس گفته می‌شود که با مقیاسی
خبرفوری درآمد سرمایه قیمت 

  

کودکان آمریکایی شاهد آن هستند که مدارسشان همچنان بسته است، اما دیگر انواع گردهمایی ها مجاز است. برخی فعالیت ها مجاز است در حالی که برخی دیگر- با وجود آنکه در اصل فعالیتی مشابه گروه اول است- ممنوع هستند. بسته به سن آنها، این مشاهدات عمقا بر کودکان اثر خواهد گذاشت. کودکان متوجه می شوند که این وضعیت غیرمنصفانه است. می فهمند که همگان بر اساس قواعد یکسانی بازی نمی کنند.
صراط کودکان بازی ویروس 

  

حال نوید محمدزاده پس از ابتلا به کرونا چطور است؟ + عکسبا ابتلای نوید محمدزاده به کرونا، فیلمبرداری فیلم «شب، داخلی، دیوار» مدتی متوقف خواهد بود
رویداد۲۴ نوید محمدزاده عکس روابط عمومی 

  

ویروس کرونا و معضلی که تئاتر را از پا در آورده استشیوع ویروس کرونا و تعطیلی طولانی‌مدت تماشاخانه‌ها و بیکاری اهالی تئاتر معضلی بزرگ را برای تئاتر کشور به وجود آورده که باعث نگرانی اهالی تئاتر و علاقه‌مندان به این هنر شده است و قطعاً در این شرایط لازم است برای نجات تئاتر از این بحران جدی چاره‌ای اندیشید.
برنا ویروس تئاتر بیکاری 

  

پیکان بیشتر از هر تیم دیگری با کرونا سر و کار دارد/ برای موفقیت تیمم امید زیادی دارمسرمربی تیم والیبال پیکان گفت: از عملکرد تیمم راضی هستم و مطمئنم در ادامه نیز اگر لیگ منظمی داشته باشیم و پروتکل‌ها رعایت شود نتایج بهتری را هم کسب خواهیم کرد.
برنا والیبال موفقیت کار 

  

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وارد موج چهارم کرونا شده‌ایم، گفت:‌ اجرای تعطیلی کامل تهران حداقل به مدت دو هفته جهت مقابله با کرونا ضروری است.
نامه نیوز تهران استرالیا شورای شهر تهران 

  

وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه آزمایش‌ها و مدل‌های حیوانی ساخت واکسن در ایران طی شده و از اواسط آبان قرار است مراحل آزمایش‌های بالینی و انسانی واکسن آغاز شود و به سازمان جهانی بهداشت نیز اخیرا اعلام کرده‌ایم و امیدوارم که در آینده نزدیک خبرهای خوش تری برای ملت ایران داشته باشیم.
نامه نیوز تولید وزارت بهداشت سردار آزمون 

  

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه افزایش تعداد بستری‌ها بر افزایش فوتی‌های کرونایی تاثیر دارد، نسبت به روند صعودی آمار بیماران مبتلا به کرونا هشدار داد.
صراط حمل و نقل عمومی وزارت بهداشت رئیس جمهور 

  

خیز دوباره کرونا در کشور/ زمان آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد/ مرگ پسر 11 ساله در پی چالش وحشت "مومو"/سرقت مسلحانه وحشتناک در اهواز و تبریزهفته گذشته مملو بو از اخبار حوادثی که از شمال تا جنوب کشور را در برگرفته بود. بخشی از این اخبار را با هم مرور خواهیم کرد.
برنا مرگ سرقت مسلحانه سرقت