آخرین قیمت دلار، ارز، سکه و طلا امروز 98/2/3 + جدول

اقتصادنیوز؛ امروز سه‌شنبه3 اردیبهشت 1398 بازار طلا و ارز تهران روز آرامی را سپری کرد. قیمت طلا و سکه با کاهش نامحسوس و قیمت دلار و سایر ارزها با افزایش اندک مواجه شدند.

آخرین قیمت دلار، ارز، سکه و طلا امروز 98/2/3 + جدول

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با کاهش 0.24 درصدی، از 4,866,000 (چهار میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار) تومان به 4,854,000 (چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 4,854,000 -12,000 -0.25 امروز 4,866,000 128,000 2.63 روز قبل 4,738,000 13,000 0.27 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه در بازار امروز تهران، که روز قبل تا 4,875,000 (چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 03 اردیبهشت 1398 مصادف با 23 آوریل 2019 - با کاهش 0.41 درصدی به 4,855,000 (چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه در بازار تهران قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 4,855,000 -20,000 -0.42 امروز 4,875,000 110,000 2.25 روز قبل 4,765,000 35,000 0.73 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز

سکه بهار آزادی در بازار داخلی هم 4,695,000 (چهار میلیون و ششصد و نود و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 4,695,000 0 0 امروز 4,695,000 100,000 2.12 روز قبل 4,595,000 -50,000 -1.09 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه با کاهش 0.75 درصدی نسبت به روز قبل ، 2,658,000 (دو میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 2,658,000 -20,000 -0.76 امروز 2,678,000 30,000 1.12 روز قبل 2,648,000 20,000 0.75 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با 10000 تومان افزایش، 1,709,000 (یک میلیون و هفتصد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 1,709,000 10,000 0.58 امروز 1,699,000 -20,000 -1.18 روز قبل 1,719,000 60,000 3.49 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که روز قبل تا 959,000 (نهصد و پنجاه و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 03 اردیبهشت 1398 مصادف با 23 آوریل 2019 - با رشد 0.2 درصدی به 961,000 (نهصد و شصت و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 961,000 2,000 0.2 امروز 959,000 10,000 1.04 روز قبل 949,000 10,000 1.05 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با 4000 تومان کاهش، 1,894,000 (یک میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 1,894,000 -4,000 -0.22 امروز 1,898,000 47,000 2.47 روز قبل 1,851,000 -6,000 -0.33 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا 18 عیار امروز

هر گرم طلا 18 عیار در بازار داخلی هم 437,300 (چهارصد و سی و هفت هزار و سیصد ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 437,300 -900 -0.21 امروز 438,200 10,900 2.48 روز قبل 427,300 -1,400 -0.33 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا 24 عیار امروز

همچنین هر گرم طلا 24 عیار با کاهش 0.2 درصدی نسبت به روز قبل ، 583,000 (پانصد و هشتاد و سه هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 24 عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 583,000 -1,200 -0.21 امروز 584,200 14,400 2.46 روز قبل 569,800 -1,800 -0.32 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار غیر رسمی تهران

دلار در بازار آزاد امروز تهران، مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار امروز تهران، که روز قبل تا 13,900 (سیزده هزار و نهصد ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 03 اردیبهشت 1398 مصادف با 23 آوریل 2019 - با رشد 0.14 درصدی به 13,920 (سیزده هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار تهران قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 13,920 20 0.14 امروز 13,900 220 1.58 روز قبل 13,680 50 0.36 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

نرخ حواله درهم امارات در بازار دوبی

درهم امارات در بازار امروز تهران، به 3,795 (سه هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.65 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات در بازار تهران قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 3,795 -25 -0.66 امروز 3,820 100 2.61 روز قبل 3,720 -40 -1.08 6 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار هرات

در بازار امروز دلار هرات در بازار تهران نسبت به روز قبل ، با 10 تومان کاهش، 13,670 (سیزده هزار و ششصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار هرات در بازار تهران قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 13,670 -10 -0.08 امروز 13,680 210 1.53 روز قبل 13,470 -10 -0.08 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

نرخ ارز در صرافی‌های بانکی آخرین نرخ دلار

همچنین دلار با افزایش 0.33 درصدی نسبت به روز قبل ، 13,806 (سیزده هزار و هشتصد و شش ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 13,806 46 0.33 امروز 13,760 201 1.46 روز قبل 13,559 13 0.09 2 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ یورو

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل ، با 22 تومان افزایش، 15,710 (پانزده هزار و هفتصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 15,710 22 0.14 امروز 15,688 236 1.5 روز قبل 15,452 -3 -0.02 2 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش 0.07 درصدی، از 18,105 (هجده هزار و یکصد و پنج ) تومان به 18,118 (هجده هزار و یکصد و هجده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 18,118 13 0.07 امروز 18,105 499 2.75 روز قبل 17,606 69 0.39 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به 2,390 (دو هزار و سیصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.2 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 2,390 -5 -0.21 امروز 2,395 64 2.67 روز قبل 2,331 14 0.6 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش 0.1 درصدی، از 10,439 (ده هزار و چهارصد و سی و نه ) تومان به 10,428 (ده هزار و چهارصد و بیست و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 10,428 -11 -0.11 امروز 10,439 324 3.1 روز قبل 10,115 29 0.28 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با 30 تومان کاهش، 9,918 (نه هزار و نهصد و هجده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار استرالیا قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 9,918 -30 -0.31 امروز 9,948 259 2.6 روز قبل 9,689 37 0.38 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ رینگیت مالزی

امروز رینگیت مالزی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. رینگیت مالزی که روز قبل تا 3,375 (سه هزار و سیصد و هفتاد و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 03 اردیبهشت 1398 مصادف با 23 آوریل 2019 - با رشد 0.05 درصدی به 3,377 (سه هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر رینگیت مالزی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 3,377 2 0.05 امروز 3,375 96 2.84 روز قبل 3,279 21 0.64 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ بات تایلند

بات تایلند، امروز به 436 (چهارصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.45 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر بات تایلند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 436 -2 -0.46 امروز 438 13 2.96 روز قبل 425 2 0.47 3 روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار ارز   اخبار برگزیده
  

مصوبه ای در جهت کاهش قیمت خودروهای وارداتیعضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است مصوبه مجلس درباره واردات خودرو‌های تمام برقی و تمام هیبریدی به مدت 5 سال،آنهم بدون اخذ عوارض و حقوق ورودی می‌تواند قیمت خودرو را به شدت کاهش دهد.
خودروتک مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو 

  

جلسه محرمانه اعضای کنگره آمریکا درباره ایران با وندی شرمن و رئیس اسبق سیااقتصادنیوز: دموکرات‌های کنگره آمریکا از «وندی شرمن» مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای آمریکا و «جان برنان» آخرین رئیس سیا در دولت سابق این کشور برای توضیح درباره تنش‌ها با ایران دعوت کردند.
اقتصادنیوز کنگره آمریکا ایران باراک اوباما 

  

در حاشیه دیدار افطاری فعالان سیاسی با رئیس جمهوری که شنبه هفته گذشته برگزار شد، یک عکس بسیار پر بازتاب شد؛ آنجا که بهزاد نبوی و احمد توکلی دو چهره شاخص از دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که برخی حتی اختلافات آنها در کابینه میر حسین موسوی را عامل ایجاد جناح چپ و راست می‌دانند، جلوی دوربین محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی قرار گرفتند.
نامه نیوز عکس رئیس جمهور محمد عطریانفر 

  

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب نهایی واگذاری حدود 14 درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود 17 درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، این اتفاق به زودی عملیاتی می‌شود.
نامه نیوز کمیسیون صنایع و معادن مجلس سهام دولت 

  

انگیزه مرد مشکوک از حمله به حسن روحانی و ظریفآرمان: چتری برای همه! همین اشتراک و البته اجبار است که برخی افراد و گروه‌ها را به هم نزدیک می‌کند.
مثلث مردان ایرانیان خارج از کشور مصاحبه 

  

یک روزنامه کویتی تأکید کرد پاسخ و تلافی ایران به هر نوع اقدام نظامی آمریکا نامحدود است.
نامه نیوز موشک ایران روزنامه 

  

ریزش قیمت بعضی مدل ها در بازار خودرو+ جزئیاتطی هفته‌های گذشته افرادی اقدام به خرید خودرو با قیمت بالا کردند و در اکنون حاضر به فروش آنها نیستند و منتظرند قیمت‌ها دوباره افزایش یابد از طرفی خریداران نیز منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند.
خودروتک قیمت خودرو بازار خودرو 

  

ویلموتس رسما سرمربی تیم ملی ایران شدمارک ویلموتس با فدارسیون فوتبال به توافق نهایی رسید.
مثلث تیم ملی فوتبال ایران ایران فوتبال 

  

ماجرای واقعی اظهارات جنجالی پوتین درباره ایران چه بود؟رسانه های معاند، با جراحی بخشی از اظهارات پوتین در کنفرانس خبری، تلاش در اقناع این پیام داشتند که روسیه نیز علیه ایران موضع گیری کرده است.
مثلث ولادیمیر پوتین ایران ایران و اسرائیل 

  

توضیحات پلیس راهور درباره کلیپ برخورد با راکب موتورسیکلتپلیس نسبت به انتشار کلیپی از درگیری یک موتورسوار با مامور راهور در خیابان ولیعصر واکنش نشان داد.
خودروتک پلیس راهور پلیس اتوبوس 

  اخبار داغ
  

مراحل پایانی راه‌اندازی بازار متشکل ارزیآماده سازی زیرساخت های فناوری اطلاعات برای ارتباط شرکت بازار متشکل ارزی و بانک ها مراحل پایانی را می گذراند و قرار است این بازار پس از تکمیل این زیرساخت ها به زودی راه اندازی شود. پیگیری خبرنگار ایرنا از علل تاخیر در راه اندازی بازار متشکل ارزی، آماده نشدن زیرساخت های فنی برای ارتباط … نوشته مراحل پایانی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.
انصاف‌نیوز فناوری فناوری اطلاعات یورو 

  

وزیر اقتصاد: بازگشت ارز صادراتی از مرز 10میلیارد دلار گذشتفرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که میزان ارزی که به کشور بازگشته افزایش یافته است، گفت: در اردیبهشت ماه 1٫7 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون این رقم از مرز 10 میلیارد دلار گذشته است...
انصاف‌نیوز اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ارز 

  

تفاهم‌نامه همکاری ستاد مبارزه با مواد مخد و حوزه‌های علمیه امضا شدقم-ایرنا- تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین حوزه‌های علمیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در امر پیشگیری از اعتیاد در یک بازده زمانی 5 ساله، عصر یکشنبه در جلسه ای در مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم به امضا رسید.
ایرنا ستاد مبارزه با مواد مخدر مواد مخدر حوزه 

  

توانمندسازی معتادان متجاهر اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر استقم-ایرنا- دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مبحث جمع‌آوری، نگهداری، درمان و ایجاد اشتغال و توانمندسازی معتادان متجاهر اولویت کوتاه‌مدتی بوده که توسط این ستاد با تاسیس اردوگاه‌های تخصصی دنبال می‌شود.
ایرنا ستاد مبارزه با مواد مخدر مواد مخدر قم 

  

شهرداریها از ارزش افزوده و املاک به نحو مطلوب استفاده کنندخرم آباد - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت:شهرداریها باید از قدرت و اختیار خود به نحو مطلوب در جهت ارزش افزوده دارائی ها و املاک بهره برداری کنند.
ایرنا بودجه دولت بخش خصوصی 

  

5 درصد مالیات بر ارزش افزوده سفرهای هوایی بین شهری حذف شدتهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: چون در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد مالیات از سفرهای هوایی اخذ می شود، 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از این سفرها حذف کردیم.
ایرنا مالیات مالیات بر ارزش افزوده خبرنگار 

  

گزارش «اقتصادنیوز» از بازار طلا و ارز پایتخت؛ فن بدل بازارساز به نوسان‌گیراناقتصادنیوز: امروز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 بازار طلا و ارز تهران به حرکت خود روی مدار نزولی ادامه داد و چند سطح قیمتی پایین آمد. صبح امروز صرافی ملی نرخ خرید و فروش دلار و یورو را 100 تومان افزایش داد اما تا عصر در چند مرحله قیمت‌ها را کاهش داد و نهایتاً نرخ‌ها 150 تومان تنزل یافتند...
اقتصادنیوز بازار طلا و ارز بازی سکه و طلا 

  

اهدا کاپ و مدال های ارزشمند کشتی به موزه ملی ورزش ،المپیک، پارالمپیکعصر امروز تعدادی از افتخارات ارزشمند کشتی همچون کاپ،مدال و دوبنده حمید سوریان با حضور محسن وحدانی سرپرست روابط عمومی فدراسیون کشتی به موزه ملی ورزش، المپیک، پارالمپیک اهدا شد.
برنا ورزش کره جنوبی فدراسیون کشتی 

  

ارز بخریم یا نخریم؟ایران‌آنلاین نوشت: رضا، 22 سال سابقه کار در یکی از دستگاه‌های دولتی دارد و تمام پس‌اندازی که دراین سال‌ها به دست آورده به 70 میلیون تومان می‌رسد. دراین سال‌ها اهل ریسک نبوده و سودی که از سپرده بانکی می‌گرفته به گذران زندگی اش کمک کرده است. اما شنیدن تجربه یکی از اقوامش که در سال … نوشته ارز بخریم یا نخریم؟ اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.
انصاف‌نیوز ارز نرخ ارز مالیات 

  

ارزیابی درس دانش‌آموزان در سه سال دوم ابتدایی بر اساس نمره باشد جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برگزاری آزمون در دوره ابتدایی گفت: آزمون‌های استعدادهای درخشان و یا برخی از آزمون‌هایی که برای ورود به مدارس است، یک بحث دیگر است اما نگاه ما در دوران ابتدایی به دانش آموزان نگاه توصیفی است. چنانچه تا ششم ابتدایی ارزیابی توصیفی وجود داشته باشد و در دبیرستان نمره اعمال شود، برای خانواده دانش‌آموزان تعارض ایجاد…
خانه‌ملت خبرنگار مجلس شورای اسلامی آموزش