ایلنا   |  گوناگون  |  

مهاجرت به دلیل بیکاری و فقر/ کارگران ارزان قیمت ونزوئلا در خدمت همسایگان

مردم ونزوئلا به سبب بیکاری و فقر دسته دسته به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند و به عنوان کارگر در مزارع کشاورزی و قهوه مشغول به کار می‌شوند.

مهاجرت به دلیل بیکاری و فقر/ کارگران ارزان قیمت ونزوئلا در خدمت همسایگان

مردم ونزوئلا به سبب بیکاری و فقر دسته دسته به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند و به عنوان کارگر در مزارع کشاورزی و قهوه مشغول به کار می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، مردم ونزوئلا به سبب بیکاری و فقر دسته دسته به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند و به عنوان کارگر در مزارع کشاورزی و قهوه مشغول به کار می‌شوند. 

گزارش شده است که تنها 3 میلیون نفر از پس از سال 2016 از ونزوئلا خارج شده‌اند و حدود 1 میلیون نفر پیش از این مدت. بیشتر آنها یعنی بیش از 1 میلیون نفر به کلمبیا مهاجرت کرده‌اند.  

بیشتر کارگران مهاجر به صورت غیرقانونی به کار گرفته می‌شوند. از این رو از حداقل دستمزد و بیمه اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند.

پیش‌بینی می‌شود که ظرف سال‌های آینده تعداد بیشتری از مردم ونزوئلا به عنوان کارگر ارزان قیمت مهاجرت کنند؛ به ویژه آنکه دولت قسمتی از مرز ونزوئلا با کلمبیا را که در گذشته به سبب جلوگیری از ورود کمک‌های بین المللی بسته بود، باز کرده است.

مهاجرت بیکاری ونزوئلا