ایلنا   |  سیاسی  |  

حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت است که در لایحه قوه قضائیه یکسان‌انگاری شده است/ هنجارها را باید از زاویه دید عموم مردم مورد بررسی قرار داد

یک وکیل دادگستری گفت: برای وضع قانون کیفری در هر حوزه‌ای و ممنوعیت هر رفتار به قید مجازات باید معیار نظم عمومی حاکم باشد تا قانونی که به تصویب می‌رسد در عمل، قابلیت اجرا و اعمال داشته باشد والّا چنین مصوباتی ممکن است به تدریج متروک و به سرنوشتی شبیه به قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره دچار شود که در لایحه تعزیرات به صورت صریح نسخ آن مورد پیش بینی قرار گرفته است.

حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت است که در لایحه قوه قضائیه یکسان‌انگاری شده است/ هنجارها را باید از زاویه دید عموم مردم مورد بررسی قرار داد

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف توسط قوه قضائیه گفت: این لایحه که در 15 ماده تدوین و تنظیم شده است، در صورت تصویب نهایی جایگزین تبصره ذیل ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خواهد شد و در واقع قانونی جدید در پانزده ماده، جایگزین یک تبصره در قانون مجازات می‌شود که این امر نشان از سیاست تقنینی جدید در حوزه پوشش بانوان دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف با بخش.هایی از لایحه تعزیرات و قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر هم پوشانی دارد، گفت: قوه قضائیه در لایحه تعزیراتی که تدوین نموده مواد 181 تا 179 این لایحه را به موضوع حجاب و عفاف اختصاص داده است؛ لیکن ظاهراً نویسندگان لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، در فضایی غیر از فضای تدوین لایحه تعزیرات، مبادرت به تهیه پیش‌نویس لایحه مورد نظر کرده‌اند و این لایحه، موضوع حجاب را در ابعادی گسترده‌تر و با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار داده است.

حجتی گفت: با توجه به موافقت دولت با لایحه قوه قضائیه و ارسال آن با قید دو فوریت به مجلس، به نظر می‌رسد که این لایحه مقدم بر لایحه تعزیرات به تصویب مجلس برسد و در نتیجه موادی از لایحه تعزیرات که با لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف هم پوشانی دارد، از متن لایحه تعزیرات کنار گذاشته خواهد شد.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: تجربه قانون‌گذاری در حوزه‌هایی از این قبیل ثابت کرده که در فضاهای هیجانی، معمولاً کار کارشناسی دقیقی روی پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح قانونی صورت نمی‌گیرد و خروجی مجلس هم در نهایت مطلوب و منطبق با اهداف نهایی مورد نظر تدوین‌کنندگان آنها نیست و به همین دلیل قوانینی از این دست در عمل و در مرحله اجرا به موانعی برخورد می‌کنند که شأنیت قانون را با چالش مواجه می‌کند.

این حقوقدان در ادامه با انتقاد از خلط مبحث در حوزه حجاب با عفاف گفت: حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت است که معذلک در لایحه تنظمی توسط قوه قضائیه یکسان‌انگاری شده است در حالی که بین این دو اصطلاح، از نظر انساب اربعه رابطه تساوی وجود ندارد و نمی‌توان هر بانوی غیرمحجبه‌ای را غیر عفیف تلقی و بالعکس هر بانوی محجبه‌ای را عفیف محسوب کرد؛ زیرا عفت به معنی پاکدامنی، نجابت و پرهیزکاری است که دوری از بی بند و باری جنسی را تداعی می‌کند در حالیکه حجاب، نوعی پوشش است که الزاماً مانند بی‌حجابی که دلالت بر فقدان عفت ندارد و ملازمه با عفیف بودن فرد ندارد تا بتوان آنها را یکسان و دارای معنی واحد و مترادف تلقی کرد.

حجتی گفت: موضوع حجاب و پوشش یک موضوع فرهنگی است و طبعاً چنین موضوعی باید در چارچوب فرهنگ‌سازی و با روش‌های غیرتقنینی و با استفاده صحیح از رسانه و فضاهای آموزشی و بدون حب و بغض های معمول نهادینه شود و نتیجتاً یک موضوع فرهنگی را نمی‌توان با وضع قوانین قهری کیفری ساماندهی کرد و  تجربه چند دهه گذشته ثابت کرده که هر مقدار در این حوزه با ابزار حقوق کیفری در پی نهادینه کردن حجاب و نوع پوشش در کشور رفته‌ایم، نتیجه معکوس به دست آورده‌ایم.

وی در ادامه گفت: برای وضع قانون کیفری در هر حوزه‌ای و ممنوعیت هر رفتار به قید مجازات باید معیار، نظم عمومی حاکم باشد تا قانونی که به تصویب می رسد در عمل، قابلیت اجرا و اعمال داشته باشد والّا چنین مصوباتی ممکن است به تدریج متروک و به سرنوشتی شبیه به قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره دچار شود که در لایحه تعزیرات به صورت صریح نسخ آن مورد پیش‌بینی نویسندگان لایحه قرار گرفته است؛ در حوزه حجاب و پوشش بانوان نیز طبعاً نمی‌توان با اعمال سیاست تسامح صفر به مصاف موضوعی رفت که اکثریت یک جامعه ممکن است نسبت به آن دیدگاهی متفاوت داشته باشند. بی‌تردید وظیفه حکومت‌ها حمایت و حفاظت از نظم عمومی خودجوش و خودانگیخته در جامعه است و لذا وقتی عمده مردم در قبال موضوعی خاص از خود واکنش اجتماعی بروز نداده و موضوعی را قبیح تلقی نمی‌کنند، طبعاً ابزار حقوق کیفری نیز برای تغییر وضع به ترتیب مورد نظر حاکمیت مؤثر نخواهد بود و پس از مدتی به لحاظ گستره نقض قانون و به لحاظ عدم اعتقاد شهروندان به قانون و حتی التزام ایشان به آن، تجری بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد و در نتیجه ابزارهای حاکمیت برای مبارزه با چنین پدیده‌ای دیگر نمی‌تواند پاسخگو باشد.

حجتی یادآور شد: در لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف تکالیفی بر عهده اشخاص ثالث گذارده شده که عدم اجرای این تکالیف به لحاظ ناتوانی و یا به هر دلیل دیگری، ضمانت اجراهایی برای ایشان در پی دارد، در حالی که این افراد در مواردی فاقد ابزارهای لازم برای ممانعت از کشف حجاب توسط بانوان حاضر در محل کسب و کار خویش و یا در وسایل نقلیه خود هستند و لذا احتمال تنش و درگیری میان صاحبان مشاغل و مراجعین و استفاده‌کنندگان از خدمات آنها در صورت تصویب نهایی این لایحه به شدت وجود دارد.

این وکیل دادگستری در خاتمه گفت: اصل حداقلی بودن حقوق کیفری اقتضاء دارد که جز در موارد ضروری از چنین ابزاری برای رفتارهای هنجارشکنانه و ناقض نظم عمومی سود برده نشود. با این حال هنجارها را باید از زاویه دید عموم مردم مورد بررسی قرار داد نه صرفاً از زاویه دید قانونگذاران.  بی‌توجهی به این موضوع، نتیجتاً شکست قانون کیفری را در عمل و اجرا در پی خواهد داشت؛ زیرا قانونی می‌تواند مفید و معتبر باشد  که اقبال عمومی  را نیز در پی داشته باشد در حالی که قانونِ فاقد اقبال عمومی، آن را از حیث اعتباری با چالش مواجه کرده و ممکن است حتی شهروندان را در مقابل قانون قرار دهد و در نتیجه باید دید که لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف در صورت تصویب نهایی با اقبال عمومی برای اجرای مرّ آن از ناحیه مخاطبین این قانون مواجه خواهد شد و یا اینکه باید در این زمینه تدبیر دیگری اندیشید.

انتهای پیام/

حجاب دولت حوزه   اخبار برگزیده
  

ظریف: انتخاب کردیم آنان را که در پی کاستن از خسارات بودند را «سازشکار» و حتی «خائن» بنامیموزیر امور خارجه پیشین کشورمان با انتشار یادداشتی علت و چرایی استفاده خود از عبارت «خودمان انتخاب کردیم» که چندسال قبل از سوی او مطرح شد و مورد انتقادات فراوان قرار گرفت را تشریح کرد.
مثلث محمدجواد ظریف اینستاگرام ایران 

  

محسن رضایی: نیازمند اجرای طرح‌های دراز مدت در زمینه آب هستیممعاون اقتصادی رئیس جمهور تنش آبی را یکی از مشکلات کشور و بالتبع استان سمنان دانست و گفت: نیازمند اجرای طرح‌های دراز مدت در زمینه آب هستیم.
فردا محسن رضایی رئیس جمهور ایران 

  

نقش سازنده ‎ایران در عرصه بین‌المللی به نفع چندجانبه‌گرایی افزایش خواهد یافتسخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:نقش سازنده ‎ایران در عرصه بین‌المللی به نفع چندجانبه گرائی افزایش خواهد یافت.
ایلنا ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه 

  

ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال شکل‌گیری است/ عربستان، امارات و قطر جزو متقاضیان اقدام اشتراکیفرمانده نیروی دریایی ارتش از شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خبر داد و گفت: ائتلاف مشترک نیروی دریایی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات به زودی شکل می‌گیرد.
ایلنا ایران جمهوری اسلامی ایران رزمایش 

  

بمب خبری در فوتبال ایران/ بیرانوند با رونالدو هم‌تیمی می‌شود؟علیرضا بیرانوند مرد شماره یک تیم ملی و پرسپولیس مورد توجه دو باشگاه عربستانی قرار گرفته است.
خانه فوتبال تیم ملی فوتبال ایران فوتبال ایران 

  

مکاتبه مالیاتی دولت با شورای نگهبان و مجمع تشخیصوزیر اقتصاد گفت: با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای به ثمر رسیدن لایحه مالیات بر سوداگری مکاتبه کردیم و امیدواریم که هرچه زودتر این قوانین به نتیجه برسد.
ایلنا دولت شورای نگهبان بازار کار 

  

دربی؛آخرین حضور ساپینتو در استقلال|تمدید فقط با قهرمانیبازی آخر ریکاردو روی نیمکت استقلال! شاید ... با قرارداد یا بدون قرارداد، ساپینتو پنج شنبه می رود
خانه فوتبال دربی ایران خودرو خودرو 

  

رئیس قوه قضائیه دستور داد؛ دستگاه‌های اطلاعاتی عناصر ضدانقلاب را شناسایی و معرفی کنندرئیس قوه قضائیه گفت: امروز در برخی از این ناهنجاری‌ها، دست دشمن برای ضربه زدن به نظام آشکار است؛ بر همین اساس دستگاه‌های اطلاعاتی ما باید این جریانات سازمان‌یافته را که با عناصر ضدانقلاب مرتبط هستند، شناسایی و معرفی کنند.
مثلث قوه قضاییه اینستاگرام تورم 

  

خبر خوش به خریداران خودرو | قیمت خودروهای داخلی اعلام شدامروز هشتم خرداد ماه 1402، قیمت خودرو طبق معمول روزهای گذشته به روند نزولی خود ادامه داد. با این حال تعداد محدودی از محصولات اندکی افزایش قیمت را تجربه کردند.
مثلث بهاره رهنما خودرو بازار خودرو 

  

موافقت‌نامه مطالعه و همکاری میدان مشترک هنگام بین ایران و عمان امضا شدایران و عمان موافقت‌نامه‌ای با موضوع مطالعه و همکاری میدان مشترک هنگام امضا کردند.
ایلنا جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت جمهوری اسلامی 

  

دلیل تعطیلی شرکت داروگر | جلسه اضطراری برای حل مشکل کارگرانمدیرعامل داروگر به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش هایی از کارخانه را پلمب کرده است.
فردا بخش خصوصی استثنایی کارگر 

  

هشدار نماینده مجلس نسبت به حذف ارز 28500 تومانی/ دوباره شوک قیمتی وارد می‌شودعضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: معتقدم دولت نباید به این شکل با ارز بازی می‌کرد اما اگر حالا بخواهد ارز ترجیحی را قطع کند باید منتظر جهش قیمتی هم باشد.
ایلنا ارز نرخ ارز پتروشیمی 

  

اولویت فصل نقل و انتقالات پرسپولیس مشخص شدمسیر پرسپولیس در نقل‌وانتقالات تابستانی مشخص شد
خانه فوتبال باشگاه پرسپولیس پرسپولیس فوتبال 

  

کمیته استیناف، مدرک جدیدی از باشگاه‌ها نمی‌گیردسازوکار معرفی تیم‌ها به AFC/ کمیته استیناف، مدرک جدیدی از باشگاه‌ها نمی‌گیرد
خانه فوتبال باشگاه پرسپولیس فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا 

  

صحرایی به مجلس رفت«رضامراد صحرایی» که شامگاه 31 اردیبهشت به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد، امروز - دوشنبه - برای تعامل با نمایندگان و تشریح برنامه های خود در کمیسیون‌های تخصصی به مجلس شورای اسلامی رفت.
فردا مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش آموزش 

  اخبار داغ
  

اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد سهام در خرداد ماه نسبت به ماه پیشین کاهش شدیدی داشته است.
اقتصادنیوز سهام ماه 

  

جدیدترین آمار کرونا | آمار جان باختگان کرونا امروزمرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: طی 24 ساعت گذشته، یک فرد به کووید19 جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 146 هزار و 268 رسید.
فردا روابط عمومی ایران خودرو وزارت بهداشت 

  

16 مبتلا و یک فوتی؛ جدیدترین آمار کرونا در ایرانمرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آخرین وضعیت کرونا در کشور را اعلام کرد.
ایلنا وزارت بهداشت روابط عمومی ایران 

  

وزارت بهداشت، از فوت یک نفر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد.
اقتصادنیوز وزارت بهداشت 

  

پیش‌بینی متفاوت از آینده بازار طلا و سکه | کاهش 3.5 میلیون تومانی قیمت سکهرییس اتحادیه طلا و جواهر درباره روند قیمت طلا و سکه در روزهای آینده می‌گوید: به اعتقاد من در روزهای آینده افزایش قیمتی در بازار نداریم و کاهش قیمت‌ها نیز در حدود یک تا 3 درصد خواهد بود.
فردا ایران خودرو خودرو پول 

  

دو و میدانی بین المللی بورسا - ترکیه؛ فصیحی قهرمان رقابت های ماده 100 متر شدفرزانه فصیحی قهرمان دوهای سرعت دو و میدانی بانوان کشورمان در جریان برگزاری رقابت‌های بین المللی دو و میدانی بورسا ترکیه موفق شد در جایگاه نخست رقابت ماده 100 این مسابقات قرار گیرد.
ایلنا دوومیدانی ترکیه 

  

آنچه باید درباره تغییر ساعت کاری ادارات بدانید؛ بانک‌ها و بورس‌ها چه زمانی آغاز بکار می‌کنند؟ساعت کاری ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی در تهران بار دیگر تغییر کرد. این تغییر از سه‌شنبه 16 خرداد اعمال می‌شود. اما بانک‌ها و بورس چه زمانی فعالیت خود را آغاز می‌کنند. تکلیف حمل‌ونقل عمومی چه می‌شود؟
اعتماد بانک تهران 

  

قیمت خودرو کوییک سقوط کرد! | کوییک صفر به 268 میلیون رسیدبرای اطلاع از قیمت خودرو کوییک در بازار در ادامه این خبر باما همراه باشید.
۵۵ آنلاین قیمت خودرو ماه 

  

اقتصادنیوز: در این گزارش به بررسی تحولات بازار طلا و سکه در نیمه اول خرداد 1402 پرداخته شده است.
اقتصادنیوز قیمت 

  

قیمت دلار 14 خرداد 1402 | قیمت روز دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه 1402/3/14قیمت هر دلار آمریکا در روز یکشنبه 1402/3/14 در بازار آزاد 50 هزار و 650 تومان تعیین شده و به فروش می رسد.
خانه فوتبال قیمت دلار دلار آمریکا 

  

اعطای بورس تحصیلی دولت مالزی در مقطع کارشناسی ارشددولت مالزی در رشته‌های تحصیلی متنوع در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد بورس تحصیلی عطا می‌کند.
ایلنا دولت مالزی جمهوری اسلامی ایران 

  

حباب قیمتی بازار خودرو ترکید | قیمت خودرو به کارخانه نزدیک شد | خرید کدام خودرو از کارخانه به‌صرفه‌تر است؟وضعیت بازار خودرو طی چند هفته گذشته به‌حدی کاهشی بود که برخی از خودروها تا مرز قیمت کارخانه پایین آمده است.
فردا بازار خودرو ایران خودرو خودرو