ایلنا   |  گوناگون  |  

نان به قیمت جان/ سلامت و معیشت کارگران هر دو در خطر است

کارگران غیررسمی نیاز به درآمدی دارند که در دوره کرونا بتوانند معیشت خود و خانواده خویش را تامین کنند. برای کارگران غیررسمی، کارنکردن و ماندن در خانه به معنای نابودی معاش است. به خصوص که غالب کارگران غیررسمی، پس‌انداز یا درآمد جایگزینی هم ندارند و غالبا مشمول بیمه بیکاری، مساعدت و خدمات حمایتی دولت­ نیز نیستند.

نان به قیمت جان/ سلامت و معیشت کارگران هر دو در خطر است

کارگران غیررسمی نیاز به درآمدی دارند که در دوره کرونا بتوانند معیشت خود و خانواده خویش را تامین کنند. برای کارگران غیررسمی، کارنکردن و ماندن در خانه به معنای نابودی معاش است. به خصوص که غالب کارگران غیررسمی، پس‌انداز یا درآمد جایگزینی هم ندارند و غالبا مشمول بیمه بیکاری، مساعدت و خدمات حمایتی دولت­ نیز نیستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود بروز بحران عالم‌گیر کرونا و تعطیلی یا دورکاری بسیاری از مشاغل، بخش‌هایی از نیروهای کار به دلیل ماهیت شغل، شکنندگی معیشت و نیاز روزانه به کسب حداقل درآمد، همچنان در طول دوره کرونا به کار و فعالیت ادامه می‌دهند.

کارگران غیررسمی به طور مشخص، آن دسته از کارگران سیالی هستند که تحت پوشش قانون کار و بیمه‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند و از مزایای این چترهای حمایت اجتماعی قانونی، محرومند. دستفروشان، کارگران خانگی، کارگران روزمزد کارگران میدانی و نیمه وقت، هرکدام می‌توانند در زمره مشاغل غیررسمی قرار گیرند.

نکته جالب توجه دیگر آنکه بخش عمده‌ای از این کارگران غیررسمی، زنان هستند که در مشاغل غیررسمی خدماتی، خانگی، دستفروشی و نظایر آن مشغول به کار هستند و از صدمه‌پذیرترین اقشار در دوران اپیدمی کرونا هستند.

با این حال کارگران غیررسمی، اعم از زنان و مردان نیاز به درآمدی دارند که در دوره کرونا بتوانند معیشت خود و خانواده و وابستگان خویش را تامین کنند. برای کارگران غیررسمی، کار نکردن و ماندن در خانه به معنای نابودی معاش و زندگی آن‌هاست. به خصوص که غالب کارگران غیررسمی، پس‌انداز یا درآمد جایگزینی هم ندارند و غالبا مشمول بیمه بیکاری، مساعدت و خدمات حمایتی دولت‌ها نیز نیستند. بنابراین بازتولید اجتماعی این لایه از طبقه کارگر، در دوره کرونا شدیدا در معرض خطر قرار گرفته است و به همین دلیل نظام رفاهی و تامین اجتماعی باید برای این قشر، برنامه ویژه‌ای را در کشور در نظر بگیرد. به هر حال، در صورت بی‌توجهی دولت، مُردن به دلیل گرسنگی یا مُردن به دلیل کرونا، در کمین این بخش از کارگران نشسته است.

آمار جهان و ایران

طبق آمار و ارقام جهانی بیش از دو میلیارد نفر از کارگران جهان در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. طبق آمار و ارقام رسمی موجود در ایران، هم اکنون بیش از یازده میلیون کارگر در کشور وجود دارد. از این تعداد، بیش از سه میلیون نفر کارگران غیررسمی هستند؛ یعنی تقریبا حدود 30 درصد از کارگران کشور در بخش غیررسمی مشغول به کارند. این در حالی است که دوسال پیش، معاون اشتغال وزارت کار گفت که بیش از 50 درصد نیروی کار کشور در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند.

به رغم این شکاف در تخمین‌ها، بنا به قراین می‌توان گفت بین نصف تا یک سوم کارگران کشور، در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. با این حال باید در نظر داشت که تعداد کارگران غیررسمی متاثر از شرایط اقتصادی، نوسانات اجتماعی و بحران بهداشتی می‌تواند به سرعت افزایش یابد؛ برای مثال در اقتصاد بحران زده کشور ما که در دوره تورم شدید، تحریم فزاینده و رکود کرونایی به سر می‌برد، مسلما با افزایش بیکارسازی و تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف، از تعداد کارگران رسمی کاسته و به تعداد کارگران غیررسمی نیز افزوده شده است.

سقوط دستمزدی و درآمدی

در وضعیت رکود تورمی فراگیر اقتصاد ایران، کارگران غیررسمی حتی پیش از دوره کرونا نیز وضعیت چندان مناسبی نداشتند. اما به به نظر می‌رسد وقوع بحران کرونا باعث وخامت بیشتر وضع درآمدی این کارگران شده است؛ چراکه میزان تحرک و فعالیت اقتصادی در کل کشور کاهش یافته است.

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور) در خصوص وضعیت درآمد و دستمزد کارگران غیررسمی به ایلنا می‌گوید:

«این کارگران به شدت به لحاظ دستمزدی و درآمدی در دوره کرونا آسیب دیدند چون میزان خرید و فروش و اشتغال این کارگران کاهش یافته است. آن‌ها در حالت عادی نیز دستمزد و درآمد چندانی نداشتند؛ اما در دوره کرونا واقعا مشخص نیست این کارگران چگونه می‌توانند به زندگی ادامه دهند. باید در نظر بگیریم که در دوره کرونا بیکاری و تورم نیز افزایش یافته است و همین موضوع، فشار بر این کارگران را افزایش می‌دهد.»

اما مسئله سقوط درآمد این کارگران در دوره کرونا، پای وضعیت حقوقی و قانونی این کارگران را نیز به میان می‌کشد؛ به طوری که بدون به رسمیت‌شناسی یا رسمی‌سازی این کارگران، وضعیت درآمدی این کارگران همچنان بی‌ثبات خواهد ماند.

کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار) درباره وضعیت این کارگران به ایلنا می‌گوید: «کارگران غیررسمی نه تنها به عنوان کارگر بلکه حتی به عنوان شهروند نیز بعضا به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در وضعیتی که با کاهش تقاضا برای خرید از دستفروشان و کارگران خدماتی مواجه هستیم این کارگران درآمد و دستمزد چندانی نیز ندارند.»

این در حالی است که این کارگران، نه تنها به لحاظ دستمزدی و درآمدی در معرض سقوط قرار گرفته‌اند بلکه بعضا در برخی قسمت‌ها از قبیل دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد شاهد هستیم که نهادهایی از قبیل شهرداری همان یک بسته لوازمی که تمام سرمایه این کارگران است، به دلایلی ازجمله برقراری نظم شهری از آن‌ها می‌گیرند. در واقع امنیت درآمدی و شغلی این کارگران در مرتبه بسیار پایینی در جامعه قرار دارد.

سلامت در خطر

طی دوره کرونا کارگران غیررسمی به دلیل‌عدم برخورداری از مزایای بیمه بیکاری یا بیمه درمانی یا هرگونه تور اجتماعی حمایتی، در وضعیت بسیار شکننده‌ای به لحاظ سلامتی نیز قرار دارند. دولت و نهادهای حمایتی نیز تاکنون در خصوص این بخش از کارگران میلیونی برنامه ویژه‌ای را در نظر نگرفته است.

کارگران غیررسمی در دوره کرونا و در خیابان، مترو، اتوبوس، قطار یا فضاهای به لحاظ بهداشتی پرخطر نظیر سرویس‌های بهداشتی و غیره کار می‌کنند. آن‌ها در معرض انواع و اقسام مخاطرات بهداشتی قرار دارند و این مخاطرات در دوره کرونا شدت یافته است. کاظم فرج اللهی درباره وضعیت مراقبتی این کارگران در دوره کرونا می‌گوید:

«میزان ابتلا این کارگران به انواع بیماری‌ها و به خصوص کرونا، این کارگران را در شمول پرخطرترین گروه‌ها در دوره کرونا قرار داده است. متاسفانه هیچ خدمت بهداشتی و درمانی مناسبی نیز به این کارگران ارائه نمی‌شود.»

فقدان حمایت اجتماعی

در کنار مسئله کاهش درآمد و مخاطرات سلامت، کارگران غیررسمی امروز نیاز به حمایت اجتماعی و بهره‌مندی از تورهای تامین اجتماعی نیز دارند. از آنجا که کارگران غیررسمی در زمره قوانین تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند، بنابراین در زمانه بحران اقتصادی از مزایای نظام تامین اجتماعی از قبیل بیمه بیکاری و مستمری‌های دیگر نیز محروم خواهند ماند. فتح الله بیات درباره وضعیت حمایت اجتماعی از این کارگران می‌گوید:

«این کارگران در اغلب موارد فاقد بیمه هستند و از سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارگر محسوب نمی‌شوند. بنابراین در مواقع بحران و بیکاری، هم دسترسی به آن‌ها مشکل است و هم چون چتر حمایتی ندارند، زندگی و معیشت آن‌ها در معرض صدمه شدید قرار می‌گیرد.»

آن طور که از قراین و شواهد برمی‌آید، این کارگران دارای تشکل چندانی برای طرح مطالبات جمعی خود و برخورداری از نظام‌های رفاهی و حمایتی قاونی نیستد. فرج اللهی درباره وضعیت سازماندهی شغلی این کارگران می‌گوید: «موانع قانونی بسیاری برای تشکل‌یابی کارگران به طور عام و کارگران غیررسمی به طور خاص وجود دارد. به همین خاطر این کارگران برای طرح مطالبات‌شان، نهاد مشخصی ندارند. در چنین وضعیتی فقط فشار اجتماعی به سیاستگذاران می‌تواند سبب شود به وضعیت نامناسب این کارگران در دروه کرونا توجه شود. هرچند در این خصوص هم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود ندارد.»

لزوم برقراری بیمه بیکاری و سبد معیشتی

با درنظر گرفتن وضعیت نامناسب درآمدی، سلامت در خطر و فقدان طرح جامع حمایت اجتماعی برای کارگران غیررسمی، لزوم اقدام فوری برای این کارگران در دوره کرونا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

در شرایطی که برخی جوامع برای کارگران غیررسمی به منزله صدمه پذیرترین لایه از نیروهای کار، تمهیدات بهداشتی و حمایتی در نظر گرفته‌اند، رهاسازی این کارگران بدون هیچ حمایتی، در وضعیت اقتصادی وخیم فعلی، هم بهداشت و معیشت این کارگران و هم سلامت عمومی و رونق اقتصادی کل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بیات درباره راه بهبود وضعیت سلامت و حفظ معیشت این کارگران و خانواده آن‌ها در بحران فعلی می‌گوید: «بهترین راه برای حمایت از این کارگران اختصاص سبد معیشتی برای کارگران غیررسمی است؛ به طوری که این کارگران چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرند.»

به نظر می‌رسد لزوم مداخله اجتماعی دولت، برای حمایت از کارگران غیررسمی در وضعیت بحران اقتصادی و بهداشتی فعلی، بیش از هر زمان دیگری است. اما با وجود طرح مکرر این تقاضاها از سوی کارگران و نمایندگان کارگری، هنوز دولت و نهادهای موظف به برقراری حمایت اجتماعی، پاسخی به این مطالبه مدنی کارگران نداده‌اند؛ با این حال مدنیت کارگران به معنای رضایت آن‌ها از وضعیت فعلی و سیاست‌های دولت نیست و هرچه سریعتر باید برای حمایت اجتماعی از این کارگران طرح جامعی در نظر گرفته شود.

زنان قیمت سلامت   اخبار برگزیده
  

افزایش قیمت خودروهای وطنی و فشار بیشتر بر مردم/ چرا کارگران امکان اعتراض به دستمزد 99 را ندارند؟!عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با بیان اینکه روز به روز وضع معیشتی طبقه کارگر سخت‌تر می‌شود؛ خواستار توجه به معاش کارگران شد.
ایلنا افزایش قیمت قیمت تورم 

  

ریزش شدید دلارارزش دلار در مقابل تمامی رقبای اصلی‌اش کاهش یافت.
گسترش دلار بازار کار بازی 

  

خبر تازه ترامپ در مورد احتمال آغاز مذاکره ایران و آمریکارئیس جمهور آمریکا بامداد روز پنجشنبه در سخنرانی خود در ایالت کارولینای شمالی بار دیگر مدعی شد در صورت پیروزی در انتخابات، ایران اولین کشوری خواهد بود که با وی برای انجام مذاکره تماس می‌گیرد.
مثلث دونالد ترامپ ترامپ ایران 

  

مقام معظم رهبری:«بعضی ها جوری حرف می زنند، جوری اقدام می کنند که به اسم اینکه می خواهیم اوضاع را درست کنیم؛ در نقشه دشمن کار می کنند، خودشان ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب می کنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرف ها، اینها دارند در نقشه دشمن کار می کنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد.»
نامه نیوز مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی بازی 

  

قیمت خودرو تا کجا کاهش پیدا می کند؟روند کاهش قیمت خودرو که از ابتدای این هفته با شیب ملایمی آغاز شده بود از روز سه شنبه تند شد و قیمت خودروهای داخلی با سرعت زیادی کاهش یافت. هر چند به دلیل افزایش بی رویه هفته های گذشته شاید هنوز کاهش قیمت خودرو برای بسیاری محسوس نباشد. اما در این میان سوال این است که کاهش قیمت خودرو تا کجا ادامه پیدا می کند.
خودروتک قیمت ارز قیمت ایران خودرو 

  

قیمت پراید 2 میلیون تومان دیگر ارزان شد / پراید به زیر 100 میلیون برمی گردد؟روند کاهش قیمت خودرو در بازار که از روز سه شنبه شدت گرفته بود دیروز نیز ادامه یافت و قیمت پراید 2 میلیون تومان دیگر نیز کاهش یافت.
خودروتک قیمت ارز قیمت افزایش قیمت 

  

هشدار حجاریان به همایون شجریان / شاید شما هم دچار مصائب پدر شوید!استاد شجریان در زندگی خود همواره جانب مردم را گرفتند و به این خاطر صدمه‌ها دیدند تا ‌حدی که ممنوع‌الصدا شدند و حتی ربنای‌شان را خاموش کردند. ایشان می‌گفتند «من صدای خس‌و‌خاشاکم». به‌ گمانم شما نیز به‌ مرور با این مصائب روبه‌رو خواهید شد!
اعتماد همایون شجریان محمدرضا شجریان پدر 

  

کار ترامپ تمام است؟بایدن در همه نظرسنجی‌های ملی با میانگین 8 تا 10 درصد پیشتاز است و این پیشتازی خود را در ایالت‌های موسوم به میدان نبرد همچون ویسکانسین، پنسیلوانیا، میشیگان، نوادا و... خارج از حاشیه خطای نظرسنجی‌ها حفظ کرده است.
اقتصادنیوز کارگر کار ترامپ 

  

بحران انسولین|چرا انسولین به دست مردم نمی‌رسد؟!شیخی مبارکه سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: پس از بررسی موضوع کمبود انسولین در کمیسیون بهداشت، واردات دوبرابری دارو از جمله داروهای داخلی نسبت به سال گذشته از سوی وزارتخانه و سازمان غذا و دارو به کمیسیون گزارش شد. درحال بررسی اتفاقاتی هستیم که باعث عدم رسیدن دارو به دست مصرف کنندگان شده است کمبود انسولین و موارد اینچنینی در کمیسیون و مراجع ذی‌ربط در حال بررسی و پیگیری است.
مستقل‌آنلاین انسولین واردات دارو 

  

جو بایدن نسبت به دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا 7 درصد پیشتاز استنظرسنجی مشترک روزنامه یو اس‌ای تودی- دانشگاه سوفلوک حاکی است جو بایدن نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا 7 درصد پیشتاز است. بر اساس این گزارش 49 درصد رای دهندگان گفته اند که از بایدن حمایت می‌کنند و این رقم برای ترامپ به 42 درصد رسیده است.
۵۵ آنلاین دونالد ترامپ ترامپ انتخابات ریاست جمهوری 

  

اقدام عجیب انگلیس برای آزمایش واکسن کروناقرار است یک کارآزمایی چالش انسانی برای واکسن استنشاقی بالقوه کووید19 در انگلیس انجام شود که طی آن 90 فرد سالم به ویروس کرونا مبتلا می شوند.
مملکت‌آنلاین انگلیس ویروس پوند 

  

اگر شکستی را به پای ما بنویسند دهانم را باز می‌کنم و نام تمام مقصران را خواهم گفتوزیر بهداشت: ایهاالناس بدانید که من به تنهایی نمی‌توانم اپیدمی را جمع کنم. اگر روزی شکستی را به پای ما بنویسند دهانم را باز می‌کنم و مقصران را خواهم گفت تا خون شهید سلامت پایمال نشود چند ماه است التماس می‌کنیم اما نمی‌دانم چه کسی باید مشکل‌های رعایت پروتکل‌ها را حل کند. کجای دنیا وزیر بهداشتش التماس می‌کند؟! آنجا وزیر نامه می‌زند و همه مکلف به اجرا هستند...
مستقل‌آنلاین بهاره رهنما ماه سلامت 

  

دیگر خبری از افسانه بورس نیستکارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی قادر به حفظ ارزش پول ملی نبوده است، گفت: از ماه گذشته دیگر از رشد افسانه‌ای شاخص‌ها خبری نیست و حباب قیمت‌ها در حال شکستن است.
گسترش رشد اقتصادی بانک مرکزی بانک 

  

بازار ارز تماما قرمز شدتمامی نرخ‌ها در بازار ارز کاهشی شدند، از نرخ صرافی تا نرخ بازار. رنگ قرمز، اگرچه مدت‌هاست که با بورس تهران عجین شده، اما بازار ارز چندان با این رنگ، در ماه‌های اخیر آشنایی نداشت.
اقتصادنیوز ارز صرافی رنگ 

  

علی لاریجانی در کدام پروژه با دولت همراهی می‌کند؟رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: بعد از اینکه لاریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری سند همکاری ایران و چین ادامه دهد، او هم پذیرفت.
اعتماد علی لاریجانی دولت رئیس جمهور 

  اخبار داغ
  

کرونا تهران را تعطیل می‌کند؟ / نماینده تهران در مجلس: پیشنهادات مهارکننده کرونا باید با قدرت اعمال شونداقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد هر پیشنهادی که منجر به مهار کرونا در این شرایط می‌شود باید با قدرت تمام اعمال گردد.
اعتماد تهران اینستاگرام مجلس شورای اسلامی 

  

انتخابات امریکا سبب رونق بورس می شود؟فراز و فرودهای بازار سرمایه در حالی ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بعد از اصلاح شاخص در ماه های شهریور و مهر، شاخص روندی صعودی خواهد داشت. اتفاقی که رخ نداد و به نظر می رسد علت نوسان این روزهای بورس، نزدیک شدن انتخابات آمریکا و تاثیر آن روی نرخ دلار و سایر بازارهای موازی است.
گسترش انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری سرمایه 

  

از سر گرفته شدن آزمایش بالینی دو واکسن کروناآزمایش بالینی دو واکسن کووید 19 بالقوه «آکسفورد» و «جانسون و جانسون» در آمریکا در هفته آینده دوباره از سرگرفته می شود.
برنا 

  

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، 15 میلیون و 150 هزار تومان است.
صراط قیمت سکه و طلا جدول 

  

چند روز پس از احتمال ابتلا به کرونا باید تست پی سی آر بدهیم؟دکتر مسعود مردانی گفت: فرد با گذشت 4 تا 7 روز از احتمال ابتلایش به کرونا باید تست پی سی آر دهد در غیر این صورت پاسخ تست صحیح نیست.
اقتصادنیوز 

  

علائم جدید کرونا از زبان دکتر مردانیدکتر مسعود مردانی گفت: سن ابتلا به کرونا کاهش یافته و جوانان بیش از گذشته به کرونا مبتلا می‌شوند.
اقتصادنیوز جوانان دارو درمان 

  

افزایش اضطراب و افسردگی کودکان در دوران کرونایک روانشناس حوزه کودک و نوجوان ضمن بررسی شاخص‌های مؤثر بر سلامت روان، رسیدگی به سلامت روان خصوصا در دوران شیوع کرونا و در گروه‌های آسیب‌پذیر همچون کودکان و نوجوانان را بسیار ضروری دانست و بر سیاستگذاری مناسب و سریع جهت پیشگیری از بحران‌های اساسی که در نسل آینده به واسطه مشکلات سلامت روان ایجاد می‌شود، تأکید کرد.
۵۵ آنلاین سلامت روان کودکان تورم 

  

آسیب شناسی تصمیمات ناگهانی و قیمت گذاری دستوری در بازار بورس کالامجله تلویزیونی نوسان جمعه (دوم آبان ماه) ساعت 20 به تحلیل و تشریح "تهدیدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در بازار بورس کالا" می پردازد.
برنا بورس کالا قیمت ماه 

  

داستان‌نویس جوان بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتآزاده شریعت - داستان‌نویس - بر اثر ابتلا به کرونا در چهل‌سالگی درگذشت.
برنا 

  

جَنگ استارتاپ آمریکایی با کرونا/پروازهای مسافربری رونق می‌گیرد؟یک استارتاپ آمریکایی پلتفرمی را برای دولت‌ها و شرکت‌های خطوط هوایی جهان طراحی کرده که به کمک آن، بار دیگر برقراری و رونق پروازهای بین‌المللی با رعایت قواعد بهداشتی امکان‌پذیر می‌شود.
اقتصادنیوز حج تمتع مجمع جهانی اقتصاد سنگاپور 

  

این دارو از سوی سازمان دارو و غذای آمریکا برای درمان کرونا تأیید شدشرکت سازنده داروی «رمدسیویر» اعلام کرده سازمان دارو غذای آمریکا استفاده از این دارو برای درمان بیماری «کووید-19» را تأیید کرده است.
اقتصادنیوز دارو کودکان تولید 

  

محدودیت‌های کرونایی در پایتخت تشدید می شودفرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلانشهر تهران ضمن اشاره به افزایش محدودیت‌های کرونایی در پایتخت، از اجرای طرح ردیابی بیماران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
تسنیم درمان پایتخت نیروی انتظامی 

  

قیمت دلار 29 هزار و 380تومان!امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران 29 هزار و 380تومان است.
اعتماد قیمت دلار دلار آمریکا 

  

بررسی راه‌های عادی‌سازی پروازهای ایران و روسیه و همکاری‌های متقابل در دوره شیوع کروناسفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با «مورگولف» معاون وزیر امورخارجه روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.
ایلنا ایران جمهوری اسلامی ایران ایران و روسیه