خودروتک   |  ورزشی  |  

رویارویی کارلوس کی روش با تیم ملی ایران در حال جدی شدن

مارک لوماس، خبرنگار BBC، نیز اخبار پیرامون توافق احتمالی کارلوس کی روش برای هدایت تیم ملی عراق را تایید کرد.