احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در توئیتی از احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس خبر داد.