بارش باران در این استان‌ها طی روزهای آینده/ کاهش محسوس دما در برخی مناطق

بارش باران در این استان‌ها طی روزهای آینده/ کاهش محسوس دما در برخی مناطق